Opleiding: Toegepaste architectuur
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Architectuur
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Wetenschappelijk tekenen,
 
 
Klemtonen
 

Algemene info


Architectuurtekenen, grafisch en digitaal visualiseren, bouwconstructies en architectuur zijn de pijlers van de opleiding. 
Pijler 1: Geïntegreerd practicum
Practicums vormen de ruggengraat van de opleiding.
Op ons fictief architectenbureau werk je op je laptop concrete projecten uit.
Daarbij breng je de verworven kennis en vaardigheden van andere modules in de praktijk.
Geleidelijk aan leer je samenwerken met anderen, zoals het er ook in de praktijk aan toe gaat.
Pijler 2: CAAD
CAAD staat voor tekenen en visualiseren op computer, van beginneling tot specialist, van eerste schets tot videofilm.
Je werkt onder andere met AutoCAD (2D en 3D), AutoCAD Architecture, 3D Studio MAX, Revit, ArchiCAD en de Adobe programma\'s Photoshop, Indesign, Bridge en Acrobat.
Je brengt de verworven kennis onmiddellijk in de praktijk in geïntegreerde opdrachten.
Pijler 3: Bouwtechnologie
In de modules Bouwtechnologie doe je de nodige technische kennis op. Hier krijg je het inzicht en de vaardigheden om te voldoen aan de actuele bouw-, materiaal- en comforteisen. Duurzaam bouwen maakt daar natuurlijk deel van uit.
Pijler 4: Architectural Office
De modules Architectural Office focussen op het runnen van een kantoor.
Door deze modules zul je je goed in je vel voelen bij het helpen organiseren van de administratie van een architectenbureau of bouwbedrijf.
Je wordt getraind in het opmaken van een vergaderings- en werfverslag.
Je gebruikt de juiste software op een correcte en efficiënte manier om de werking van een kantoor te optimaliseren.
Pijler 5: Architectonische context
In deze pijler leer je de taal van de architectuur kennen en analyseer je de architectonische context van talrijke kwaliteitsvolle projecten in binnen- en buitenland.
Deze module verrijkt je kennis van de architectuurgeschiedenis en de eigen en internationale leefomgeving. 
Je sluit je opleiding Toegepaste architectuur in het 6de semester af met een stage.
Deze stage loop je in een architectenbureau of bouwbedrijf in binnen- of buitenland.


Houders van een bachelor Interieurvormgeving mogen starten in het tweede jaar.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet nodig, ook niet voor wiskunde. 
Zuivere wiskunde krijg je niet.
Enkel in de vakken Comfortbeheer en Structuuranalyse duiken wat formules op voor het berekenen van warmteverliezen en de sterkte van een constructie.
Desgewenst kan je vóór de aanvang van het academiejaar, enkele inleidende sessies architectuurtekenen volgen.
Tijdens die sessies leer je de basisterminologie en -tekentechnieken.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als afgestudeerde bachelor Toegepaste architectuur kan je uiteraard terecht bij een architect of in een architectenbureau.
Ook ingenieursbureaus, interieurarchitecten en lichtadviesbureaus kunnen je in dienst  nemen.
Je kan ook een loopbaan uitbouwen in een grote bouwonderneming of bij een overheidsdienst
(de Regie der Gebouwen, gemeentelijke of provinciale technische diensten, parastatale instellingen).
Ook plaatselijke huisvestingsmaatschappijen en producenten van bouwmaterialen zijn mogelijkheden.
Een aantal oud-studenten zijn ook aan de slag als zelfstandig tekenaar ofhebben een bedrijfje opgericht om hun gespecialiseerde diensten aan verschillendebedrijven aan te bieden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:  
  Landschapsontwikkeling  
  Meubelontwerp  
  Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus Mechelen Lucas Faydherbe (13C)
    Zandpoortvest 16
2800 Mechelen
Howest, Campus Rijselstraat (25B)
    Rijselstraat 5
8200 Sint-Michiels
 
Gegevens bijgewerkt tot 17-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.