Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Musculoskeletale aandoeningen - Master

 

KULeuven
In de eerste opleidingsfase van de opleiding word je gevormd tot een omnipracticus.
In de master kies je een afstudeerrichting.
Je wordt opgeleid:
- om als academisch gevormde kinesitherapeut te functioneren in de gezondheidszorg, 
- om op zelfstandige basis wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten met betrekking tot de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie;
- om bij de beroepsuitoefening gebruik te maken van een bijzondere bekwaamheid of van een bundeling van bijzondere bekwaamheden, behorende tot de keuze van de afstudeerrichting en leidende tot tewerkstellingsmogelijkheden binnen of buiten het RIZIV-stelsel.

UGent
Het studieprogramma is opgebouwd vanuit een competentiegerichte aanpak.
Bij de opbouw van het programma wordt met andere woorden gekeken naar de competenties die een afstuderende kinesitherapeut moet beheersen om optimaal in het beroepsleven te functioneren.
Competenties zijn steeds een vereniging van deelcomponenten als kennis (inzicht), vaardigheden (technische, sociale en communicatieve), en attitudes (persoonseigenschappen).
Je leert van in het begin de deelcomponenten op elkaar te betrekken en aan te wenden in een concrete (beroeps)context. 


VUB
In het eerste masterjaar wordt de opleiding ingedeeld in een aantal modules.
Die bestaan uit samenhorende opleidingsonderdelen: je bestudeert de ziektenleer en de daarmee samenhangende kinesitherapie van een bepaald domein. Je loopt in dit jaar al 400 uren stage en bereidt het eerste gedeelte van je masterproef voor. In de tweede master is er aandacht voor de ethische aspecten en managementsaspecten van het werk als kinesitherapeut. Ook in dit jaar loop je veel stage. Je kiest één van de afstudeervarianten en schrijft onder professionele begeleiding een masterproef, bij voorkeur binnen de gekozen afstudeerrichting. Binnen deze afstudeerrichting is er twee opties: Sportkinesitherapie en Manuele therapie.

UHasselt
In deze afstudeerrichting verwerf je gevorderde inzichten in het onderzoek en de behandeling van patiënten met complexe musculoskeletale problemen ter hoogte van het onderste en bovenste kwadrant.
Zowel aspecten uit de manuele therapie als de sportkinesitherapie komen hierbij aan bod.
Belangrijke onderdelen van deze afstudeerrichting zijn de ontwikkeling van gevorderde vaardigheden in het klinisch redeneren en het interpreteren van literatuur met het oog op de relevantie voor de klinische praktijk. Binnen de opleidingsonderdelen is er aandacht voor de nieuwste procedures in het domein van de traumatologie, orthopedie en neurochirurgie en komen ook de nieuwste ontwikkelingen binnen het domein van de reumatologie en de sportgeneeskunde aan bod.
Daarnaast is er aandacht voor de impact van emotionele, cognitieve en sociale factoren in de ontwikkeling van chronisch musculoskeletale aandoeningen.  
De verworven kennis en kritische reflecties stellen je in staat om op gevorderd niveau het klinisch onderzoek uit te voeren alsook adequate behandelingsdoelstellingen en programma’s op te stellen voor complexe musculoskeletale aandoeningen.
Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in samenwerking met de faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. 

Universiteit Antwerpen
In de masteropleiding komen verdieping, integratie, internationalisering en wetenschappelijk onderzoek duidelijk op de voorgrond.
Binnen de afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen heb je keuze uit 2 opties:
sportkinesitherapie .
De eerste richt zich op het onderzoeken en behandelen van sport-gerelateerde blessures. 
Als sportkinesitherapeut behandel, voorkom en adviseer je.
Je bekijkt of iemand geschikt is voor een sport, maar adviseert ook over de juiste grip van een tennisracket en een passende techniek bij iemands lichaamsbouw en fysieke mogelijkheden.
En over hoe je het zadel van een racefiets op de juiste hoogte instelt en de afstand tot het stuur bepaalt, zodat de wielrenner geen (rug)klachten krijgt. 
Je geeft patiënten handvatten om zelf iets te doen als ze last, acute of sluimerende blessures krijgen.
Je leert anderen tapen en bandageren en adviseert trainers hoe ze moeten omgaan met blessure binnen hun sport.
manuele therapiele richt zich op het onderzoeken en behandelen van patiënten met nekklachten, rugklachten of letsels ter hoogte van het bovenste of onderste lidmaat.
Je behandelt telkens in een beperkt aantal sessies zowel oudere als jongere patiënten met klachten ter hoogte van voornamelijk bot-, spier- of peesstructuren.
Je treedt ook vaak op als 'coach' waarbij je de nadruk legt op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt in zijn revalidatieproces.


Studiepunten

120

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Musculoskeletale aandoeningen - Master

KULeuven
In de eerste opleidingsfase van de opleiding word je gevormd tot een omnipracticus.
In de master kies je een afstudeerrichting.
Je wordt opgeleid:
- om als academisch gevormde kinesitherapeut te functioneren in de gezondheidszorg, 
- om op zelfstandige basis wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten met betrekking tot de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie;
- om bij de beroepsuitoefening gebruik te maken van een bijzondere bekwaamheid of van een bundeling van bijzondere bekwaamheden, behorende tot de keuze van de afstudeerrichting en leidende tot tewerkstellingsmogelijkheden binnen of buiten het RIZIV-stelsel.

UGent
Het studieprogramma is opgebouwd vanuit een competentiegerichte aanpak.
Bij de opbouw van het programma wordt met andere woorden gekeken naar de competenties die een afstuderende kinesitherapeut moet beheersen om optimaal in het beroepsleven te functioneren.
Competenties zijn steeds een vereniging van deelcomponenten als kennis (inzicht), vaardigheden (technische, sociale en communicatieve), en attitudes (persoonseigenschappen).
Je leert van in het begin de deelcomponenten op elkaar te betrekken en aan te wenden in een concrete (beroeps)context. 


VUB
In het eerste masterjaar wordt de opleiding ingedeeld in een aantal modules.
Die bestaan uit samenhorende opleidingsonderdelen: je bestudeert de ziektenleer en de daarmee samenhangende kinesitherapie van een bepaald domein. Je loopt in dit jaar al 400 uren stage en bereidt het eerste gedeelte van je masterproef voor. In de tweede master is er aandacht voor de ethische aspecten en managementsaspecten van het werk als kinesitherapeut. Ook in dit jaar loop je veel stage. Je kiest één van de afstudeervarianten en schrijft onder professionele begeleiding een masterproef, bij voorkeur binnen de gekozen afstudeerrichting. Binnen deze afstudeerrichting is er twee opties: Sportkinesitherapie en Manuele therapie.

UHasselt
In deze afstudeerrichting verwerf je gevorderde inzichten in het onderzoek en de behandeling van patiënten met complexe musculoskeletale problemen ter hoogte van het onderste en bovenste kwadrant.
Zowel aspecten uit de manuele therapie als de sportkinesitherapie komen hierbij aan bod.
Belangrijke onderdelen van deze afstudeerrichting zijn de ontwikkeling van gevorderde vaardigheden in het klinisch redeneren en het interpreteren van literatuur met het oog op de relevantie voor de klinische praktijk. Binnen de opleidingsonderdelen is er aandacht voor de nieuwste procedures in het domein van de traumatologie, orthopedie en neurochirurgie en komen ook de nieuwste ontwikkelingen binnen het domein van de reumatologie en de sportgeneeskunde aan bod.
Daarnaast is er aandacht voor de impact van emotionele, cognitieve en sociale factoren in de ontwikkeling van chronisch musculoskeletale aandoeningen.  
De verworven kennis en kritische reflecties stellen je in staat om op gevorderd niveau het klinisch onderzoek uit te voeren alsook adequate behandelingsdoelstellingen en programma’s op te stellen voor complexe musculoskeletale aandoeningen.
Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in samenwerking met de faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. 

Universiteit Antwerpen
In de masteropleiding komen verdieping, integratie, internationalisering en wetenschappelijk onderzoek duidelijk op de voorgrond.
Binnen de afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen heb je keuze uit 2 opties:
sportkinesitherapie .
De eerste richt zich op het onderzoeken en behandelen van sport-gerelateerde blessures. 
Als sportkinesitherapeut behandel, voorkom en adviseer je.
Je bekijkt of iemand geschikt is voor een sport, maar adviseert ook over de juiste grip van een tennisracket en een passende techniek bij iemands lichaamsbouw en fysieke mogelijkheden.
En over hoe je het zadel van een racefiets op de juiste hoogte instelt en de afstand tot het stuur bepaalt, zodat de wielrenner geen (rug)klachten krijgt. 
Je geeft patiënten handvatten om zelf iets te doen als ze last, acute of sluimerende blessures krijgen.
Je leert anderen tapen en bandageren en adviseert trainers hoe ze moeten omgaan met blessure binnen hun sport.
manuele therapiele richt zich op het onderzoeken en behandelen van patiënten met nekklachten, rugklachten of letsels ter hoogte van het bovenste of onderste lidmaat.
Je behandelt telkens in een beperkt aantal sessies zowel oudere als jongere patiënten met klachten ter hoogte van voornamelijk bot-, spier- of peesstructuren.
Je treedt ook vaak op als 'coach' waarbij je de nadruk legt op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt in zijn revalidatieproces.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Afstudeerrichting: Musculoskeletale aandoeningen

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Musculoskeletale aandoeningen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Musculoskeletale aandoeningen
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkplekleren

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Als master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie kun je verschillende wegen uit.
Je kunt in dienstverband gaan werken of je vestigen als zelfstandig therapeut.
In dienstverband kun je terecht in tal van verzorgingsinstellingen zoals poliklinieken en ziekenhuizen voor orthopedische en fysiotherapeutische behandelingen, voor behandelingen na een hartinfarct of chirurgische ingreep, voor behandeling van spierziekten en verlammingen; in kraaminrichtingen voor pre- en postnatale oefeningen, in centra voor rehabilitatie en revalidatie na arbeids- of verkeersongevallen, in centra voor hersenverlamde kinderen en voor nabehandeling van poliomyelitis.
Verder kun je aan de slag in instituten voor buitengewoon onderwijs en voor personen met een motorische handicap, in consultatiebureaus voor personen met een handicap (motorisch onderzoek) en in sportverenigingen.
Je komt trouwens ook in aanmerking voor commerciële functies.
Dat kan bijvoorbeeld in bedrijven die toeleverancier zijn van de ziekenhuissector.
Je kunt je natuurlijk ook vestigen als zelfstandige kinesitherapeut of je associëren in een bestaande praktijk. Een nauwe samenwerking met een arts is hierbij aangewezen, omdat alleen behandelingen die op doktersadvies worden uitgevoerd voor een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds in aanmerking komen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Kinesitherapeut ( knelpuntberoep)
Psychomotorisch therapeut


Gegevens bijgewerkt tot 22-10-2018

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Musculoskeletale aandoeningen - Master

KULeuven
In de eerste opleidingsfase van de opleiding word je gevormd tot een omnipracticus.
In de master kies je een afstudeerrichting.
Je wordt opgeleid:
- om als academisch gevormde kinesitherapeut te functioneren in de gezondheidszorg, 
- om op zelfstandige basis wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten met betrekking tot de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie;
- om bij de beroepsuitoefening gebruik te maken van een bijzondere bekwaamheid of van een bundeling van bijzondere bekwaamheden, behorende tot de keuze van de afstudeerrichting en leidende tot tewerkstellingsmogelijkheden binnen of buiten het RIZIV-stelsel.

UGent
Het studieprogramma is opgebouwd vanuit een competentiegerichte aanpak.
Bij de opbouw van het programma wordt met andere woorden gekeken naar de competenties die een afstuderende kinesitherapeut moet beheersen om optimaal in het beroepsleven te functioneren.
Competenties zijn steeds een vereniging van deelcomponenten als kennis (inzicht), vaardigheden (technische, sociale en communicatieve), en attitudes (persoonseigenschappen).
Je leert van in het begin de deelcomponenten op elkaar te betrekken en aan te wenden in een concrete (beroeps)context. 


VUB
In het eerste masterjaar wordt de opleiding ingedeeld in een aantal modules.
Die bestaan uit samenhorende opleidingsonderdelen: je bestudeert de ziektenleer en de daarmee samenhangende kinesitherapie van een bepaald domein. Je loopt in dit jaar al 400 uren stage en bereidt het eerste gedeelte van je masterproef voor. In de tweede master is er aandacht voor de ethische aspecten en managementsaspecten van het werk als kinesitherapeut. Ook in dit jaar loop je veel stage. Je kiest één van de afstudeervarianten en schrijft onder professionele begeleiding een masterproef, bij voorkeur binnen de gekozen afstudeerrichting. Binnen deze afstudeerrichting is er twee opties: Sportkinesitherapie en Manuele therapie.

UHasselt
In deze afstudeerrichting verwerf je gevorderde inzichten in het onderzoek en de behandeling van patiënten met complexe musculoskeletale problemen ter hoogte van het onderste en bovenste kwadrant.
Zowel aspecten uit de manuele therapie als de sportkinesitherapie komen hierbij aan bod.
Belangrijke onderdelen van deze afstudeerrichting zijn de ontwikkeling van gevorderde vaardigheden in het klinisch redeneren en het interpreteren van literatuur met het oog op de relevantie voor de klinische praktijk. Binnen de opleidingsonderdelen is er aandacht voor de nieuwste procedures in het domein van de traumatologie, orthopedie en neurochirurgie en komen ook de nieuwste ontwikkelingen binnen het domein van de reumatologie en de sportgeneeskunde aan bod.
Daarnaast is er aandacht voor de impact van emotionele, cognitieve en sociale factoren in de ontwikkeling van chronisch musculoskeletale aandoeningen.  
De verworven kennis en kritische reflecties stellen je in staat om op gevorderd niveau het klinisch onderzoek uit te voeren alsook adequate behandelingsdoelstellingen en programma’s op te stellen voor complexe musculoskeletale aandoeningen.
Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in samenwerking met de faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. 

Universiteit Antwerpen
In de masteropleiding komen verdieping, integratie, internationalisering en wetenschappelijk onderzoek duidelijk op de voorgrond.
Binnen de afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen heb je keuze uit 2 opties:
sportkinesitherapie .
De eerste richt zich op het onderzoeken en behandelen van sport-gerelateerde blessures. 
Als sportkinesitherapeut behandel, voorkom en adviseer je.
Je bekijkt of iemand geschikt is voor een sport, maar adviseert ook over de juiste grip van een tennisracket en een passende techniek bij iemands lichaamsbouw en fysieke mogelijkheden.
En over hoe je het zadel van een racefiets op de juiste hoogte instelt en de afstand tot het stuur bepaalt, zodat de wielrenner geen (rug)klachten krijgt. 
Je geeft patiënten handvatten om zelf iets te doen als ze last, acute of sluimerende blessures krijgen.
Je leert anderen tapen en bandageren en adviseert trainers hoe ze moeten omgaan met blessure binnen hun sport.
manuele therapiele richt zich op het onderzoeken en behandelen van patiënten met nekklachten, rugklachten of letsels ter hoogte van het bovenste of onderste lidmaat.
Je behandelt telkens in een beperkt aantal sessies zowel oudere als jongere patiënten met klachten ter hoogte van voornamelijk bot-, spier- of peesstructuren.
Je treedt ook vaak op als 'coach' waarbij je de nadruk legt op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt in zijn revalidatieproces.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Afstudeerrichting: Musculoskeletale aandoeningen

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Musculoskeletale aandoeningen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: Musculoskeletale aandoeningen
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkplekleren

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Als master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie kun je verschillende wegen uit.
Je kunt in dienstverband gaan werken of je vestigen als zelfstandig therapeut.
In dienstverband kun je terecht in tal van verzorgingsinstellingen zoals poliklinieken en ziekenhuizen voor orthopedische en fysiotherapeutische behandelingen, voor behandelingen na een hartinfarct of chirurgische ingreep, voor behandeling van spierziekten en verlammingen; in kraaminrichtingen voor pre- en postnatale oefeningen, in centra voor rehabilitatie en revalidatie na arbeids- of verkeersongevallen, in centra voor hersenverlamde kinderen en voor nabehandeling van poliomyelitis.
Verder kun je aan de slag in instituten voor buitengewoon onderwijs en voor personen met een motorische handicap, in consultatiebureaus voor personen met een handicap (motorisch onderzoek) en in sportverenigingen.
Je komt trouwens ook in aanmerking voor commerciële functies.
Dat kan bijvoorbeeld in bedrijven die toeleverancier zijn van de ziekenhuissector.
Je kunt je natuurlijk ook vestigen als zelfstandige kinesitherapeut of je associëren in een bestaande praktijk. Een nauwe samenwerking met een arts is hierbij aangewezen, omdat alleen behandelingen die op doktersadvies worden uitgevoerd voor een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds in aanmerking komen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Kinesitherapeut ( knelpuntberoep)
Psychomotorisch therapeut


Gegevens bijgewerkt tot 22-10-2018