Opleiding: Tandheelkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Tandheelkunde
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

UGent
Om de beroepstitel van \'algemeen tandarts\' te behalen, volg je na de basisopleiding een stagejaar in de vorm van een postgraduaatsopleiding.

KU Leuven

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Wil je de titel algemeen tandarts behalen en je zelfstandig vestigen in een solopraktijk, dan moet je gedurende één jaar een bijkomende stage lopen.
Dat kan na de bachelor/ masteropleiding bij een erkend stagemeester of in een erkend stagecentrum.
De meeste tandartsen in ons land werken in een eenmanspraktijk en hebben dus ook geen verplegend of administratief personeel in dienst.
Wil je zelfstandig tandarts worden, dan hou je best rekening met flexibele werkuren.
Groepspraktijken zijn in België nog relatief zeldzaam, maar winnen aan populariteit.
Een ander voordeel van samenwerking is dat tandartsen de kans krijgen zich op een specifiek onderdeel van de orale pathologie toe te leggen.
Een groeiend aantal tandartsen-specialisten voert een exclusieve specialistenpraktijk zoals in de orthodontie of de parodontologie (specialisatie op vlak van tandvleesaandoeningen).
Ook de kindertandheelkundigen of de endodontologen (tandartsen gespecialiseerd in het \'binnenste\' van de tand) evolueren in die richting.
Ook het specialisme restauratieve tandheelkunde is erg aantrekkelijk omdat het zich toelegt op meer complex prothetisch en restauratief werk dat te ingewikkeld is voor de algemeen tandarts.
Meestal nemen zij, in samenspraak met de algemeen tandarts, de huisarts of de geneesheer-specialist de meer complexe behandelingen voor hun rekening.
Andere tandartsen verbinden zich aan een ziekenhuis of een verpleeginstelling zoals een rusthuis.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Forensic Odontology (E)  
  Specialistische mondzorg: Endodontologie  
  Specialistische mondzorg: Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg  
  Specialistische mondzorg: Orthodontie  
  Specialistische mondzorg: Parodontologie  
  Specialistische mondzorg: Restauratieve tandheelkunde  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 13-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.