Digital Design and Development - Professionele bachelor

 

De opleiding behoort tot twee studiegebieden: Industriële wetenschappen en Technologie en Audiovisuele en Beeldende Kunst.

Erasmushogeschool
Hier wordt de opleiding georganiseerd binnen het studiegebied AVBK ( dus met artistieke toelatingsproef!)
Het programma is opgebouwd rond 6 semestriële thema's die je op een gestructureerde en uitdagende manier doorheen de opleiding en de leerstof loodsen, en je geleidelijkaan dié tools, technieken, kennis en kunde bijbrengen die je nodig hebt om je een volwaardig en zelfstandig digital experience designer te noemen. Deze thema's lopen op in complexiteit en zelfstandigheid. Tijdens het eerste semester gaan we je uitvoerig begeleiden, maar doorheen je opleiding ga je meer en meer zelfstandig werken en zélf de invulling van je leertraject bepalen. De opleidingsonderdelen zijn allen ondergebracht in zogenoemde 'leerlijnen': bundels van vakken die de leerstof vanuit een specifieke invalshoek benaderen.        
De leerlijn Design richt zich op alle creatieve, ontwerpmatige en artistieke aspecten van digital experience design, terwijl de leerlijn Development de focus legt op programmeren en de technologische kant van het verhaal. Om een goede voeling met de materie te hebben geven we je in de leerlijn Context een stevige theoretische onderbouw en achtergrondkennis mee. In Studio tenslotte ga je toegepast en hands-on concrete digitale oplossingen bedenken en ontwikkelen voor al even concrete real-world uitdagingen. De Studio wordt steeds aangepakt volgens eenzelfde stramien:
In de Framing-fase worden voorbereidende lessen en workshops gegeven om je vertrouwd te maken met het thema.
In de Developmentfase ga je vervolgens aan de slag met de eigenlijke opdracht. In een voorbereidende fase leer je je werk optimaal presenteren en communiceren.
In de Presentatiefase tenslotte stel je je werk mondeling en fysiek voor aan een jury.


Howest
Hier wordt de opleiding georganiseerd in het studiegebied IWT (geen toelatingsproef)
We volgen de trends & hypes in de digitale wereld op de voet. De balans in het curriculum van 50% design en 50% development zorgt voor een sterk online profiel. Deviners zijn creatieve makers. Ze slaan een brug tussen de code en design wereld en dat maakt hem of haar uniek. Meer nog, deze combinatie versterkt beide domeinen. Het profiel van een Deviner is gekend en zeer gewild in het werkveld. De kwaliteit van onze alumni is een troef in binnen én buitenland.


Voor wie?
Een welbepaalde voorkennis vanuit het secundair onderwijs is niet nodig.
Artistiek aangelegd, nieuwsgierig en niet vies om een handje uit de mouwen te steken. Zin voor experiment, durf en een risico staan ook op je capaciteitenlijstje. Je hebt een eigen mening, zit vol ideëen, en je staat te popelen om je creatieve brein de vrije loop te laten. Maar bovenal ben je gek van de nieuwste technologie.


Aanvullende info:

Howest - Campus Budafabriek


Studiepunten

180

Digital Design and Development - Professionele bachelor

De opleiding behoort tot twee studiegebieden: Industriële wetenschappen en Technologie en Audiovisuele en Beeldende Kunst.

Erasmushogeschool
Hier wordt de opleiding georganiseerd binnen het studiegebied AVBK ( dus met artistieke toelatingsproef!)
Het programma is opgebouwd rond 6 semestriële thema's die je op een gestructureerde en uitdagende manier doorheen de opleiding en de leerstof loodsen, en je geleidelijkaan dié tools, technieken, kennis en kunde bijbrengen die je nodig hebt om je een volwaardig en zelfstandig digital experience designer te noemen. Deze thema's lopen op in complexiteit en zelfstandigheid. Tijdens het eerste semester gaan we je uitvoerig begeleiden, maar doorheen je opleiding ga je meer en meer zelfstandig werken en zélf de invulling van je leertraject bepalen. De opleidingsonderdelen zijn allen ondergebracht in zogenoemde 'leerlijnen': bundels van vakken die de leerstof vanuit een specifieke invalshoek benaderen.        
De leerlijn Design richt zich op alle creatieve, ontwerpmatige en artistieke aspecten van digital experience design, terwijl de leerlijn Development de focus legt op programmeren en de technologische kant van het verhaal. Om een goede voeling met de materie te hebben geven we je in de leerlijn Context een stevige theoretische onderbouw en achtergrondkennis mee. In Studio tenslotte ga je toegepast en hands-on concrete digitale oplossingen bedenken en ontwikkelen voor al even concrete real-world uitdagingen. De Studio wordt steeds aangepakt volgens eenzelfde stramien:
In de Framing-fase worden voorbereidende lessen en workshops gegeven om je vertrouwd te maken met het thema.
In de Developmentfase ga je vervolgens aan de slag met de eigenlijke opdracht. In een voorbereidende fase leer je je werk optimaal presenteren en communiceren.
In de Presentatiefase tenslotte stel je je werk mondeling en fysiek voor aan een jury.


Howest
Hier wordt de opleiding georganiseerd in het studiegebied IWT (geen toelatingsproef)
We volgen de trends & hypes in de digitale wereld op de voet. De balans in het curriculum van 50% design en 50% development zorgt voor een sterk online profiel. Deviners zijn creatieve makers. Ze slaan een brug tussen de code en design wereld en dat maakt hem of haar uniek. Meer nog, deze combinatie versterkt beide domeinen. Het profiel van een Deviner is gekend en zeer gewild in het werkveld. De kwaliteit van onze alumni is een troef in binnen én buitenland.


Voor wie?
Een welbepaalde voorkennis vanuit het secundair onderwijs is niet nodig.
Artistiek aangelegd, nieuwsgierig en niet vies om een handje uit de mouwen te steken. Zin voor experiment, durf en een risico staan ook op je capaciteitenlijstje. Je hebt een eigen mening, zit vol ideëen, en je staat te popelen om je creatieve brein de vrije loop te laten. Maar bovenal ben je gek van de nieuwste technologie.


Aanvullende info:

Howest - Campus Budafabriek


Studiepunten

180

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Erasmushogeschool
Om te kunnen starten met de opleiding aan deze hogeschool dien je te slagen voor een artistieke toelatingsproef. Hiermee willen we vooral polsen of je over de juiste 'goesting' beschikt en het potentieel hebt om een goede digital experience designer te worden. Daarnaast willen we je zo optimaal voorbereiden op een stevige start. De artistieke toelatingsproef bestaat uit drie onderdelen: • een thuisopdracht

 • een opdracht op de campus

 • een interview.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Digital Design and Development 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,

Schoolvakken SO: Audiovisuele vorming, Beeld- en mediacultuur, Grafische technieken,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Dam 2A  8500 Kortrijk
056 24 12 64    


Beroepsuitwegen

De opleiding leidt je op tot Digital Experience DesignerIn een werk-, leer- en doe-omgeving ga je op een artistieke, experimentele of oplossingsgerichte manier werken aan concrete problemen uit het dagelijkse leven. Je gaat op zoek naar manieren waarop je digitale technologiën kan gebruiken om ervaringen en belevingen te creëren, die het leven van de mens zo aangenaam en makkelijk mogelijk maken.

Mogelijke beroepen

Computeroperator
ICT-medewerker
Multimediaontwikkelaar


Gegevens bijgewerkt tot 14-06-2018

Digital Design and Development - Professionele bachelor

De opleiding behoort tot twee studiegebieden: Industriële wetenschappen en Technologie en Audiovisuele en Beeldende Kunst.

Erasmushogeschool
Hier wordt de opleiding georganiseerd binnen het studiegebied AVBK ( dus met artistieke toelatingsproef!)
Het programma is opgebouwd rond 6 semestriële thema's die je op een gestructureerde en uitdagende manier doorheen de opleiding en de leerstof loodsen, en je geleidelijkaan dié tools, technieken, kennis en kunde bijbrengen die je nodig hebt om je een volwaardig en zelfstandig digital experience designer te noemen. Deze thema's lopen op in complexiteit en zelfstandigheid. Tijdens het eerste semester gaan we je uitvoerig begeleiden, maar doorheen je opleiding ga je meer en meer zelfstandig werken en zélf de invulling van je leertraject bepalen. De opleidingsonderdelen zijn allen ondergebracht in zogenoemde 'leerlijnen': bundels van vakken die de leerstof vanuit een specifieke invalshoek benaderen.        
De leerlijn Design richt zich op alle creatieve, ontwerpmatige en artistieke aspecten van digital experience design, terwijl de leerlijn Development de focus legt op programmeren en de technologische kant van het verhaal. Om een goede voeling met de materie te hebben geven we je in de leerlijn Context een stevige theoretische onderbouw en achtergrondkennis mee. In Studio tenslotte ga je toegepast en hands-on concrete digitale oplossingen bedenken en ontwikkelen voor al even concrete real-world uitdagingen. De Studio wordt steeds aangepakt volgens eenzelfde stramien:
In de Framing-fase worden voorbereidende lessen en workshops gegeven om je vertrouwd te maken met het thema.
In de Developmentfase ga je vervolgens aan de slag met de eigenlijke opdracht. In een voorbereidende fase leer je je werk optimaal presenteren en communiceren.
In de Presentatiefase tenslotte stel je je werk mondeling en fysiek voor aan een jury.


Howest
Hier wordt de opleiding georganiseerd in het studiegebied IWT (geen toelatingsproef)
We volgen de trends & hypes in de digitale wereld op de voet. De balans in het curriculum van 50% design en 50% development zorgt voor een sterk online profiel. Deviners zijn creatieve makers. Ze slaan een brug tussen de code en design wereld en dat maakt hem of haar uniek. Meer nog, deze combinatie versterkt beide domeinen. Het profiel van een Deviner is gekend en zeer gewild in het werkveld. De kwaliteit van onze alumni is een troef in binnen én buitenland.


Voor wie?
Een welbepaalde voorkennis vanuit het secundair onderwijs is niet nodig.
Artistiek aangelegd, nieuwsgierig en niet vies om een handje uit de mouwen te steken. Zin voor experiment, durf en een risico staan ook op je capaciteitenlijstje. Je hebt een eigen mening, zit vol ideëen, en je staat te popelen om je creatieve brein de vrije loop te laten. Maar bovenal ben je gek van de nieuwste technologie.


Aanvullende info:

Howest - Campus Budafabriek


Studiepunten

180

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Erasmushogeschool
Om te kunnen starten met de opleiding aan deze hogeschool dien je te slagen voor een artistieke toelatingsproef. Hiermee willen we vooral polsen of je over de juiste 'goesting' beschikt en het potentieel hebt om een goede digital experience designer te worden. Daarnaast willen we je zo optimaal voorbereiden op een stevige start. De artistieke toelatingsproef bestaat uit drie onderdelen: • een thuisopdracht

 • een opdracht op de campus

 • een interview.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Digital Design and Development 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,

Schoolvakken SO: Audiovisuele vorming, Beeld- en mediacultuur, Grafische technieken,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Dam 2A  8500 Kortrijk
056 24 12 64    


Beroepsuitwegen

De opleiding leidt je op tot Digital Experience DesignerIn een werk-, leer- en doe-omgeving ga je op een artistieke, experimentele of oplossingsgerichte manier werken aan concrete problemen uit het dagelijkse leven. Je gaat op zoek naar manieren waarop je digitale technologiën kan gebruiken om ervaringen en belevingen te creëren, die het leven van de mens zo aangenaam en makkelijk mogelijk maken.

Mogelijke beroepen

Computeroperator
ICT-medewerker
Multimediaontwikkelaar


Gegevens bijgewerkt tot 14-06-2018