Handelswetenschappen - Academische bachelor

 

De hoofdbrok van de opleiding wordt gevormd door de economische vakken, zowel algemeen-economisch (inleiding tot de economie, micro- en macro-economie, internationale economie, financiële economie) als bedrijfseconomisch (boekhouden: algemeen, vennootschapsboekhouden, analytisch boekhouden, bedrijfsfinanciering, financiële analyse). Daarnaast wordt ook een grondige opleiding geboden in marketing.


De ondersteunende vakken als wiskunde, statistiek en informatica zijn ook belangrijk, naast een talencomponent en onderzoeksmethodologie. De universiteiten organiseren meestal in september facultatieve opfriscursussen voor wiskunde en talen.


Gelijkenissen met TEW: • Het zijn allebei academische opleidingen (d.w.z. gesteund op onderzoek) die de werking van een bedrijf bestuderen.

 • Belangrijke basisopleidingsonderdelen zijn economie en boekhouden.

 • Daarnaast zijn er belangrijke ondersteunende opleidingsonderdelen zoals wiskunde, recht, talen en pc-vaardigheden.

 • Beide opleidingen bereiden je voor op managementfuncties.


Verschilpunten met TEW: • In Handelswetenschappen ligt de nadruk op de studie van de omgevingsfactoren, zoals de klanten, de aandeelhouders, de leveranciers en de overheid (waar in de opleiding TEW de klemtoon duidelijk ligt op de binnenkant, de functionele domeinen van het bedrijf).

 • Het organisatorische aspect is belangrijk. Handelswetenschappen heeft oog voor het bedrijf als geheel en voor de verhouding tussen de verschillende functionele deeldomeinen.

 • Als bedrijfskundige is de handelswetenschapper een generalist. In TEW krijg je veeleer een diepgaande opleiding in een aantal functionele domeinen: accountancy, marketing en bedrijfsfinanciering.

 • De opleiding Handelswetenschappen is meer praktijk- en projectgericht: het aanleren van management- en ondernemersvaardigheden evenals een bedrijfsstage nemen een prominente plaats in. De opleiding TEW is theoretischer en bekijkt de ondernemingspraktijk met een conceptuele en analytische blik.

 • De opleiding bestaat hier ook volledig in de Engelse taal: Bachelor/Master of Business Administration.


Voor wie? • Specifieke voorkennis voor de economische vakken is niet vereist, want de economische basisbegrippen worden in het eerste jaar van de bacheloropleiding bijgebracht.

 • Omdat je wel inzicht zal moeten verwerven in wiskundige begrippen en technieken en hun toepassingen in de economie, is een vooropleiding van minimum vier uur wiskunde aso per week aangeraden.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets. Deelname is niet verplicht en gratis. Als je wil deelnemen moet je je vooraf inschrijven.Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Handelswetenschappen - Academische bachelor

Algemene info

De hoofdbrok van de opleiding wordt gevormd door de economische vakken, zowel algemeen-economisch (inleiding tot de economie, micro- en macro-economie, internationale economie, financiële economie) als bedrijfseconomisch (boekhouden: algemeen, vennootschapsboekhouden, analytisch boekhouden, bedrijfsfinanciering, financiële analyse). Daarnaast wordt ook een grondige opleiding geboden in marketing.


De ondersteunende vakken als wiskunde, statistiek en informatica zijn ook belangrijk, naast een talencomponent en onderzoeksmethodologie. De universiteiten organiseren meestal in september facultatieve opfriscursussen voor wiskunde en talen.


Gelijkenissen met TEW: • Het zijn allebei academische opleidingen (d.w.z. gesteund op onderzoek) die de werking van een bedrijf bestuderen.

 • Belangrijke basisopleidingsonderdelen zijn economie en boekhouden.

 • Daarnaast zijn er belangrijke ondersteunende opleidingsonderdelen zoals wiskunde, recht, talen en pc-vaardigheden.

 • Beide opleidingen bereiden je voor op managementfuncties.


Verschilpunten met TEW: • In Handelswetenschappen ligt de nadruk op de studie van de omgevingsfactoren, zoals de klanten, de aandeelhouders, de leveranciers en de overheid (waar in de opleiding TEW de klemtoon duidelijk ligt op de binnenkant, de functionele domeinen van het bedrijf).

 • Het organisatorische aspect is belangrijk. Handelswetenschappen heeft oog voor het bedrijf als geheel en voor de verhouding tussen de verschillende functionele deeldomeinen.

 • Als bedrijfskundige is de handelswetenschapper een generalist. In TEW krijg je veeleer een diepgaande opleiding in een aantal functionele domeinen: accountancy, marketing en bedrijfsfinanciering.

 • De opleiding Handelswetenschappen is meer praktijk- en projectgericht: het aanleren van management- en ondernemersvaardigheden evenals een bedrijfsstage nemen een prominente plaats in. De opleiding TEW is theoretischer en bekijkt de ondernemingspraktijk met een conceptuele en analytische blik.

 • De opleiding bestaat hier ook volledig in de Engelse taal: Bachelor/Master of Business Administration.


Voor wie? • Specifieke voorkennis voor de economische vakken is niet vereist, want de economische basisbegrippen worden in het eerste jaar van de bacheloropleiding bijgebracht.

 • Omdat je wel inzicht zal moeten verwerven in wiskundige begrippen en technieken en hun toepassingen in de economie, is een vooropleiding van minimum vier uur wiskunde aso per week aangeraden.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets. Deelname is niet verplicht en gratis. Als je wil deelnemen moet je je vooraf inschrijven.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

KU Leuven - Campus Brussel

Duits

Economie en management

Spaans


Universiteit Gent - Campus Gent

Handelswetenschappen

OnderwijsInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven - Campus Carolus Antwerpen

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Handelswetenschappen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven, Campus Brussel

Werkstudententraject

KU Leuven, Campus Carolus Antwerpen

Werkstudententraject

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Hendrik Conscienceplein 8  2000 Antwerpen

Agoralaan  3590 Diepenbeek

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

De opleiding vormt polyvalent inzetbare economisten, die zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren en hierbij vertrouwd zijn met alle bedrijfsfuncties in een economisch context (dit wil zeggen operationele, commerciële, financiële en organisatorische functies).
Men vindt afgestudeerden terug in leidinggevende functies in tal van industriële sectoren, financiële instellingen en de dienstensector, dit zowel in kmo's als in grote bedrijven en de non-profitsector.
Het volgen van een lerarenopleiding biedt ook mogelijkheden in het onderwijs.
Overheid: diverse functies in openbare besturen, ministeries, onderwijs (met lerarenopleiding).
Industrie: kaderfuncties op afdelingen als marketing, accountancy en financiële departementen van alle industriële sectoren (metaal, scheikunde, farmacie, textiel, voeding) en de financiële sector (bank- en verzekeringswezen), distributie- en dienstensector.
Een zelfstandig beroep als fiscaal adviseur of managementconsulent behoort tot de mogelijkheden, eventueel na verdere specialisatie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Administratief en financieel verantwoordelijke
Adviseur financieel vermogen ( knelpuntberoep)
Adviseur kredieten ( knelpuntberoep)
Agent financiële markten
Beheerder back- en middle office financiële markten
Belastingadviseur - consulent
Boekhouder ( knelpuntberoep)
Commercieel verantwoordelijke
Data scientist
Diplomatiek vertegenwoordiger
Financieel analist
Human recources manager
Kantoorhouder bankfiliaal
Loketbediende in de financiële sector
Marketingmanager
Medewerker boekhouding
Medewerker socio-economische studies
Ontwikkelaar financi�le producten
Ontwikkelaar verzekeringsproducten
Payroll advisor
Portefeuillebeheerder
Verantwoordelijke boekhouding
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer
Verantwoordelijke financiën
Verantwoordelijke voor verkoopspromotie
Verantwoordelijke werving en opleiding

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de handelswetenschappen

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 171 3,71 46,1 37 34 17 36 38 9
Economie-moderne talen (ASO) 3700 13,74 56,2 356 582 664 913 1057 128
Economie-wetenschappen (ASO) 442 10,81 66,0 27 45 71 121 172 6
Economie-wiskunde (ASO) 643 9,82 73,7 21 46 71 175 319 11
Handel (TSO) 331 2,53 33,3 66 100 59 49 32 25
Humane wetenschappen (ASO) 166 0,60 41,5 28 36 30 27 27 18
Latijn-moderne talen (ASO) 122 1,86 58,2 8 20 19 32 38 5
Latijn-wetenschappen (ASO) 82 1,40 69,8 8 5 7 21 36 5
Latijn-wiskunde (ASO) 44 0,40 80,4 1 2 3 12 25 1
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 257 2,63 61,4 13 34 46 75 79 10
Moderne talen-wiskunde (ASO) 35 4,00 68,6 0 5 2 16 11 1
Sportwetenschappen (ASO) 72 2,01 45,9 11 15 12 16 15 3
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 236 0,56 71,4 9 20 24 67 107 9

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 13-07-2022

Handelswetenschappen - Academische bachelor

Algemene info

De hoofdbrok van de opleiding wordt gevormd door de economische vakken, zowel algemeen-economisch (inleiding tot de economie, micro- en macro-economie, internationale economie, financiële economie) als bedrijfseconomisch (boekhouden: algemeen, vennootschapsboekhouden, analytisch boekhouden, bedrijfsfinanciering, financiële analyse). Daarnaast wordt ook een grondige opleiding geboden in marketing.


De ondersteunende vakken als wiskunde, statistiek en informatica zijn ook belangrijk, naast een talencomponent en onderzoeksmethodologie. De universiteiten organiseren meestal in september facultatieve opfriscursussen voor wiskunde en talen.


Gelijkenissen met TEW: • Het zijn allebei academische opleidingen (d.w.z. gesteund op onderzoek) die de werking van een bedrijf bestuderen.

 • Belangrijke basisopleidingsonderdelen zijn economie en boekhouden.

 • Daarnaast zijn er belangrijke ondersteunende opleidingsonderdelen zoals wiskunde, recht, talen en pc-vaardigheden.

 • Beide opleidingen bereiden je voor op managementfuncties.


Verschilpunten met TEW: • In Handelswetenschappen ligt de nadruk op de studie van de omgevingsfactoren, zoals de klanten, de aandeelhouders, de leveranciers en de overheid (waar in de opleiding TEW de klemtoon duidelijk ligt op de binnenkant, de functionele domeinen van het bedrijf).

 • Het organisatorische aspect is belangrijk. Handelswetenschappen heeft oog voor het bedrijf als geheel en voor de verhouding tussen de verschillende functionele deeldomeinen.

 • Als bedrijfskundige is de handelswetenschapper een generalist. In TEW krijg je veeleer een diepgaande opleiding in een aantal functionele domeinen: accountancy, marketing en bedrijfsfinanciering.

 • De opleiding Handelswetenschappen is meer praktijk- en projectgericht: het aanleren van management- en ondernemersvaardigheden evenals een bedrijfsstage nemen een prominente plaats in. De opleiding TEW is theoretischer en bekijkt de ondernemingspraktijk met een conceptuele en analytische blik.

 • De opleiding bestaat hier ook volledig in de Engelse taal: Bachelor/Master of Business Administration.


Voor wie? • Specifieke voorkennis voor de economische vakken is niet vereist, want de economische basisbegrippen worden in het eerste jaar van de bacheloropleiding bijgebracht.

 • Omdat je wel inzicht zal moeten verwerven in wiskundige begrippen en technieken en hun toepassingen in de economie, is een vooropleiding van minimum vier uur wiskunde aso per week aangeraden.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets. Deelname is niet verplicht en gratis. Als je wil deelnemen moet je je vooraf inschrijven.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

KU Leuven - Campus Brussel

Duits

Economie en management

Spaans


Universiteit Gent - Campus Gent

Handelswetenschappen

OnderwijsInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven - Campus Carolus Antwerpen

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Handelswetenschappen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven, Campus Brussel

Werkstudententraject

KU Leuven, Campus Carolus Antwerpen

Werkstudententraject

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Hendrik Conscienceplein 8  2000 Antwerpen

Agoralaan  3590 Diepenbeek

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

De opleiding vormt polyvalent inzetbare economisten, die zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren en hierbij vertrouwd zijn met alle bedrijfsfuncties in een economisch context (dit wil zeggen operationele, commerciële, financiële en organisatorische functies).
Men vindt afgestudeerden terug in leidinggevende functies in tal van industriële sectoren, financiële instellingen en de dienstensector, dit zowel in kmo's als in grote bedrijven en de non-profitsector.
Het volgen van een lerarenopleiding biedt ook mogelijkheden in het onderwijs.
Overheid: diverse functies in openbare besturen, ministeries, onderwijs (met lerarenopleiding).
Industrie: kaderfuncties op afdelingen als marketing, accountancy en financiële departementen van alle industriële sectoren (metaal, scheikunde, farmacie, textiel, voeding) en de financiële sector (bank- en verzekeringswezen), distributie- en dienstensector.
Een zelfstandig beroep als fiscaal adviseur of managementconsulent behoort tot de mogelijkheden, eventueel na verdere specialisatie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Administratief en financieel verantwoordelijke
Adviseur financieel vermogen ( knelpuntberoep)
Adviseur kredieten ( knelpuntberoep)
Agent financiële markten
Beheerder back- en middle office financiële markten
Belastingadviseur - consulent
Boekhouder ( knelpuntberoep)
Commercieel verantwoordelijke
Data scientist
Diplomatiek vertegenwoordiger
Financieel analist
Human recources manager
Kantoorhouder bankfiliaal
Loketbediende in de financiële sector
Marketingmanager
Medewerker boekhouding
Medewerker socio-economische studies
Ontwikkelaar financi�le producten
Ontwikkelaar verzekeringsproducten
Payroll advisor
Portefeuillebeheerder
Verantwoordelijke boekhouding
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer
Verantwoordelijke financiën
Verantwoordelijke voor verkoopspromotie
Verantwoordelijke werving en opleiding

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de handelswetenschappen

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 171 3,71 46,1 37 34 17 36 38 9
Economie-moderne talen (ASO) 3700 13,74 56,2 356 582 664 913 1057 128
Economie-wetenschappen (ASO) 442 10,81 66,0 27 45 71 121 172 6
Economie-wiskunde (ASO) 643 9,82 73,7 21 46 71 175 319 11
Handel (TSO) 331 2,53 33,3 66 100 59 49 32 25
Humane wetenschappen (ASO) 166 0,60 41,5 28 36 30 27 27 18
Latijn-moderne talen (ASO) 122 1,86 58,2 8 20 19 32 38 5
Latijn-wetenschappen (ASO) 82 1,40 69,8 8 5 7 21 36 5
Latijn-wiskunde (ASO) 44 0,40 80,4 1 2 3 12 25 1
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 257 2,63 61,4 13 34 46 75 79 10
Moderne talen-wiskunde (ASO) 35 4,00 68,6 0 5 2 16 11 1
Sportwetenschappen (ASO) 72 2,01 45,9 11 15 12 16 15 3
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 236 0,56 71,4 9 20 24 67 107 9

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 13-07-2022