Opleiding: Musicologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Archeologie en Kunstwetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Muziek,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Muziekleer, Zang,
 
 
Bijzondere toelating
 

De kandidaat-student heeft ten minste een volledige cyclus notenleer in het deeltijds kunstonderwijs gevolgd en bezit bij voorkeur een elementaire kennis van een klavierinstrument of is bereid deze kennis te verwerven.
Een voldoende vertrouwdheid met de muzieknotatie, een goed muzikaal gehoor en auditief geheugen is zeker aangewezen.

 
Klemtonen
 

 


Musicologie is de wetenschappelijke studie van muziek.
In deze studierichting zijn muziekgeschiedenis, muziekanalyse en muziektheorie de belangrijkste componenten. Men bestudeert de muziek tegen een culturele, historische en maatschappelijke achtergrond.
Het is geen opleiding tot muzikant, componist of leraar muziekinstrument.
Het programma is zeer verscheiden.
Naast algemeen vormende vakken als filosofie, geschiedenis en kunstgeschiedenis komen zowel de muziek uit alle periodes van de Westerse muziekgeschiedenis als partituurlectuur, muzieksociologie, harmonie en instrumentenkunde aan bod.
Het lessenpakket bestaat niet alleen uit hoorcolleges, maar ook uit oefeningen, luisteroefeningen, practica, seminaries, interactiecolleges en papers.


Voor wie?
Je hebt een wetenschappelijke interesse in muziek en al wat daarmee te maken heeft.
Je hebt ten minste de volledige notenleercyclus van een muziekschool of academie achter de rug hebt en je hebt het dagelijks contact met de muzieknotatie behouden, bijvoorbeeld door het bespelen van een instrument.
Bij voorkeur bezit je ook een elementaire kennis van een klavierinstrument, of minstens de bereidheid die kennis bij te spijkeren.
Deze vaardigheden vormen geen doel op zich, maar zijn nodig als ondersteuning bij de opleiding.
Als je geen uitvoerend musicus wil worden, maar wel alles wil weten over componisten, hun werken, compositietechnieken, instrumentatie en de verschillende stijlen in de westerse muziek, dan is musicologie vast en zeker iets voor jou.
Een passieve kennis van Engels, Frans en Duits is aangewezen.
Wil je je specialiseren in muziek uit de middeleeuwen en renaissance, dan kan je kennis van Latijn handig van pas komen.
Heb je een elementaire kennis van Italiaans, dan heb je een voetje voor bij de studie van opera\'s.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een musicoloog bestudeert de muziek tegen een ruimere geschiedkundige, culturele en maatschappelijke achtergrond.
Tewerkstellingsmogelijkheden zijn er in het onderwijs, de mediawereld (radio, televisie, productiehuizen, journalistiek) en de culturele sector (artistieke en managementfuncties bij operahuizen, concertorganisaties, symfonische orkesten, culturele centra) en cultuurgerelateerde overheidsdiensten.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Archeologie  
  Kunstwetenschappen  
  Kunstwetenschappen en archeologie  
  Musicologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.