Plant, dier en milieu - Tweede graad

Studierichting "Plant, dier en milieu"

Ben je geïnteresseerd in de natuur? Werk je graag buiten? Dan is deze praktische studierichting met arbeidsfinaliteit misschien iets voor jou?
In de brede 2e graad komen zowel plant en milieu, dier en milieu als mechanisatie en techniek aan bod. Hierdoor worden veel verschillende keuzeopties opengelaten naar de 3e graad toe. 

In de 2e graad leer je al doende de brede waaier aan teelten (landbouw- , tuinbouw- en bloementeelt) kennen. Je leert over de bodem, de vermeerdering en de verzorging, het oogsten en de verwerking van planten.
Op de werkvloer leer je ook dieren op een respectvolle manier verzorgen. Met aandacht voor hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling. Je leert over hun voeding, huisvesting en je leert hoe je er mee kan kweken.

Je  leert ook landbouwmachines besturen en taken in de tuinaanleg uitvoeren om bij de overgang naar de 3e graad te kunnen kiezen voor datgene wat je het beste ligt.

Al doende  leer je de machines, de gereedschappen, het materiaal en de uitrusting kennen, gebruiken en onderhouden. Je leert over dierenwelzijn, ecologisch en duurzaam omgaan met de groene sector.
Later kan je je kennis en kunde gebruiken om in de land- of tuinbouw te werken of om een rendabel productiebedrijf op poten te zetten.

Plant, dier en milieu               


Beschrijving

Ben je geïnteresseerd in de natuur? Werk je graag buiten? Dan is deze praktische studierichting met arbeidsfinaliteit misschien iets voor jou?
In de brede 2e graad komen zowel plant en milieu, dier en milieu als mechanisatie en techniek aan bod. Hierdoor worden veel verschillende keuzeopties opengelaten naar de 3e graad toe. 

In de 2e graad leer je al doende de brede waaier aan teelten (landbouw- , tuinbouw- en bloementeelt) kennen. Je leert over de bodem, de vermeerdering en de verzorging, het oogsten en de verwerking van planten.
Op de werkvloer leer je ook dieren op een respectvolle manier verzorgen. Met aandacht voor hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling. Je leert over hun voeding, huisvesting en je leert hoe je er mee kan kweken.

Je  leert ook landbouwmachines besturen en taken in de tuinaanleg uitvoeren om bij de overgang naar de 3e graad te kunnen kiezen voor datgene wat je het beste ligt.

Al doende  leer je de machines, de gereedschappen, het materiaal en de uitrusting kennen, gebruiken en onderhouden. Je leert over dierenwelzijn, ecologisch en duurzaam omgaan met de groene sector.
Later kan je je kennis en kunde gebruiken om in de land- of tuinbouw te werken of om een rendabel productiebedrijf op poten te zetten.

Situering binnen het studiedomein: Land- en tuinbouw

2e graad

3e graad

Biotechnologische wetenschappen      
Paardenhouderij      
Plant, dier en milieu      
Plant-, dier- en milieutechnieken     
Agrotechnieken dier  
Agrotechnieken plant  
Biotechnologische en chemische wetenschappen  
Dier en milieu  
Dierenzorg  
Groenaanleg en -beheer  
Groendecoratie  
Natuur- en groentechnieken  
Natuur- en groentechnieken duaal  
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal  
Paardenhouderij  
Plant en milieu  
Tuinaanleg en -beheer  

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

  • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
  • vorming die typisch is voor de studierichting +
  • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Plant, dier en milieu" volgen ?

 GO! COOVI Secundair, Emile Grysonlaan 1 1070 Anderlecht
 Tuinbouwschool Merchtem, Molenbaan 54 1785 Merchtem
 GO! Technisch atheneum Horteco Vilvoorde, de Bavaylei 116 1800 Vilvoorde
 kOsh23, Collegestraat 46 2200 Herentals
 GO! Atheneum Heist, Hof van Riemenstraat 6 2220 Heist-op-den-Berg
 VITO Hoogstraten (Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs), Gravin Elisabethlaan 30 2320 Hoogstraten
 KOGEKA - Sint Jozef Geel, Technische Schoolstraat 52 2440 Geel
 PTS Mechelen, Antwerpsesteenweg 145 2800 Mechelen
 PITO Stabroek (Prov. Inst. voor Technisch Onderwijs), Laageind 19 2940 Stabroek
 De Wijnpers - Provinciaal Onderwijs Leuven, Mechelsevest 72 3000 Leuven
 Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Sint-Truidersteenweg 323 3700 Tongeren
 Hasp-O Stadsrand, Diestersteenweg 146 3800 Sint-Truiden
 Biotechnicum, Kaulillerweg 3 3950 Bocholt
 PTI Kortrijk, Condédreef 10 8500 Kortrijk
 Land- en Tuinbouwinstituut Oedelem, Bruggestraat 190 8730 Oedelem
 Vrij Agro- & Biotechnisch Instituut- VABI, Zuidstraat 27 8800 Roeselare
 Vrij Land- & Tuinbouwinstituut- VLTI, Conscienceplein 12 8820 Torhout
 Lodewijk Makeblijde College, Boeschepestraat 20 8970 Poperinge
 Tectura Tuinbouwschool Melle, Brusselsesteenweg 165 9090 Melle
 Broederschool Biotechnische & Sport, Weverstraat 23 9100 Sint-Niklaas
 Scheppersinstituut Wetteren, Cooppallaan 128 9230 Wetteren
 Bernardustechnicum, Hoogstraat 10 9700 Oudenaarde
 College Ten Doorn - Practicum, Zuidmoerstraat 125 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je mag starten in het 4e jaar SO in een studierichting van de arbeidsfinaliteit als je:

  • geslaagd (*)  bent in het 1e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsfinaliteit
(* geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)
 
Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 35 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.


Overzitten

Behaald attest in het 4e leerjaar SO:

 

A-attest

Je kan overzitten in een andere studierichting, rekening houdend met de toelatingsvoorwaarden.

B-attest

Overzitten in dezelfde of in een andere studierichting is enkel mogelijk na een gunstig advies van de klassenraad, behalve bij uitsluiting van minstens alle studierichtingen van 3 onderwijsvormen (aso, bso, tso, kso) of  alle studierichtingen van 2 finaliteiten. Dan is geen advies van de klassenraad nodig.

C-attest

Overzitten in hetzelfde leerjaar is verplicht.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 4e leerjaar van de 2e graad (= 4SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest 

Als je geslaagd bent, maar in het volgend leerjaar bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen niet mag volgen.
De school beslist welk beperkingen (= clausuleringen) ze jou oplegt. Zij deelt ook de reden mee waarom ze deze beslissing neemt.

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 4 SO.

Wat na Plant, dier en milieu ?

Bij de keuze naar de derde graad moet je uiteraard rekening houden met het behaalde attest (eventuele clausuleringen) en met het gevolgde lespakket in de tweede graad.

Na het 4e leerjaar volgen heel wat leerlingen een studierichting uit hetzelfde studiedomein. 

Studierichtingen 3e graad 1e leerjaar uit het studiedomein: Land- en tuinbouw

Agrotechnieken dier    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Agrotechnieken plant    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Biotechnologische en chemische wetenschappen    Finaliteit: doorstroom
Dier en milieu    Finaliteit: arbeidsmarkt
Dierenzorg    Finaliteit: arbeidsmarkt
Groenaanleg en -beheer    Finaliteit: arbeidsmarkt
Groendecoratie    Finaliteit: arbeidsmarkt
Natuur- en groentechnieken    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Paardenhouderij    Finaliteit: arbeidsmarkt
Plant en milieu    Finaliteit: arbeidsmarkt
Tuinaanleg en -beheer    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je na het 4e jaar ook overstappen naar een studierichting van een ander studiedomein. Dat kan ook in een andere finaliteit.
Bespreek dit best met het CLB van je school.

Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Assistent dierlijke productie

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Assistent plantaardige productie

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Assistent florist

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Dierverzorger