Opleiding: Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Elektronica, Informatica, Multimedia, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen leidt je op tot expert in het ontwikkelen en het professioneel gebruiken van computer- en informaticasystemen.
Tijdens de opleiding leer je in teamverband softwaresystemen specificeren, realiseren, testen, onderhouden en beheren.
Je leert omgaan met complexiteit, rekening houden met diverse eisen zoals functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, aanpasbaarheid, efficiëntie en kostprijs.
De master in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen is een verdiepende, onderzoekgeoriënteerde masteropleiding.
Het programma voorziet naast een gemeenschappelijke stam met verdiepende opleidingsonderdelen voor kerndisciplines van de computerwetenschappen, ook in gespecialiseerde opleidingsonderdelen die ingedeeld zijn in 6 verschillende specialisatie tracks (36 studiepunten):
-  Gedistribueerde systemen
-  Veilige software
-  Artificiële intelligentie
-  Software engineering
-  Mens-machine communicatie
-  Computationele informatica.
Deze vakken behandelen gedetailleerd de verschillende toepassingsdomeinen of geavanceerde kennis gerelateerd aan één van de subdisciplines van de computerwetenschappen. 
De masterproef, waarvan het onderwerp meestal in lijn met de specialisatie ligt, bestaat uit 24 studiepunten en vangt in het tweede jaar aan.
De algemeen-vormende vakken (8-10 studiepunten) behandelen verschillende onderwerp zoals taalcursussen, economie, rechten, maar ook geavanceerde wiskundevakken.
Alle studenten kunnen vervolgens hun programma vervolledigen met 6 studiepunten aan vakken die gegeven worden over de hele universiteit.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Engineering Computer Science

UGent
De master ingenieurswetenschappen wordt aan de UGent in de Engelste taal gedoceerd. 
Voor verdere info: Computer Science Engineering


VUB
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen biedt  • een fundamentele benadering van computerwetenschappen, gecombineerd met praktische en onderzoeksgerichte vaardighedenen.

  • de kans om, onder andere via de masterproef, deel te nemen aan het onderzoek in gespecialiseerde onderzoeksgroepen.

  • een programma met oog voor de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksvragen.

  • de keuze tussen vier specialisaties: Artificiële Intelligentie, Software languages and Software engineering, Web- en Informatiesystemen of Multimedia.

  • de mogelijkeheid om een deel van je programma in het Engels te volgen of in het buitenland te verwezenlijken


De opleiding bestaat ook in het Engels: Master of Applied Sciences and Engineering: Computer Science

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen.
Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het secundair en hoger onderwijs.
De master in de Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen / toegepaste computerwetenschappen worden tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwerpafdelingen uit de elektronische en informatica-industrie, ziekenhuizen, bank- en verzekeringswezen, overheid.
De opleiding bereidt de studenten voor op een carrière als ontwikkelaar en bouwer van software en hardware, digitale systemen, informatie- en communicatiesystemen ... 


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Artificial Intelligence (E)  
  Conservation of Monuments and Sites (E)  
  Fluid Dynamics (E)  
  Human Settlements (E)  
  Nuclear Engineering (E)  
  Safety Engineering (E)  
  Urbanism and Strategic Planning (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 19-12-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.