Musicologie - Academische bachelor

 

 


Musicologie is de wetenschappelijke studie van muziek.
In deze studierichting zijn muziekgeschiedenis, muziekanalyse en muziektheorie de belangrijkste componenten. Men bestudeert de muziek tegen een culturele, historische en maatschappelijke achtergrond.
Het is geen opleiding tot muzikant, componist of leraar muziekinstrument.
Het programma is zeer verscheiden.
Naast algemeen vormende vakken als filosofie, geschiedenis en kunstgeschiedenis komen zowel de muziek uit alle periodes van de Westerse muziekgeschiedenis als partituurlectuur, muzieksociologie, harmonie en instrumentenkunde aan bod.
Het lessenpakket bestaat niet alleen uit hoorcolleges, maar ook uit oefeningen, luisteroefeningen, practica, seminaries, interactiecolleges en papers.


Voor wie?
Je hebt een wetenschappelijke interesse in muziek en al wat daarmee te maken heeft.
Je hebt ten minste de volledige notenleercyclus van een muziekschool of academie achter de rug hebt en je hebt het dagelijks contact met de muzieknotatie behouden, bijvoorbeeld door het bespelen van een instrument.
Bij voorkeur bezit je ook een elementaire kennis van een klavierinstrument, of minstens de bereidheid die kennis bij te spijkeren.
Deze vaardigheden vormen geen doel op zich, maar zijn nodig als ondersteuning bij de opleiding.
Als je geen uitvoerend musicus wil worden, maar wel alles wil weten over componisten, hun werken, compositietechnieken, instrumentatie en de verschillende stijlen in de westerse muziek, dan is musicologie vast en zeker iets voor jou.
Een passieve kennis van Engels, Frans en Duits is aangewezen.
Wil je je specialiseren in muziek uit de middeleeuwen en renaissance, dan kan je kennis van Latijn handig van pas komen.
Heb je een elementaire kennis van Italiaans, dan heb je een voetje voor bij de studie van opera's.


Aanvullende info:

KU Leuven


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Musicologie - Academische bachelor

Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


Musicologie is de wetenschappelijke studie van muziek.
In deze studierichting zijn muziekgeschiedenis, muziekanalyse en muziektheorie de belangrijkste componenten. Men bestudeert de muziek tegen een culturele, historische en maatschappelijke achtergrond.
Het is geen opleiding tot muzikant, componist of leraar muziekinstrument.
Het programma is zeer verscheiden.
Naast algemeen vormende vakken als filosofie, geschiedenis en kunstgeschiedenis komen zowel de muziek uit alle periodes van de Westerse muziekgeschiedenis als partituurlectuur, muzieksociologie, harmonie en instrumentenkunde aan bod.
Het lessenpakket bestaat niet alleen uit hoorcolleges, maar ook uit oefeningen, luisteroefeningen, practica, seminaries, interactiecolleges en papers.


Voor wie?
Je hebt een wetenschappelijke interesse in muziek en al wat daarmee te maken heeft.
Je hebt ten minste de volledige notenleercyclus van een muziekschool of academie achter de rug hebt en je hebt het dagelijks contact met de muzieknotatie behouden, bijvoorbeeld door het bespelen van een instrument.
Bij voorkeur bezit je ook een elementaire kennis van een klavierinstrument, of minstens de bereidheid die kennis bij te spijkeren.
Deze vaardigheden vormen geen doel op zich, maar zijn nodig als ondersteuning bij de opleiding.
Als je geen uitvoerend musicus wil worden, maar wel alles wil weten over componisten, hun werken, compositietechnieken, instrumentatie en de verschillende stijlen in de westerse muziek, dan is musicologie vast en zeker iets voor jou.
Een passieve kennis van Engels, Frans en Duits is aangewezen.
Wil je je specialiseren in muziek uit de middeleeuwen en renaissance, dan kan je kennis van Latijn handig van pas komen.
Heb je een elementaire kennis van Italiaans, dan heb je een voetje voor bij de studie van opera's.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De kandidaat-student heeft ten minste een volledige cyclus notenleer in het deeltijds kunstonderwijs gevolgd en bezit bij voorkeur een elementaire kennis van een klavierinstrument of is bereid deze kennis te verwerven.
Een voldoende vertrouwdheid met de muzieknotatie, een goed muzikaal gehoor en auditief geheugen is zeker aangewezen.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Musicologie 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Archeologie en Kunstwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Muziek,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Muziekleer, Zang,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een musicoloog bestudeert de muziek tegen een ruimere geschiedkundige, culturele en maatschappelijke achtergrond.
Tewerkstellingsmogelijkheden zijn er in het onderwijs, de mediawereld (radio, televisie, productiehuizen, journalistiek) en de culturele sector (artistieke en managementfuncties bij operahuizen, concertorganisaties, symfonische orkesten, culturele centra) en cultuurgerelateerde overheidsdiensten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Erfgoedkundige
Muzikant

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2020

Musicologie - Academische bachelor

Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


Musicologie is de wetenschappelijke studie van muziek.
In deze studierichting zijn muziekgeschiedenis, muziekanalyse en muziektheorie de belangrijkste componenten. Men bestudeert de muziek tegen een culturele, historische en maatschappelijke achtergrond.
Het is geen opleiding tot muzikant, componist of leraar muziekinstrument.
Het programma is zeer verscheiden.
Naast algemeen vormende vakken als filosofie, geschiedenis en kunstgeschiedenis komen zowel de muziek uit alle periodes van de Westerse muziekgeschiedenis als partituurlectuur, muzieksociologie, harmonie en instrumentenkunde aan bod.
Het lessenpakket bestaat niet alleen uit hoorcolleges, maar ook uit oefeningen, luisteroefeningen, practica, seminaries, interactiecolleges en papers.


Voor wie?
Je hebt een wetenschappelijke interesse in muziek en al wat daarmee te maken heeft.
Je hebt ten minste de volledige notenleercyclus van een muziekschool of academie achter de rug hebt en je hebt het dagelijks contact met de muzieknotatie behouden, bijvoorbeeld door het bespelen van een instrument.
Bij voorkeur bezit je ook een elementaire kennis van een klavierinstrument, of minstens de bereidheid die kennis bij te spijkeren.
Deze vaardigheden vormen geen doel op zich, maar zijn nodig als ondersteuning bij de opleiding.
Als je geen uitvoerend musicus wil worden, maar wel alles wil weten over componisten, hun werken, compositietechnieken, instrumentatie en de verschillende stijlen in de westerse muziek, dan is musicologie vast en zeker iets voor jou.
Een passieve kennis van Engels, Frans en Duits is aangewezen.
Wil je je specialiseren in muziek uit de middeleeuwen en renaissance, dan kan je kennis van Latijn handig van pas komen.
Heb je een elementaire kennis van Italiaans, dan heb je een voetje voor bij de studie van opera's.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De kandidaat-student heeft ten minste een volledige cyclus notenleer in het deeltijds kunstonderwijs gevolgd en bezit bij voorkeur een elementaire kennis van een klavierinstrument of is bereid deze kennis te verwerven.
Een voldoende vertrouwdheid met de muzieknotatie, een goed muzikaal gehoor en auditief geheugen is zeker aangewezen.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Musicologie 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Archeologie en Kunstwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Muziek,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Muziekleer, Zang,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een musicoloog bestudeert de muziek tegen een ruimere geschiedkundige, culturele en maatschappelijke achtergrond.
Tewerkstellingsmogelijkheden zijn er in het onderwijs, de mediawereld (radio, televisie, productiehuizen, journalistiek) en de culturele sector (artistieke en managementfuncties bij operahuizen, concertorganisaties, symfonische orkesten, culturele centra) en cultuurgerelateerde overheidsdiensten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Erfgoedkundige
Muzikant

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2020