Educatieve graduaatsopleiding secundair - Graduaatsopleiding

 

De educatieve graduaatsopleiding vervangt de vroegere specifieke lerarenopleiding (SLO), D-cursus of Getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Heb je al minstens 3 jaar nuttige werkervaring en zou je die kennis willen doorgeven aan leerlingen uit het secundair onderwijs? En ben je in het bezit van een diploma secundair onderwijs of heb je al minstens 3 jaar een studiegetuigschrift van het 6e leerjaar van de secundair onderwijs? Dan kan je de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs volgen.


Met dit graduaatstraject van 90 studiepunten sta je snel voor de klas en kan je lesgeven in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie of tweedekansonderwijs.


 Je leert in deze opleiding: • (vak)didactische competenties

 • psycho-pedagogische vaardigheden

 • diversiteit en klasmanagement

 • communicatie en overlegEn het blijft natuurlijk niet bij theorie alleen. Je leert het vak door te doen. Daarom krijg je heel wat oefenkansen tijdens het werkplekleren of via stages in scholen.


Je kan de opleiding volgen in dagonderwijs of een combinatie van dag-, week- of weekendonderwijs.
De mogelijkheid om deze opleiding (deels) te volgen in afstandsonderwijs kan je per onderwijsinstelling bekijken.
Let op: niet alle hogescholen organiseren deze graduaatsopleiding op dezelfde manier of bieden dezelfde trajecten aan. Ook per campus (van dezelfde hogeschool) zijn er soms verschillen. Informeer je daarom zeker vooraf bij je hogeschool van keuze.


Studiepunten

90

Educatieve graduaatsopleiding secundair - Graduaatsopleiding

Algemene info

De educatieve graduaatsopleiding vervangt de vroegere specifieke lerarenopleiding (SLO), D-cursus of Getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Heb je al minstens 3 jaar nuttige werkervaring en zou je die kennis willen doorgeven aan leerlingen uit het secundair onderwijs? En ben je in het bezit van een diploma secundair onderwijs of heb je al minstens 3 jaar een studiegetuigschrift van het 6e leerjaar van de secundair onderwijs? Dan kan je de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs volgen.


Met dit graduaatstraject van 90 studiepunten sta je snel voor de klas en kan je lesgeven in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie of tweedekansonderwijs.


 Je leert in deze opleiding: • (vak)didactische competenties

 • psycho-pedagogische vaardigheden

 • diversiteit en klasmanagement

 • communicatie en overlegEn het blijft natuurlijk niet bij theorie alleen. Je leert het vak door te doen. Daarom krijg je heel wat oefenkansen tijdens het werkplekleren of via stages in scholen.


Je kan de opleiding volgen in dagonderwijs of een combinatie van dag-, week- of weekendonderwijs.
De mogelijkheid om deze opleiding (deels) te volgen in afstandsonderwijs kan je per onderwijsinstelling bekijken.
Let op: niet alle hogescholen organiseren deze graduaatsopleiding op dezelfde manier of bieden dezelfde trajecten aan. Ook per campus (van dezelfde hogeschool) zijn er soms verschillen. Informeer je daarom zeker vooraf bij je hogeschool van keuze.


Studiepunten

90


Instellingen:

Odisee - Campus Brussel

Erasmushogeschool Brussel - Campus COOVI

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Thomas More - Campus Sint-Andries

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

AP Hogeschool Antwerpen - Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Blairon

Thomas More - Campus Geel

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Dodoens

Thomas More - Campus Kruidtuin

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Erasmushogeschool Brussel - Campus Leuven

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Howest - Campus Kortrijk Weide - The Penta

Arteveldehogeschool - Campus Kattenberg

HOGENT - Campus Schoonmeersen

Odisee - Campus Aalst

Howest - Campus Oudenaarde


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Indien je niet beschikt over een diploma secundair onderwijs kan je in sommige hogescholen ook na het volgen van een brugtraject of het slagen in een toelatingsproef toegelaten tot de educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs.

 

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Educatieve graduaatsopleiding secundair 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Exacte wetenschappen, Handel-zaken, Medische activiteiten, Plastische kunsten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Apotheek, Architecturale vorming, Audiovisuele vorming, Autotechniek, Beeld- en mediacultuur, Beeldende kunsten, Binnenhuiskunst, Bio-esthetiek, Biologie, Biotechniek, Bouw, Chemie, Communicatieve vaardigheden, Cultuurwetenschappen, Dans, Economie, Elektriciteit, Elektromechanica, Fotografie, Fysica, Gedragswetenschappen, Grafische technieken, Haartooi, Hotel, Hout, Huishoudkunde, Industriële kunst, Informatica, Koel- en warmtechnieken, Kunstambachten, Landbouw, Mechanica, Mode, Multimedia, Nautische technieken, Optiek, Opvoedkunde, Orthopedie, Podiumtechnieken, Publiciteitstekenen, Schoonheidsverzorging, Secretariaat, Textiel, Toegepaste economie, Toerisme, Tuinbouw, Veiligheidstechniek, Vervoer, Vervoer, Verzorging, Vliegtuigtechnieken, Voeding, Wooninrichting,

Vervolgopleidingen

Je kan via een verkort traject verder studeren om een bachelordiploma te behalen. Je kan ook kiezen om een educatieve bachelor secundair onderwijs te volgen. Je moet dan wel deelnemen aan de verplichte starttoets voor de lerarenopleiding.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus COOVI

Werkstudententraject

Thomas More, Campus Sint-Andries

Starten in februari
Werkplekleren
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Avondonderwijs
Werkplekleren
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Blairon

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkplekleren
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Dodoens

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Kruidtuin

Starten in februari
Werkplekleren
Werkstudententraject

Erasmushogeschool Brussel, Campus Leuven

Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek

VDAB-traject

Howest, Campus Brugge Station - Gebouw J

Avondonderwijs

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkstudententraject

Howest, Campus Oudenaarde

Avondonderwijs

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Emile Grysonlaan 1  1070 Anderlecht

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen

Desguinlei 25  2000 Antwerpen

Brusselstraat 45  2018 Antwerpen

Campus Blairon 555  2300 Turnhout

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Leopoldstraat 42  2800 Mechelen

Lange Ridderstraat 44  2800 Mechelen

Hertogstraat 178  3001 Heverlee

Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee

Vildersstraat 5  3500 Hasselt

Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk

Kattenberg 9  9000 Gent

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken

Fortstraat 47  9700 Oudenaarde

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Leerkracht secundair onderwijs ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 21-06-2024

Educatieve graduaatsopleiding secundair - Graduaatsopleiding

Algemene info

De educatieve graduaatsopleiding vervangt de vroegere specifieke lerarenopleiding (SLO), D-cursus of Getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Heb je al minstens 3 jaar nuttige werkervaring en zou je die kennis willen doorgeven aan leerlingen uit het secundair onderwijs? En ben je in het bezit van een diploma secundair onderwijs of heb je al minstens 3 jaar een studiegetuigschrift van het 6e leerjaar van de secundair onderwijs? Dan kan je de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs volgen.


Met dit graduaatstraject van 90 studiepunten sta je snel voor de klas en kan je lesgeven in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie of tweedekansonderwijs.


 Je leert in deze opleiding: • (vak)didactische competenties

 • psycho-pedagogische vaardigheden

 • diversiteit en klasmanagement

 • communicatie en overlegEn het blijft natuurlijk niet bij theorie alleen. Je leert het vak door te doen. Daarom krijg je heel wat oefenkansen tijdens het werkplekleren of via stages in scholen.


Je kan de opleiding volgen in dagonderwijs of een combinatie van dag-, week- of weekendonderwijs.
De mogelijkheid om deze opleiding (deels) te volgen in afstandsonderwijs kan je per onderwijsinstelling bekijken.
Let op: niet alle hogescholen organiseren deze graduaatsopleiding op dezelfde manier of bieden dezelfde trajecten aan. Ook per campus (van dezelfde hogeschool) zijn er soms verschillen. Informeer je daarom zeker vooraf bij je hogeschool van keuze.


Studiepunten

90


Instellingen:

Odisee - Campus Brussel

Erasmushogeschool Brussel - Campus COOVI

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Thomas More - Campus Sint-Andries

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

AP Hogeschool Antwerpen - Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Blairon

Thomas More - Campus Geel

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Dodoens

Thomas More - Campus Kruidtuin

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Erasmushogeschool Brussel - Campus Leuven

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Howest - Campus Kortrijk Weide - The Penta

Arteveldehogeschool - Campus Kattenberg

HOGENT - Campus Schoonmeersen

Odisee - Campus Aalst

Howest - Campus Oudenaarde


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Indien je niet beschikt over een diploma secundair onderwijs kan je in sommige hogescholen ook na het volgen van een brugtraject of het slagen in een toelatingsproef toegelaten tot de educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs.

 

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Educatieve graduaatsopleiding secundair 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Exacte wetenschappen, Handel-zaken, Medische activiteiten, Plastische kunsten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Apotheek, Architecturale vorming, Audiovisuele vorming, Autotechniek, Beeld- en mediacultuur, Beeldende kunsten, Binnenhuiskunst, Bio-esthetiek, Biologie, Biotechniek, Bouw, Chemie, Communicatieve vaardigheden, Cultuurwetenschappen, Dans, Economie, Elektriciteit, Elektromechanica, Fotografie, Fysica, Gedragswetenschappen, Grafische technieken, Haartooi, Hotel, Hout, Huishoudkunde, Industriële kunst, Informatica, Koel- en warmtechnieken, Kunstambachten, Landbouw, Mechanica, Mode, Multimedia, Nautische technieken, Optiek, Opvoedkunde, Orthopedie, Podiumtechnieken, Publiciteitstekenen, Schoonheidsverzorging, Secretariaat, Textiel, Toegepaste economie, Toerisme, Tuinbouw, Veiligheidstechniek, Vervoer, Vervoer, Verzorging, Vliegtuigtechnieken, Voeding, Wooninrichting,

Vervolgopleidingen

Je kan via een verkort traject verder studeren om een bachelordiploma te behalen. Je kan ook kiezen om een educatieve bachelor secundair onderwijs te volgen. Je moet dan wel deelnemen aan de verplichte starttoets voor de lerarenopleiding.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus COOVI

Werkstudententraject

Thomas More, Campus Sint-Andries

Starten in februari
Werkplekleren
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Avondonderwijs
Werkplekleren
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Blairon

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkplekleren
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Dodoens

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Kruidtuin

Starten in februari
Werkplekleren
Werkstudententraject

Erasmushogeschool Brussel, Campus Leuven

Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek

VDAB-traject

Howest, Campus Brugge Station - Gebouw J

Avondonderwijs

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkstudententraject

Howest, Campus Oudenaarde

Avondonderwijs

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Emile Grysonlaan 1  1070 Anderlecht

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen

Desguinlei 25  2000 Antwerpen

Brusselstraat 45  2018 Antwerpen

Campus Blairon 555  2300 Turnhout

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Leopoldstraat 42  2800 Mechelen

Lange Ridderstraat 44  2800 Mechelen

Hertogstraat 178  3001 Heverlee

Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee

Vildersstraat 5  3500 Hasselt

Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk

Kattenberg 9  9000 Gent

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken

Fortstraat 47  9700 Oudenaarde

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Leerkracht secundair onderwijs ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 21-06-2024