Opleiding: Handelswetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,
 
 
Klemtonen
 

De hoofdbrok van de opleiding wordt gevormd door de economische vakken, zowel algemeen-economisch (inleiding tot de economie, micro- en macro-economie, internationale economie, financiële economie) als bedrijfseconomisch (boekhouden: algemeen, vennootschapsboekhouden, analytisch boekhouden, bedrijfsfinanciering, financiële analyse). Daarnaast wordt ook een grondige opleiding geboden in marketing.


De ondersteunende vakken als wiskunde, statistiek en informatica zijn ook belangrijk, naast een talencomponent en onderzoeksmethodologie. De universiteiten organiseren meestal in september facultatieve opfriscursussen voor wiskunde en talen.


Gelijkenissen met TEW: • Het zijn allebei academische opleidingen (d.w.z. gesteund op onderzoek) die de werking van een bedrijf bestuderen.

 • Belangrijke basisopleidingsonderdelen zijn economie en boekhouden.

 • Daarnaast zijn er belangrijke ondersteunende opleidingsonderdelen zoals wiskunde, recht, talen en pc-vaardigheden.

 • Beide opleidingen bereiden je voor op managementfuncties.


Verschilpunten met TEW: • In Handelswetenschappen ligt de nadruk op de studie van de omgevingsfactoren, zoals de klanten, de aandeelhouders, de leveranciers en de overheid (waar in de opleiding TEW de klemtoon duidelijk ligt op de binnenkant, de functionele domeinen van het bedrijf).

 • Het organisatorische aspect is belangrijk. Handelswetenschappen heeft oog voor het bedrijf als geheel en voor de verhouding tussen de verschillende functionele deeldomeinen.

 • Als bedrijfskundige is de handelswetenschapper een generalist. In TEW krijg je veeleer een diepgaande opleiding in een aantal functionele domeinen: accountancy, marketing en bedrijfsfinanciering.

 • De opleiding Handelswetenschappen is meer praktijk- en projectgericht: het aanleren van management- en ondernemersvaardigheden evenals een bedrijfsstage nemen een prominente plaats in. De opleiding TEW is theoretischer en bekijkt de ondernemingspraktijk met een conceptuele en analytische blik.

 • De opleiding bestaat hier ook volledig in de Engelse taal: Bachelor/Master of Business Administration.


Voor wie? • Specifieke voorkennis voor de economische vakken is niet vereist, want de economische basisbegrippen worden in het eerste jaar van de bacheloropleiding bijgebracht.

 • Omdat je wel inzicht zal moeten verwerven in wiskundige begrippen en technieken en hun toepassingen in de economie, is een vooropleiding van minimum vier uur wiskunde aso per week aangeraden.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets. Deelname is niet verplicht en gratis. Als je wil deelnemen moet je je vooraf inschrijven.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding vormt polyvalent inzetbare economisten, die zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren en hierbij vertrouwd zijn met alle bedrijfsfuncties in een economisch context (dit wil zeggen operationele, commerciële, financiële en organisatorische functies).
Men vindt afgestudeerden terug in leidinggevende functies in tal van industriële sectoren, financiële instellingen en de dienstensector, dit zowel in kmo's als in grote bedrijven en de non-profitsector.
Het volgen van een lerarenopleiding biedt ook mogelijkheden in het onderwijs.
Overheid: diverse functies in openbare besturen, ministeries, onderwijs (met lerarenopleiding).
Industrie: kaderfuncties op afdelingen als marketing, accountancy en financiële departementen van alle industriële sectoren (metaal, scheikunde, farmacie, textiel, voeding) en de financiële sector (bank- en verzekeringswezen), distributie- en dienstensector.
Een zelfstandig beroep als fiscaal adviseur of managementconsulent behoort tot de mogelijkheden, eventueel na verdere specialisatie.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid  
  Bestuurskunde en publiek management  
  Business Administration (E)  
  Handelswetenschappen : Accountancy, Financiering en Fiscaliteit  
  Handelswetenschappen : Commercieel beleid  
  Handelswetenschappen : Finance & risicomanagement  
  Handelswetenschappen : Fiscaliteit  
  Handelswetenschappen : Management en informatica  
  Handelswetenschappen : Marketing management  
  Handelswetenschappen : Ondernemerschap en Management  
  Handelswetenschappen : Personeels- en organisatiemanagement  
  Handelswetenschappen : Supply Chain Management  
  Handelswetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen  
  International Business Economics and Management (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Brussel ()
    Warmoesberg 26
1000 Brussel
KU Leuven, Campus Carolus Antwerpen (10A)
    Hendrik Conscienceplein 8
2000 Antwerpen
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 13-07-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.