European studies (E) - Academische bachelor

 

In this joint bachelor’s programme organized by eight universities within the Una Europa consortium, you study the fundamental aspects and values of the European Union as well as European states and societies. Adopting a multidisciplinary approach, you reflect on the role of Europe in the world and master research skills needed to analyse key issues related to Europe. Our extensive mobility programme will not only teach you about Europe but also expose you to the lived experience of unique European environments and cultures.


You choose one major module and one minor module out of two different specialisations: Law and Criminology; Politics and International Relations; Communication, Education, Gender and Sociologyt; Business and Economics; Philosophy; History; Languages and Culture. Each university offers different modules, so your university and specialisation choices are linked.


Throughout the programme, you will be enrolled in a 'start university' and a second (and possibly a third) university, depending on the pathway you choose.


Your start university is always one of the four degree-awarding partner institutions: • KU Leuven

 • Alma Mater Studiorum Università di Bologna

 • Universidad Complutense de Madrid

 • Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie


Your second (and third) university is one of the degree-awarding partners or one of the following mobility partners: • Freie Universität Berlin

 • Helsingin Yliopisto/Helsingfors Universitet

 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 • University of Edinburgh


Aanvullende info:

KU Leuven


Studiepunten

180

European studies (E) - Academische bachelor

Algemene info

In this joint bachelor’s programme organized by eight universities within the Una Europa consortium, you study the fundamental aspects and values of the European Union as well as European states and societies. Adopting a multidisciplinary approach, you reflect on the role of Europe in the world and master research skills needed to analyse key issues related to Europe. Our extensive mobility programme will not only teach you about Europe but also expose you to the lived experience of unique European environments and cultures.


You choose one major module and one minor module out of two different specialisations: Law and Criminology; Politics and International Relations; Communication, Education, Gender and Sociologyt; Business and Economics; Philosophy; History; Languages and Culture. Each university offers different modules, so your university and specialisation choices are linked.


Throughout the programme, you will be enrolled in a 'start university' and a second (and possibly a third) university, depending on the pathway you choose.


Your start university is always one of the four degree-awarding partner institutions: • KU Leuven

 • Alma Mater Studiorum Università di Bologna

 • Universidad Complutense de Madrid

 • Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie


Your second (and third) university is one of the degree-awarding partners or one of the following mobility partners: • Freie Universität Berlin

 • Helsingin Yliopisto/Helsingfors Universitet

 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 • University of Edinburgh


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: European studies (E) 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Oude Markt 13  3000 Leuven

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

The Bachelor of European Studies grants access to multiple master's programmes in Social Sciences, Cultural Studies, Arts, Economics, Law and Philosophy, depending on which university you will enroll in.

As a bachelor of European Studies, you will have a deep under ­standing of the complexities of Europe and European organisations, which have become increasingly important in the context of ever-deeper European integration and globalisation. In addition, students will develop a full suite of transversal skills acquired through intra-European mobility, language skills and group work carried out in a multicultural context.

You will therefore be ideally placed to take on key positions in a wide variety of leading international companies and organisations. In additional to Europe-focused organisations, European studies graduates are attractive candidates for national and subnational public services, transnational consultancy and lobby groups, national economic sectors, cultural sectors and news organisations.

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 28-01-2022

European studies (E) - Academische bachelor

Algemene info

In this joint bachelor’s programme organized by eight universities within the Una Europa consortium, you study the fundamental aspects and values of the European Union as well as European states and societies. Adopting a multidisciplinary approach, you reflect on the role of Europe in the world and master research skills needed to analyse key issues related to Europe. Our extensive mobility programme will not only teach you about Europe but also expose you to the lived experience of unique European environments and cultures.


You choose one major module and one minor module out of two different specialisations: Law and Criminology; Politics and International Relations; Communication, Education, Gender and Sociologyt; Business and Economics; Philosophy; History; Languages and Culture. Each university offers different modules, so your university and specialisation choices are linked.


Throughout the programme, you will be enrolled in a 'start university' and a second (and possibly a third) university, depending on the pathway you choose.


Your start university is always one of the four degree-awarding partner institutions: • KU Leuven

 • Alma Mater Studiorum Università di Bologna

 • Universidad Complutense de Madrid

 • Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie


Your second (and third) university is one of the degree-awarding partners or one of the following mobility partners: • Freie Universität Berlin

 • Helsingin Yliopisto/Helsingfors Universitet

 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 • University of Edinburgh


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: European studies (E) 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Oude Markt 13  3000 Leuven

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

The Bachelor of European Studies grants access to multiple master's programmes in Social Sciences, Cultural Studies, Arts, Economics, Law and Philosophy, depending on which university you will enroll in.

As a bachelor of European Studies, you will have a deep under ­standing of the complexities of Europe and European organisations, which have become increasingly important in the context of ever-deeper European integration and globalisation. In addition, students will develop a full suite of transversal skills acquired through intra-European mobility, language skills and group work carried out in a multicultural context.

You will therefore be ideally placed to take on key positions in a wide variety of leading international companies and organisations. In additional to Europe-focused organisations, European studies graduates are attractive candidates for national and subnational public services, transnational consultancy and lobby groups, national economic sectors, cultural sectors and news organisations.

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 28-01-2022