Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen - Master

 

KU Leuven
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen leidt je op tot expert in het ontwikkelen en het professioneel gebruiken van computer- en informaticasystemen.
Tijdens de opleiding leer je in teamverband softwaresystemen specificeren, realiseren, testen, onderhouden en beheren.
Je leert omgaan met complexiteit, rekening houden met diverse eisen zoals functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, aanpasbaarheid, efficiëntie en kostprijs.
De master in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen is een verdiepende, onderzoekgeoriënteerde masteropleiding.
Het programma voorziet naast een gemeenschappelijke stam met verdiepende opleidingsonderdelen voor kerndisciplines van de computerwetenschappen, ook in gespecialiseerde opleidingsonderdelen die ingedeeld zijn in 6 verschillende specialisatie tracks (36 studiepunten):
-  Gedistribueerde systemen
-  Veilige software
-  Artificiële intelligentie
-  Software engineering
-  Mens-machine communicatie
-  Computationele informatica.
Deze vakken behandelen gedetailleerd de verschillende toepassingsdomeinen of geavanceerde kennis gerelateerd aan één van de subdisciplines van de computerwetenschappen. 
De masterproef, waarvan het onderwerp meestal in lijn met de specialisatie ligt, bestaat uit 24 studiepunten en vangt in het tweede jaar aan.
De algemeen-vormende vakken (8-10 studiepunten) behandelen verschillende onderwerp zoals taalcursussen, economie, rechten, maar ook geavanceerde wiskundevakken.
Alle studenten kunnen vervolgens hun programma vervolledigen met 6 studiepunten aan vakken die gegeven worden over de hele universiteit.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Engineering Computer Science

UGent
De master ingenieurswetenschappen wordt aan de UGent in de Engelste taal gedoceerd. 
Voor verdere info: Computer Science Engineering


VUB
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen biedt • een fundamentele benadering van computerwetenschappen, gecombineerd met praktische en onderzoeksgerichte vaardighedenen.

 • de kans om, onder andere via de masterproef, deel te nemen aan het onderzoek in gespecialiseerde onderzoeksgroepen.

 • een programma met oog voor de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksvragen.

 • de keuze tussen vier specialisaties: Artificiële Intelligentie, Software languages and Software engineering, Web- en Informatiesystemen of Multimedia.

 • de mogelijkeheid om een deel van je programma in het Engels te volgen of in het buitenland te verwezenlijken


De opleiding bestaat ook in het Engels: Master of Applied Sciences and Engineering: Computer Science


Studiepunten

120

Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen - Master

KU Leuven
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen leidt je op tot expert in het ontwikkelen en het professioneel gebruiken van computer- en informaticasystemen.
Tijdens de opleiding leer je in teamverband softwaresystemen specificeren, realiseren, testen, onderhouden en beheren.
Je leert omgaan met complexiteit, rekening houden met diverse eisen zoals functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, aanpasbaarheid, efficiëntie en kostprijs.
De master in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen is een verdiepende, onderzoekgeoriënteerde masteropleiding.
Het programma voorziet naast een gemeenschappelijke stam met verdiepende opleidingsonderdelen voor kerndisciplines van de computerwetenschappen, ook in gespecialiseerde opleidingsonderdelen die ingedeeld zijn in 6 verschillende specialisatie tracks (36 studiepunten):
-  Gedistribueerde systemen
-  Veilige software
-  Artificiële intelligentie
-  Software engineering
-  Mens-machine communicatie
-  Computationele informatica.
Deze vakken behandelen gedetailleerd de verschillende toepassingsdomeinen of geavanceerde kennis gerelateerd aan één van de subdisciplines van de computerwetenschappen. 
De masterproef, waarvan het onderwerp meestal in lijn met de specialisatie ligt, bestaat uit 24 studiepunten en vangt in het tweede jaar aan.
De algemeen-vormende vakken (8-10 studiepunten) behandelen verschillende onderwerp zoals taalcursussen, economie, rechten, maar ook geavanceerde wiskundevakken.
Alle studenten kunnen vervolgens hun programma vervolledigen met 6 studiepunten aan vakken die gegeven worden over de hele universiteit.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Engineering Computer Science

UGent
De master ingenieurswetenschappen wordt aan de UGent in de Engelste taal gedoceerd. 
Voor verdere info: Computer Science Engineering


VUB
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen biedt • een fundamentele benadering van computerwetenschappen, gecombineerd met praktische en onderzoeksgerichte vaardighedenen.

 • de kans om, onder andere via de masterproef, deel te nemen aan het onderzoek in gespecialiseerde onderzoeksgroepen.

 • een programma met oog voor de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksvragen.

 • de keuze tussen vier specialisaties: Artificiële Intelligentie, Software languages and Software engineering, Web- en Informatiesystemen of Multimedia.

 • de mogelijkeheid om een deel van je programma in het Engels te volgen of in het buitenland te verwezenlijken


De opleiding bestaat ook in het Engels: Master of Applied Sciences and Engineering: Computer Science


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Elektronica, Informatica, Multimedia, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen.
Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het secundair en hoger onderwijs.
De master in de Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen / toegepaste computerwetenschappen worden tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwerpafdelingen uit de elektronische en informatica-industrie, ziekenhuizen, bank- en verzekeringswezen, overheid.
De opleiding bereidt de studenten voor op een carrière als ontwikkelaar en bouwer van software en hardware, digitale systemen, informatie- en communicatiesystemen ... 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Burgerlijk ingenieur
Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 19-12-2018

Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen - Master

KU Leuven
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen leidt je op tot expert in het ontwikkelen en het professioneel gebruiken van computer- en informaticasystemen.
Tijdens de opleiding leer je in teamverband softwaresystemen specificeren, realiseren, testen, onderhouden en beheren.
Je leert omgaan met complexiteit, rekening houden met diverse eisen zoals functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, aanpasbaarheid, efficiëntie en kostprijs.
De master in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen is een verdiepende, onderzoekgeoriënteerde masteropleiding.
Het programma voorziet naast een gemeenschappelijke stam met verdiepende opleidingsonderdelen voor kerndisciplines van de computerwetenschappen, ook in gespecialiseerde opleidingsonderdelen die ingedeeld zijn in 6 verschillende specialisatie tracks (36 studiepunten):
-  Gedistribueerde systemen
-  Veilige software
-  Artificiële intelligentie
-  Software engineering
-  Mens-machine communicatie
-  Computationele informatica.
Deze vakken behandelen gedetailleerd de verschillende toepassingsdomeinen of geavanceerde kennis gerelateerd aan één van de subdisciplines van de computerwetenschappen. 
De masterproef, waarvan het onderwerp meestal in lijn met de specialisatie ligt, bestaat uit 24 studiepunten en vangt in het tweede jaar aan.
De algemeen-vormende vakken (8-10 studiepunten) behandelen verschillende onderwerp zoals taalcursussen, economie, rechten, maar ook geavanceerde wiskundevakken.
Alle studenten kunnen vervolgens hun programma vervolledigen met 6 studiepunten aan vakken die gegeven worden over de hele universiteit.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Engineering Computer Science

UGent
De master ingenieurswetenschappen wordt aan de UGent in de Engelste taal gedoceerd. 
Voor verdere info: Computer Science Engineering


VUB
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen biedt • een fundamentele benadering van computerwetenschappen, gecombineerd met praktische en onderzoeksgerichte vaardighedenen.

 • de kans om, onder andere via de masterproef, deel te nemen aan het onderzoek in gespecialiseerde onderzoeksgroepen.

 • een programma met oog voor de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksvragen.

 • de keuze tussen vier specialisaties: Artificiële Intelligentie, Software languages and Software engineering, Web- en Informatiesystemen of Multimedia.

 • de mogelijkeheid om een deel van je programma in het Engels te volgen of in het buitenland te verwezenlijken


De opleiding bestaat ook in het Engels: Master of Applied Sciences and Engineering: Computer Science


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Elektronica, Informatica, Multimedia, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen.
Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het secundair en hoger onderwijs.
De master in de Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen / toegepaste computerwetenschappen worden tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwerpafdelingen uit de elektronische en informatica-industrie, ziekenhuizen, bank- en verzekeringswezen, overheid.
De opleiding bereidt de studenten voor op een carrière als ontwikkelaar en bouwer van software en hardware, digitale systemen, informatie- en communicatiesystemen ... 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Burgerlijk ingenieur
Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 19-12-2018