Toegepaste architectuur - Professionele bachelor

 

 


Architectuurtekenen, grafisch en digitaal visualiseren, bouwconstructies en architectuur zijn de pijlers van de opleiding. 
Pijler 1: Geïntegreerd practicum
Practicums vormen de ruggengraat van de opleiding.
Op ons fictief architectenbureau werk je op je laptop concrete projecten uit.
Daarbij breng je de verworven kennis en vaardigheden van andere modules in de praktijk.
Geleidelijk aan leer je samenwerken met anderen, zoals het er ook in de praktijk aan toe gaat.
Pijler 2: CAAD
CAAD staat voor tekenen en visualiseren op computer, van beginneling tot specialist, van eerste schets tot videofilm.
Je werkt onder andere met AutoCAD (2D en 3D), AutoCAD Architecture, 3D Studio MAX, Revit, ArchiCAD en de Adobe programma's Photoshop, Indesign, Bridge en Acrobat.
Je brengt de verworven kennis onmiddellijk in de praktijk in geïntegreerde opdrachten.
Pijler 3: Bouwtechnologie
In de modules Bouwtechnologie doe je de nodige technische kennis op. Hier krijg je het inzicht en de vaardigheden om te voldoen aan de actuele bouw-, materiaal- en comforteisen. Duurzaam bouwen maakt daar natuurlijk deel van uit.
Pijler 4: Architectural Office
De modules Architectural Office focussen op het runnen van een kantoor.
Door deze modules zul je je goed in je vel voelen bij het helpen organiseren van de administratie van een architectenbureau of bouwbedrijf.
Je wordt getraind in het opmaken van een vergaderings- en werfverslag.
Je gebruikt de juiste software op een correcte en efficiënte manier om de werking van een kantoor te optimaliseren.
Pijler 5: Architectonische context
In deze pijler leer je de taal van de architectuur kennen en analyseer je de architectonische context van talrijke kwaliteitsvolle projecten in binnen- en buitenland.
Deze module verrijkt je kennis van de architectuurgeschiedenis en de eigen en internationale leefomgeving. 
Je sluit je opleiding Toegepaste architectuur in het 6de semester af met een stage.
Deze stage loop je in een architectenbureau of bouwbedrijf in binnen- of buitenland.


Houders van een bachelor Interieurvormgeving mogen starten in het tweede jaar.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet nodig, ook niet voor wiskunde. 
Zuivere wiskunde krijg je niet.
Enkel in de vakken Comfortbeheer en Structuuranalyse duiken wat formules op voor het berekenen van warmteverliezen en de sterkte van een constructie.
Desgewenst kan je vóór de aanvang van het academiejaar, enkele inleidende sessies architectuurtekenen volgen.
Tijdens die sessies leer je de basisterminologie en -tekentechnieken.


Aanvullende info:

Thomas More - Campus Mechelen Lucas Faydherbe

Howest - Campus Brugge Station - BST1


Studiepunten

180

Toegepaste architectuur - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


Architectuurtekenen, grafisch en digitaal visualiseren, bouwconstructies en architectuur zijn de pijlers van de opleiding. 
Pijler 1: Geïntegreerd practicum
Practicums vormen de ruggengraat van de opleiding.
Op ons fictief architectenbureau werk je op je laptop concrete projecten uit.
Daarbij breng je de verworven kennis en vaardigheden van andere modules in de praktijk.
Geleidelijk aan leer je samenwerken met anderen, zoals het er ook in de praktijk aan toe gaat.
Pijler 2: CAAD
CAAD staat voor tekenen en visualiseren op computer, van beginneling tot specialist, van eerste schets tot videofilm.
Je werkt onder andere met AutoCAD (2D en 3D), AutoCAD Architecture, 3D Studio MAX, Revit, ArchiCAD en de Adobe programma's Photoshop, Indesign, Bridge en Acrobat.
Je brengt de verworven kennis onmiddellijk in de praktijk in geïntegreerde opdrachten.
Pijler 3: Bouwtechnologie
In de modules Bouwtechnologie doe je de nodige technische kennis op. Hier krijg je het inzicht en de vaardigheden om te voldoen aan de actuele bouw-, materiaal- en comforteisen. Duurzaam bouwen maakt daar natuurlijk deel van uit.
Pijler 4: Architectural Office
De modules Architectural Office focussen op het runnen van een kantoor.
Door deze modules zul je je goed in je vel voelen bij het helpen organiseren van de administratie van een architectenbureau of bouwbedrijf.
Je wordt getraind in het opmaken van een vergaderings- en werfverslag.
Je gebruikt de juiste software op een correcte en efficiënte manier om de werking van een kantoor te optimaliseren.
Pijler 5: Architectonische context
In deze pijler leer je de taal van de architectuur kennen en analyseer je de architectonische context van talrijke kwaliteitsvolle projecten in binnen- en buitenland.
Deze module verrijkt je kennis van de architectuurgeschiedenis en de eigen en internationale leefomgeving. 
Je sluit je opleiding Toegepaste architectuur in het 6de semester af met een stage.
Deze stage loop je in een architectenbureau of bouwbedrijf in binnen- of buitenland.


Houders van een bachelor Interieurvormgeving mogen starten in het tweede jaar.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet nodig, ook niet voor wiskunde. 
Zuivere wiskunde krijg je niet.
Enkel in de vakken Comfortbeheer en Structuuranalyse duiken wat formules op voor het berekenen van warmteverliezen en de sterkte van een constructie.
Desgewenst kan je vóór de aanvang van het academiejaar, enkele inleidende sessies architectuurtekenen volgen.
Tijdens die sessies leer je de basisterminologie en -tekentechnieken.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Thomas More - Campus Mechelen Lucas Faydherbe

Howest - Campus Brugge Station - BST1


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste architectuur 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Architectuur

Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Wetenschappelijk tekenen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Toegepaste architectuur

Architectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Architectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Industriële wetenschappen: Bouwkunde - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen - Universiteit Gent Campus Kortrijk

Industriële wetenschappen: Landmeten - Universiteit Gent Campus Gent

Interieurarchitectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Interieurarchitectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

Stedenbouw en ruimtelijke planning - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Stedenbouw en ruimtelijke planning - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Howest, Campus Brugge Station - BST5

Starten in februari

Instellingen

Zandpoortvest 16  2800 Mechelen
015 36 92 40    


Rijselstraat 1  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    


Beroepsuitwegen

Als afgestudeerde bachelor Toegepaste architectuur kan je uiteraard terecht bij een architect of in een architectenbureau.
Ook ingenieursbureaus, interieurarchitecten en lichtadviesbureaus kunnen je in dienst  nemen.
Je kan ook een loopbaan uitbouwen in een grote bouwonderneming of bij een overheidsdienst
(de Regie der Gebouwen, gemeentelijke of provinciale technische diensten, parastatale instellingen).
Ook plaatselijke huisvestingsmaatschappijen en producenten van bouwmaterialen zijn mogelijkheden.
Een aantal oud-studenten zijn ook aan de slag als zelfstandig tekenaar ofhebben een bedrijfje opgericht om hun gespecialiseerde diensten aan verschillendebedrijven aan te bieden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Architectassistent
Bouwkundig tekenaar ( knelpuntberoep)
Calculator bouw ( knelpuntberoep)
Conducteur bouw ( knelpuntberoep)
Controleur gebouwen
Technicus studiebureau bouw ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Architecturale en binnenhuiskunst (KSO) 90 8,19 64,51 9 12 12 17 38 2
Bouw- en houtkunde (TSO) 67 10,09 78,33 2 4 5 14 42 0
Bouwtechnieken (TSO) 48 6,93 61,70 9 5 4 6 23 1
Houttechnieken (TSO) 33 1,34 62,58 2 5 5 6 13 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 45 0,18 64,22 6 8 2 6 21 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 22-01-2021

Toegepaste architectuur - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


Architectuurtekenen, grafisch en digitaal visualiseren, bouwconstructies en architectuur zijn de pijlers van de opleiding. 
Pijler 1: Geïntegreerd practicum
Practicums vormen de ruggengraat van de opleiding.
Op ons fictief architectenbureau werk je op je laptop concrete projecten uit.
Daarbij breng je de verworven kennis en vaardigheden van andere modules in de praktijk.
Geleidelijk aan leer je samenwerken met anderen, zoals het er ook in de praktijk aan toe gaat.
Pijler 2: CAAD
CAAD staat voor tekenen en visualiseren op computer, van beginneling tot specialist, van eerste schets tot videofilm.
Je werkt onder andere met AutoCAD (2D en 3D), AutoCAD Architecture, 3D Studio MAX, Revit, ArchiCAD en de Adobe programma's Photoshop, Indesign, Bridge en Acrobat.
Je brengt de verworven kennis onmiddellijk in de praktijk in geïntegreerde opdrachten.
Pijler 3: Bouwtechnologie
In de modules Bouwtechnologie doe je de nodige technische kennis op. Hier krijg je het inzicht en de vaardigheden om te voldoen aan de actuele bouw-, materiaal- en comforteisen. Duurzaam bouwen maakt daar natuurlijk deel van uit.
Pijler 4: Architectural Office
De modules Architectural Office focussen op het runnen van een kantoor.
Door deze modules zul je je goed in je vel voelen bij het helpen organiseren van de administratie van een architectenbureau of bouwbedrijf.
Je wordt getraind in het opmaken van een vergaderings- en werfverslag.
Je gebruikt de juiste software op een correcte en efficiënte manier om de werking van een kantoor te optimaliseren.
Pijler 5: Architectonische context
In deze pijler leer je de taal van de architectuur kennen en analyseer je de architectonische context van talrijke kwaliteitsvolle projecten in binnen- en buitenland.
Deze module verrijkt je kennis van de architectuurgeschiedenis en de eigen en internationale leefomgeving. 
Je sluit je opleiding Toegepaste architectuur in het 6de semester af met een stage.
Deze stage loop je in een architectenbureau of bouwbedrijf in binnen- of buitenland.


Houders van een bachelor Interieurvormgeving mogen starten in het tweede jaar.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet nodig, ook niet voor wiskunde. 
Zuivere wiskunde krijg je niet.
Enkel in de vakken Comfortbeheer en Structuuranalyse duiken wat formules op voor het berekenen van warmteverliezen en de sterkte van een constructie.
Desgewenst kan je vóór de aanvang van het academiejaar, enkele inleidende sessies architectuurtekenen volgen.
Tijdens die sessies leer je de basisterminologie en -tekentechnieken.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Thomas More - Campus Mechelen Lucas Faydherbe

Howest - Campus Brugge Station - BST1


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste architectuur 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Architectuur

Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Wetenschappelijk tekenen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Toegepaste architectuur

Architectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Architectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Industriële wetenschappen: Bouwkunde - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen - Universiteit Gent Campus Kortrijk

Industriële wetenschappen: Landmeten - Universiteit Gent Campus Gent

Interieurarchitectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Interieurarchitectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

Stedenbouw en ruimtelijke planning - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Stedenbouw en ruimtelijke planning - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Howest, Campus Brugge Station - BST5

Starten in februari

Instellingen

Zandpoortvest 16  2800 Mechelen
015 36 92 40    


Rijselstraat 1  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    


Beroepsuitwegen

Als afgestudeerde bachelor Toegepaste architectuur kan je uiteraard terecht bij een architect of in een architectenbureau.
Ook ingenieursbureaus, interieurarchitecten en lichtadviesbureaus kunnen je in dienst  nemen.
Je kan ook een loopbaan uitbouwen in een grote bouwonderneming of bij een overheidsdienst
(de Regie der Gebouwen, gemeentelijke of provinciale technische diensten, parastatale instellingen).
Ook plaatselijke huisvestingsmaatschappijen en producenten van bouwmaterialen zijn mogelijkheden.
Een aantal oud-studenten zijn ook aan de slag als zelfstandig tekenaar ofhebben een bedrijfje opgericht om hun gespecialiseerde diensten aan verschillendebedrijven aan te bieden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Architectassistent
Bouwkundig tekenaar ( knelpuntberoep)
Calculator bouw ( knelpuntberoep)
Conducteur bouw ( knelpuntberoep)
Controleur gebouwen
Technicus studiebureau bouw ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Architecturale en binnenhuiskunst (KSO) 90 8,19 64,51 9 12 12 17 38 2
Bouw- en houtkunde (TSO) 67 10,09 78,33 2 4 5 14 42 0
Bouwtechnieken (TSO) 48 6,93 61,70 9 5 4 6 23 1
Houttechnieken (TSO) 33 1,34 62,58 2 5 5 6 13 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 45 0,18 64,22 6 8 2 6 21 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 22-01-2021