Opleiding: Digital Design and Development
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,
Schoolvakken SO: Audiovisuele vorming, Beeld- en mediacultuur, Grafische technieken,
 
 
Bijzondere toelating
 

Erasmushogeschool
Om te kunnen starten met de opleiding aan deze hogeschool dien je te slagen voor een artistieke toelatingsproef. Hiermee willen we vooral polsen of je over de juiste \'goesting\' beschikt en het potentieel hebt om een goede digital experience designer te worden. Daarnaast willen we je zo optimaal voorbereiden op een stevige start. De artistieke toelatingsproef bestaat uit drie onderdelen:  • een thuisopdracht

  • een opdracht op de campus

  • een interview.

 
Klemtonen
 

De opleiding behoort tot twee studiegebieden: Industriële wetenschappen en Technologie en Audiovisuele en Beeldende Kunst.

Erasmushogeschool
Hier wordt de opleiding georganiseerd binnen het studiegebied AVBK ( dus met artistieke toelatingsproef!)
Het programma is opgebouwd rond 6 semestriële thema\'s die je op een gestructureerde en uitdagende manier doorheen de opleiding en de leerstof loodsen, en je geleidelijkaan dié tools, technieken, kennis en kunde bijbrengen die je nodig hebt om je een volwaardig en zelfstandig digital experience designer te noemen. Deze thema\'s lopen op in complexiteit en zelfstandigheid. Tijdens het eerste semester gaan we je uitvoerig begeleiden, maar doorheen je opleiding ga je meer en meer zelfstandig werken en zélf de invulling van je leertraject bepalen. De opleidingsonderdelen zijn allen ondergebracht in zogenoemde \'leerlijnen\': bundels van vakken die de leerstof vanuit een specifieke invalshoek benaderen.        
De leerlijn Design richt zich op alle creatieve, ontwerpmatige en artistieke aspecten van digital experience design, terwijl de leerlijn Development de focus legt op programmeren en de technologische kant van het verhaal. Om een goede voeling met de materie te hebben geven we je in de leerlijn Context een stevige theoretische onderbouw en achtergrondkennis mee. In Studio tenslotte ga je toegepast en hands-on concrete digitale oplossingen bedenken en ontwikkelen voor al even concrete real-world uitdagingen. De Studio wordt steeds aangepakt volgens eenzelfde stramien:
In de Framing-fase worden voorbereidende lessen en workshops gegeven om je vertrouwd te maken met het thema.
In de Developmentfase ga je vervolgens aan de slag met de eigenlijke opdracht. In een voorbereidende fase leer je je werk optimaal presenteren en communiceren.
In de Presentatiefase tenslotte stel je je werk mondeling en fysiek voor aan een jury.


Howest
Hier wordt de opleiding georganiseerd in het studiegebied IWT (geen toelatingsproef)
We volgen de trends & hypes in de digitale wereld op de voet. De balans in het curriculum van 50% design en 50% development zorgt voor een sterk online profiel. Deviners zijn creatieve makers. Ze slaan een brug tussen de code en design wereld en dat maakt hem of haar uniek. Meer nog, deze combinatie versterkt beide domeinen. Het profiel van een Deviner is gekend en zeer gewild in het werkveld. De kwaliteit van onze alumni is een troef in binnen én buitenland.


Voor wie?
Een welbepaalde voorkennis vanuit het secundair onderwijs is niet nodig.
Artistiek aangelegd, nieuwsgierig en niet vies om een handje uit de mouwen te steken. Zin voor experiment, durf en een risico staan ook op je capaciteitenlijstje. Je hebt een eigen mening, zit vol ideëen, en je staat te popelen om je creatieve brein de vrije loop te laten. Maar bovenal ben je gek van de nieuwste technologie.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding leidt je op tot Digital Experience DesignerIn een werk-, leer- en doe-omgeving ga je op een artistieke, experimentele of oplossingsgerichte manier werken aan concrete problemen uit het dagelijkse leven. Je gaat op zoek naar manieren waarop je digitale technologiën kan gebruiken om ervaringen en belevingen te creëren, die het leven van de mens zo aangenaam en makkelijk mogelijk maken.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:  
  Internationale samenwerking Noord-Zuid  
  Toegepaste audiovisuele communicatie  
  Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Howest, Campus Budafabriek ()
    Dam 2A
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 14-06-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.