Biotechnologische en chemische wetenschappen - Derde graad

Studierichting "Biotechnologische en chemische wetenschappen"

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch  wetenschappelijk denken.

 • Je leert onderzoeken en probleemoplossend denken met behulp van de wetenschappen biologie, chemie en fysica.
 • Je denkt ook na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.
  Hiervoor maak je gebruik van voorhanden zijnde wiskundige concepten.
 • In de uitbreiding van fysica krijg je:

           -        mechanica
           -        elektromagnetisme
           -        thermodynamica

 • In de uitbreiding wiskunde leer je over:

           -        matrices
           -        functies
           -        integralene
           -        goniometrie
           -        complexe getallen
           -        vectoren
           -        statistiek

 • Je verdiept je in de informaticawetenschappen door te leren over:

            -        algoritmen en programmeren
            -        modelleren
            -        simuleren

Biotechnologische en chemische wetenschappen               


Beschrijving

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch  wetenschappelijk denken.

 • Je leert onderzoeken en probleemoplossend denken met behulp van de wetenschappen biologie, chemie en fysica.
 • Je denkt ook na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.
  Hiervoor maak je gebruik van voorhanden zijnde wiskundige concepten.
 • In de uitbreiding van fysica krijg je:

           -        mechanica
           -        elektromagnetisme
           -        thermodynamica

 • In de uitbreiding wiskunde leer je over:

           -        matrices
           -        functies
           -        integralene
           -        goniometrie
           -        complexe getallen
           -        vectoren
           -        statistiek

 • Je verdiept je in de informaticawetenschappen door te leren over:

            -        algoritmen en programmeren
            -        modelleren
            -        simuleren

Situering binnen het studiedomein: Land- en tuinbouw

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  Tuinbouwschool Merchtem Molenbaan 54, 1785 Merchtem
  GO! Technisch atheneum Horteco Vilvoorde de Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde
  Explora Lange Klarenstraat 11, 2000 Antwerpen
  kOsh23 Collegestraat 46, 2200 Herentals
  GO! Atheneum Heist Boudewijnlaan 61, 2220 Heist-op-den-Berg
  VITO Hoogstraten (Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs) Gravin Elisabethlaan 30, 2320 Hoogstraten
  PTS Mechelen Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen
  PTS Boom (Prov. Scholen voor Tuinbouw en Techniek) Beukenlaan 44, 2850 Boom
  PITO Stabroek (Prov. Inst. voor Technisch Onderwijs) Laageind 19, 2940 Stabroek
  De Wijnpers - Provinciaal Onderwijs Leuven Mechelsevest 72, 3000 Leuven
  Damiaaninstituut Aarschot ( DIA) Pastoor Dergentlaan 220, 3200 Aarschot
  Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren
  Hasp-O Stadsrand Diestersteenweg 146, 3800 Sint-Truiden
  Ter Groene Poorte Brugge Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels
  PTI Kortrijk Conddreef 10, 8500 Kortrijk
  Land- en Tuinbouwinstituut Oedelem Bruggestraat 190, 8730 Oedelem
  Vrij Land- & Tuinbouwinstituut- VLTI Conscienceplein 12, 8820 Torhout
  Bernardustechnicum Hoogstraat 10, 9700 Oudenaarde

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de doorstroomfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In uitzonderlijke gevallen kan voor een leerling die zonder getuigschrift of diploma dreigt uit te vallen een bijzonder kwalificerend traject worden uitgewerkt door de klassenraad (in samenwerking met externe partners). Dit kan enkel voor studierichtingen in de 3e graad.
Hiervoor is een akkoord van het CLB en instemming van de ouders van de leerling nodig.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4. Hiermee kan je starten in alle graduaatsopleidingen, professionele en academische bachelors van het hoger onderwijs.

Wat na Biotechnologische en chemische wetenschappen ?

Na het 6e leerjaar gaan de meeste leerlingen uit de doorstroomfinaliteit verder studeren. Je richting die je in het 5e en 6e jaar hebt gevolgd heeft je niet voorbereid om te gaan werken, wel om verder te studeren.

Om een goede keuze te maken ga je best eerst heel breed kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Het is een belangrijke beslissing waarbij je met een aantal zaken rekening houdt:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Als je wenst verder te studeren zijn er tal van mogelijkheden:

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Meer info over doorstroom naar professionele of academische bachelor: zie AHOVOKS 

Andere mogelijkheden

 • Graduaatsopleidingen
 • 7e leerjaren aso, kso gericht op hoger onderwijs (vroegere voorbeidende jaren)
 • 7e leerjaren kso en tso
 • 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt (vroegere specialisatiejaren bso)  
 • Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
  Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra, bij VDAB, bij DefensiePolitie, ...

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.