Criminologische wetenschappen - Academische bachelor

 

 


De criminoloog bestudeert menselijk gedrag in conflictsituaties, zowel op individueel niveau als op niveau van groepen en dat van de hele samenleving.
De opleiding bestudeert niet alleen de criminaliteit en de aanpak ervan, maar ook de maatschappelijke en persoonlijke processen die tot criminaliteit leiden.
Criminologie is een zelfstandige wetenschap die haar inbedding vooral vindt in recht en sociologie.
De criminoloog wil inzicht verwerven in alle vormen van afwijkend en crimineel gedrag en zoekt naar de voor onze samenleving meest gepaste reactie op die gedragingen.
In de opleiding worden diverse menswetenschappelijke disciplines toegespitst op de analyse, preventie en aanpak van sociaal delinquent gedrag.
Hiertoe bevat de opleiding verschillende vormingscomponenten:
- een juridische vorming (recht, strafrecht, penitentiair recht)
- een methodologische vorming (onderzoeksmethoden met inbegrip van statistiek)
- een vorming in de criminologische theorieën en de gedragswetenschappen (psychologie, antropologie, psychopathologie, sociologie)
In het 3de bachelor is een stageperiode van 10 weken (300 u) voorzien (bv. in een gevangenis, bij politie, parket, preventiediensten, media). Dit is niet het geval in UGent, waar deze stage plaatsvindt in de master.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je bent geboeid door het menselijke gedrag in conflictsituaties, niet alleen van een individu, maar ook van een groep of van de volledige samenleving.
Je wilt begrijpen hoe dit gedrag tot stand komt, welke factoren dit gedrag beïnvloeden en binnen welk juridisch kader dit gedrag kan geplaatst worden.
De opleiding leidt je op tot wetenschapper.
Specifieke voorkennis wordt niet verwacht, wel een actieve en kritische studiehouding die noodzakelijk is voor het wetenschappelijke onderzoek.
 
Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Criminologische wetenschappen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


De criminoloog bestudeert menselijk gedrag in conflictsituaties, zowel op individueel niveau als op niveau van groepen en dat van de hele samenleving.
De opleiding bestudeert niet alleen de criminaliteit en de aanpak ervan, maar ook de maatschappelijke en persoonlijke processen die tot criminaliteit leiden.
Criminologie is een zelfstandige wetenschap die haar inbedding vooral vindt in recht en sociologie.
De criminoloog wil inzicht verwerven in alle vormen van afwijkend en crimineel gedrag en zoekt naar de voor onze samenleving meest gepaste reactie op die gedragingen.
In de opleiding worden diverse menswetenschappelijke disciplines toegespitst op de analyse, preventie en aanpak van sociaal delinquent gedrag.
Hiertoe bevat de opleiding verschillende vormingscomponenten:
- een juridische vorming (recht, strafrecht, penitentiair recht)
- een methodologische vorming (onderzoeksmethoden met inbegrip van statistiek)
- een vorming in de criminologische theorieën en de gedragswetenschappen (psychologie, antropologie, psychopathologie, sociologie)
In het 3de bachelor is een stageperiode van 10 weken (300 u) voorzien (bv. in een gevangenis, bij politie, parket, preventiediensten, media). Dit is niet het geval in UGent, waar deze stage plaatsvindt in de master.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je bent geboeid door het menselijke gedrag in conflictsituaties, niet alleen van een individu, maar ook van een groep of van de volledige samenleving.
Je wilt begrijpen hoe dit gedrag tot stand komt, welke factoren dit gedrag beïnvloeden en binnen welk juridisch kader dit gedrag kan geplaatst worden.
De opleiding leidt je op tot wetenschapper.
Specifieke voorkennis wordt niet verwacht, wel een actieve en kritische studiehouding die noodzakelijk is voor het wetenschappelijke onderzoek.
 Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

KU Leuven

Criminologie

RechtenInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Universiteit Gent - Campus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Criminologische wetenschappen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Ongetwijfeld is de overheid (nationaal - provinciaal - gemeentelijk) de grootste werkgever.
Hier gaat het om coördinerende functies in de sector van het strafrechterlijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, wetenschappelijk onderzoek.
Instellingen voor bijzondere jeugdzorg, psychiatrische instellingen, centra voor slachtofferhulp behoren ook tot de mogelijkheden.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in niet-specifieke functies in openbare besturen die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
De criminoloog zal meestal in teamverband samenwerken met mensen uit andere disciplines (psychologen, pedagogen, juristen, geneesheren).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Criminoloog
Onderzoeker humane wetenschappen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 554 2,02 55,97 61 79 93 125 175 21
Economie-wetenschappen (ASO) 39 1,19 58,42 6 5 7 5 14 2
Economie-wiskunde (ASO) 57 0,85 74,27 2 7 1 19 28 0
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 42 0,65 30,07 17 4 10 7 3 1
Handel (TSO) 76 0,56 22,91 32 16 12 7 5 4
Humane wetenschappen (ASO) 1091 4,18 58,02 128 145 160 270 349 39
Latijn-moderne talen (ASO) 189 2,46 65,20 13 22 22 53 75 4
Latijn-wetenschappen (ASO) 59 0,94 77,34 2 3 5 12 34 3
Latijn-wiskunde (ASO) 52 0,46 84,70 3 0 2 10 37 0
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 57 0,80 21,43 28 10 5 5 4 5
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 198 1,96 68,09 17 18 14 57 87 5
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 151 0,61 30,11 61 24 16 25 16 9
Sportwetenschappen (ASO) 54 1,73 55,94 9 7 3 15 17 3
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 195 0,50 71,97 12 12 18 55 91 7

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 23-01-2021

Criminologische wetenschappen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


De criminoloog bestudeert menselijk gedrag in conflictsituaties, zowel op individueel niveau als op niveau van groepen en dat van de hele samenleving.
De opleiding bestudeert niet alleen de criminaliteit en de aanpak ervan, maar ook de maatschappelijke en persoonlijke processen die tot criminaliteit leiden.
Criminologie is een zelfstandige wetenschap die haar inbedding vooral vindt in recht en sociologie.
De criminoloog wil inzicht verwerven in alle vormen van afwijkend en crimineel gedrag en zoekt naar de voor onze samenleving meest gepaste reactie op die gedragingen.
In de opleiding worden diverse menswetenschappelijke disciplines toegespitst op de analyse, preventie en aanpak van sociaal delinquent gedrag.
Hiertoe bevat de opleiding verschillende vormingscomponenten:
- een juridische vorming (recht, strafrecht, penitentiair recht)
- een methodologische vorming (onderzoeksmethoden met inbegrip van statistiek)
- een vorming in de criminologische theorieën en de gedragswetenschappen (psychologie, antropologie, psychopathologie, sociologie)
In het 3de bachelor is een stageperiode van 10 weken (300 u) voorzien (bv. in een gevangenis, bij politie, parket, preventiediensten, media). Dit is niet het geval in UGent, waar deze stage plaatsvindt in de master.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je bent geboeid door het menselijke gedrag in conflictsituaties, niet alleen van een individu, maar ook van een groep of van de volledige samenleving.
Je wilt begrijpen hoe dit gedrag tot stand komt, welke factoren dit gedrag beïnvloeden en binnen welk juridisch kader dit gedrag kan geplaatst worden.
De opleiding leidt je op tot wetenschapper.
Specifieke voorkennis wordt niet verwacht, wel een actieve en kritische studiehouding die noodzakelijk is voor het wetenschappelijke onderzoek.
 Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

KU Leuven

Criminologie

RechtenInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Universiteit Gent - Campus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Criminologische wetenschappen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Ongetwijfeld is de overheid (nationaal - provinciaal - gemeentelijk) de grootste werkgever.
Hier gaat het om coördinerende functies in de sector van het strafrechterlijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, wetenschappelijk onderzoek.
Instellingen voor bijzondere jeugdzorg, psychiatrische instellingen, centra voor slachtofferhulp behoren ook tot de mogelijkheden.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in niet-specifieke functies in openbare besturen die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
De criminoloog zal meestal in teamverband samenwerken met mensen uit andere disciplines (psychologen, pedagogen, juristen, geneesheren).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Criminoloog
Onderzoeker humane wetenschappen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 554 2,02 55,97 61 79 93 125 175 21
Economie-wetenschappen (ASO) 39 1,19 58,42 6 5 7 5 14 2
Economie-wiskunde (ASO) 57 0,85 74,27 2 7 1 19 28 0
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 42 0,65 30,07 17 4 10 7 3 1
Handel (TSO) 76 0,56 22,91 32 16 12 7 5 4
Humane wetenschappen (ASO) 1091 4,18 58,02 128 145 160 270 349 39
Latijn-moderne talen (ASO) 189 2,46 65,20 13 22 22 53 75 4
Latijn-wetenschappen (ASO) 59 0,94 77,34 2 3 5 12 34 3
Latijn-wiskunde (ASO) 52 0,46 84,70 3 0 2 10 37 0
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 57 0,80 21,43 28 10 5 5 4 5
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 198 1,96 68,09 17 18 14 57 87 5
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 151 0,61 30,11 61 24 16 25 16 9
Sportwetenschappen (ASO) 54 1,73 55,94 9 7 3 15 17 3
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 195 0,50 71,97 12 12 18 55 91 7

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 23-01-2021