EU-studies - Master

 

UGent
De Master in de EU-studies biedt jou inzicht in de evoluties en de dynamieken van de Europese integratie.
De opleiding maakt je ook wegwijs in het beleid van de Europese Unie en in de manier waarop de Unie in de realiteit werkt.
Er gaat veel aandacht naar Europese besluitvormingsprocessen, waarbij vooral de politieke dimensie aan bod komt: wie zijn de hoofdrolspelers, welke zijn hun doelstellingen, hoeveel macht hebben ze, hoe gebeurt de belangenverdediging, waar is beïnvloeding mogelijk? 


Een ander thema dat ruim aan bod komt, is het externe beleid: hoe gedraagt de Europese Unie zich in de wereld, op multilaterale milieuconferenties, in de Wereldhandelsorganisatie, ten opzichte van de Derde Wereld?
De analyse van actuele ontwikkelingen vormt een rode draad in de opleiding: thema's als uitbreiding, institutionele vraagstukken, de relatie met de buurlanden, de rol van de Europese Unie in de wereld ... worden diepgaand behandeld. Verschillende opleidingsonderdelen zijn interactief opgevat en ook het debatteren komt aan bod.
Met de masterproef bewijs je dat je in staat bent om een specifieke Europese problematiek genuanceerd en wetenschappelijk verantwoord te bestuderen en hierover te rapporteren.
In het eerste semester komen de algemene vakken aan bod. In het tweede semester kun je via de gekozen major een eigen accent leggen in de opleiding. 
Binnen elke major heb je een ruim aanbod aan vakken.
De major Gespecialiseerde EU-vraagstukken biedt je de mogelijkheid om je te specialiseren in Europese economie of in specifieke beleidsdomeinen zoals landbouw, justitiële samenwerking, uitbreiding of buitenlands beleid.
De praktijk van de besluitvorming komt aan bod in een werkcollege.
In de major Nationale politiek bestudeer je politieke processen vanuit een Belgische invalshoek.
De major Internationale politiek behandelt verschillende facetten van de internationale realiteit, waarbij ook aandacht gaat naar de Derde Wereld, global governance en de diplomatie.
Via de major Erasmus kun je één semester in het buitenland of aan een anderstalige Belgische universiteit volgen.  
In de major Stage zal je de theoretische inzichten uit de opleiding toetsen aan de praktijk in de Europese instellingen zelf of bij overheden, organisaties en bedrijven die in contact komen met de Unie.


Studiepunten

60

EU-studies - Master

UGent
De Master in de EU-studies biedt jou inzicht in de evoluties en de dynamieken van de Europese integratie.
De opleiding maakt je ook wegwijs in het beleid van de Europese Unie en in de manier waarop de Unie in de realiteit werkt.
Er gaat veel aandacht naar Europese besluitvormingsprocessen, waarbij vooral de politieke dimensie aan bod komt: wie zijn de hoofdrolspelers, welke zijn hun doelstellingen, hoeveel macht hebben ze, hoe gebeurt de belangenverdediging, waar is beïnvloeding mogelijk? 


Een ander thema dat ruim aan bod komt, is het externe beleid: hoe gedraagt de Europese Unie zich in de wereld, op multilaterale milieuconferenties, in de Wereldhandelsorganisatie, ten opzichte van de Derde Wereld?
De analyse van actuele ontwikkelingen vormt een rode draad in de opleiding: thema's als uitbreiding, institutionele vraagstukken, de relatie met de buurlanden, de rol van de Europese Unie in de wereld ... worden diepgaand behandeld. Verschillende opleidingsonderdelen zijn interactief opgevat en ook het debatteren komt aan bod.
Met de masterproef bewijs je dat je in staat bent om een specifieke Europese problematiek genuanceerd en wetenschappelijk verantwoord te bestuderen en hierover te rapporteren.
In het eerste semester komen de algemene vakken aan bod. In het tweede semester kun je via de gekozen major een eigen accent leggen in de opleiding. 
Binnen elke major heb je een ruim aanbod aan vakken.
De major Gespecialiseerde EU-vraagstukken biedt je de mogelijkheid om je te specialiseren in Europese economie of in specifieke beleidsdomeinen zoals landbouw, justitiële samenwerking, uitbreiding of buitenlands beleid.
De praktijk van de besluitvorming komt aan bod in een werkcollege.
In de major Nationale politiek bestudeer je politieke processen vanuit een Belgische invalshoek.
De major Internationale politiek behandelt verschillende facetten van de internationale realiteit, waarbij ook aandacht gaat naar de Derde Wereld, global governance en de diplomatie.
Via de major Erasmus kun je één semester in het buitenland of aan een anderstalige Belgische universiteit volgen.  
In de major Stage zal je de theoretische inzichten uit de opleiding toetsen aan de praktijk in de Europese instellingen zelf of bij overheden, organisaties en bedrijven die in contact komen met de Unie.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: EU-studies 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op EU-studiesEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De opleiding biedt je een degelijke voorbereiding op de wervingsexamens van de Europese instellingen.
Vele afgestudeerden slagen er ook in om na de opleiding een bezoldigde stageplaats te bemachtigen in het Europees Parlement of bij de Europese Commissie.
Toch bereidt de Master in de EU-studies je niet alleen voor op een carrière aan de EU-instellingen zelf.
Afgestudeerden komen ook terecht in de nationale of regionale administraties, in politieke organisaties, op kabinetten of studiediensten, waar ze dossiers met een Europees of internationaal facet opvolgen.
Anderen kiezen voor de journalistiek, waar ze zich specialiseren in Europese of buitenlandse berichtgeving. Nog anderen vinden een job in bedrijven, in ngo's of in andere belangengroepen die de Europese besluitvorming proberen te beïnvloeden.
Lobbywerk staat eveneens centraal voor de afgestudeerden die werken bij de talrijke consultancyfirma's die actief zijn rond de Europese en internationale instellingen.
Er zijn ook afgestudeerden die naar het buitenland trekken en een functie bekleden in internationale organisaties of bij één van de tientallen delegaties van de Europese Commissie.
Wie de major Stage volgde, heeft al een extra troef op de arbeidsmarkt. 
Steeds meer afgestudeerden kiezen ervoor om zich verder te specialiseren in de EU-studies en een doctoraat voor te bereiden.
De opleiding, die inspeelt op actuele ontwikkelingen, legt sterk de nadruk op creativiteit en een kritische ingesteldheid bij de studenten. 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Diplomatiek vertegenwoordiger

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de EU-studies


Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017

EU-studies - Master

UGent
De Master in de EU-studies biedt jou inzicht in de evoluties en de dynamieken van de Europese integratie.
De opleiding maakt je ook wegwijs in het beleid van de Europese Unie en in de manier waarop de Unie in de realiteit werkt.
Er gaat veel aandacht naar Europese besluitvormingsprocessen, waarbij vooral de politieke dimensie aan bod komt: wie zijn de hoofdrolspelers, welke zijn hun doelstellingen, hoeveel macht hebben ze, hoe gebeurt de belangenverdediging, waar is beïnvloeding mogelijk? 


Een ander thema dat ruim aan bod komt, is het externe beleid: hoe gedraagt de Europese Unie zich in de wereld, op multilaterale milieuconferenties, in de Wereldhandelsorganisatie, ten opzichte van de Derde Wereld?
De analyse van actuele ontwikkelingen vormt een rode draad in de opleiding: thema's als uitbreiding, institutionele vraagstukken, de relatie met de buurlanden, de rol van de Europese Unie in de wereld ... worden diepgaand behandeld. Verschillende opleidingsonderdelen zijn interactief opgevat en ook het debatteren komt aan bod.
Met de masterproef bewijs je dat je in staat bent om een specifieke Europese problematiek genuanceerd en wetenschappelijk verantwoord te bestuderen en hierover te rapporteren.
In het eerste semester komen de algemene vakken aan bod. In het tweede semester kun je via de gekozen major een eigen accent leggen in de opleiding. 
Binnen elke major heb je een ruim aanbod aan vakken.
De major Gespecialiseerde EU-vraagstukken biedt je de mogelijkheid om je te specialiseren in Europese economie of in specifieke beleidsdomeinen zoals landbouw, justitiële samenwerking, uitbreiding of buitenlands beleid.
De praktijk van de besluitvorming komt aan bod in een werkcollege.
In de major Nationale politiek bestudeer je politieke processen vanuit een Belgische invalshoek.
De major Internationale politiek behandelt verschillende facetten van de internationale realiteit, waarbij ook aandacht gaat naar de Derde Wereld, global governance en de diplomatie.
Via de major Erasmus kun je één semester in het buitenland of aan een anderstalige Belgische universiteit volgen.  
In de major Stage zal je de theoretische inzichten uit de opleiding toetsen aan de praktijk in de Europese instellingen zelf of bij overheden, organisaties en bedrijven die in contact komen met de Unie.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: EU-studies 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op EU-studiesEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De opleiding biedt je een degelijke voorbereiding op de wervingsexamens van de Europese instellingen.
Vele afgestudeerden slagen er ook in om na de opleiding een bezoldigde stageplaats te bemachtigen in het Europees Parlement of bij de Europese Commissie.
Toch bereidt de Master in de EU-studies je niet alleen voor op een carrière aan de EU-instellingen zelf.
Afgestudeerden komen ook terecht in de nationale of regionale administraties, in politieke organisaties, op kabinetten of studiediensten, waar ze dossiers met een Europees of internationaal facet opvolgen.
Anderen kiezen voor de journalistiek, waar ze zich specialiseren in Europese of buitenlandse berichtgeving. Nog anderen vinden een job in bedrijven, in ngo's of in andere belangengroepen die de Europese besluitvorming proberen te beïnvloeden.
Lobbywerk staat eveneens centraal voor de afgestudeerden die werken bij de talrijke consultancyfirma's die actief zijn rond de Europese en internationale instellingen.
Er zijn ook afgestudeerden die naar het buitenland trekken en een functie bekleden in internationale organisaties of bij één van de tientallen delegaties van de Europese Commissie.
Wie de major Stage volgde, heeft al een extra troef op de arbeidsmarkt. 
Steeds meer afgestudeerden kiezen ervoor om zich verder te specialiseren in de EU-studies en een doctoraat voor te bereiden.
De opleiding, die inspeelt op actuele ontwikkelingen, legt sterk de nadruk op creativiteit en een kritische ingesteldheid bij de studenten. 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Diplomatiek vertegenwoordiger

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de EU-studies


Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017