Educatieve graduaatsopleiding secundair - Graduaatsopleiding

 

De educatieve graduaatsopleiding vervangt de vroegere specifieke lerarenopleiding (SLO), D-cursus of Getuigschrift pedagogische bekwaamheid. 


Heb je al minstens 3 jaar werkervaring en zou je die kennis ook willen doorgeven al leerlingen uit het secundair onderwijs? Ben je in het bezit van het diploma SO? Dan kan  je de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs volgen.


Na deze opleiding kan je les geven in het secundair onderwijs (gewoon of buitengewoon), het secundair volwassenenonderwijs, Syntra, ...


Wat leer je in deze opleiding • (Vak)didactische competenties

 • Psycho-pedagogische vaardigheden

 • Diversiteit en klasmanagement

 • Communicatie en overleg

 • ...


Je leert past de opgedane kennis toe tijdens het werkplekleren , o.a. via stages in scholen. Dit kan vatriëren van 30 tot 45 studiepunten.

Je kan deze opleiding volgen in dagonderwijs, een combinatie van dag-, week- en/of weekendonderwijs. De mogelijkheid om deze opleiding (deels) te volgen in afstandaonderwijs kan je per onderwijsinstelling bekijken.


Er zijn verschillende trajecten mogelijk: • Het standaardttraject: dit traject wordt door de meeste studenten gevolgd en wordt over 2 of 3 jaar gespreid. 

 • Voor volwassenen die reeds een onderwijsopdracht hebben in een school voor secundair onderwijs bestaat het LIO-traject (Leraar in opleiding). Je krijgt dezelfde theoretische basis, maar voor het prakijkgedeelte volg je aangepaste opleidingsonderdelen. je (praktijk)stage kan je in je eigen secundair school volgen.


Daarnaast zij er nog gepersonalisserde trajecten mogelijk. Hierbij kan je  – in functie van je eigen situatie en draagkracht – de theoretische-en praktijkmodules afwerken op je eigen tempo.

 

Belangrijk: niet alle trajecten (inclusief tijdstip van lesvolgen, afstandsonderwijs)  zijn in alle hogescholen mogelijk. Informeer je goed bij de instellingen.

 

Meer info:

 


 


Studiepunten

90

Educatieve graduaatsopleiding secundair - Graduaatsopleiding

Algemene info

De educatieve graduaatsopleiding vervangt de vroegere specifieke lerarenopleiding (SLO), D-cursus of Getuigschrift pedagogische bekwaamheid. 


Heb je al minstens 3 jaar werkervaring en zou je die kennis ook willen doorgeven al leerlingen uit het secundair onderwijs? Ben je in het bezit van het diploma SO? Dan kan  je de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs volgen.


Na deze opleiding kan je les geven in het secundair onderwijs (gewoon of buitengewoon), het secundair volwassenenonderwijs, Syntra, ...


Wat leer je in deze opleiding • (Vak)didactische competenties

 • Psycho-pedagogische vaardigheden

 • Diversiteit en klasmanagement

 • Communicatie en overleg

 • ...


Je leert past de opgedane kennis toe tijdens het werkplekleren , o.a. via stages in scholen. Dit kan vatriëren van 30 tot 45 studiepunten.

Je kan deze opleiding volgen in dagonderwijs, een combinatie van dag-, week- en/of weekendonderwijs. De mogelijkheid om deze opleiding (deels) te volgen in afstandaonderwijs kan je per onderwijsinstelling bekijken.


Er zijn verschillende trajecten mogelijk: • Het standaardttraject: dit traject wordt door de meeste studenten gevolgd en wordt over 2 of 3 jaar gespreid. 

 • Voor volwassenen die reeds een onderwijsopdracht hebben in een school voor secundair onderwijs bestaat het LIO-traject (Leraar in opleiding). Je krijgt dezelfde theoretische basis, maar voor het prakijkgedeelte volg je aangepaste opleidingsonderdelen. je (praktijk)stage kan je in je eigen secundair school volgen.


Daarnaast zij er nog gepersonalisserde trajecten mogelijk. Hierbij kan je  – in functie van je eigen situatie en draagkracht – de theoretische-en praktijkmodules afwerken op je eigen tempo.

 

Belangrijk: niet alle trajecten (inclusief tijdstip van lesvolgen, afstandsonderwijs)  zijn in alle hogescholen mogelijk. Informeer je goed bij de instellingen.

 

Meer info:

 


 


Studiepunten

90

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Indien je niet beschikt over een diploma secundair onderwijs kan je in sommige hogescholen ook na het volgen van een brugtraject of het slagen in een toelatingsproef toegelaten tot de educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs.

 

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Educatieve graduaatsopleiding secundair 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Exacte wetenschappen, Handel-zaken, Medische activiteiten, Plastische kunsten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde,

Vervolgopleidingen

Je kan via een verkort traject verder studeren om een bachelordiploma te behalen. Je kan ook kiezen om een educatieve bachelor secundair onderwijs te volgen. Je moet dan wel deelnemen aan de verplichte instaptoets voor de lerarenopleiding.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Emile Grysonlaan 1  1070 Anderlecht
02 526 51 00    


Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen
03 432 40 40    


Brusselstraat 45  2018 Antwerpen
03 613 13 13    


Campus Blairon 555  2300 Turnhout
02 220 35 40    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Leopoldstraat 42  2800 Mechelen
03 220 34 00    


Lange Ridderstraat 44  2800 Mechelen
015 36 92 20    


Hertogstraat 178  3001 Heverlee
016 37 56 00    


Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee
0473 13 30 05    


Boudewijnvest 3  3290 Diest
0488 234 258    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 04    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 18 00 00    


Rijselstraat 1  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    


Kattenberg 9  9000 Gent
09 234 80 00    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70    


Fortstraat 47  9700 Oudenaarde
0474 16 49 97    


Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Leerkracht secundair onderwijs ( knelpuntberoep)

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 28-06-2021

Educatieve graduaatsopleiding secundair - Graduaatsopleiding

Algemene info

De educatieve graduaatsopleiding vervangt de vroegere specifieke lerarenopleiding (SLO), D-cursus of Getuigschrift pedagogische bekwaamheid. 


Heb je al minstens 3 jaar werkervaring en zou je die kennis ook willen doorgeven al leerlingen uit het secundair onderwijs? Ben je in het bezit van het diploma SO? Dan kan  je de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs volgen.


Na deze opleiding kan je les geven in het secundair onderwijs (gewoon of buitengewoon), het secundair volwassenenonderwijs, Syntra, ...


Wat leer je in deze opleiding • (Vak)didactische competenties

 • Psycho-pedagogische vaardigheden

 • Diversiteit en klasmanagement

 • Communicatie en overleg

 • ...


Je leert past de opgedane kennis toe tijdens het werkplekleren , o.a. via stages in scholen. Dit kan vatriëren van 30 tot 45 studiepunten.

Je kan deze opleiding volgen in dagonderwijs, een combinatie van dag-, week- en/of weekendonderwijs. De mogelijkheid om deze opleiding (deels) te volgen in afstandaonderwijs kan je per onderwijsinstelling bekijken.


Er zijn verschillende trajecten mogelijk: • Het standaardttraject: dit traject wordt door de meeste studenten gevolgd en wordt over 2 of 3 jaar gespreid. 

 • Voor volwassenen die reeds een onderwijsopdracht hebben in een school voor secundair onderwijs bestaat het LIO-traject (Leraar in opleiding). Je krijgt dezelfde theoretische basis, maar voor het prakijkgedeelte volg je aangepaste opleidingsonderdelen. je (praktijk)stage kan je in je eigen secundair school volgen.


Daarnaast zij er nog gepersonalisserde trajecten mogelijk. Hierbij kan je  – in functie van je eigen situatie en draagkracht – de theoretische-en praktijkmodules afwerken op je eigen tempo.

 

Belangrijk: niet alle trajecten (inclusief tijdstip van lesvolgen, afstandsonderwijs)  zijn in alle hogescholen mogelijk. Informeer je goed bij de instellingen.

 

Meer info:

 


 


Studiepunten

90

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Indien je niet beschikt over een diploma secundair onderwijs kan je in sommige hogescholen ook na het volgen van een brugtraject of het slagen in een toelatingsproef toegelaten tot de educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs.

 

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Educatieve graduaatsopleiding secundair 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Exacte wetenschappen, Handel-zaken, Medische activiteiten, Plastische kunsten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde,

Vervolgopleidingen

Je kan via een verkort traject verder studeren om een bachelordiploma te behalen. Je kan ook kiezen om een educatieve bachelor secundair onderwijs te volgen. Je moet dan wel deelnemen aan de verplichte instaptoets voor de lerarenopleiding.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Emile Grysonlaan 1  1070 Anderlecht
02 526 51 00    


Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen
03 432 40 40    


Brusselstraat 45  2018 Antwerpen
03 613 13 13    


Campus Blairon 555  2300 Turnhout
02 220 35 40    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Leopoldstraat 42  2800 Mechelen
03 220 34 00    


Lange Ridderstraat 44  2800 Mechelen
015 36 92 20    


Hertogstraat 178  3001 Heverlee
016 37 56 00    


Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee
0473 13 30 05    


Boudewijnvest 3  3290 Diest
0488 234 258    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 04    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 18 00 00    


Rijselstraat 1  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    


Kattenberg 9  9000 Gent
09 234 80 00    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70    


Fortstraat 47  9700 Oudenaarde
0474 16 49 97    


Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Leerkracht secundair onderwijs ( knelpuntberoep)

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 28-06-2021