Opleiding: Musicologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Archeologie en Kunstwetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Muziek,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Muziekleer, Zang,
 
 
Bijzondere toelating
 

De kandidaat-student heeft ten minste een volledige cyclus notenleer in het deeltijds kunstonderwijs gevolgd en bezit bij voorkeur een elementaire kennis van een klavierinstrument of is bereid deze kennis te verwerven.
Een voldoende vertrouwdheid met de muzieknotatie, een goed muzikaal gehoor en auditief geheugen is zeker aangewezen.

 
Klemtonen
 

Musicologie is de wetenschappelijke studie van muziek, waarin muziekgeschiedenis, muziekanalyse en muziektheorie centraal staan. Je bestudeert de geschiedenis van de westerse klassieke muziek van de middeleeuwen tot en met vandaag via specifieke opleidingsonderdelen zoals muziekrepertoire, partituurlectuur, muzieksociologie, harmonie en instrumentenkunde. Daarnaast volg je algemeen vormende opleidingsonderdelen zoals filosofie, geschiedenis en kunstgeschiedenis, om muziek in een breder maatschappelijk en cultureel kader in te bedden.


Je doorgrondt muziek alleen maar door er ook zelf mee aan de slag te gaan. Daarom volg je niet alleen hoorcolleges, maar ook luisteroefeningen, practica, seminaries, interactiecolleges en papers.


Voor wie? • Je hebt een wetenschappelijke interesse in muziek en al wat daarmee te maken heeft.

 • Je hebt ten minste de volledige notenleercyclus van een muziekschool of academie achter de rug en je hebt het dagelijks contact met de muzieknotatie behouden, bijvoorbeeld door het bespelen van een instrument.

 • Bij voorkeur bezit je ook een elementaire kennis van een klavierinstrument, of minstens de bereidheid die kennis bij te spijkeren.


Deze vaardigheden vormen geen doel op zich, maar zijn nodig als ondersteuning bij de opleiding. Als je geen uitvoerend musicus wil worden, maar wel alles wil weten over componisten, hun werken, compositietechnieken, instrumentatie en de verschillende stijlen in de westerse muziek, dan is musicologie vast en zeker iets voor jou. • Een passieve kennis van Engels, Frans en Duits is aangewezen.

 • Wil je je specialiseren in muziek uit de middeleeuwen en renaissance, dan kan je kennis van Latijn handig van pas komen.

 • Heb je een elementaire kennis van Italiaans, dan heb je een voetje voor bij de studie van opera's.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een musicoloog bestudeert de muziek tegen een ruimere geschiedkundige, culturele en maatschappelijke achtergrond.
Tewerkstellingsmogelijkheden zijn er in het onderwijs, de mediawereld (radio, televisie, productiehuizen, journalistiek) en de culturele sector (artistieke en managementfuncties bij operahuizen, concertorganisaties, symfonische orkesten, culturele centra) en cultuurgerelateerde overheidsdiensten.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Archeologie  
  Kunstwetenschappen  
  Kunstwetenschappen en archeologie  
  Musicologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-06-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.