Bestuurskunde en publiek management - Master

 

UGent 


De opleiding streeft naar een evenwichtige mix van theorie en praktijk. Voor alle studenten staan zowel bestuurs- als managementopleidingsonderdelen én onderzoeksmethodologie op het programma. Via een aantal keuzevakken kan je het programma zelf invullen. Zo zijn er sessies waarin je leert hoe beleidsprocessen worden opgezet, gestuurd en gecontroleerd. Andere praktijkgeoriënteerde opleidingsonderdelen zijn personeels- en organisatiemanagement, financieel management en veranderingsmanagement. Via keuzevakken verdiep je jezelf in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit. Om de dimensies van bestuur, bedrijfseconomie en management te begrijpen, is voor de instroom anders dan voor de bachelors bestuurskunde en publiek management een aangepaste voorbereiding noodzakelijk. Vandaar dat in de opleiding, naast de verschillende specifieke vakken, ook basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken zijn opgenomen in het voorbereidingsprogramma. Het sluitstuk van de opleiding is de masterproef. Die peilt naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking.


Andere praktijkgeöriënteerde opleidingsonderdelen zijn personeels- en organisatiemanagement, financieel management en change management. Via de keuzeclusters kan de student zich verdiepen in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit. Om de dimensies van bestuur, bedrijfseconomie en management te begrijpen, is voor de instroom anders dan voor de bachelors bestuurskunde en publiek management een aangepaste voorbereiding noodzakelijk. Vandaar dat in de opleiding, naast de verschillende specifieke vakken, ook basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken zijn opgenomen in het voorbereidingsprogramma. 
Het sluitstuk van de opleiding is de masterproef. Die heeft tot doel te peilen naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking. De student kan ervoor opteren om, na overleg met de promotor, een onderwerp af te bakenen dat meer aansluit bij een bestuurskundige of economische problematiek of voor een eerder managementgerichte of bedrijfseconomische uitdieping van een aspect uit de vooropleiding.Studiepunten

60

Bestuurskunde en publiek management - Master

UGent 


De opleiding streeft naar een evenwichtige mix van theorie en praktijk. Voor alle studenten staan zowel bestuurs- als managementopleidingsonderdelen én onderzoeksmethodologie op het programma. Via een aantal keuzevakken kan je het programma zelf invullen. Zo zijn er sessies waarin je leert hoe beleidsprocessen worden opgezet, gestuurd en gecontroleerd. Andere praktijkgeoriënteerde opleidingsonderdelen zijn personeels- en organisatiemanagement, financieel management en veranderingsmanagement. Via keuzevakken verdiep je jezelf in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit. Om de dimensies van bestuur, bedrijfseconomie en management te begrijpen, is voor de instroom anders dan voor de bachelors bestuurskunde en publiek management een aangepaste voorbereiding noodzakelijk. Vandaar dat in de opleiding, naast de verschillende specifieke vakken, ook basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken zijn opgenomen in het voorbereidingsprogramma. Het sluitstuk van de opleiding is de masterproef. Die peilt naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking.


Andere praktijkgeöriënteerde opleidingsonderdelen zijn personeels- en organisatiemanagement, financieel management en change management. Via de keuzeclusters kan de student zich verdiepen in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit. Om de dimensies van bestuur, bedrijfseconomie en management te begrijpen, is voor de instroom anders dan voor de bachelors bestuurskunde en publiek management een aangepaste voorbereiding noodzakelijk. Vandaar dat in de opleiding, naast de verschillende specifieke vakken, ook basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken zijn opgenomen in het voorbereidingsprogramma. 
Het sluitstuk van de opleiding is de masterproef. Die heeft tot doel te peilen naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking. De student kan ervoor opteren om, na overleg met de promotor, een onderwerp af te bakenen dat meer aansluit bij een bestuurskundige of economische problematiek of voor een eerder managementgerichte of bedrijfseconomische uitdieping van een aspect uit de vooropleiding.Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bestuurskunde en publiek management 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Bestuurskunde en publiek management


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze opleiding is gericht op het vormen van polyvalente en multi-inzetbare managers voor de diverse terreinen van hedendaags openbaar bestuur. 
De term overheid dekt een brede waaier aan organisaties: gemeentebesturen, OCMW's, provinciebesturen, de Vlaamse overheid, de federale overheid, de Europese overheid.
Denk daarbij niet enkel aan administraties, maar ook aan de vele instellingen en projecten die door al die bestuurlijke overheden worden gesteund, beheerd of gecontroleerd. 
De opleiding richt zich ook op de publieke sector, bv. media, belangengroepen en privébedrijven die voor of met de overheid werken.
Overheid: functies in de administratie van openbare besturen (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees niveau), onderwijs (met lerarenopleiding), diverse overheidsbedrijven, ministeries.
Industrie: managementfuncties in alle industriële sectoren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Medewerker lokale ontwikkeling


Gegevens bijgewerkt tot 11-09-2018

Bestuurskunde en publiek management - Master

UGent 


De opleiding streeft naar een evenwichtige mix van theorie en praktijk. Voor alle studenten staan zowel bestuurs- als managementopleidingsonderdelen én onderzoeksmethodologie op het programma. Via een aantal keuzevakken kan je het programma zelf invullen. Zo zijn er sessies waarin je leert hoe beleidsprocessen worden opgezet, gestuurd en gecontroleerd. Andere praktijkgeoriënteerde opleidingsonderdelen zijn personeels- en organisatiemanagement, financieel management en veranderingsmanagement. Via keuzevakken verdiep je jezelf in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit. Om de dimensies van bestuur, bedrijfseconomie en management te begrijpen, is voor de instroom anders dan voor de bachelors bestuurskunde en publiek management een aangepaste voorbereiding noodzakelijk. Vandaar dat in de opleiding, naast de verschillende specifieke vakken, ook basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken zijn opgenomen in het voorbereidingsprogramma. Het sluitstuk van de opleiding is de masterproef. Die peilt naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking.


Andere praktijkgeöriënteerde opleidingsonderdelen zijn personeels- en organisatiemanagement, financieel management en change management. Via de keuzeclusters kan de student zich verdiepen in een ruim gamma aan invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur, performance management, veiligheid, ICT, communicatie, welzijn en social profit. Om de dimensies van bestuur, bedrijfseconomie en management te begrijpen, is voor de instroom anders dan voor de bachelors bestuurskunde en publiek management een aangepaste voorbereiding noodzakelijk. Vandaar dat in de opleiding, naast de verschillende specifieke vakken, ook basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken zijn opgenomen in het voorbereidingsprogramma. 
Het sluitstuk van de opleiding is de masterproef. Die heeft tot doel te peilen naar het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven uitwerking. De student kan ervoor opteren om, na overleg met de promotor, een onderwerp af te bakenen dat meer aansluit bij een bestuurskundige of economische problematiek of voor een eerder managementgerichte of bedrijfseconomische uitdieping van een aspect uit de vooropleiding.Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bestuurskunde en publiek management 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Bestuurskunde en publiek management


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze opleiding is gericht op het vormen van polyvalente en multi-inzetbare managers voor de diverse terreinen van hedendaags openbaar bestuur. 
De term overheid dekt een brede waaier aan organisaties: gemeentebesturen, OCMW's, provinciebesturen, de Vlaamse overheid, de federale overheid, de Europese overheid.
Denk daarbij niet enkel aan administraties, maar ook aan de vele instellingen en projecten die door al die bestuurlijke overheden worden gesteund, beheerd of gecontroleerd. 
De opleiding richt zich ook op de publieke sector, bv. media, belangengroepen en privébedrijven die voor of met de overheid werken.
Overheid: functies in de administratie van openbare besturen (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees niveau), onderwijs (met lerarenopleiding), diverse overheidsbedrijven, ministeries.
Industrie: managementfuncties in alle industriële sectoren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Medewerker lokale ontwikkeling


Gegevens bijgewerkt tot 11-09-2018