Tandheelkunde - Master

 

UGent
De kennis uit de bachelorcyclus wordt in de master verder klinisch vertaald.
Hierbij wordt grote nadruk gelegd op verdere verbreding, verdieping en klinische toepassing van specifieke tandheelkundige disciplines zoals dentale radiologie, materiaalwetenschappen, prothetiek (vast en uitneembaar), endodontie, parodontologie, orthodontie en kindertandheelkunde.
Daarnaast komen ook een aantal deelgebieden aan bod zoals kaakgewrichtspathologie, implantologie en gerodontologie. 
Tijdens de masteropleiding is er voortdurend aandacht voor de maatschappelijke context.
Onderwerpen over communicatieleer, ethiek, deontologie, kwetsbare groepen ... komen aan bod.
Daarnaast wordt de medische kennis van de studenten verder uitgebouwd met o.a. inwendige geneeskunde voor tandartsen en aspecten van dermatologie, plastische heelkunde en neus-, keel- en oorziekten.Verder wordt ook de nadruk gelegd op de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke onderzoekscompetenties.
De student kan de opleiding een eigen klemtoon geven via het keuzevak.
Op die manier wordt een algemeen tandarts gevormd met een brede medische, wetenschappelijke en maatschappelijke kennis.
Met het behalen van het diploma Master in de tandheelkunde is men een volwaardig tandarts.
Om de beroepstitel van 'algemeen tandarts' te behalen, volg je na de basisopleiding een stagejaar in de vorm van een postgraduaatsopleiding.
Die titel geeft jou als tandarts het recht autonoom een praktijk uit te oefenen.
De opleiding duurt twaalf maanden en wordt georganiseerd door de universiteit.
Tweederde is specifiek gericht op de autonome beroepsuitoefening, vandaar 'stagejaar'.
De federale overheid voorziet een maandelijkse vergoeding.

KU Leuven
Tijdens de eerste opleidingsfase krijg je naast medische en biomedische opleidingsonderdelen evenveel preklinische en klinische opleidingsonderdelen.
In de tweede opleidingsfase overheersen de klinische opleidingsonderdelen.
Tijdens die opleidingsfase volg je ook drie stageperiodes van telkens twee maanden: één stage in de conserverende tandheelkunde, orthodontie en stomatologie, één in de parodontologie en prothetische tandheelkunde en één in de algemene tandheelkunde.
Het stagecentrum verzorgt gratis de huisvesting voor studenten gedurende deze twee maanden.
Je rondt je opleiding af met een masterproef. 


Studiepunten

120

Tandheelkunde - Master

UGent
De kennis uit de bachelorcyclus wordt in de master verder klinisch vertaald.
Hierbij wordt grote nadruk gelegd op verdere verbreding, verdieping en klinische toepassing van specifieke tandheelkundige disciplines zoals dentale radiologie, materiaalwetenschappen, prothetiek (vast en uitneembaar), endodontie, parodontologie, orthodontie en kindertandheelkunde.
Daarnaast komen ook een aantal deelgebieden aan bod zoals kaakgewrichtspathologie, implantologie en gerodontologie. 
Tijdens de masteropleiding is er voortdurend aandacht voor de maatschappelijke context.
Onderwerpen over communicatieleer, ethiek, deontologie, kwetsbare groepen ... komen aan bod.
Daarnaast wordt de medische kennis van de studenten verder uitgebouwd met o.a. inwendige geneeskunde voor tandartsen en aspecten van dermatologie, plastische heelkunde en neus-, keel- en oorziekten.Verder wordt ook de nadruk gelegd op de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke onderzoekscompetenties.
De student kan de opleiding een eigen klemtoon geven via het keuzevak.
Op die manier wordt een algemeen tandarts gevormd met een brede medische, wetenschappelijke en maatschappelijke kennis.
Met het behalen van het diploma Master in de tandheelkunde is men een volwaardig tandarts.
Om de beroepstitel van 'algemeen tandarts' te behalen, volg je na de basisopleiding een stagejaar in de vorm van een postgraduaatsopleiding.
Die titel geeft jou als tandarts het recht autonoom een praktijk uit te oefenen.
De opleiding duurt twaalf maanden en wordt georganiseerd door de universiteit.
Tweederde is specifiek gericht op de autonome beroepsuitoefening, vandaar 'stagejaar'.
De federale overheid voorziet een maandelijkse vergoeding.

KU Leuven
Tijdens de eerste opleidingsfase krijg je naast medische en biomedische opleidingsonderdelen evenveel preklinische en klinische opleidingsonderdelen.
In de tweede opleidingsfase overheersen de klinische opleidingsonderdelen.
Tijdens die opleidingsfase volg je ook drie stageperiodes van telkens twee maanden: één stage in de conserverende tandheelkunde, orthodontie en stomatologie, één in de parodontologie en prothetische tandheelkunde en één in de algemene tandheelkunde.
Het stagecentrum verzorgt gratis de huisvesting voor studenten gedurende deze twee maanden.
Je rondt je opleiding af met een masterproef. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Tandheelkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Tandheelkunde

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Wil je de titel algemeen tandarts behalen en je zelfstandig vestigen in een solopraktijk, dan moet je gedurende één jaar een bijkomende stage lopen.
Dat kan na de bachelor/ masteropleiding bij een erkend stagemeester of in een erkend stagecentrum.
De meeste tandartsen in ons land werken in een eenmanspraktijk en hebben dus ook geen verplegend of administratief personeel in dienst.
Wil je zelfstandig tandarts worden, dan hou je best rekening met flexibele werkuren.
Groepspraktijken zijn in België nog relatief zeldzaam, maar winnen aan populariteit.
Een ander voordeel van samenwerking is dat tandartsen de kans krijgen zich op een specifiek onderdeel van de orale pathologie toe te leggen.
Een groeiend aantal tandartsen-specialisten voert een exclusieve specialistenpraktijk zoals in de orthodontie of de parodontologie (specialisatie op vlak van tandvleesaandoeningen).
Ook de kindertandheelkundigen of de endodontologen (tandartsen gespecialiseerd in het 'binnenste' van de tand) evolueren in die richting.
Ook het specialisme restauratieve tandheelkunde is erg aantrekkelijk omdat het zich toelegt op meer complex prothetisch en restauratief werk dat te ingewikkeld is voor de algemeen tandarts.
Meestal nemen zij, in samenspraak met de algemeen tandarts, de huisarts of de geneesheer-specialist de meer complexe behandelingen voor hun rekening.
Andere tandartsen verbinden zich aan een ziekenhuis of een verpleeginstelling zoals een rusthuis.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Tandarts


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Tandheelkunde - Master

UGent
De kennis uit de bachelorcyclus wordt in de master verder klinisch vertaald.
Hierbij wordt grote nadruk gelegd op verdere verbreding, verdieping en klinische toepassing van specifieke tandheelkundige disciplines zoals dentale radiologie, materiaalwetenschappen, prothetiek (vast en uitneembaar), endodontie, parodontologie, orthodontie en kindertandheelkunde.
Daarnaast komen ook een aantal deelgebieden aan bod zoals kaakgewrichtspathologie, implantologie en gerodontologie. 
Tijdens de masteropleiding is er voortdurend aandacht voor de maatschappelijke context.
Onderwerpen over communicatieleer, ethiek, deontologie, kwetsbare groepen ... komen aan bod.
Daarnaast wordt de medische kennis van de studenten verder uitgebouwd met o.a. inwendige geneeskunde voor tandartsen en aspecten van dermatologie, plastische heelkunde en neus-, keel- en oorziekten.Verder wordt ook de nadruk gelegd op de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke onderzoekscompetenties.
De student kan de opleiding een eigen klemtoon geven via het keuzevak.
Op die manier wordt een algemeen tandarts gevormd met een brede medische, wetenschappelijke en maatschappelijke kennis.
Met het behalen van het diploma Master in de tandheelkunde is men een volwaardig tandarts.
Om de beroepstitel van 'algemeen tandarts' te behalen, volg je na de basisopleiding een stagejaar in de vorm van een postgraduaatsopleiding.
Die titel geeft jou als tandarts het recht autonoom een praktijk uit te oefenen.
De opleiding duurt twaalf maanden en wordt georganiseerd door de universiteit.
Tweederde is specifiek gericht op de autonome beroepsuitoefening, vandaar 'stagejaar'.
De federale overheid voorziet een maandelijkse vergoeding.

KU Leuven
Tijdens de eerste opleidingsfase krijg je naast medische en biomedische opleidingsonderdelen evenveel preklinische en klinische opleidingsonderdelen.
In de tweede opleidingsfase overheersen de klinische opleidingsonderdelen.
Tijdens die opleidingsfase volg je ook drie stageperiodes van telkens twee maanden: één stage in de conserverende tandheelkunde, orthodontie en stomatologie, één in de parodontologie en prothetische tandheelkunde en één in de algemene tandheelkunde.
Het stagecentrum verzorgt gratis de huisvesting voor studenten gedurende deze twee maanden.
Je rondt je opleiding af met een masterproef. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Tandheelkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Tandheelkunde

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Wil je de titel algemeen tandarts behalen en je zelfstandig vestigen in een solopraktijk, dan moet je gedurende één jaar een bijkomende stage lopen.
Dat kan na de bachelor/ masteropleiding bij een erkend stagemeester of in een erkend stagecentrum.
De meeste tandartsen in ons land werken in een eenmanspraktijk en hebben dus ook geen verplegend of administratief personeel in dienst.
Wil je zelfstandig tandarts worden, dan hou je best rekening met flexibele werkuren.
Groepspraktijken zijn in België nog relatief zeldzaam, maar winnen aan populariteit.
Een ander voordeel van samenwerking is dat tandartsen de kans krijgen zich op een specifiek onderdeel van de orale pathologie toe te leggen.
Een groeiend aantal tandartsen-specialisten voert een exclusieve specialistenpraktijk zoals in de orthodontie of de parodontologie (specialisatie op vlak van tandvleesaandoeningen).
Ook de kindertandheelkundigen of de endodontologen (tandartsen gespecialiseerd in het 'binnenste' van de tand) evolueren in die richting.
Ook het specialisme restauratieve tandheelkunde is erg aantrekkelijk omdat het zich toelegt op meer complex prothetisch en restauratief werk dat te ingewikkeld is voor de algemeen tandarts.
Meestal nemen zij, in samenspraak met de algemeen tandarts, de huisarts of de geneesheer-specialist de meer complexe behandelingen voor hun rekening.
Andere tandartsen verbinden zich aan een ziekenhuis of een verpleeginstelling zoals een rusthuis.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Tandarts


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017