Beeldende kunsten : Vrije kunsten - Academische bachelor

 

Algemene info


De doelstelling is in eerste instantie de vorming van toekomstige beroepsbeoefenaars en/of zelfstandige kunstenaars in het domein van de beeldende kunst in zijn verschillende uitingsvormen en toepassingsgebieden.
Anderzijds bereidt de opleiding de bachelorstudent voor op een onderzoeksgerichte, verbredende en verdiepende studie in de aansluitende masteropleiding. 
Ondanks programmatorische en inhoudelijke verschillen kan volgende driedelige vakkenopbouw in de bacheloropleiding worden onderkend:
Atelier en projectbegeleiding: inhoud en disciplines verschillen naargelang de afstudeerrichting.
Tekenen, tekenen naar levend model, waarnemingstekenen, schetsen, typografie, fotografie kunnen als belangrijke onderdelen worden vermeld.

Theoretisch-ondersteunende vorming met artistiek-cultuurwetenschappelijke en humane vakken (hedendaagse kunst, literatuur- en muziekgeschiedenis, filosofie, kunstpsychologie).
Technologische vorming (lay-out, vormgeving, kleurenleer, reproductietechnieken, ciselure, graveren, beeldvorming, zeefdruk, weeftechniek, lettertekenen).
Programma's en atelierinhouden verschillen van hogeschool tot hogeschool. 
Binnen de afstudeerrichting Vrije Kunsten leiden de verschillende ateliers je op om je als onderzoekende kunstenaar te situeren binnen de hedendaagse kunstscène en de veranderende wereld. 

Voor wie?

Heb je een ruime artistieke en maatschappelijke belangstelling?
Ben je gepassioneerd en bezield door het in beeld brengen of in een vorm gieten van concepten?
Wil je artistiek zoeken naar uitdrukkingsvormen en heb je een onderzoekende creatieve geest?
Dan ben je misschien wel de geknipte persoon voor een opleiding Vrije Kunsten.
We richten ons in de eerste plaats op studenten met persoonlijkheid en met een grote creatieve inzet. Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Beeldende kunsten : Vrije kunsten - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


De doelstelling is in eerste instantie de vorming van toekomstige beroepsbeoefenaars en/of zelfstandige kunstenaars in het domein van de beeldende kunst in zijn verschillende uitingsvormen en toepassingsgebieden.
Anderzijds bereidt de opleiding de bachelorstudent voor op een onderzoeksgerichte, verbredende en verdiepende studie in de aansluitende masteropleiding. 
Ondanks programmatorische en inhoudelijke verschillen kan volgende driedelige vakkenopbouw in de bacheloropleiding worden onderkend:
Atelier en projectbegeleiding: inhoud en disciplines verschillen naargelang de afstudeerrichting.
Tekenen, tekenen naar levend model, waarnemingstekenen, schetsen, typografie, fotografie kunnen als belangrijke onderdelen worden vermeld.

Theoretisch-ondersteunende vorming met artistiek-cultuurwetenschappelijke en humane vakken (hedendaagse kunst, literatuur- en muziekgeschiedenis, filosofie, kunstpsychologie).
Technologische vorming (lay-out, vormgeving, kleurenleer, reproductietechnieken, ciselure, graveren, beeldvorming, zeefdruk, weeftechniek, lettertekenen).
Programma's en atelierinhouden verschillen van hogeschool tot hogeschool. 
Binnen de afstudeerrichting Vrije Kunsten leiden de verschillende ateliers je op om je als onderzoekende kunstenaar te situeren binnen de hedendaagse kunstscène en de veranderende wereld. 

Voor wie?

Heb je een ruime artistieke en maatschappelijke belangstelling?
Ben je gepassioneerd en bezield door het in beeld brengen of in een vorm gieten van concepten?
Wil je artistiek zoeken naar uitdrukkingsvormen en heb je een onderzoekende creatieve geest?
Dan ben je misschien wel de geknipte persoon voor een opleiding Vrije Kunsten.
We richten ons in de eerste plaats op studenten met persoonlijkheid en met een grote creatieve inzet. Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Mutsaard (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)

Beeldhouwkunst
 

Vertrekpunt is de ruimtelijke studie en de analyse van de natuur, in hoofdzaak via het menselijk figuur. De verschijningsvorm 'mens' wordt onderzocht via figuurtekenen, anatomisch tekenen en anatomie, en portret- en figuurboetseren naar levend model. Daarbij worden traditionele teken-, boetseer- en moulagetechnieken gebruikt, maar wordt ook ruimte gelaten voor alle andere materialen en technieken, met speciale aandacht voor steen en metaal.

In Situ3
 

In Situ³ is een veelzijdige studierichting die twee principes benadrukt; de specifieke situatie en de individuele benadering. De studenten onderzoeken verschillende locaties, hun historische, sociale en esthetische context en experimenteren vervolgens met diverse materialen en technieken.
 De kern van het programma verbindt het begrip van de omgeving, de relatie met het kunstwerk en de positie van de kunstenaar. Wij onderstrepen het spel en de dialoog tussen deze elementen en parameters en moedigen avontuurlijk onderzoek aan. Het atelier is per definitie de plek waar je zover mag gaan dat het mislukt. Met vallen en opstaan ontwikkelen studenten inzichten en vaardigheden. Ze delen hun passie, twijfel en angst naast hun inspiratie en vreugde, wat leidt tot onvoorspelbare, persoonlijke en ontroerende experimenten en resultaten.

Schilderkunst
 

De afstudeerrichting Vrije Kunsten - Schilderkunst beweegt zich in het spanningsveld tussen ‘taalvaardigheid’ en persoonlijke artistieke beleving. Vertrekkend vanuit een grote aandacht voor het rijke kader waarbinnen de schilderkunst zich tot op heden heeft ontwikkeld, word je uitgenodigd om je eigen beeldtaal te realiseren. In de eerste en tweede bachelor is het atelierwerk voor een belangrijk deel gebaseerd op waarneming (stilleven, model, portret, landschap). 

Vrije grafiek
 

Om grafische kunst te creëren is een degelijke technische basiskennis noodzakelijk. Vrije Grafiek reikt je alle aspecten van de druktechnieken (diepdruk, steendruk, hoogdruk en zeefdruk) aan. Door een grafische taal te koppelen aan jouw eigen creativiteit ontwikkel je een persoonlijke opwindende en vernieuwende artistieke uitingsvorm.
In de huidige kunstscène gebruiken kunstenaars, veelal in combinatie met nieuwe media, meer en meer grafische technieken.


Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen

De afstudeerrichting Vrije Kunsten op de campus Sint-Lukas Brussel biedt een brede waaier aan artistieke mogelijkheden. Als student ben je vrij om je te ontwikkelen binnen de verschillende disciplines van de hedendaagse kunst: naast schilderkunst, sculptuur, vrije grafiek, tekenen, mixed media is er ook ruimte voor een vrije, interdisciplinaire of projectmatige aanpak.

Studio beeld
 

Het Studio beeld programma moedigt je aan om een hedendaagse kunstpraktijk uit te bouwen die gericht is op het combineren van artistieke strategieën, technische competenties en kritisch beeldend denken. Dit bereik je door de relatie tussen kunst en audiovisuele en digitale technologie te onderzoeken en door die multidisciplinaire aanpak te vertalen in artistieke hybride, experimentele en performatieve processen. Binnen deze Studio ga je jezelf concentreren op het creatieve gebruik en misbruik van technologie en digitaal beeld. Via dit onderzoek geef je betekenis aan je artistieke praktijk door te denken over en te werken met interactieve installaties, elektronische objecten, bewegende beelden, geluid & performance, digitale beeldvorming en andere nieuwe artistieke expressiemiddelen.

Studio kunst
 

Studio kunst concentreert zich op de ontwikkeling van je eigen kunstpraktijk. Je bouwt binnen een interdisciplinaire aanpak een persoonlijke artistieke beeldtaal uit. Je ontwikkelt er werk vanuit het medium waartoe je je het meest aangetrokken voelt: beeldhouwen, schilderkunst, tekenen, grafiek, fotografie, performance, installatie, video of audio. In Studio kunst worden er denkkaders, beeldkaders en maatschappelijke kaders aangereikt om je te verhouden tot de actuele kunst. Daarbij staan onafhankelijk en collectief kijken, maken, denken, reflecteren en tonen centraal. Je komt terecht in een open en dynamische structuur waarbinnen je persoonlijk begeleid wordt. Je wordt eveneens gestimuleerd door zelfstudie, kritisch onderzoek en door te leren van je medestudenten.


Hogeschool PXL - PXL-MAD School of Arts - Campus Elfde Linie

Keramiek
 

Het atelier Keramiek biedt een brede, uitdagende opleiding aan, vertrekkende van klei als materie en geworteld in een lange traditie. Deze aanpak vanuit materie, kennis en traditie zien we als een verrijking van het conceptuele en ruimtelijke denken.
Vanaf het tweede bachelorjaar Keramiek verken je de breedte van Vrije Kunsten, onder meer door cross-over opdrachten en een project in de open ruimte. Net omwille van de verbondenheid met de andere ateliers Vrije Kunsten biedt het atelier Keramiek je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende keramist. Respect voor de specificiteit van de discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen.

Open lab
 

Het atelier Open Lab is vanaf 2016 het nieuwe hoofdatelier binnen Vrije Kunsten. Je onderzoekt er nieuwe artistieke mogelijkheden, zonder een specifieke focus op één medium of discipline. Je leert onder meer performances doen, video’s maken en 3D-printing op een experimentele manier te benaderen. Maar ook kunst met geur, smaak, tast en geluid, in combinatie met nieuwe media, komt uitgebreid aan bod.
Vanaf het tweede bachelorjaar Open Lab verken je de breedte van Vrije Kunsten, onder meer door cross-over opdrachten en een project in de open ruimte. Net omwille van de verbondenheid met de andere ateliers Vrije Kunsten biedt het atelier Open Lab je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende kunstenaar. Respect voor de specificiteit van de discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen.

Schilderkunst
 

Via een open dialoog wordt in het atelier Schilderkunst jouw kijk op beeldende kunst zo breed mogelijk opengetrokken. Daarbij is het essentieel om zowel kennis te hebben van hedendaagse internationale stromingen en bewust te zijn van wat schilderkunst vandaag de dag kan betekenen, als deze kennis te kunnen plaatsen binnen een kunsthistorisch perspectief.
Vanaf het tweede bachelorjaar Schilderkunst verken je de breedte van Vrije Kunsten, onder meer door cross-over opdrachten en een project in de open ruimte. Net omwille van de verbondenheid met de andere ateliers Vrije Kunsten biedt het atelier Schilderkunst je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende kunstenaar. Respect voor de specificiteit van de discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen.

Sculptuur & Installatie
 

In het atelier Sculptuur & Installatie bestudeer je zowel de hedendaagse sculptuur als de ruimtelijke installatie. Als student word je begeleid om je persoonlijke weg te vinden binnen deze kunstvormen. Belangrijk daarbij is om inzicht te krijgen in de historische evoluties, maar ook om permanent in dialoog te gaan met wat er gebeurt binnen het brede spectrum van de hedendaagse kunst.
Vanaf het tweede bachelorjaar Sculptuur & Installatie verken je de breedte van Vrije Kunsten, onder meer door cross-over opdrachten en een project in de open ruimte. Net omwille van de verbondenheid met de andere ateliers Vrije Kunsten biedt het atelier Sculptuur & Installatie je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende kunstenaar. Respect voor de specificiteit van de discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen.

Vrije grafiek
 

Door de combinatie van traditionele technieken en hedendaagse technologie kenmerkt dit atelier zich vooral door een waaier aan mogelijkheden en toekomstperspectieven. De reproduceerbaarheid, zowel in het maken van multipels als bij het creëren van uniek werk, vindt zijn plaats binnen de hedendaagse kunstscène.
Vanaf het tweede bachelorjaar Vrije Grafiek verken je de breedte van Vrije Kunsten, onder meer door cross-over opdrachten en een project in de open ruimte. Net omwille van de verbondenheid met de andere ateliers Vrije Kunsten biedt het atelier Vrije Grafiek je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende kunstenaar. Respect voor de specificiteit van de discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen.


LUCA School of Arts - Campus C-mine

Fotografie
 

In de afstudeerrichting Fotografie van campus C-mine Genk ontwikkel je een eigen stijl en visie. Je leert verhalen vertellen, of het nu binnen de toegepaste kunsten of binnen de creatieve industrie is. Van mode tot architectuur, van film tot design, van muziek tot reclame, niets ontsnapt aan je lens. Tijdens de opleiding ontdek je het medium fotografie als een vorm van storytelling, een belangrijke tool voor individuele expressie. De opleiding geeft je als student de mogelijkheid om te experimenteren binnen de verschillende genres en zo je eigen beeldstrategie en werkmethodiek te ontwikkelen als storyteller. Art direction en production design zijn erg belangrijk in de opleiding.


Hogeschool Gent - KASK-Koninklijk Conservatorium - Campus Bijloke

Beeldhouwkunst
 

In het beeldhouwatelier wil men de studenten laten kennismaken met en opleiden in een specifiek deelgebied van die brede waaier: nl. dat van de autonome sculptuur, het plastische object. Het besef dat de eigenheid van de sculptuur in het fysieke object ligt, is de basis voor verschillende diepgaande praktijk- en onderzoeksdomeinen. Wat is de verhouding van de hedendaagse sculptuur ten aanzien van de traditie? In welke mate verschilt een sculpturaal object van de gewone dingen? Wat is de verhouding tussen een artistiek object en de artistieke ideeën of voorstellingen die het kan uitdrukken? En wat met abstractie? Maar ook: hoe krijg ik een staalconstructie in elkaar? Hoe giet ik een geboetseerd lichaamsdeel af in kunststof?

Installatie
 

In het traject ‘Installatie’ worden er verschillende media aangereikt. Een kritisch discours omtrent (bewegend) beeld, het performatieve, object en ruimte vormen het uitgangspunt in de opzet van de installatie. Dit betekent dat beeldmiddelen zoals object, tekening, tekst, foto, bewegend beeld en het menselijk lichaam kunnen ingezet worden in een mogelijks tijdelijk, plaats-specifiek en ruimtelijk geheel. De productie en de presentatie vallen in de installatie dikwijls samen. Hierdoor wordt de student gestimuleerd om zijn werk regelmatig op te stellen binnen als ook buiten de muren van het atelier. De regelmatige toonmomenten geeft de student de kans om zijn visie te toetsen en terug te koppelen op nieuwe ontwikkelingen en een individueel parcours. Door middel van individuele begeleiding en groepsbesprekingen verscherpt de student zijn intenties en leert hij zijn inzichten en vaardigheden in de ontwikkeling van de installatie te verdiepen.
In de begeleiding ligt de nadruk op het kritisch vermogen in de omgang en het gebruik van de beeldmiddelen.

Mediakunst
 

Vanaf de eerste bachelor mediakunst wordt de nadruk gelegd op individuele conceptualisering en uitwerking van thema’s, gestimuleerd door kritische bevraging, theoretische en praktische reflectie. De problematiek van het gebruik van technologie binnen artistieke processen, maar ook de enorme vrijheden die ermee gepaard gaan, worden in tweede en derde bachelor uiteengezet en scherp gesteld. Binnen een kader van individuele begeleiding, toonmomenten en groepsbesprekingen over de plaatsing van het individuele werk binnen hedendaagse technologie, algemene beeldcultuur en kunst ontwikkelt de student zijn specifieke traject. Bijzondere implicaties van regels, praktische beperkingen en beeldende mogelijkheden die samengaan met het artistieke gebruik van technologie worden binnen een kunsthistorische context uiteengezet.

Schilderkunst
 

In het traject schilderkunst wordt het aanleren van technieken ingebed in een betrokken en kritische omgang met de eigen beeldtaal en traditie. Er gaat bijzonder veel aandacht uit naar de technologie van het schilderen, maar de student gaat op zoek naar meer dan alleen maar schilderkundige oplossingen. Hij moet zich doorheen het traject ook bewust worden van de plaats van de schilderkunst in de kunstgeschiedenis en in de artistieke praktijk van vandaag.

Tekenkunst
 

Binnen het traject tekenkunst staat het beeldend onderzoek en het experiment centraal. Vertrekkend van een aantal open opdrachten zoekt de student naar beeldende mogelijkheden en technieken die het best passen bij zijn persoonlijkheid en interesses. Naast technische vaardigheden en beeldend onderzoek worden de werken zowel individueel als in groep regelmatig besproken en bevraagd. Op die manier leert men zichzelf te definiëren, leert men om te gaan met kritiek en leert men zich te positioneren in een artistieke omgeving. 


LUCA School of Arts - Campus Sint-Lucas Gent

Beeldhouwkunst
 

In het eerste jaar krijg je basistechnieken aangeleerd zoals boetseren, mouleren, lassen of eenvoudige videotechnieken. Door de jaren ontdek je wat je het meest ligt en kan je dit verder uitdiepen. Techniek en vorm staan hierbij in functie van inhoud. Gaandeweg ontwikkel je een eigen persoonlijke artistieke taal en visie.

Grafiek & tekenkunst
 

In het atelier verwerf je verschillende tekenkundige en druktechnische vaardigheden. Je verkent daarbij permanent de grenzen van het medium door de relatie tussen kijken, denken en voelen zichtbaar te maken. Langzaam ontwikkel je een persoonlijke beeldtaal. Je krijgt de kans om je te bekwamen in technieken zoals etsen, lithografie, offset en hoogdruk.

Illustratie
 

In het atelier Illustratie zijn woord en beeld elementair. De begrippen ‘illustreren’ en ‘verbeelden’ worden er dan ook grondig onderzocht. Experimenteren, grenzen aftasten én verleggen zijn daarbij een must. Je krijgt inzicht in het communicatieve of verhalende aspect van het beeld, vaak in combinatie met woord en muziek, en je maakt kennis met typografie, grafische technieken en gespecialiseerde computerprogramma’s.

Keramiek & Glaskunst
 

Keramiek en glaskunst worden gecombineerd aangeboden. Beide disciplines stellen de omgang met de materie cruciaal in het beeldend creatieproces. Het blazen van warm glas en het werken met klei dagen uit tot het ‘denken met de handen’. In het atelier is er ruimte voor autonoom werk, installaties en performances, maar ook voor werk dat aansluit bij design. Die wisselwerking tussen beeldende kunst en design staat dan ook centraal in het atelier.

Mixed media
 

In het atelier Mixed Media krijg je de ruimte om een artistieke praktijk te ontwikkelen in het domein van beeld, objecten, installaties, geluid, architectuur, video, performance ... Je vertrekt hierbij niet vanuit een specifieke discipline maar eerder vanuit het zintuigelijke en je exploreert nieuwe vormen van kijken, horen, ruiken en voelen. Via toonmomenten, zowel binnen als buiten de school, ga je op zoek naar een publiek. Deze publieksmomenten vormen een cruciaal onderdeel van het artistieke groeiproces.

Schilderkunst
 

In het atelier Schilderkunst liggen het onderzoekend tekenen en schilderen, met een bijzondere aandacht voor de waarneming, aan de basis van een persoonlijke picturale ontwikkeling. Vanuit het bewust kijken leer je beeldend denken en handelen. In het atelier ontwikkel je een eigen visie op het tweedimensionale vlak en een bijzondere picturale vertaling van je kijk op de werkelijkheid. Het verkennen van andere media kan je helpen je visie op schilderkunst scherper te stellen.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel

De afstudeerrichting Vrije Kunsten op de campus Sint-Lukas Brussel biedt een brede waaier aan artistieke mogelijkheden. Als student ben je vrij om je te ontwikkelen binnen de verschillende disciplines van de hedendaagse kunst: naast schilderkunst, sculptuur, vrije grafiek, tekenen, mixed media is er ook ruimte voor een vrije, interdisciplinaire of projectmatige aanpak.


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Slagen in een artistieke toelatingsproef.
Je mag slechts één maal per academiejaar deelnemen aan de toelatingsproef voor eenzelfde afstudeerrichting.
Je kiest of je inschrijft voor de proef van juni of de proef van september.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Beeldende kunsten 

Afstudeerrichting: Vrije kunsten

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Grafische technieken, Industriële kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen binnen Beeldende kunsten zijn:

Beeldende kunsten : Autonome vormgeving (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Fotografie (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Grafisch ontwerp (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Juweelontwerp en edelsmeedkunst (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Mode (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Textielontwerp (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Theaterkostuum (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Beeldende kunsten: Vrije kunsten


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Paleizenstraat 70  1030 Schaarbeek
02 250 11 00    


Mutsaardstraat 31  2000 Antwerpen
03 213 71 00    


Van Schoonbekestraat 143  2018 Antwerpen
03 613 12 00    


Elfde Liniestraat 25  3500 Hasselt
011 77 50 50    


J.Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 267 01 00    


Alexianenplein 1  9000 Gent
09 225 42 90    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst voor slechts enkele gegadigden weggelegd.
De meeste afgestudeerden uit Beeldende kunsten zoeken uitwegen in richtingen met artistieke toepassingen (bv. grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector).
Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten (hoger artistiek, kunstsecundair, deeltijds kunstonderwijs) behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Beeldend kunstenaar

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Artistieke opleiding (KSO) 198 33,39% 60,67% 29 16 25 39 81 8
Audiovisuele vorming (KSO) 109 13,99% 75,02% 2 14 10 12 67 4
Beeldende vorming (KSO) 192 28,61% 81,35% 5 15 14 19 136 3
Economie-moderne talen (ASO) 83 0,30% 77,91% 2 5 8 11 46 11
Fotografie (TSO) 41 11,99% 52,93% 4 10 3 8 13 3
Humane wetenschappen (ASO) 170 0,65% 78,18% 7 13 12 24 107 7
Latijn-moderne talen (ASO) 62 0,71% 82,25% 1 3 3 14 40 1
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 41 0,40% 77,31% 2 3 5 4 27
Multimedia (TSO) 45 2,96% 51,35% 10 5 6 9 14 1
Publiciteit en illustratie (BSO) 143 10,21% 54,72% 25 12 28 22 48 8
Rudolf Steinerpedagogie (ASO) 39 4,24% 82,55% 1 3 4 3 25 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 62 0,26% 60,78% 3 7 16 10 23 3
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 347 25,51% 72,27% 24 28 35 48 196 16
Vrije beeldende kunst (KSO) 386 34,53% 72,25% 27 29 47 63 209 11
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 54 0,15% 83,97% 3 6 4 39 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 01-02-2017

Beeldende kunsten : Vrije kunsten - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


De doelstelling is in eerste instantie de vorming van toekomstige beroepsbeoefenaars en/of zelfstandige kunstenaars in het domein van de beeldende kunst in zijn verschillende uitingsvormen en toepassingsgebieden.
Anderzijds bereidt de opleiding de bachelorstudent voor op een onderzoeksgerichte, verbredende en verdiepende studie in de aansluitende masteropleiding. 
Ondanks programmatorische en inhoudelijke verschillen kan volgende driedelige vakkenopbouw in de bacheloropleiding worden onderkend:
Atelier en projectbegeleiding: inhoud en disciplines verschillen naargelang de afstudeerrichting.
Tekenen, tekenen naar levend model, waarnemingstekenen, schetsen, typografie, fotografie kunnen als belangrijke onderdelen worden vermeld.

Theoretisch-ondersteunende vorming met artistiek-cultuurwetenschappelijke en humane vakken (hedendaagse kunst, literatuur- en muziekgeschiedenis, filosofie, kunstpsychologie).
Technologische vorming (lay-out, vormgeving, kleurenleer, reproductietechnieken, ciselure, graveren, beeldvorming, zeefdruk, weeftechniek, lettertekenen).
Programma's en atelierinhouden verschillen van hogeschool tot hogeschool. 
Binnen de afstudeerrichting Vrije Kunsten leiden de verschillende ateliers je op om je als onderzoekende kunstenaar te situeren binnen de hedendaagse kunstscène en de veranderende wereld. 

Voor wie?

Heb je een ruime artistieke en maatschappelijke belangstelling?
Ben je gepassioneerd en bezield door het in beeld brengen of in een vorm gieten van concepten?
Wil je artistiek zoeken naar uitdrukkingsvormen en heb je een onderzoekende creatieve geest?
Dan ben je misschien wel de geknipte persoon voor een opleiding Vrije Kunsten.
We richten ons in de eerste plaats op studenten met persoonlijkheid en met een grote creatieve inzet. Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Mutsaard (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)

Beeldhouwkunst
 

Vertrekpunt is de ruimtelijke studie en de analyse van de natuur, in hoofdzaak via het menselijk figuur. De verschijningsvorm 'mens' wordt onderzocht via figuurtekenen, anatomisch tekenen en anatomie, en portret- en figuurboetseren naar levend model. Daarbij worden traditionele teken-, boetseer- en moulagetechnieken gebruikt, maar wordt ook ruimte gelaten voor alle andere materialen en technieken, met speciale aandacht voor steen en metaal.

In Situ3
 

In Situ³ is een veelzijdige studierichting die twee principes benadrukt; de specifieke situatie en de individuele benadering. De studenten onderzoeken verschillende locaties, hun historische, sociale en esthetische context en experimenteren vervolgens met diverse materialen en technieken.
 De kern van het programma verbindt het begrip van de omgeving, de relatie met het kunstwerk en de positie van de kunstenaar. Wij onderstrepen het spel en de dialoog tussen deze elementen en parameters en moedigen avontuurlijk onderzoek aan. Het atelier is per definitie de plek waar je zover mag gaan dat het mislukt. Met vallen en opstaan ontwikkelen studenten inzichten en vaardigheden. Ze delen hun passie, twijfel en angst naast hun inspiratie en vreugde, wat leidt tot onvoorspelbare, persoonlijke en ontroerende experimenten en resultaten.

Schilderkunst
 

De afstudeerrichting Vrije Kunsten - Schilderkunst beweegt zich in het spanningsveld tussen ‘taalvaardigheid’ en persoonlijke artistieke beleving. Vertrekkend vanuit een grote aandacht voor het rijke kader waarbinnen de schilderkunst zich tot op heden heeft ontwikkeld, word je uitgenodigd om je eigen beeldtaal te realiseren. In de eerste en tweede bachelor is het atelierwerk voor een belangrijk deel gebaseerd op waarneming (stilleven, model, portret, landschap). 

Vrije grafiek
 

Om grafische kunst te creëren is een degelijke technische basiskennis noodzakelijk. Vrije Grafiek reikt je alle aspecten van de druktechnieken (diepdruk, steendruk, hoogdruk en zeefdruk) aan. Door een grafische taal te koppelen aan jouw eigen creativiteit ontwikkel je een persoonlijke opwindende en vernieuwende artistieke uitingsvorm.
In de huidige kunstscène gebruiken kunstenaars, veelal in combinatie met nieuwe media, meer en meer grafische technieken.


Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen

De afstudeerrichting Vrije Kunsten op de campus Sint-Lukas Brussel biedt een brede waaier aan artistieke mogelijkheden. Als student ben je vrij om je te ontwikkelen binnen de verschillende disciplines van de hedendaagse kunst: naast schilderkunst, sculptuur, vrije grafiek, tekenen, mixed media is er ook ruimte voor een vrije, interdisciplinaire of projectmatige aanpak.

Studio beeld
 

Het Studio beeld programma moedigt je aan om een hedendaagse kunstpraktijk uit te bouwen die gericht is op het combineren van artistieke strategieën, technische competenties en kritisch beeldend denken. Dit bereik je door de relatie tussen kunst en audiovisuele en digitale technologie te onderzoeken en door die multidisciplinaire aanpak te vertalen in artistieke hybride, experimentele en performatieve processen. Binnen deze Studio ga je jezelf concentreren op het creatieve gebruik en misbruik van technologie en digitaal beeld. Via dit onderzoek geef je betekenis aan je artistieke praktijk door te denken over en te werken met interactieve installaties, elektronische objecten, bewegende beelden, geluid & performance, digitale beeldvorming en andere nieuwe artistieke expressiemiddelen.

Studio kunst
 

Studio kunst concentreert zich op de ontwikkeling van je eigen kunstpraktijk. Je bouwt binnen een interdisciplinaire aanpak een persoonlijke artistieke beeldtaal uit. Je ontwikkelt er werk vanuit het medium waartoe je je het meest aangetrokken voelt: beeldhouwen, schilderkunst, tekenen, grafiek, fotografie, performance, installatie, video of audio. In Studio kunst worden er denkkaders, beeldkaders en maatschappelijke kaders aangereikt om je te verhouden tot de actuele kunst. Daarbij staan onafhankelijk en collectief kijken, maken, denken, reflecteren en tonen centraal. Je komt terecht in een open en dynamische structuur waarbinnen je persoonlijk begeleid wordt. Je wordt eveneens gestimuleerd door zelfstudie, kritisch onderzoek en door te leren van je medestudenten.


Hogeschool PXL - PXL-MAD School of Arts - Campus Elfde Linie

Keramiek
 

Het atelier Keramiek biedt een brede, uitdagende opleiding aan, vertrekkende van klei als materie en geworteld in een lange traditie. Deze aanpak vanuit materie, kennis en traditie zien we als een verrijking van het conceptuele en ruimtelijke denken.
Vanaf het tweede bachelorjaar Keramiek verken je de breedte van Vrije Kunsten, onder meer door cross-over opdrachten en een project in de open ruimte. Net omwille van de verbondenheid met de andere ateliers Vrije Kunsten biedt het atelier Keramiek je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende keramist. Respect voor de specificiteit van de discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen.

Open lab
 

Het atelier Open Lab is vanaf 2016 het nieuwe hoofdatelier binnen Vrije Kunsten. Je onderzoekt er nieuwe artistieke mogelijkheden, zonder een specifieke focus op één medium of discipline. Je leert onder meer performances doen, video’s maken en 3D-printing op een experimentele manier te benaderen. Maar ook kunst met geur, smaak, tast en geluid, in combinatie met nieuwe media, komt uitgebreid aan bod.
Vanaf het tweede bachelorjaar Open Lab verken je de breedte van Vrije Kunsten, onder meer door cross-over opdrachten en een project in de open ruimte. Net omwille van de verbondenheid met de andere ateliers Vrije Kunsten biedt het atelier Open Lab je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende kunstenaar. Respect voor de specificiteit van de discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen.

Schilderkunst
 

Via een open dialoog wordt in het atelier Schilderkunst jouw kijk op beeldende kunst zo breed mogelijk opengetrokken. Daarbij is het essentieel om zowel kennis te hebben van hedendaagse internationale stromingen en bewust te zijn van wat schilderkunst vandaag de dag kan betekenen, als deze kennis te kunnen plaatsen binnen een kunsthistorisch perspectief.
Vanaf het tweede bachelorjaar Schilderkunst verken je de breedte van Vrije Kunsten, onder meer door cross-over opdrachten en een project in de open ruimte. Net omwille van de verbondenheid met de andere ateliers Vrije Kunsten biedt het atelier Schilderkunst je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende kunstenaar. Respect voor de specificiteit van de discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen.

Sculptuur & Installatie
 

In het atelier Sculptuur & Installatie bestudeer je zowel de hedendaagse sculptuur als de ruimtelijke installatie. Als student word je begeleid om je persoonlijke weg te vinden binnen deze kunstvormen. Belangrijk daarbij is om inzicht te krijgen in de historische evoluties, maar ook om permanent in dialoog te gaan met wat er gebeurt binnen het brede spectrum van de hedendaagse kunst.
Vanaf het tweede bachelorjaar Sculptuur & Installatie verken je de breedte van Vrije Kunsten, onder meer door cross-over opdrachten en een project in de open ruimte. Net omwille van de verbondenheid met de andere ateliers Vrije Kunsten biedt het atelier Sculptuur & Installatie je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende kunstenaar. Respect voor de specificiteit van de discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen.

Vrije grafiek
 

Door de combinatie van traditionele technieken en hedendaagse technologie kenmerkt dit atelier zich vooral door een waaier aan mogelijkheden en toekomstperspectieven. De reproduceerbaarheid, zowel in het maken van multipels als bij het creëren van uniek werk, vindt zijn plaats binnen de hedendaagse kunstscène.
Vanaf het tweede bachelorjaar Vrije Grafiek verken je de breedte van Vrije Kunsten, onder meer door cross-over opdrachten en een project in de open ruimte. Net omwille van de verbondenheid met de andere ateliers Vrije Kunsten biedt het atelier Vrije Grafiek je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige, authentieke en onderzoekende kunstenaar. Respect voor de specificiteit van de discipline gaat gepaard met theoretische verdieping, aandacht voor hedendaagse internationale tendensen, discipline-overschrijdende projecten en individuele gesprekken met zowel je collega-studenten als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf je tools te kiezen.


LUCA School of Arts - Campus C-mine

Fotografie
 

In de afstudeerrichting Fotografie van campus C-mine Genk ontwikkel je een eigen stijl en visie. Je leert verhalen vertellen, of het nu binnen de toegepaste kunsten of binnen de creatieve industrie is. Van mode tot architectuur, van film tot design, van muziek tot reclame, niets ontsnapt aan je lens. Tijdens de opleiding ontdek je het medium fotografie als een vorm van storytelling, een belangrijke tool voor individuele expressie. De opleiding geeft je als student de mogelijkheid om te experimenteren binnen de verschillende genres en zo je eigen beeldstrategie en werkmethodiek te ontwikkelen als storyteller. Art direction en production design zijn erg belangrijk in de opleiding.


Hogeschool Gent - KASK-Koninklijk Conservatorium - Campus Bijloke

Beeldhouwkunst
 

In het beeldhouwatelier wil men de studenten laten kennismaken met en opleiden in een specifiek deelgebied van die brede waaier: nl. dat van de autonome sculptuur, het plastische object. Het besef dat de eigenheid van de sculptuur in het fysieke object ligt, is de basis voor verschillende diepgaande praktijk- en onderzoeksdomeinen. Wat is de verhouding van de hedendaagse sculptuur ten aanzien van de traditie? In welke mate verschilt een sculpturaal object van de gewone dingen? Wat is de verhouding tussen een artistiek object en de artistieke ideeën of voorstellingen die het kan uitdrukken? En wat met abstractie? Maar ook: hoe krijg ik een staalconstructie in elkaar? Hoe giet ik een geboetseerd lichaamsdeel af in kunststof?

Installatie
 

In het traject ‘Installatie’ worden er verschillende media aangereikt. Een kritisch discours omtrent (bewegend) beeld, het performatieve, object en ruimte vormen het uitgangspunt in de opzet van de installatie. Dit betekent dat beeldmiddelen zoals object, tekening, tekst, foto, bewegend beeld en het menselijk lichaam kunnen ingezet worden in een mogelijks tijdelijk, plaats-specifiek en ruimtelijk geheel. De productie en de presentatie vallen in de installatie dikwijls samen. Hierdoor wordt de student gestimuleerd om zijn werk regelmatig op te stellen binnen als ook buiten de muren van het atelier. De regelmatige toonmomenten geeft de student de kans om zijn visie te toetsen en terug te koppelen op nieuwe ontwikkelingen en een individueel parcours. Door middel van individuele begeleiding en groepsbesprekingen verscherpt de student zijn intenties en leert hij zijn inzichten en vaardigheden in de ontwikkeling van de installatie te verdiepen.
In de begeleiding ligt de nadruk op het kritisch vermogen in de omgang en het gebruik van de beeldmiddelen.

Mediakunst
 

Vanaf de eerste bachelor mediakunst wordt de nadruk gelegd op individuele conceptualisering en uitwerking van thema’s, gestimuleerd door kritische bevraging, theoretische en praktische reflectie. De problematiek van het gebruik van technologie binnen artistieke processen, maar ook de enorme vrijheden die ermee gepaard gaan, worden in tweede en derde bachelor uiteengezet en scherp gesteld. Binnen een kader van individuele begeleiding, toonmomenten en groepsbesprekingen over de plaatsing van het individuele werk binnen hedendaagse technologie, algemene beeldcultuur en kunst ontwikkelt de student zijn specifieke traject. Bijzondere implicaties van regels, praktische beperkingen en beeldende mogelijkheden die samengaan met het artistieke gebruik van technologie worden binnen een kunsthistorische context uiteengezet.

Schilderkunst
 

In het traject schilderkunst wordt het aanleren van technieken ingebed in een betrokken en kritische omgang met de eigen beeldtaal en traditie. Er gaat bijzonder veel aandacht uit naar de technologie van het schilderen, maar de student gaat op zoek naar meer dan alleen maar schilderkundige oplossingen. Hij moet zich doorheen het traject ook bewust worden van de plaats van de schilderkunst in de kunstgeschiedenis en in de artistieke praktijk van vandaag.

Tekenkunst
 

Binnen het traject tekenkunst staat het beeldend onderzoek en het experiment centraal. Vertrekkend van een aantal open opdrachten zoekt de student naar beeldende mogelijkheden en technieken die het best passen bij zijn persoonlijkheid en interesses. Naast technische vaardigheden en beeldend onderzoek worden de werken zowel individueel als in groep regelmatig besproken en bevraagd. Op die manier leert men zichzelf te definiëren, leert men om te gaan met kritiek en leert men zich te positioneren in een artistieke omgeving. 


LUCA School of Arts - Campus Sint-Lucas Gent

Beeldhouwkunst
 

In het eerste jaar krijg je basistechnieken aangeleerd zoals boetseren, mouleren, lassen of eenvoudige videotechnieken. Door de jaren ontdek je wat je het meest ligt en kan je dit verder uitdiepen. Techniek en vorm staan hierbij in functie van inhoud. Gaandeweg ontwikkel je een eigen persoonlijke artistieke taal en visie.

Grafiek & tekenkunst
 

In het atelier verwerf je verschillende tekenkundige en druktechnische vaardigheden. Je verkent daarbij permanent de grenzen van het medium door de relatie tussen kijken, denken en voelen zichtbaar te maken. Langzaam ontwikkel je een persoonlijke beeldtaal. Je krijgt de kans om je te bekwamen in technieken zoals etsen, lithografie, offset en hoogdruk.

Illustratie
 

In het atelier Illustratie zijn woord en beeld elementair. De begrippen ‘illustreren’ en ‘verbeelden’ worden er dan ook grondig onderzocht. Experimenteren, grenzen aftasten én verleggen zijn daarbij een must. Je krijgt inzicht in het communicatieve of verhalende aspect van het beeld, vaak in combinatie met woord en muziek, en je maakt kennis met typografie, grafische technieken en gespecialiseerde computerprogramma’s.

Keramiek & Glaskunst
 

Keramiek en glaskunst worden gecombineerd aangeboden. Beide disciplines stellen de omgang met de materie cruciaal in het beeldend creatieproces. Het blazen van warm glas en het werken met klei dagen uit tot het ‘denken met de handen’. In het atelier is er ruimte voor autonoom werk, installaties en performances, maar ook voor werk dat aansluit bij design. Die wisselwerking tussen beeldende kunst en design staat dan ook centraal in het atelier.

Mixed media
 

In het atelier Mixed Media krijg je de ruimte om een artistieke praktijk te ontwikkelen in het domein van beeld, objecten, installaties, geluid, architectuur, video, performance ... Je vertrekt hierbij niet vanuit een specifieke discipline maar eerder vanuit het zintuigelijke en je exploreert nieuwe vormen van kijken, horen, ruiken en voelen. Via toonmomenten, zowel binnen als buiten de school, ga je op zoek naar een publiek. Deze publieksmomenten vormen een cruciaal onderdeel van het artistieke groeiproces.

Schilderkunst
 

In het atelier Schilderkunst liggen het onderzoekend tekenen en schilderen, met een bijzondere aandacht voor de waarneming, aan de basis van een persoonlijke picturale ontwikkeling. Vanuit het bewust kijken leer je beeldend denken en handelen. In het atelier ontwikkel je een eigen visie op het tweedimensionale vlak en een bijzondere picturale vertaling van je kijk op de werkelijkheid. Het verkennen van andere media kan je helpen je visie op schilderkunst scherper te stellen.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel

De afstudeerrichting Vrije Kunsten op de campus Sint-Lukas Brussel biedt een brede waaier aan artistieke mogelijkheden. Als student ben je vrij om je te ontwikkelen binnen de verschillende disciplines van de hedendaagse kunst: naast schilderkunst, sculptuur, vrije grafiek, tekenen, mixed media is er ook ruimte voor een vrije, interdisciplinaire of projectmatige aanpak.


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Slagen in een artistieke toelatingsproef.
Je mag slechts één maal per academiejaar deelnemen aan de toelatingsproef voor eenzelfde afstudeerrichting.
Je kiest of je inschrijft voor de proef van juni of de proef van september.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Beeldende kunsten 

Afstudeerrichting: Vrije kunsten

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Grafische technieken, Industriële kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen binnen Beeldende kunsten zijn:

Beeldende kunsten : Autonome vormgeving (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Fotografie (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Grafisch ontwerp (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Juweelontwerp en edelsmeedkunst (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Mode (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Textielontwerp (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Theaterkostuum (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Beeldende kunsten: Vrije kunsten


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Paleizenstraat 70  1030 Schaarbeek
02 250 11 00    


Mutsaardstraat 31  2000 Antwerpen
03 213 71 00    


Van Schoonbekestraat 143  2018 Antwerpen
03 613 12 00    


Elfde Liniestraat 25  3500 Hasselt
011 77 50 50    


J.Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 267 01 00    


Alexianenplein 1  9000 Gent
09 225 42 90    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst voor slechts enkele gegadigden weggelegd.
De meeste afgestudeerden uit Beeldende kunsten zoeken uitwegen in richtingen met artistieke toepassingen (bv. grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector).
Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten (hoger artistiek, kunstsecundair, deeltijds kunstonderwijs) behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Beeldend kunstenaar

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Artistieke opleiding (KSO) 198 33,39% 60,67% 29 16 25 39 81 8
Audiovisuele vorming (KSO) 109 13,99% 75,02% 2 14 10 12 67 4
Beeldende vorming (KSO) 192 28,61% 81,35% 5 15 14 19 136 3
Economie-moderne talen (ASO) 83 0,30% 77,91% 2 5 8 11 46 11
Fotografie (TSO) 41 11,99% 52,93% 4 10 3 8 13 3
Humane wetenschappen (ASO) 170 0,65% 78,18% 7 13 12 24 107 7
Latijn-moderne talen (ASO) 62 0,71% 82,25% 1 3 3 14 40 1
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 41 0,40% 77,31% 2 3 5 4 27
Multimedia (TSO) 45 2,96% 51,35% 10 5 6 9 14 1
Publiciteit en illustratie (BSO) 143 10,21% 54,72% 25 12 28 22 48 8
Rudolf Steinerpedagogie (ASO) 39 4,24% 82,55% 1 3 4 3 25 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 62 0,26% 60,78% 3 7 16 10 23 3
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 347 25,51% 72,27% 24 28 35 48 196 16
Vrije beeldende kunst (KSO) 386 34,53% 72,25% 27 29 47 63 209 11
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 54 0,15% 83,97% 3 6 4 39 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 01-02-2017