Opleiding: Criminologische wetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


De criminoloog bestudeert menselijk gedrag in conflictsituaties, zowel op individueel niveau als op niveau van groepen en dat van de hele samenleving.
De opleiding bestudeert niet alleen de criminaliteit en de aanpak ervan, maar ook de maatschappelijke en persoonlijke processen die tot criminaliteit leiden.
Criminologie is een zelfstandige wetenschap die haar inbedding vooral vindt in recht en sociologie.
De criminoloog wil inzicht verwerven in alle vormen van afwijkend en crimineel gedrag en zoekt naar de voor onze samenleving meest gepaste reactie op die gedragingen.
In de opleiding worden diverse menswetenschappelijke disciplines toegespitst op de analyse, preventie en aanpak van sociaal delinquent gedrag.
Hiertoe bevat de opleiding verschillende vormingscomponenten:
- een juridische vorming (recht, strafrecht, penitentiair recht)
- een methodologische vorming (onderzoeksmethoden met inbegrip van statistiek)
- een vorming in de criminologische theorieën en de gedragswetenschappen (psychologie, antropologie, psychopathologie, sociologie)
In het 3de bachelor is een stageperiode van 10 weken (300 u) voorzien (bv. in een gevangenis, bij politie, parket, preventiediensten, media). Dit is niet het geval in UGent, waar deze stage plaatsvindt in de master.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je bent geboeid door het menselijke gedrag in conflictsituaties, niet alleen van een individu, maar ook van een groep of van de volledige samenleving.
Je wilt begrijpen hoe dit gedrag tot stand komt, welke factoren dit gedrag beïnvloeden en binnen welk juridisch kader dit gedrag kan geplaatst worden.
De opleiding leidt je op tot wetenschapper.
Specifieke voorkennis wordt niet verwacht, wel een actieve en kritische studiehouding die noodzakelijk is voor het wetenschappelijke onderzoek.
 


 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Ongetwijfeld is de overheid (nationaal - provinciaal - gemeentelijk) de grootste werkgever.
Hier gaat het om coördinerende functies in de sector van het strafrechterlijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, wetenschappelijk onderzoek.
Instellingen voor bijzondere jeugdzorg, psychiatrische instellingen, centra voor slachtofferhulp behoren ook tot de mogelijkheden.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in niet-specifieke functies in openbare besturen die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
De criminoloog zal meestal in teamverband samenwerken met mensen uit andere disciplines (psychologen, pedagogen, juristen, geneesheren).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Criminologische wetenschappen  
  Criminology (E)  
  Criminology: border crossing, security and social justice (E)  
  Human Rights Law (E)  
  Law(s) (E)  
  Rechten  
  Rechten : Burgerlijk en procesrecht  
  Rechten : Criminologie  
  Rechten : Dual Master Comparative Corporate & Financial Law (E)  
  Rechten : Economisch recht  
  Rechten : Fiscaal recht  
  Rechten : Internationaal en Europees recht  
  Rechten : Onderzoeksmaster rechten  
  Rechten : Overheid en recht  
  Rechten : Publiek recht  
  Rechten : Rechten  
  Rechten : Sociaal recht  
  Rechten : Strafrecht  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-01-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.