Taal- en letterkunde - Academische bachelor

 

 


Taal- en letterkunde is de wetenschappelijke en theoretische studie van een groep talen en de letterkunde van die talen, gekaderd in het geheel van de beschavingsgeschiedenis, literaire en filosofische stromingen van die talengroep.
Je kiest vanaf het eerste jaar 1 of 2 talen uit het aanbod, dat varieert per universiteit.
Er wordt uitgegaan van de volledige gelijkwaardigheid van de bestudeerde ta(len)al en het evenwicht in het programma tussen de pijlers: literatuurwetenschap, taalkunde en taalbeheersing, geschiedenis en cultuur van de taalgebieden.
Naast een aantal gemeenschappelijke vakken (bv. wijsbegeerte, algemene taalkunde, cultuurgeschiedenis, literatuurwetenschap) zijn er de meer specifieke vakken per gekozen taal (taalbeheersing en oefeningen, letterkunde, …).
In de opleiding leer je de taal beheersen in al haar facetten, gesproken en geschreven en dit zowel in literaire als in zakelijke context. Er wordt voor de moderne talen veel belang gehecht aan vaardigheden als teksten schrijven, correcte uitspraak hanteren, lezen, …
Voor de klassieke talen (Latijn, Grieks) wordt vooral leesvaardigheid getraind en minder de praktische taalbeheersing.
De talen waaruit kan gekozen worden zijn: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Hebreeuws, Latijn, Grieks, Italiaans, Spaans, Zweeds.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Een uitgesproken aanleg voor talen in het algemeen en een goede verbale begaafdheid zijn voorwaarden voor een succesvol studieverloop.
Kies je voor Nederlands, Frans en Engels dan wordt verwacht dat je een actieve kennis hebt van de basiswoordenschat en grammatica van deze talen.
Voor Duits, Italiaans, Spaans, Latijn, Grieks en Zweeds heb je geen voorkennis nodig. 
Om Latijn én Grieks te combineren, moet je kennis van ten minste één taal op het niveau laatste jaar secundair onderwijs staan. Voorkennis van beide talen is niet nodig; voor de tweede taal kun je namelijk een inhaaltraject volgen. 
Als je een klassieke met een moderne taal combineert, is voorkennis van de klassieke taal niet vereist.
Je volgt voor de klassieke taal dan het inhaaltraject.Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Taal- en letterkunde - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


Taal- en letterkunde is de wetenschappelijke en theoretische studie van een groep talen en de letterkunde van die talen, gekaderd in het geheel van de beschavingsgeschiedenis, literaire en filosofische stromingen van die talengroep.
Je kiest vanaf het eerste jaar 1 of 2 talen uit het aanbod, dat varieert per universiteit.
Er wordt uitgegaan van de volledige gelijkwaardigheid van de bestudeerde ta(len)al en het evenwicht in het programma tussen de pijlers: literatuurwetenschap, taalkunde en taalbeheersing, geschiedenis en cultuur van de taalgebieden.
Naast een aantal gemeenschappelijke vakken (bv. wijsbegeerte, algemene taalkunde, cultuurgeschiedenis, literatuurwetenschap) zijn er de meer specifieke vakken per gekozen taal (taalbeheersing en oefeningen, letterkunde, …).
In de opleiding leer je de taal beheersen in al haar facetten, gesproken en geschreven en dit zowel in literaire als in zakelijke context. Er wordt voor de moderne talen veel belang gehecht aan vaardigheden als teksten schrijven, correcte uitspraak hanteren, lezen, …
Voor de klassieke talen (Latijn, Grieks) wordt vooral leesvaardigheid getraind en minder de praktische taalbeheersing.
De talen waaruit kan gekozen worden zijn: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Hebreeuws, Latijn, Grieks, Italiaans, Spaans, Zweeds.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Een uitgesproken aanleg voor talen in het algemeen en een goede verbale begaafdheid zijn voorwaarden voor een succesvol studieverloop.
Kies je voor Nederlands, Frans en Engels dan wordt verwacht dat je een actieve kennis hebt van de basiswoordenschat en grammatica van deze talen.
Voor Duits, Italiaans, Spaans, Latijn, Grieks en Zweeds heb je geen voorkennis nodig. 
Om Latijn én Grieks te combineren, moet je kennis van ten minste één taal op het niveau laatste jaar secundair onderwijs staan. Voorkennis van beide talen is niet nodig; voor de tweede taal kun je namelijk een inhaaltraject volgen. 
Als je een klassieke met een moderne taal combineert, is voorkennis van de klassieke taal niet vereist.
Je volgt voor de klassieke taal dan het inhaaltraject.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Mogelijke talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans.
Combinatiemogelijkheden:

 • Duits met Spaans of Theater-, film- en literatuurwetenschap
 • Engels met Duits of Spaans of Theater-, film- en literatuurwetenschap
 • Frans met Duits of Engels of Spaans of Theater-, film- en literatuurwetenschap
 • Nederlands of Duits of Engels of Frans of Spaans of Theater-, film- en literatuurwetenschap
 • Spaans met Theater-, film- en literatuurwetenschap.

Theater-, film- en literatuurwetenschap


KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk

Kulak organiseert enkel de 1e en 2de bachelorfase. Mogelijke talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits of Spaans.

Toegepaste taalkunde
 

Dit pakket is gericht op doorstroming naar de derde bachelor toegepaste taalkunde aan de KU Leuven in Antwerpen of Brussel.


Universiteit Gent - Campus Gent

Je kiest twee talen uit een aanbod van negen. Gedurende de eerste twee jaren van de opleiding wegen die twee talen in het programma precies even zwaar. In je derde jaar krijg je de gelegenheid om de studie van één van de twee gekozen talen extra te beklemtonen en eveneens om je in de taal- of letterkunde te specialiseren.
Mogelijke taalcombinaties:

 • Duits met Grieks of Italiaans of Spaans of Zweeds
 • Engels met Duits of Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Zweeds
 • Frans met Duits of Engels of Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Zweeds
 • Latijn met Grieks of Italiaans of Spaans of Zweeds
 • Nederlands met Duits of Engels of Frans of Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Zweeds.

Naast een aanlooptraject naar verdere studie of een vrije keuze (beide van 15 studiepunten), zijn er nog onderstaande keuzetrajecten.

De klassieke traditie

Derde taal

Literatuurwetenschap

Onderwijs

Taalwetenschap

Verwante talenInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mogelijke combinaties: 
Duits met Frans of Spaans
Engels met Duits of Frans of Italiaans of Spaans
Frans met Italiaans of Spaans 
Nederlands met Duits of Engels of Frans of Italiaans of Spaans
Italiaans met Duits
Spaans met Italiaans 
Je kan ook kiezen voor modules die vakken ontlenen aan andere richtingen zoals Geschiedenis, Kunstwetenschappen en Archeologie, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Journalistiek.
Je kan ook kiezen om je blik op de wereld nog verder te verruimen dankzij de module Chinese taal, cultuur en maatschappij.

KU Leuven

De twee talen die je kiest, wegen in je bachelorporgramma even zwaar. Je bestudeert de talen vanuit drie invalshoeken: de literatuur, de taalkunde en taal en tekst (taalbeheersing). Ook die invalshoeken komen in het programma evenwaardig aan bod. 
Mogelijke combinaties:

 • Nederlands met Duits of Engels of Frans of Klassiek Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Hebreeuws
 • Frans met Nederlands of Duits of Engels of Klassiek Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans
 • Engels met Nederlands of Duits of Frans of Klassiek Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Hebreeuws
 • Latijn met Nederlands of Duits of Engels of Frans of Klassiek Grieks of Italiaans of Spaans of Hebreeuws
 • Duits met Nederlands of Engels of Frans of Klassiek Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Hebreeuws
 • Grieks met Nederlands of Duits of Engels of Frans of Latijn of Hebreeuws
 • Italiaans met Nederlands of Duits of Engels of Frans of Latijn of Hebreeuws
 • Spaans met Nederlands of Duits of Engels of Frans of Latijn of Hebreeuws
 • Hebreeuws met Nederlands of Duits of Engels of Latijn of  Italiaans of Spaans


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Taal- en letterkunde 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Grieks, Latijn, Nederlands, Spaans,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk
056 24 61 38    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een taalkundige onderzoekt de taal- en letterkunde.
Als onderzoeker is hij gespecialiseerd in een bepaald onderwerp (grammatica, letterkunde, …).
Hij kan ook werkzaamheden vervullen op het gebied van communicatie, redactie, documentatie, voorlichting of taaltraining.
Veel voorkomende functies zijn communicatiedeskundige, beleids- en marketingmedewerker (voornamelijk in meertalige ondernemingen), voorlichter, redacteur, vertaler (literair of zakelijk), journalist of uitgever.
Ook vorming in bedrijven of diensten is een optie. Daarnaast is ook de culturele sector zeker een mogelijkheid.  
Tot voor enkele jaren kwamen de meeste afgestudeerden in de Taal- en letterkunde als leraar in het onderwijs terecht.
Dit blijft uiteraard zeker mogelijk, na het volgen van een lerarenopleiding.
Een aantal afgestudeerden vindt een uitweg in het wetenschappelijk onderzoek.
Wegens de brede vorming, talenkennis en taalvaardigheid vinden afgestudeerden ook een job in het bedrijfsleven, de overheidssector en internationale instellingen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leraar Frans ( knelpuntberoep)
Leraar Nederlands ( knelpuntberoep)
Onderzoeker humane wetenschappen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 454 1,65 59,00 46 63 57 103 147 38
Grieks-Latijn (ASO) 280 20,54 89,68 5 8 9 35 212 11
Grieks-wiskunde (ASO) 40 2,61 89,92 0 1 2 7 30 0
Humane wetenschappen (ASO) 348 1,33 54,60 51 53 49 72 98 25
Latijn-moderne talen (ASO) 853 11,09 78,35 34 50 67 187 491 24
Latijn-wetenschappen (ASO) 118 1,87 79,28 4 7 11 24 70 2
Latijn-wiskunde (ASO) 264 2,32 86,94 7 9 11 30 191 16
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 279 2,76 66,90 22 30 28 71 113 15
Moderne talen-wiskunde (ASO) 67 5,83 73,86 2 6 7 17 34 1
Secretariaat-talen (TSO) 34 0,75 38,64 12 5 5 4 6 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 45 0,18 22,99 16 10 2 7 2 8
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 96 0,25 70,88 11 5 12 20 44 4
Woordkunst-drama (KSO) 40 3,81 47,52 4 10 5 9 8 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-03-2020

Taal- en letterkunde - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


Taal- en letterkunde is de wetenschappelijke en theoretische studie van een groep talen en de letterkunde van die talen, gekaderd in het geheel van de beschavingsgeschiedenis, literaire en filosofische stromingen van die talengroep.
Je kiest vanaf het eerste jaar 1 of 2 talen uit het aanbod, dat varieert per universiteit.
Er wordt uitgegaan van de volledige gelijkwaardigheid van de bestudeerde ta(len)al en het evenwicht in het programma tussen de pijlers: literatuurwetenschap, taalkunde en taalbeheersing, geschiedenis en cultuur van de taalgebieden.
Naast een aantal gemeenschappelijke vakken (bv. wijsbegeerte, algemene taalkunde, cultuurgeschiedenis, literatuurwetenschap) zijn er de meer specifieke vakken per gekozen taal (taalbeheersing en oefeningen, letterkunde, …).
In de opleiding leer je de taal beheersen in al haar facetten, gesproken en geschreven en dit zowel in literaire als in zakelijke context. Er wordt voor de moderne talen veel belang gehecht aan vaardigheden als teksten schrijven, correcte uitspraak hanteren, lezen, …
Voor de klassieke talen (Latijn, Grieks) wordt vooral leesvaardigheid getraind en minder de praktische taalbeheersing.
De talen waaruit kan gekozen worden zijn: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Hebreeuws, Latijn, Grieks, Italiaans, Spaans, Zweeds.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Een uitgesproken aanleg voor talen in het algemeen en een goede verbale begaafdheid zijn voorwaarden voor een succesvol studieverloop.
Kies je voor Nederlands, Frans en Engels dan wordt verwacht dat je een actieve kennis hebt van de basiswoordenschat en grammatica van deze talen.
Voor Duits, Italiaans, Spaans, Latijn, Grieks en Zweeds heb je geen voorkennis nodig. 
Om Latijn én Grieks te combineren, moet je kennis van ten minste één taal op het niveau laatste jaar secundair onderwijs staan. Voorkennis van beide talen is niet nodig; voor de tweede taal kun je namelijk een inhaaltraject volgen. 
Als je een klassieke met een moderne taal combineert, is voorkennis van de klassieke taal niet vereist.
Je volgt voor de klassieke taal dan het inhaaltraject.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Mogelijke talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans.
Combinatiemogelijkheden:

 • Duits met Spaans of Theater-, film- en literatuurwetenschap
 • Engels met Duits of Spaans of Theater-, film- en literatuurwetenschap
 • Frans met Duits of Engels of Spaans of Theater-, film- en literatuurwetenschap
 • Nederlands of Duits of Engels of Frans of Spaans of Theater-, film- en literatuurwetenschap
 • Spaans met Theater-, film- en literatuurwetenschap.

Theater-, film- en literatuurwetenschap


KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk

Kulak organiseert enkel de 1e en 2de bachelorfase. Mogelijke talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits of Spaans.

Toegepaste taalkunde
 

Dit pakket is gericht op doorstroming naar de derde bachelor toegepaste taalkunde aan de KU Leuven in Antwerpen of Brussel.


Universiteit Gent - Campus Gent

Je kiest twee talen uit een aanbod van negen. Gedurende de eerste twee jaren van de opleiding wegen die twee talen in het programma precies even zwaar. In je derde jaar krijg je de gelegenheid om de studie van één van de twee gekozen talen extra te beklemtonen en eveneens om je in de taal- of letterkunde te specialiseren.
Mogelijke taalcombinaties:

 • Duits met Grieks of Italiaans of Spaans of Zweeds
 • Engels met Duits of Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Zweeds
 • Frans met Duits of Engels of Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Zweeds
 • Latijn met Grieks of Italiaans of Spaans of Zweeds
 • Nederlands met Duits of Engels of Frans of Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Zweeds.

Naast een aanlooptraject naar verdere studie of een vrije keuze (beide van 15 studiepunten), zijn er nog onderstaande keuzetrajecten.

De klassieke traditie

Derde taal

Literatuurwetenschap

Onderwijs

Taalwetenschap

Verwante talenInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mogelijke combinaties: 
Duits met Frans of Spaans
Engels met Duits of Frans of Italiaans of Spaans
Frans met Italiaans of Spaans 
Nederlands met Duits of Engels of Frans of Italiaans of Spaans
Italiaans met Duits
Spaans met Italiaans 
Je kan ook kiezen voor modules die vakken ontlenen aan andere richtingen zoals Geschiedenis, Kunstwetenschappen en Archeologie, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Journalistiek.
Je kan ook kiezen om je blik op de wereld nog verder te verruimen dankzij de module Chinese taal, cultuur en maatschappij.

KU Leuven

De twee talen die je kiest, wegen in je bachelorporgramma even zwaar. Je bestudeert de talen vanuit drie invalshoeken: de literatuur, de taalkunde en taal en tekst (taalbeheersing). Ook die invalshoeken komen in het programma evenwaardig aan bod. 
Mogelijke combinaties:

 • Nederlands met Duits of Engels of Frans of Klassiek Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Hebreeuws
 • Frans met Nederlands of Duits of Engels of Klassiek Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans
 • Engels met Nederlands of Duits of Frans of Klassiek Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Hebreeuws
 • Latijn met Nederlands of Duits of Engels of Frans of Klassiek Grieks of Italiaans of Spaans of Hebreeuws
 • Duits met Nederlands of Engels of Frans of Klassiek Grieks of Italiaans of Latijn of Spaans of Hebreeuws
 • Grieks met Nederlands of Duits of Engels of Frans of Latijn of Hebreeuws
 • Italiaans met Nederlands of Duits of Engels of Frans of Latijn of Hebreeuws
 • Spaans met Nederlands of Duits of Engels of Frans of Latijn of Hebreeuws
 • Hebreeuws met Nederlands of Duits of Engels of Latijn of  Italiaans of Spaans


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Taal- en letterkunde 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Grieks, Latijn, Nederlands, Spaans,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk
056 24 61 38    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een taalkundige onderzoekt de taal- en letterkunde.
Als onderzoeker is hij gespecialiseerd in een bepaald onderwerp (grammatica, letterkunde, …).
Hij kan ook werkzaamheden vervullen op het gebied van communicatie, redactie, documentatie, voorlichting of taaltraining.
Veel voorkomende functies zijn communicatiedeskundige, beleids- en marketingmedewerker (voornamelijk in meertalige ondernemingen), voorlichter, redacteur, vertaler (literair of zakelijk), journalist of uitgever.
Ook vorming in bedrijven of diensten is een optie. Daarnaast is ook de culturele sector zeker een mogelijkheid.  
Tot voor enkele jaren kwamen de meeste afgestudeerden in de Taal- en letterkunde als leraar in het onderwijs terecht.
Dit blijft uiteraard zeker mogelijk, na het volgen van een lerarenopleiding.
Een aantal afgestudeerden vindt een uitweg in het wetenschappelijk onderzoek.
Wegens de brede vorming, talenkennis en taalvaardigheid vinden afgestudeerden ook een job in het bedrijfsleven, de overheidssector en internationale instellingen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leraar Frans ( knelpuntberoep)
Leraar Nederlands ( knelpuntberoep)
Onderzoeker humane wetenschappen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 454 1,65 59,00 46 63 57 103 147 38
Grieks-Latijn (ASO) 280 20,54 89,68 5 8 9 35 212 11
Grieks-wiskunde (ASO) 40 2,61 89,92 0 1 2 7 30 0
Humane wetenschappen (ASO) 348 1,33 54,60 51 53 49 72 98 25
Latijn-moderne talen (ASO) 853 11,09 78,35 34 50 67 187 491 24
Latijn-wetenschappen (ASO) 118 1,87 79,28 4 7 11 24 70 2
Latijn-wiskunde (ASO) 264 2,32 86,94 7 9 11 30 191 16
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 279 2,76 66,90 22 30 28 71 113 15
Moderne talen-wiskunde (ASO) 67 5,83 73,86 2 6 7 17 34 1
Secretariaat-talen (TSO) 34 0,75 38,64 12 5 5 4 6 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 45 0,18 22,99 16 10 2 7 2 8
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 96 0,25 70,88 11 5 12 20 44 4
Woordkunst-drama (KSO) 40 3,81 47,52 4 10 5 9 8 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-03-2020