Politieke wetenschappen : Internationale politiek - Master

 

UGent 
De afstudeerrichting Internationale politiek onderzoekt de trends, ideeën en invloeden die bepalend zijn voor de internationale relaties.
Aandacht gaat daarbij zowel naar de historische achtergronden als de hedendaagse politieke, economische en institutionele aspecten van de internationale relaties.
De studenten bestuderen de snelle ontwikkelingen op het internationale vlak, waardoor ze - ook professioneel - zichzelf beter kunnen situeren en beter functioneren in een internationale context.
De verschillende invalshoeken die daarbij worden gehanteerd staan borg voor een even gevarieerde opleiding als het studieobject zelf, nl. de internationale realiteit.
Binnen de afstudeerrichting hebben de studenten de keuze om zich in één domein verder te verdiepen via keuzevakken
uit de major Internationale Diplomatie en Global Governance of de major Derde Wereld.


Studiepunten

60

Politieke wetenschappen : Internationale politiek - Master

UGent 
De afstudeerrichting Internationale politiek onderzoekt de trends, ideeën en invloeden die bepalend zijn voor de internationale relaties.
Aandacht gaat daarbij zowel naar de historische achtergronden als de hedendaagse politieke, economische en institutionele aspecten van de internationale relaties.
De studenten bestuderen de snelle ontwikkelingen op het internationale vlak, waardoor ze - ook professioneel - zichzelf beter kunnen situeren en beter functioneren in een internationale context.
De verschillende invalshoeken die daarbij worden gehanteerd staan borg voor een even gevarieerde opleiding als het studieobject zelf, nl. de internationale realiteit.
Binnen de afstudeerrichting hebben de studenten de keuze om zich in één domein verder te verdiepen via keuzevakken
uit de major Internationale Diplomatie en Global Governance of de major Derde Wereld.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Politieke wetenschappen 

Afstudeerrichting: Internationale politiek

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Politieke wetenschappen: Internationale politiek

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Politieke wetenschappen: Internationale politiek


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De opleiding is per definitie erg polyvalent en dat heeft ook zijn weerslag op de tewerkstelling.
Zo vind je afgestudeerden in de politieke wetenschappen terug in journalistiek, de administratie, het parlement, politieke partijen, vakbonden, socioculturele verenigingen, het bedrijfsleven, internationale organisaties, bankinstellingen ...
De jobs die ze uitoefenen zijn niet onder één noemer te brengen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de politieke wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 08-02-2017

Politieke wetenschappen : Internationale politiek - Master

UGent 
De afstudeerrichting Internationale politiek onderzoekt de trends, ideeën en invloeden die bepalend zijn voor de internationale relaties.
Aandacht gaat daarbij zowel naar de historische achtergronden als de hedendaagse politieke, economische en institutionele aspecten van de internationale relaties.
De studenten bestuderen de snelle ontwikkelingen op het internationale vlak, waardoor ze - ook professioneel - zichzelf beter kunnen situeren en beter functioneren in een internationale context.
De verschillende invalshoeken die daarbij worden gehanteerd staan borg voor een even gevarieerde opleiding als het studieobject zelf, nl. de internationale realiteit.
Binnen de afstudeerrichting hebben de studenten de keuze om zich in één domein verder te verdiepen via keuzevakken
uit de major Internationale Diplomatie en Global Governance of de major Derde Wereld.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Politieke wetenschappen 

Afstudeerrichting: Internationale politiek

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Politieke wetenschappen: Internationale politiek

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Politieke wetenschappen: Internationale politiek


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De opleiding is per definitie erg polyvalent en dat heeft ook zijn weerslag op de tewerkstelling.
Zo vind je afgestudeerden in de politieke wetenschappen terug in journalistiek, de administratie, het parlement, politieke partijen, vakbonden, socioculturele verenigingen, het bedrijfsleven, internationale organisaties, bankinstellingen ...
De jobs die ze uitoefenen zijn niet onder één noemer te brengen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de politieke wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 08-02-2017