Opleiding: Toegepaste architectuur
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Architectuur
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Wetenschappelijk tekenen,
 
 
Klemtonen
 

Ben je geboeid door de combinatie van architectuur en het bouwen zelf? Ben je technisch aangelegd en praktisch ingesteld? Zie je vele uren computer(teken)werk eerder als een uitdaging dan als een obstakel? Dan is de bachelor Toegepaste Architectuur je op het lijf geschreven.
Tijdens deze 3-jarige opleiding staan de pijlers Architectuurontwerpen, Detailleren, Analyseren en Visualiseren centraal.
Architectuurontwerpen
In deze pijler ga je geïntegreerd aan de slag met bouwprojecten. Je past alle kennis uit de andere pijlers toe in praktische bouwoefeningen. Naarmate je meer ervaring opdoet, worden de projecten stelselmatig groter en werk je samen met medestudenten, precies zoals dat in de praktijk ook gebeurt.
Detailleren
Deze pijler werpt een licht op tal van technische zaken in het bouwproces. Je leert zowel de stabiliteitstechnische aspecten van het bouwen als het uitwerken van bouwdetails en waterdichting. Daarnaast maak je kennis met alles wat met isolatiewaarden, energieprestatie en technieken (verwarming, sanitair, koeling, elektriciteit) te maken heeft. Tot slot leer je omgaan met de wettelijke verplichtingen van het bouwen en bestekteksten en meetstaten opmaken.
Analyseren
Je leert in deze pijler de taal van de architectuur spreken in vakken als Architectuurgeschiedenis, Architectonische context, Ontwerprichtlijnen, Communicatie en nog zoveel meer. Deze pijler maakt je wegwijs in de vormentaal in de verschillende architectuurstromingen. Het organiseren van ruimtes met oog voor verhoudingen in een bouwprogramma staan in deze pijler centraal.
Visualiseren
In deze pijler leer je architectuurprojecten op verschillende manieren in beeld brengen. Het opmaken van bouwplannen en BIM-modellen in AutoCAD, ArchiCAD, 3DSMax, Twinmotion… en deze modellen opwerken met Photoshop, InDesign… maken essentieel deel uit van je vorming tot bachelor in de Toegepaste Architectuur. De verschillende softwaretools leer je hanteren in deze pijler en je past de verworven kennis meteen toe in de modules Architectuurprojecten.

Voor wie?
Iedere schoolverlater is welkom. Omdat de opleiding bijzonder divers is, vindt elke student, ongeacht het voortraject in het middelbaar onderwijs en ongeacht de eventuele voorkennis zijn/ haar weg in deze mooie opleiding. Zowel de technische, visuele als artistieke aspecten van het bouwen komen aan bod en er is voor elk wat wils.
Voorkennis is voor deze opleiding niet nodig, voor alles wat je leert, start de opleiding vanaf nul.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als afgestudeerde bachelor Toegepaste architectuur kan je uiteraard terecht bij een architect of in een architectenbureau.
Ook ingenieursbureaus, interieurarchitecten en lichtadviesbureaus kunnen je in dienst  nemen.
Je kan ook een loopbaan uitbouwen in een grote bouwonderneming of bij een overheidsdienst
(de Regie der Gebouwen, gemeentelijke of provinciale technische diensten, parastatale instellingen).
Ook plaatselijke huisvestingsmaatschappijen en producenten van bouwmaterialen zijn mogelijkheden.
Een aantal oud-studenten zijn ook aan de slag als zelfstandig tekenaar ofhebben een bedrijfje opgericht om hun gespecialiseerde diensten aan verschillendebedrijven aan te bieden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus Mechelen Lucas Faydherbe (13C)
    Zandpoortvest 16
2800 Mechelen
Howest, Campus Brugge Station - BST1 ()
    Rijselstraat 1
8200 Sint-Michiels
 
Gegevens bijgewerkt tot 25-01-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.