Beeldende vormgeving - Professionele bachelor

 

Beeldende vormgeving onderscheidt zich door haar specificiteit en techniciteit van andere opleidingen waarmee een ogenschijnlijke verwantschap bestaat (cfr. de professionele bacheloropleiding in de Audiovisuele technieken).
Ongeveer 2/3 van de opleidingstijd wordt besteed aan artistieke vakken.
Binnen dit artistiek domein vormen tekenen (waarneming, voorstelling, vormgeving, levend model), illustratie, grafische en reclamevorming de belangrijkste onderdelen.
In het 1ste jaar volgen alle studenten het atelier grafische en reclamevorming.
Hier wordt voornamelijk de klemtoon gelegd op communicatie via beelden.
In het 2de jaar kies je één hoofdatelier: grafische en reclamevormgeving of digitale beeldende vormgeving. Daarnaast is er nog een keuzeatelier.
In het 3de jaar wordt de keuze nog verfijnd tussen grafische vormgeving, reclamevormgeving of digitale beeldende vormgeving.
Verbale communicatie (Nederlands, Frans, Engels), kunsttheorie, marketing en bedrijfsbeheer, toegepaste informatica en drukvoorbereiding zijn de belangrijkste onderdelen van de theoretische en technische opleidingscomponent.
De verplichte stage in het 3de jaar sluit nauw aan bij de praktische voorbereiding op het beroepsleven.


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan deze pagina.Studiepunten

180

Beeldende vormgeving - Professionele bachelor

Algemene info

Beeldende vormgeving onderscheidt zich door haar specificiteit en techniciteit van andere opleidingen waarmee een ogenschijnlijke verwantschap bestaat (cfr. de professionele bacheloropleiding in de Audiovisuele technieken).
Ongeveer 2/3 van de opleidingstijd wordt besteed aan artistieke vakken.
Binnen dit artistiek domein vormen tekenen (waarneming, voorstelling, vormgeving, levend model), illustratie, grafische en reclamevorming de belangrijkste onderdelen.
In het 1ste jaar volgen alle studenten het atelier grafische en reclamevorming.
Hier wordt voornamelijk de klemtoon gelegd op communicatie via beelden.
In het 2de jaar kies je één hoofdatelier: grafische en reclamevormgeving of digitale beeldende vormgeving. Daarnaast is er nog een keuzeatelier.
In het 3de jaar wordt de keuze nog verfijnd tussen grafische vormgeving, reclamevormgeving of digitale beeldende vormgeving.
Verbale communicatie (Nederlands, Frans, Engels), kunsttheorie, marketing en bedrijfsbeheer, toegepaste informatica en drukvoorbereiding zijn de belangrijkste onderdelen van de theoretische en technische opleidingscomponent.
De verplichte stage in het 3de jaar sluit nauw aan bij de praktische voorbereiding op het beroepsleven.


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan deze pagina.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lucas Gent

Digitale studio

Grafische studio

Studio Brand & Packaging Design

Studio Reclame

Studio Still
Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Je moet slagen in een artistieke toelatingsproef.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Beeldende vormgeving 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Audiovisuele vorming, Beeldende kunsten, Esthetica, Expressie, Fotografie, Grafische technieken, Industriële kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Beeldende vormgeving

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Culturele studies - KU Leuven

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Alexianenplein 1  9000 Gent
09 225 42 90    


Beroepsuitwegen

Beeldende vormgeving beoogt in eerste instantie de vorming van illustratie-, grafische en reclamevormgevers. Het zich permanent beeldend en creatief willen uitdrukken loopt dan ook als een rode draad doorheen de opleiding en het beroep.
Naargelang de specialisatie zijn er tewerkstellingsmogelijkheden in volgende beroepssectoren:
- Reclamevormgeving: de reclamevormgever kan tewerkgesteld worden in bedrijven met een ontwerpafdeling of reclamebureaus. Het professioneel en artistiek verzorgen van lay-out, typografie, elektronische beeldvorming en roughs behoort tot zijn belangrijkste opdrachten.
- Grafische vormgeving: focust voornamelijk op de vormgeving van het gedrukte beeld. De professionele taken van de grafische vormgever situeren zich voornamelijk op het vlak van drukvoorbereiding en zoeken naar verschillende druktechnische oplossingen.
De multimedia doen vaak een beroep op grafische ontwerpers.
Aanmaak van websites of presentatie van cd-roms bieden behoorlijke toekomstmogelijkheden.
- Illustratie: experimenteren met beeld en materiaal vormt de basis van het creatief vernieuwend beeld. Als beheerser van nieuwe technologieën situeert de belangrijkste beroepsactiviteit van de illustrator zich op het vlak van computerillustraties en -realisaties.
Hij werkt dan ook (vaak op freelancebasis) voor uitgevers, reclame- en grafische bureaus.
Flexibiliteit, inventiviteit, persoonlijk talent en werkkracht bepalen in aanzienlijke mate de toekomstmogelijkheden van de beeldende kunstenaar.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Grafisch ontwerper
Printdesigner

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Humane wetenschappen (ASO) 50 0,19 79,22 1 3 4 9 32 1
Publiciteit en illustratie (BSO) 58 4,11 66,01 5 4 9 9 26 5
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 62 4,54 70,71 2 5 11 11 32 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-03-2020

Beeldende vormgeving - Professionele bachelor

Algemene info

Beeldende vormgeving onderscheidt zich door haar specificiteit en techniciteit van andere opleidingen waarmee een ogenschijnlijke verwantschap bestaat (cfr. de professionele bacheloropleiding in de Audiovisuele technieken).
Ongeveer 2/3 van de opleidingstijd wordt besteed aan artistieke vakken.
Binnen dit artistiek domein vormen tekenen (waarneming, voorstelling, vormgeving, levend model), illustratie, grafische en reclamevorming de belangrijkste onderdelen.
In het 1ste jaar volgen alle studenten het atelier grafische en reclamevorming.
Hier wordt voornamelijk de klemtoon gelegd op communicatie via beelden.
In het 2de jaar kies je één hoofdatelier: grafische en reclamevormgeving of digitale beeldende vormgeving. Daarnaast is er nog een keuzeatelier.
In het 3de jaar wordt de keuze nog verfijnd tussen grafische vormgeving, reclamevormgeving of digitale beeldende vormgeving.
Verbale communicatie (Nederlands, Frans, Engels), kunsttheorie, marketing en bedrijfsbeheer, toegepaste informatica en drukvoorbereiding zijn de belangrijkste onderdelen van de theoretische en technische opleidingscomponent.
De verplichte stage in het 3de jaar sluit nauw aan bij de praktische voorbereiding op het beroepsleven.


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan deze pagina.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lucas Gent

Digitale studio

Grafische studio

Studio Brand & Packaging Design

Studio Reclame

Studio Still
Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Je moet slagen in een artistieke toelatingsproef.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Beeldende vormgeving 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Audiovisuele vorming, Beeldende kunsten, Esthetica, Expressie, Fotografie, Grafische technieken, Industriële kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Beeldende vormgeving

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Culturele studies - KU Leuven

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Alexianenplein 1  9000 Gent
09 225 42 90    


Beroepsuitwegen

Beeldende vormgeving beoogt in eerste instantie de vorming van illustratie-, grafische en reclamevormgevers. Het zich permanent beeldend en creatief willen uitdrukken loopt dan ook als een rode draad doorheen de opleiding en het beroep.
Naargelang de specialisatie zijn er tewerkstellingsmogelijkheden in volgende beroepssectoren:
- Reclamevormgeving: de reclamevormgever kan tewerkgesteld worden in bedrijven met een ontwerpafdeling of reclamebureaus. Het professioneel en artistiek verzorgen van lay-out, typografie, elektronische beeldvorming en roughs behoort tot zijn belangrijkste opdrachten.
- Grafische vormgeving: focust voornamelijk op de vormgeving van het gedrukte beeld. De professionele taken van de grafische vormgever situeren zich voornamelijk op het vlak van drukvoorbereiding en zoeken naar verschillende druktechnische oplossingen.
De multimedia doen vaak een beroep op grafische ontwerpers.
Aanmaak van websites of presentatie van cd-roms bieden behoorlijke toekomstmogelijkheden.
- Illustratie: experimenteren met beeld en materiaal vormt de basis van het creatief vernieuwend beeld. Als beheerser van nieuwe technologieën situeert de belangrijkste beroepsactiviteit van de illustrator zich op het vlak van computerillustraties en -realisaties.
Hij werkt dan ook (vaak op freelancebasis) voor uitgevers, reclame- en grafische bureaus.
Flexibiliteit, inventiviteit, persoonlijk talent en werkkracht bepalen in aanzienlijke mate de toekomstmogelijkheden van de beeldende kunstenaar.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Grafisch ontwerper
Printdesigner

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Humane wetenschappen (ASO) 50 0,19 79,22 1 3 4 9 32 1
Publiciteit en illustratie (BSO) 58 4,11 66,01 5 4 9 9 26 5
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 62 4,54 70,71 2 5 11 11 32 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-03-2020