Toerisme- en recreatiemanagement - Professionele bachelor

 

Algemene info


Deze opleiding geeft inzicht in de toeristische industrie en in het begeleiden van mensen bij hun vrijetijdsbesteding.
Je verwerft:
- Toeristisch-recreatieve vaardigheden:
Je leert de structuur van de vakantie- en reisindustrie, zowel van de overheid als de privésector.
Je leert zien wat steden, streken en landen te bieden hebben, je probeert het aanbod te verklaren en dit recreatief te ontwikkelen.
Je berekent prijzen en leert reservaties maken voor vliegtuig, trein en ferry.
Je maakt kennis met het (on)roerend historisch erfgoed en met de belangrijkste wereldreligies als dragers van kunst en cultuur.
- Bedrijfseconomische vaardigheden:
Je krijgt inzicht in het gedrag van consument en producent.
Je gaat om met begrippen als inflatie, reisverkeersbalans, BNP, ...
Je leert aan- en verkoop te registreren en het bedrijfsresultaat te berekenen.
Je maakt kennis met de juridische kant van de handels- en reissector.
- Communicatieve vaardigheden:
Een goede communicatie in het Nederlands is een absolute voorwaarde.
Daarnaast is een degelijke vreemdetalenkennis (Frans, Engels en Duits of Spaans) onmisbaar.
Aan de hand van concrete toeristische thema’s werk je stapsgewijs aan je spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid.


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.
Thomas More organiseert een Engelstalige opleiding: International Tourism & Leisure Management


Voor wie?
Je hoeft geen specifieke basis te hebben om te beginnen aan onze opleiding.
Het programma bevat geen wiskunde of andere wetenschappen en wat betreft de informatica en bij de talen Spaans en Duits starten we volledig vanaf nul.
 Studiepunten

180

Toerisme- en recreatiemanagement - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Deze opleiding geeft inzicht in de toeristische industrie en in het begeleiden van mensen bij hun vrijetijdsbesteding.
Je verwerft:
- Toeristisch-recreatieve vaardigheden:
Je leert de structuur van de vakantie- en reisindustrie, zowel van de overheid als de privésector.
Je leert zien wat steden, streken en landen te bieden hebben, je probeert het aanbod te verklaren en dit recreatief te ontwikkelen.
Je berekent prijzen en leert reservaties maken voor vliegtuig, trein en ferry.
Je maakt kennis met het (on)roerend historisch erfgoed en met de belangrijkste wereldreligies als dragers van kunst en cultuur.
- Bedrijfseconomische vaardigheden:
Je krijgt inzicht in het gedrag van consument en producent.
Je gaat om met begrippen als inflatie, reisverkeersbalans, BNP, ...
Je leert aan- en verkoop te registreren en het bedrijfsresultaat te berekenen.
Je maakt kennis met de juridische kant van de handels- en reissector.
- Communicatieve vaardigheden:
Een goede communicatie in het Nederlands is een absolute voorwaarde.
Daarnaast is een degelijke vreemdetalenkennis (Frans, Engels en Duits of Spaans) onmisbaar.
Aan de hand van concrete toeristische thema’s werk je stapsgewijs aan je spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid.


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.
Thomas More organiseert een Engelstalige opleiding: International Tourism & Leisure Management


Voor wie?
Je hoeft geen specifieke basis te hebben om te beginnen aan onze opleiding.
Het programma bevat geen wiskunde of andere wetenschappen en wat betreft de informatica en bij de talen Spaans en Duits starten we volledig vanaf nul.
 Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Thomas More - Campus Mechelen De Vest

Cultuur en vrije tijd

Hospitality

Toerisme & Ondernemen

TravelInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Brugge

Howest - The Square


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toerisme- en recreatiemanagement 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Economie, Engels, Frans, Onthaal- en PR-techn., Toegepaste economie, Toerisme,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:
Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Toerisme- en recreatiemanagement


African Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Culturele studies - KU Leuven

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Brussel

Organisatie en management - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Toerisme - KU Leuven

Verzekeringen - KU Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Starten in februari

Thomas More, Campus Mechelen De Vest

Starten in februari

Howest, The Square

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel
02 213 61 10    


Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
015 36 91 00    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 00    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    


Luipaardstraat 12A  8500 Kortrijk
056 24 12 90    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerden verstrekken informatie over reizen en verrichten administratief werk bij de organisatie van reizen.
Zij kunnen ook optreden als gids of reisleider.
Het zijn vaak zeer verscheidene taken in kleinschalige bedrijven: informatie verstrekken, receptiewerk in hotels, bungalowparken, campings.
Meer ervaren beroepskrachten krijgen de mogelijkheid tot prospectietaken in binnen- en buitenland. Reisagentschappen, touroperators, instellingen voor sociaal en jeugdtoerisme, gemeentelijke of regionale toeristische diensten, campings en bungalowparken doen een beroep op hen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Eventmanager
Gids
Manager toerismeproducten
Verantwoordelijke rendement toerismeproducten
Verantwoordelijke sport-, recreatieve of toeristische accomodatie
Verkoopsmedewerker toerismeproducten ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Toerisme- en recreatiemanagement

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 155 0,55% 85,24% 3 5 10 27 97 13
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 31 0,48% 39,83% 4 9 3 3 5 7
Handel (TSO) 82 0,60% 61,99% 5 11 13 22 24 7
Humane wetenschappen (ASO) 105 0,40% 77,76% 5 5 8 26 55 6
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 114 1,29% 26,70% 36 26 18 15 6 13
Latijn-moderne talen (ASO) 31 0,36% 85,53% 1 1 7 20 2
Onthaal en public relations (TSO) 46 2,49% 37,36% 8 15 8 5 8 2
Secretariaat-talen (TSO) 141 2,83% 50,26% 20 29 19 33 30 10
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 178 0,74% 53,02% 18 35 26 57 34 8
Toerisme (TSO) 412 19,21% 58,70% 45 54 49 119 113 32

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 17-02-2017

Toerisme- en recreatiemanagement - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Deze opleiding geeft inzicht in de toeristische industrie en in het begeleiden van mensen bij hun vrijetijdsbesteding.
Je verwerft:
- Toeristisch-recreatieve vaardigheden:
Je leert de structuur van de vakantie- en reisindustrie, zowel van de overheid als de privésector.
Je leert zien wat steden, streken en landen te bieden hebben, je probeert het aanbod te verklaren en dit recreatief te ontwikkelen.
Je berekent prijzen en leert reservaties maken voor vliegtuig, trein en ferry.
Je maakt kennis met het (on)roerend historisch erfgoed en met de belangrijkste wereldreligies als dragers van kunst en cultuur.
- Bedrijfseconomische vaardigheden:
Je krijgt inzicht in het gedrag van consument en producent.
Je gaat om met begrippen als inflatie, reisverkeersbalans, BNP, ...
Je leert aan- en verkoop te registreren en het bedrijfsresultaat te berekenen.
Je maakt kennis met de juridische kant van de handels- en reissector.
- Communicatieve vaardigheden:
Een goede communicatie in het Nederlands is een absolute voorwaarde.
Daarnaast is een degelijke vreemdetalenkennis (Frans, Engels en Duits of Spaans) onmisbaar.
Aan de hand van concrete toeristische thema’s werk je stapsgewijs aan je spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid.


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.
Thomas More organiseert een Engelstalige opleiding: International Tourism & Leisure Management


Voor wie?
Je hoeft geen specifieke basis te hebben om te beginnen aan onze opleiding.
Het programma bevat geen wiskunde of andere wetenschappen en wat betreft de informatica en bij de talen Spaans en Duits starten we volledig vanaf nul.
 Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Thomas More - Campus Mechelen De Vest

Cultuur en vrije tijd

Hospitality

Toerisme & Ondernemen

TravelInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Brugge

Howest - The Square


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toerisme- en recreatiemanagement 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Economie, Engels, Frans, Onthaal- en PR-techn., Toegepaste economie, Toerisme,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:
Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Toerisme- en recreatiemanagement


African Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Culturele studies - KU Leuven

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Brussel

Organisatie en management - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Toerisme - KU Leuven

Verzekeringen - KU Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Starten in februari

Thomas More, Campus Mechelen De Vest

Starten in februari

Howest, The Square

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel
02 213 61 10    


Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
015 36 91 00    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 00    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    


Luipaardstraat 12A  8500 Kortrijk
056 24 12 90    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerden verstrekken informatie over reizen en verrichten administratief werk bij de organisatie van reizen.
Zij kunnen ook optreden als gids of reisleider.
Het zijn vaak zeer verscheidene taken in kleinschalige bedrijven: informatie verstrekken, receptiewerk in hotels, bungalowparken, campings.
Meer ervaren beroepskrachten krijgen de mogelijkheid tot prospectietaken in binnen- en buitenland. Reisagentschappen, touroperators, instellingen voor sociaal en jeugdtoerisme, gemeentelijke of regionale toeristische diensten, campings en bungalowparken doen een beroep op hen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Eventmanager
Gids
Manager toerismeproducten
Verantwoordelijke rendement toerismeproducten
Verantwoordelijke sport-, recreatieve of toeristische accomodatie
Verkoopsmedewerker toerismeproducten ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Toerisme- en recreatiemanagement

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 155 0,55% 85,24% 3 5 10 27 97 13
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 31 0,48% 39,83% 4 9 3 3 5 7
Handel (TSO) 82 0,60% 61,99% 5 11 13 22 24 7
Humane wetenschappen (ASO) 105 0,40% 77,76% 5 5 8 26 55 6
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 114 1,29% 26,70% 36 26 18 15 6 13
Latijn-moderne talen (ASO) 31 0,36% 85,53% 1 1 7 20 2
Onthaal en public relations (TSO) 46 2,49% 37,36% 8 15 8 5 8 2
Secretariaat-talen (TSO) 141 2,83% 50,26% 20 29 19 33 30 10
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 178 0,74% 53,02% 18 35 26 57 34 8
Toerisme (TSO) 412 19,21% 58,70% 45 54 49 119 113 32

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 17-02-2017