Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Inwendige aandoeningen - Master

 

UHasselt
Gedurende het eerste jaar van de tweejarige masteropleiding, word je door middel van een aantal specifieke vakken en één keuzevak voorbereid op het kiezen van een afstudeerrichting die je tijdens het tweede masterjaar opleidt tot revalidatiespecialist.
Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in samenwerking met de faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.


KU Leuven
Deze master wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten.
Tijdens de opleiding bouw je niet alleen kennis op, maar werk je ook actief mee aan wetenschappelijk onderzoek.
Het masterprogramma wordt gedeeltelijk in het Engels gedoceerd.

o Je integreert de opgebouwde kennis en vaardigheden via een aantal basisprobleemstellingen en leert de meest voorkomende aandoeningen van de menselijke beweging te analyseren.
o Je stelt een beperkt behandelschema op en leert verslag geven van de behandeling.
o Het klinische deel van de opleiding, de stages van de masteropleiding zijn verdeeld over de eerste masterfase (5 maanden) en de tweede masterfase (3 maanden).
Zij vinden (slechts) deels plaats in het UZ Leuven: er zijn stageplaatsen verspreid over heel Vlaanderen en er wordt van de student een aanzienlijke mobiliteit en flexibiliteit verwacht.

o Studenten worden opgeleid tot het niveau van 'beginnend wetenschappelijk onderzoeker', dat hen in staat stelt om wetenschappelijke informatie op te zoeken, te interpreteren en te evalueren.
Op die manier zijn zij in staat tot levenslang leren, en tot het verbeteren van de eigen praktijk aan de hand van 'Evidence based practice'.

UGent
Het studieprogramma is opgebouwd vanuit een competentiegerichte aanpak.
Bij de opbouw van het programma wordt met andere woorden gekeken naar de competenties die een afstuderende kinesitherapeut moet beheersen om optimaal in het beroepsleven te functioneren.
Competenties bestaan steeds uit deelcomponenten als kennis (inzicht), vaardigheden (technische, sociale en communicatieve), en attitudes (persoonseigenschappen).
Je leert van in het begin de deelcomponenten op elkaar te betrekken en aan te wenden in een concrete (beroeps)context. 
Je leert dus geen afzonderlijke ‘vakjes’ die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben.

VUB
In het eerste masterjaar wordt de opleiding ingedeeld in een aantal modules.
Die bestaan uit samenhorende opleidingsonderdelen: je bestudeert de ziektenleer en de daarmee samenhangende kinesitherapie van een bepaald domein. 
Je loopt in dit jaar al 400 uren stage en bereidt het eerste gedeelte van je masterproef voor. 
In je tweede jaar kies je een afstudeerrichting.  

Universiteit Antwerpen
Binnen deze afstudeerrichting wordt aandacht besteed aan:
- het veilig reconditioneren van patiënten na een hartinfarct
- het afnemen van inspanningstests
- het registreren en opvolgen van parameters zoals zuurstofopname
- het bevorderen van mucustransport na een operatie
Het is de bedoeling dat je na je masteropleiding alle 3 de professionele rollen (clinicus, wetenschapper en professional) kan opnemen en integreren in het kinesitherapeutisch handelen.
Daarnaast staan in je master ook internationalisering en wetenschappelijk onderzoek duidelijk op de voorgrond. 
Bovendien zijn ook de stages een belangrijk onderdeel van je studieprogramma.
Alleen zo kan je kennismaken met een veelheid aan patiënten en aandoeningen. 


Studiepunten

120

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Inwendige aandoeningen - Master

UHasselt
Gedurende het eerste jaar van de tweejarige masteropleiding, word je door middel van een aantal specifieke vakken en één keuzevak voorbereid op het kiezen van een afstudeerrichting die je tijdens het tweede masterjaar opleidt tot revalidatiespecialist.
Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in samenwerking met de faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.


KU Leuven
Deze master wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten.
Tijdens de opleiding bouw je niet alleen kennis op, maar werk je ook actief mee aan wetenschappelijk onderzoek.
Het masterprogramma wordt gedeeltelijk in het Engels gedoceerd.

o Je integreert de opgebouwde kennis en vaardigheden via een aantal basisprobleemstellingen en leert de meest voorkomende aandoeningen van de menselijke beweging te analyseren.
o Je stelt een beperkt behandelschema op en leert verslag geven van de behandeling.
o Het klinische deel van de opleiding, de stages van de masteropleiding zijn verdeeld over de eerste masterfase (5 maanden) en de tweede masterfase (3 maanden).
Zij vinden (slechts) deels plaats in het UZ Leuven: er zijn stageplaatsen verspreid over heel Vlaanderen en er wordt van de student een aanzienlijke mobiliteit en flexibiliteit verwacht.

o Studenten worden opgeleid tot het niveau van 'beginnend wetenschappelijk onderzoeker', dat hen in staat stelt om wetenschappelijke informatie op te zoeken, te interpreteren en te evalueren.
Op die manier zijn zij in staat tot levenslang leren, en tot het verbeteren van de eigen praktijk aan de hand van 'Evidence based practice'.

UGent
Het studieprogramma is opgebouwd vanuit een competentiegerichte aanpak.
Bij de opbouw van het programma wordt met andere woorden gekeken naar de competenties die een afstuderende kinesitherapeut moet beheersen om optimaal in het beroepsleven te functioneren.
Competenties bestaan steeds uit deelcomponenten als kennis (inzicht), vaardigheden (technische, sociale en communicatieve), en attitudes (persoonseigenschappen).
Je leert van in het begin de deelcomponenten op elkaar te betrekken en aan te wenden in een concrete (beroeps)context. 
Je leert dus geen afzonderlijke ‘vakjes’ die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben.

VUB
In het eerste masterjaar wordt de opleiding ingedeeld in een aantal modules.
Die bestaan uit samenhorende opleidingsonderdelen: je bestudeert de ziektenleer en de daarmee samenhangende kinesitherapie van een bepaald domein. 
Je loopt in dit jaar al 400 uren stage en bereidt het eerste gedeelte van je masterproef voor. 
In je tweede jaar kies je een afstudeerrichting.  

Universiteit Antwerpen
Binnen deze afstudeerrichting wordt aandacht besteed aan:
- het veilig reconditioneren van patiënten na een hartinfarct
- het afnemen van inspanningstests
- het registreren en opvolgen van parameters zoals zuurstofopname
- het bevorderen van mucustransport na een operatie
Het is de bedoeling dat je na je masteropleiding alle 3 de professionele rollen (clinicus, wetenschapper en professional) kan opnemen en integreren in het kinesitherapeutisch handelen.
Daarnaast staan in je master ook internationalisering en wetenschappelijk onderzoek duidelijk op de voorgrond. 
Bovendien zijn ook de stages een belangrijk onderdeel van je studieprogramma.
Alleen zo kan je kennismaken met een veelheid aan patiënten en aandoeningen. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Afstudeerrichting: Inwendige aandoeningen

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Inwendige aandoeningen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Inwendige aandoeningen
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Als master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie kun je verschillende wegen uit.
Je kunt in dienstverband gaan werken of je vestigen als zelfstandig therapeut. 
In dienstverband kun je terecht in tal van verzorgingsinstellingen zoals poliklinieken en ziekenhuizen voor orthopedische en fysiotherapeutische behandelingen, voor behandelingen na een hartinfarct of chirurgische ingreep, voor behandeling van spierziekten en verlammingen; in kraaminrichtingen voor pre- en postnatale oefeningen, in centra voor rehabilitatie en revalidatie na arbeids- of verkeersongevallen, in centra voor hersenverlamde kinderen en voor nabehandeling van poliomyelitis.
Verder kun je aan de slag in instituten voor buitengewoon onderwijs en voor personen met een motorische handicap, in consultatiebureaus voor personen met een handicap (motorisch onderzoek) en in sportverenigingen. 
Je komt trouwens ook in aanmerking voor commerciële functies.
Dat kan bijvoorbeeld in bedrijven die toeleverancier zijn van de ziekenhuissector.
Je kunt je natuurlijk ook vestigen als zelfstandige kinesitherapeut of je associëren in een bestaande praktijk. Een nauwe samenwerking met een arts is hierbij aangewezen, omdat alleen behandelingen die op doktersadvies worden uitgevoerd voor een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds in aanmerking komen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Kinesitherapeut ( knelpuntberoep)
Psychomotorisch therapeut

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 22-10-2018

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Inwendige aandoeningen - Master

UHasselt
Gedurende het eerste jaar van de tweejarige masteropleiding, word je door middel van een aantal specifieke vakken en één keuzevak voorbereid op het kiezen van een afstudeerrichting die je tijdens het tweede masterjaar opleidt tot revalidatiespecialist.
Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in samenwerking met de faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.


KU Leuven
Deze master wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten.
Tijdens de opleiding bouw je niet alleen kennis op, maar werk je ook actief mee aan wetenschappelijk onderzoek.
Het masterprogramma wordt gedeeltelijk in het Engels gedoceerd.

o Je integreert de opgebouwde kennis en vaardigheden via een aantal basisprobleemstellingen en leert de meest voorkomende aandoeningen van de menselijke beweging te analyseren.
o Je stelt een beperkt behandelschema op en leert verslag geven van de behandeling.
o Het klinische deel van de opleiding, de stages van de masteropleiding zijn verdeeld over de eerste masterfase (5 maanden) en de tweede masterfase (3 maanden).
Zij vinden (slechts) deels plaats in het UZ Leuven: er zijn stageplaatsen verspreid over heel Vlaanderen en er wordt van de student een aanzienlijke mobiliteit en flexibiliteit verwacht.

o Studenten worden opgeleid tot het niveau van 'beginnend wetenschappelijk onderzoeker', dat hen in staat stelt om wetenschappelijke informatie op te zoeken, te interpreteren en te evalueren.
Op die manier zijn zij in staat tot levenslang leren, en tot het verbeteren van de eigen praktijk aan de hand van 'Evidence based practice'.

UGent
Het studieprogramma is opgebouwd vanuit een competentiegerichte aanpak.
Bij de opbouw van het programma wordt met andere woorden gekeken naar de competenties die een afstuderende kinesitherapeut moet beheersen om optimaal in het beroepsleven te functioneren.
Competenties bestaan steeds uit deelcomponenten als kennis (inzicht), vaardigheden (technische, sociale en communicatieve), en attitudes (persoonseigenschappen).
Je leert van in het begin de deelcomponenten op elkaar te betrekken en aan te wenden in een concrete (beroeps)context. 
Je leert dus geen afzonderlijke ‘vakjes’ die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben.

VUB
In het eerste masterjaar wordt de opleiding ingedeeld in een aantal modules.
Die bestaan uit samenhorende opleidingsonderdelen: je bestudeert de ziektenleer en de daarmee samenhangende kinesitherapie van een bepaald domein. 
Je loopt in dit jaar al 400 uren stage en bereidt het eerste gedeelte van je masterproef voor. 
In je tweede jaar kies je een afstudeerrichting.  

Universiteit Antwerpen
Binnen deze afstudeerrichting wordt aandacht besteed aan:
- het veilig reconditioneren van patiënten na een hartinfarct
- het afnemen van inspanningstests
- het registreren en opvolgen van parameters zoals zuurstofopname
- het bevorderen van mucustransport na een operatie
Het is de bedoeling dat je na je masteropleiding alle 3 de professionele rollen (clinicus, wetenschapper en professional) kan opnemen en integreren in het kinesitherapeutisch handelen.
Daarnaast staan in je master ook internationalisering en wetenschappelijk onderzoek duidelijk op de voorgrond. 
Bovendien zijn ook de stages een belangrijk onderdeel van je studieprogramma.
Alleen zo kan je kennismaken met een veelheid aan patiënten en aandoeningen. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Afstudeerrichting: Inwendige aandoeningen

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Inwendige aandoeningen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Inwendige aandoeningen
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Als master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie kun je verschillende wegen uit.
Je kunt in dienstverband gaan werken of je vestigen als zelfstandig therapeut. 
In dienstverband kun je terecht in tal van verzorgingsinstellingen zoals poliklinieken en ziekenhuizen voor orthopedische en fysiotherapeutische behandelingen, voor behandelingen na een hartinfarct of chirurgische ingreep, voor behandeling van spierziekten en verlammingen; in kraaminrichtingen voor pre- en postnatale oefeningen, in centra voor rehabilitatie en revalidatie na arbeids- of verkeersongevallen, in centra voor hersenverlamde kinderen en voor nabehandeling van poliomyelitis.
Verder kun je aan de slag in instituten voor buitengewoon onderwijs en voor personen met een motorische handicap, in consultatiebureaus voor personen met een handicap (motorisch onderzoek) en in sportverenigingen. 
Je komt trouwens ook in aanmerking voor commerciële functies.
Dat kan bijvoorbeeld in bedrijven die toeleverancier zijn van de ziekenhuissector.
Je kunt je natuurlijk ook vestigen als zelfstandige kinesitherapeut of je associëren in een bestaande praktijk. Een nauwe samenwerking met een arts is hierbij aangewezen, omdat alleen behandelingen die op doktersadvies worden uitgevoerd voor een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds in aanmerking komen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Kinesitherapeut ( knelpuntberoep)
Psychomotorisch therapeut

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 22-10-2018