Opleiding: Sport en bewegen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sport,
Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport,
 
 
Klemtonen
 

 


De professionele bachelor Sport en bewegen situeert zich in het domein van de gezondheidszorg. Doel van de opleiding is studenten op te leiden tot bewegingsdeskundigen. Bewegingsdeskundigen helpen zowel individuen als groepen naar sport- en fitheidsdoelen toe te werken, motiveert hen tot meer en efficiënt bewegen en organiseert beweegactiviteiten. Hij/zij maakt gebruik van slimme hulpmiddelen (apps, wearables, activity trackers, …), werkt projectmatig en durft ondernemen en innovatief te denken. De studenten ontwikkelen skills als trainer, coach en ondernemer en worden opgeleid tot breed inzetbare professionals.
Als trainer stelt de bewegingsdeskundige trainings- en beweegprogramma’s op. Hij werkt die op verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde wijze uit en biedt aangepaste bewegingstechnische begeleiding aan. Op die manier brengt en houdt hij diverse doelgroepen kwaliteitsvol in beweging.
Als coach motiveert de bewegingsdeskundige tot meer en efficiënt bewegen. Hij lokt op een creatieve manier beweging uit en inspireert tot een duurzame gedragsverandering.
Als ondernemer neemt de bewegingsdeskundige initiatief om beweegactiviteiten te organiseren. Hij durft hierbij commercieel te denken en te vernieuwen. Hij coördineert teamleden en neemt indien nodig de leiding.


Verschil met de lerarenopleiding in lichamelijke opvoeding en sport?


In de opleiding Sport en Bewegen wordt sport aanzien als een doeltreffend middel om aan preventieve gezondheidszorg te doen. Dit betekent dat de toekomstige bewegingsdeskundige moet leren en ervaren wat belangrijk is om goed te zijn in een sport, hoe je dat kan beoordelen bij cliënten en hoe je dat vertaalt naar een gerichte duurzame en verantwoorde sportkeuze.
In de opleiding leraar lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie wordt de student opgeleid om alle sporten te initiëren, om les te geven in deze sporten. De LO-BR studenten moeten dus in staat zijn om een correcte demo te geven, om een waardevolle foutenanalyse te maken en om te kunnen differentiëren in hun aanpak.
De sporttechnische lat ligt in de opleiding LO-BR dus hoger dan in de opleiding Sport en Bewegen. Van de studenten Sport en Bewegen verwachten we dat hij/zij op recreatief vlak kan participeren in de aangeboden sporten.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair is niet vereist. Je bent gepassioneerd door bewegen en sporten en beschikt over voldoende algemene beweegvaardigheden. Je hebt minimale ervaring of feeling met het begeleiden van groepen of individuen.
Je bent gemotiveerd om jezelf professioneel te ontwikkelen in de sport- en beweegsector.


De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Onderwijs + Gezondheidszorg. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Studenten Sport en bewegen worden opgeleid tot breed inzetbare professionals. Ze gaan aan de slag als beweegcoaches in bedrijven, mutualiteiten en (wijk)gezondheidscentra; als BOV (Bewegen op Verwijzing)-coaches; als medewerkers bij (buurt)sportdiensten en sportfederaties; als personal trainers en -coaches; als medewerkers in de actieve vrijetijdssector of als ondernemers in de sport- en gezondheidssector. 
Je kan aan de slag binnen het werkveld van professionele sportaanbieders, health- en fitnesscentra, preventieve gezondheidszorg, fysical coaches, personal trainers, fitness - en groepsfitnessbegeleiders, evenementenbureaus, sportdiensten, sportfederaties, sportclubs, buitensportorganisaties, …


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus Turnhout (12C)
    Campus Blairon 800
2300 Turnhout
Howest, Sportinnovatiecampus ()
    Nijverheidsstraat 112
8310 Assebroek
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.