Kunstwetenschappen - Master

 

KU Leuven:
Je bestudeert beelden, objecten en gebouwen vanuit een cultuurhistorisch, iconologisch, artistiek en technologisch perspectief. Je onderzoekt artistieke conventies en de veranderingen die deze conventies ondergingen. Je kunt je specialiseren in een aantal studiedomeinen binnen en buiten de Lage Landen en neemt actief deel aan internationaal onderzoek. Daarnaast bereidt de opleiding je ook voor op alle aspecten van de beroepspraktijk en leer je de wereld van musea, kunst en erfgoed door en door kennen. De opleiding biedt naast een specifieke theoretische basis ook praktische kennis, dat laatste door de stage die een belangrijk deel uitmaakt van de opleiding.


UGent:
In de masteropleiding krijg je de kans je te verdiepen in de major van je keuze: de artistieke discipline van je voorkeur (Beeldende kunst en Architectuur, Muziek, of Podium- en mediakunst). Je volgt 2 onderzoeksseminaries, met onderzoek als centrale focus en een praktische component met aandacht voor en samenwerking met het werkveld. In de major Beeldende kunst en Architectuur zijn 2 seminaries op te nemen uit een aanbod van 5, waarbij minimum 1 seminarie inhoudelijk dient aan te sluiten bij de masterproef (in overleg met de promotor). In de majors Muziek en Podium- en mediakunst is er geen keuzemogelijkheid. De klemtoon ligt op onderzoek en praktijk, gestoeld op een theoretisch fundament. Gemeenschappelijk voor alle masterstudenten Kunstwetenschappen zijn twee theoretisch-wetenschappelijke vakken en de masterproef. Tien studiepunten zijn vrij in te vullen: je kiest een aantal vakken uit de eigen opleiding, uit de suggestielijst, universiteitsbreed en extern, al dan niet ter ondersteuning van de masterproef.Beeldende kunst en Architectuur 
In de major Beeldende kunst en Architectuur is er een aanbod van 5 onderzoeksseminaries die diverse aspecten van het vakgebied behandelen: Technologie van de beeldende kunsten; Iconologie; Moderne en actuele kunst; Kunst, interieur en design; en Kunst en architectuur. Onderzoek staat centraal en is gekoppeld aan de eigen onderzoeksexpertise van de betreffende docent. De behandelde thema’s vertrekken vanuit actuele problematieken, noden en/of vraagstellingen. Je zult, al dan niet in groep, zelf onderzoek uitvoeren over een specifiek thema en dat leren presenteren. Vaak bevatten de onderzoeksseminaries ook een meer praktische component, met aandacht en relevantie voor het werkveld en in samenwerking met professionele instellingen.


Muziek 
In de major Muziek zijn er 2 onderzoeksseminaries: Muziekgeschiedenis en –kritiek, en Muziekinteractie en -technologie. Enerzijds wordt muziek bestudeerd in haar historische ontwikkeling en context, anderzijds in haar fundamentele eigenschappen. Er is een sterke band met het onderzoek dat gebeurt in het IPEM, het onderzoeksinstituut van de UGent dat de grondslagen van muziek en muziekperceptie experimenteel onderzoekt.


Podium- en mediakunst 
In de major Podium- en mediakunst zijn er 2 onderzoeksseminaries: Performancetheorie en Political, ethical and social aspects of the performing arts. In die verdiepende seminaries word je aangezet om collectief en individueel theaterwetenschappelijke problemen te doorgronden en zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek over het onderzoeksthema van het seminarie te ontwikkelen. Dat gebeurt aan de hand van lees-, werk- en discussieseminaries. De focus van de onderzoeksseminaries wisselt jaarlijks, zodat optimaal ingespeeld kan worden op actuele tendensen in het podiumlandschap en de performancetheorie.Studiepunten

60

Kunstwetenschappen - Master

KU Leuven:
Je bestudeert beelden, objecten en gebouwen vanuit een cultuurhistorisch, iconologisch, artistiek en technologisch perspectief. Je onderzoekt artistieke conventies en de veranderingen die deze conventies ondergingen. Je kunt je specialiseren in een aantal studiedomeinen binnen en buiten de Lage Landen en neemt actief deel aan internationaal onderzoek. Daarnaast bereidt de opleiding je ook voor op alle aspecten van de beroepspraktijk en leer je de wereld van musea, kunst en erfgoed door en door kennen. De opleiding biedt naast een specifieke theoretische basis ook praktische kennis, dat laatste door de stage die een belangrijk deel uitmaakt van de opleiding.


UGent:
In de masteropleiding krijg je de kans je te verdiepen in de major van je keuze: de artistieke discipline van je voorkeur (Beeldende kunst en Architectuur, Muziek, of Podium- en mediakunst). Je volgt 2 onderzoeksseminaries, met onderzoek als centrale focus en een praktische component met aandacht voor en samenwerking met het werkveld. In de major Beeldende kunst en Architectuur zijn 2 seminaries op te nemen uit een aanbod van 5, waarbij minimum 1 seminarie inhoudelijk dient aan te sluiten bij de masterproef (in overleg met de promotor). In de majors Muziek en Podium- en mediakunst is er geen keuzemogelijkheid. De klemtoon ligt op onderzoek en praktijk, gestoeld op een theoretisch fundament. Gemeenschappelijk voor alle masterstudenten Kunstwetenschappen zijn twee theoretisch-wetenschappelijke vakken en de masterproef. Tien studiepunten zijn vrij in te vullen: je kiest een aantal vakken uit de eigen opleiding, uit de suggestielijst, universiteitsbreed en extern, al dan niet ter ondersteuning van de masterproef.Beeldende kunst en Architectuur 
In de major Beeldende kunst en Architectuur is er een aanbod van 5 onderzoeksseminaries die diverse aspecten van het vakgebied behandelen: Technologie van de beeldende kunsten; Iconologie; Moderne en actuele kunst; Kunst, interieur en design; en Kunst en architectuur. Onderzoek staat centraal en is gekoppeld aan de eigen onderzoeksexpertise van de betreffende docent. De behandelde thema’s vertrekken vanuit actuele problematieken, noden en/of vraagstellingen. Je zult, al dan niet in groep, zelf onderzoek uitvoeren over een specifiek thema en dat leren presenteren. Vaak bevatten de onderzoeksseminaries ook een meer praktische component, met aandacht en relevantie voor het werkveld en in samenwerking met professionele instellingen.


Muziek 
In de major Muziek zijn er 2 onderzoeksseminaries: Muziekgeschiedenis en –kritiek, en Muziekinteractie en -technologie. Enerzijds wordt muziek bestudeerd in haar historische ontwikkeling en context, anderzijds in haar fundamentele eigenschappen. Er is een sterke band met het onderzoek dat gebeurt in het IPEM, het onderzoeksinstituut van de UGent dat de grondslagen van muziek en muziekperceptie experimenteel onderzoekt.


Podium- en mediakunst 
In de major Podium- en mediakunst zijn er 2 onderzoeksseminaries: Performancetheorie en Political, ethical and social aspects of the performing arts. In die verdiepende seminaries word je aangezet om collectief en individueel theaterwetenschappelijke problemen te doorgronden en zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek over het onderzoeksthema van het seminarie te ontwikkelen. Dat gebeurt aan de hand van lees-, werk- en discussieseminaries. De focus van de onderzoeksseminaries wisselt jaarlijks, zodat optimaal ingespeeld kan worden op actuele tendensen in het podiumlandschap en de performancetheorie.Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Kunstwetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Archeologie en Kunstwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Kunstwetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Kunstwetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De kunstwetenschapper zal afhankelijk van de gekozen specialisatievakken meer thuis zijn in de esthetica, sierkunsten, iconologie, bouw-, beeldhouw- of schilderkunst, in monumentenzorg en in de audiovisuele kunst en communicatie.
De specialisatie zal mede de deskundigheid bepalen, die kan worden aangewend bij tewerkstelling in musea, diensten voor monumentenzorg, antiekhandel, kunstgalerijen, -uitgeverijen, kunstwetenschappelijk werk en publicaties, journalistiek en onderwijs.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Erfgoedkundige
Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 05-04-2019

Kunstwetenschappen - Master

KU Leuven:
Je bestudeert beelden, objecten en gebouwen vanuit een cultuurhistorisch, iconologisch, artistiek en technologisch perspectief. Je onderzoekt artistieke conventies en de veranderingen die deze conventies ondergingen. Je kunt je specialiseren in een aantal studiedomeinen binnen en buiten de Lage Landen en neemt actief deel aan internationaal onderzoek. Daarnaast bereidt de opleiding je ook voor op alle aspecten van de beroepspraktijk en leer je de wereld van musea, kunst en erfgoed door en door kennen. De opleiding biedt naast een specifieke theoretische basis ook praktische kennis, dat laatste door de stage die een belangrijk deel uitmaakt van de opleiding.


UGent:
In de masteropleiding krijg je de kans je te verdiepen in de major van je keuze: de artistieke discipline van je voorkeur (Beeldende kunst en Architectuur, Muziek, of Podium- en mediakunst). Je volgt 2 onderzoeksseminaries, met onderzoek als centrale focus en een praktische component met aandacht voor en samenwerking met het werkveld. In de major Beeldende kunst en Architectuur zijn 2 seminaries op te nemen uit een aanbod van 5, waarbij minimum 1 seminarie inhoudelijk dient aan te sluiten bij de masterproef (in overleg met de promotor). In de majors Muziek en Podium- en mediakunst is er geen keuzemogelijkheid. De klemtoon ligt op onderzoek en praktijk, gestoeld op een theoretisch fundament. Gemeenschappelijk voor alle masterstudenten Kunstwetenschappen zijn twee theoretisch-wetenschappelijke vakken en de masterproef. Tien studiepunten zijn vrij in te vullen: je kiest een aantal vakken uit de eigen opleiding, uit de suggestielijst, universiteitsbreed en extern, al dan niet ter ondersteuning van de masterproef.Beeldende kunst en Architectuur 
In de major Beeldende kunst en Architectuur is er een aanbod van 5 onderzoeksseminaries die diverse aspecten van het vakgebied behandelen: Technologie van de beeldende kunsten; Iconologie; Moderne en actuele kunst; Kunst, interieur en design; en Kunst en architectuur. Onderzoek staat centraal en is gekoppeld aan de eigen onderzoeksexpertise van de betreffende docent. De behandelde thema’s vertrekken vanuit actuele problematieken, noden en/of vraagstellingen. Je zult, al dan niet in groep, zelf onderzoek uitvoeren over een specifiek thema en dat leren presenteren. Vaak bevatten de onderzoeksseminaries ook een meer praktische component, met aandacht en relevantie voor het werkveld en in samenwerking met professionele instellingen.


Muziek 
In de major Muziek zijn er 2 onderzoeksseminaries: Muziekgeschiedenis en –kritiek, en Muziekinteractie en -technologie. Enerzijds wordt muziek bestudeerd in haar historische ontwikkeling en context, anderzijds in haar fundamentele eigenschappen. Er is een sterke band met het onderzoek dat gebeurt in het IPEM, het onderzoeksinstituut van de UGent dat de grondslagen van muziek en muziekperceptie experimenteel onderzoekt.


Podium- en mediakunst 
In de major Podium- en mediakunst zijn er 2 onderzoeksseminaries: Performancetheorie en Political, ethical and social aspects of the performing arts. In die verdiepende seminaries word je aangezet om collectief en individueel theaterwetenschappelijke problemen te doorgronden en zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek over het onderzoeksthema van het seminarie te ontwikkelen. Dat gebeurt aan de hand van lees-, werk- en discussieseminaries. De focus van de onderzoeksseminaries wisselt jaarlijks, zodat optimaal ingespeeld kan worden op actuele tendensen in het podiumlandschap en de performancetheorie.Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Kunstwetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Archeologie en Kunstwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Kunstwetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Kunstwetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De kunstwetenschapper zal afhankelijk van de gekozen specialisatievakken meer thuis zijn in de esthetica, sierkunsten, iconologie, bouw-, beeldhouw- of schilderkunst, in monumentenzorg en in de audiovisuele kunst en communicatie.
De specialisatie zal mede de deskundigheid bepalen, die kan worden aangewend bij tewerkstelling in musea, diensten voor monumentenzorg, antiekhandel, kunstgalerijen, -uitgeverijen, kunstwetenschappelijk werk en publicaties, journalistiek en onderwijs.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Erfgoedkundige
Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 05-04-2019