Seksuologie - Master

 

KU Leuven
In deze master leer je op een wetenschappelijke manier en vanuit verschillende disciplines over seksualiteit en relaties na te denken.
Je leert op welke wijze en waar je nieuwe informatie over deze domeinen vindt en leert je kritisch te kijken naar de wetenschappelijke waarde van deze informatie.
De opleiding mikt bovendien op een zekere mate van bewustwording rond jouw eigen houding ten aanzien van relaties en seksualiteit.
Daarnaast biedt de opleiding een beperkte kennismaking met een aantal beroepenvelden waarin seksuologen kunnen worden tewerkgesteld.
In het programma is er vooral aandacht voor het onderzoek rond en de praktijk van de seksuologische hulpverlening.
Daarnaast is er in beperkte mate aandacht voor vormings- en preventiewerk in verband met relationele en seksuele voorlichting en voor onderzoekswerk in het brede veld van de seksuologie.
Je wordt ook voorbereid om voor een breder, niet-wetenschappelijk gevormd publiek over seksualiteit en relaties te spreken.


Studiepunten

120

Seksuologie - Master

KU Leuven
In deze master leer je op een wetenschappelijke manier en vanuit verschillende disciplines over seksualiteit en relaties na te denken.
Je leert op welke wijze en waar je nieuwe informatie over deze domeinen vindt en leert je kritisch te kijken naar de wetenschappelijke waarde van deze informatie.
De opleiding mikt bovendien op een zekere mate van bewustwording rond jouw eigen houding ten aanzien van relaties en seksualiteit.
Daarnaast biedt de opleiding een beperkte kennismaking met een aantal beroepenvelden waarin seksuologen kunnen worden tewerkgesteld.
In het programma is er vooral aandacht voor het onderzoek rond en de praktijk van de seksuologische hulpverlening.
Daarnaast is er in beperkte mate aandacht voor vormings- en preventiewerk in verband met relationele en seksuele voorlichting en voor onderzoekswerk in het brede veld van de seksuologie.
Je wordt ook voorbereid om voor een breder, niet-wetenschappelijk gevormd publiek over seksualiteit en relaties te spreken.


Studiepunten

120

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De POC familiale en seksuologische wetenschappen heeft bepaald dat alle studenten - met uitzondering van de Bachelors en Masters in de psychologie, de pedagogische wetenschappen, geneeskunde, de criminologisch wetenschappen, de onderwijskunde, de biomedische wetenschappen, de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen, en de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie - die in de Master in de seksuologie willen instromen geslaagd dienen te zijn voor het schakel- of voorbereidingsprogramma.

De volgende diploma's bieden toegang tot de Master in de seksuologie:
 De volgende academische bachelors/master (rechtstreeks):
*  Bachelor in de psychologie
*  Bachelor in de pedagogische wetenschappen
*  Bachelor in de geneeskunde
*  Bachelor in de criminologische wetenschappen
*  Bachelor in de onderwijskunde
*  Bachelor in de biomedische wetenschappen
*  Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
*  Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
*  Master in de psychologie
*  Master in de pedagogische wetenschappen
*  Master in de geneeskunde
*  Master in de criminologische wetenschappen
*  Master in de onderwijskunde
*  Master in de biomedische wetenschappen
*  Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
*  Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

 De volgende professionele bachelors na het slagen voor het schakelprogramma:
*  Bachelor in de verpleegkunde
*  Bachelor in de vroedkunde
*  Bachelor in de toegepaste psychologie
*  Bachelor in het sociaal werk
*  Bachelor in de orthopedagogie
*  Bachelor in het onderwijs
*  Bachelor in de ergotherapie
*  Bachelor in de gezinswetenschappen
Alle andere academische bachelors of masters na het slagen voor het voorbereidingsprogramma.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Seksuologie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Seksuologen hebben een waaier aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Je vindt ze in uiteenlopende sectoren zoals
-de gezondheidssector (seksuele hulpverlening, beleidsmedewerker ...),
-het onderwijs (leerkracht ...),
-de vormingswereld (vormings- en preventiewerk ...),
-de media (journalist ...)
-en de academische wereld (onderzoek ...).
Volg je deze masteropleiding als een aanvullende opleiding, dan verwerf je een bijkomende expertise in een specifiek domein.
Je creëert daarmee een ‘meerwaarde’ voor je basisdiploma.
Het behalen van dit masterdiploma kan dus een extra troef vormen om sneller je weg te vinden op de arbeidsmarkt.
Nogal wat studenten starten deze masteropleiding vanuit een interesse in een loopbaan als klinisch seksuoloog of als relatie- en gezinstherapeut.
Het is belangrijk op te merken dat de masteropleiding geen therapieopleiding is.
Deze masteropleiding kan niet meer dan een uitgebreide kennismaking met het therapeutische werkveld bieden.
Studenten die zich hierin verder willen bekwamen, volgen het best nog een erkende specialisatie en/ of psychotherapeutische opleiding.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Relatie- en gezinsbemiddelaar

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de seksuologie


Gegevens bijgewerkt tot 08-02-2017

Seksuologie - Master

KU Leuven
In deze master leer je op een wetenschappelijke manier en vanuit verschillende disciplines over seksualiteit en relaties na te denken.
Je leert op welke wijze en waar je nieuwe informatie over deze domeinen vindt en leert je kritisch te kijken naar de wetenschappelijke waarde van deze informatie.
De opleiding mikt bovendien op een zekere mate van bewustwording rond jouw eigen houding ten aanzien van relaties en seksualiteit.
Daarnaast biedt de opleiding een beperkte kennismaking met een aantal beroepenvelden waarin seksuologen kunnen worden tewerkgesteld.
In het programma is er vooral aandacht voor het onderzoek rond en de praktijk van de seksuologische hulpverlening.
Daarnaast is er in beperkte mate aandacht voor vormings- en preventiewerk in verband met relationele en seksuele voorlichting en voor onderzoekswerk in het brede veld van de seksuologie.
Je wordt ook voorbereid om voor een breder, niet-wetenschappelijk gevormd publiek over seksualiteit en relaties te spreken.


Studiepunten

120

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De POC familiale en seksuologische wetenschappen heeft bepaald dat alle studenten - met uitzondering van de Bachelors en Masters in de psychologie, de pedagogische wetenschappen, geneeskunde, de criminologisch wetenschappen, de onderwijskunde, de biomedische wetenschappen, de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen, en de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie - die in de Master in de seksuologie willen instromen geslaagd dienen te zijn voor het schakel- of voorbereidingsprogramma.

De volgende diploma's bieden toegang tot de Master in de seksuologie:
 De volgende academische bachelors/master (rechtstreeks):
*  Bachelor in de psychologie
*  Bachelor in de pedagogische wetenschappen
*  Bachelor in de geneeskunde
*  Bachelor in de criminologische wetenschappen
*  Bachelor in de onderwijskunde
*  Bachelor in de biomedische wetenschappen
*  Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
*  Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
*  Master in de psychologie
*  Master in de pedagogische wetenschappen
*  Master in de geneeskunde
*  Master in de criminologische wetenschappen
*  Master in de onderwijskunde
*  Master in de biomedische wetenschappen
*  Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
*  Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

 De volgende professionele bachelors na het slagen voor het schakelprogramma:
*  Bachelor in de verpleegkunde
*  Bachelor in de vroedkunde
*  Bachelor in de toegepaste psychologie
*  Bachelor in het sociaal werk
*  Bachelor in de orthopedagogie
*  Bachelor in het onderwijs
*  Bachelor in de ergotherapie
*  Bachelor in de gezinswetenschappen
Alle andere academische bachelors of masters na het slagen voor het voorbereidingsprogramma.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Seksuologie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Seksuologen hebben een waaier aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Je vindt ze in uiteenlopende sectoren zoals
-de gezondheidssector (seksuele hulpverlening, beleidsmedewerker ...),
-het onderwijs (leerkracht ...),
-de vormingswereld (vormings- en preventiewerk ...),
-de media (journalist ...)
-en de academische wereld (onderzoek ...).
Volg je deze masteropleiding als een aanvullende opleiding, dan verwerf je een bijkomende expertise in een specifiek domein.
Je creëert daarmee een ‘meerwaarde’ voor je basisdiploma.
Het behalen van dit masterdiploma kan dus een extra troef vormen om sneller je weg te vinden op de arbeidsmarkt.
Nogal wat studenten starten deze masteropleiding vanuit een interesse in een loopbaan als klinisch seksuoloog of als relatie- en gezinstherapeut.
Het is belangrijk op te merken dat de masteropleiding geen therapieopleiding is.
Deze masteropleiding kan niet meer dan een uitgebreide kennismaking met het therapeutische werkveld bieden.
Studenten die zich hierin verder willen bekwamen, volgen het best nog een erkende specialisatie en/ of psychotherapeutische opleiding.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Relatie- en gezinsbemiddelaar

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de seksuologie


Gegevens bijgewerkt tot 08-02-2017