Vergelijkende moderne letterkunde - Master

 

UGent
De opbouw van het programma is drieledig:
1. vakken (35 sp),
2. stage (10 sp)
3. masterproef (15 sp).
Je volgt drie verplichte vakken (samen 15 sp) die methodologisch van opzet zijn en literatuurwetenschappelijke problemen in algemene en vergelijkende termen benaderen:
1. Literatuur en maatschappij gaat na hoe de moderne literatuur zich verhoudt tot de samenleving.
Wat leert de literatuur ons over de samenleving?
En welke sociale, economische en politieke factoren bepalen de literatuur?
2. Theoretische literatuurwetenschap biedt een overzicht van de vele analytische methodes waarmee je literaire teksten kunt analyseren.
Op welke manieren kunnen we een tekst lezen?
Tot op welke hoogte stuurt onze leesmethode de interpretatie van een tekst?
3. Actuele problemen uit de vergelijkende literatuurwetenschap gaat dieper in op enkele debatten over de plaats en functie van de literatuur in de cultuur(geschiedenis).
De relatie tussen het menselijke brein en literatuur, de relatie tussen filmbeelden en literaire beelden en de relatie tussen identiteit en literaire teksten vormen de zwaartepunten.
4. Literatuur in het culturele veld laat je op een interactieve manier kennis maken met de verschillende actoren die in het (Vlaamse) literaire landschap actief zijn.
Door theoretisch onderbouwde debatten met professionals uit het beroepenveld verwerf je inzicht in het functioneren van de instellingen waar je tijdens je stage en latere loopbaan aan de slag gaat.
Daarnaast kan je – mede op grond van eerder gekozen specialisaties in de bacheloropleiding en in het licht van de masterproef – kiezen uit o.a. een waaier van ‘letterkundige’ vakken uit de masteropleidingen Taal- en letterkunde en Talen en culturen (bv. Engelse letterkunde, Hispano-Amerikaanse letterkunde, Russische letterkunde …).
Tot de keuzevakken behoren ook andere methodologische vakken uit de Master in de kunstwetenschappen (o.a. Dramaturgie, Theorieën van de cultuurgeschiedenis, Ontwikkeling en esthetiek van de film, Beeldstrategieën van film, fotografie en videokunst).
Op die manier wordt de opleiding ook interessant voor wie een dramaturgische functie in een theatergezelschap of een andere culturele instelling wil opnemen.
Tijdens de opleiding moet je een stage volgen en een masterproef schrijven.
Eventueel sluiten stage en masterproef qua onderwerp bij elkaar aan.
Wil je een academisch zwaartepunt in je opleiding inbouwen, dan krijg je de mogelijkheid stage te lopen bij één van de lopende wetenschappelijke projecten van universitaire onderzoeksgroepen.
Wie een professioneel zwaartepunt in de opleiding wenst in te bouwen, loopt stage bij één van de professionele partners met wie de opleiding samenwerkt en die actief zijn in één van de volgende domeinen:
-pers en kritiek (tijdschriften, boekenbijlagen, radio);
-letterenbeleid (Vlaams Fonds voor de Letteren);
-archieven (Centrum voor Tekst- en Bronnenstudie);
-uitgeverijen;
-literaire organisaties (Het Beschrijf, Druksel, Vooruit Letterenprogramma);
-bibliotheek;
-theatergezelschappen (dramaturgische functies). 


Studiepunten

60

Vergelijkende moderne letterkunde - Master

UGent
De opbouw van het programma is drieledig:
1. vakken (35 sp),
2. stage (10 sp)
3. masterproef (15 sp).
Je volgt drie verplichte vakken (samen 15 sp) die methodologisch van opzet zijn en literatuurwetenschappelijke problemen in algemene en vergelijkende termen benaderen:
1. Literatuur en maatschappij gaat na hoe de moderne literatuur zich verhoudt tot de samenleving.
Wat leert de literatuur ons over de samenleving?
En welke sociale, economische en politieke factoren bepalen de literatuur?
2. Theoretische literatuurwetenschap biedt een overzicht van de vele analytische methodes waarmee je literaire teksten kunt analyseren.
Op welke manieren kunnen we een tekst lezen?
Tot op welke hoogte stuurt onze leesmethode de interpretatie van een tekst?
3. Actuele problemen uit de vergelijkende literatuurwetenschap gaat dieper in op enkele debatten over de plaats en functie van de literatuur in de cultuur(geschiedenis).
De relatie tussen het menselijke brein en literatuur, de relatie tussen filmbeelden en literaire beelden en de relatie tussen identiteit en literaire teksten vormen de zwaartepunten.
4. Literatuur in het culturele veld laat je op een interactieve manier kennis maken met de verschillende actoren die in het (Vlaamse) literaire landschap actief zijn.
Door theoretisch onderbouwde debatten met professionals uit het beroepenveld verwerf je inzicht in het functioneren van de instellingen waar je tijdens je stage en latere loopbaan aan de slag gaat.
Daarnaast kan je – mede op grond van eerder gekozen specialisaties in de bacheloropleiding en in het licht van de masterproef – kiezen uit o.a. een waaier van ‘letterkundige’ vakken uit de masteropleidingen Taal- en letterkunde en Talen en culturen (bv. Engelse letterkunde, Hispano-Amerikaanse letterkunde, Russische letterkunde …).
Tot de keuzevakken behoren ook andere methodologische vakken uit de Master in de kunstwetenschappen (o.a. Dramaturgie, Theorieën van de cultuurgeschiedenis, Ontwikkeling en esthetiek van de film, Beeldstrategieën van film, fotografie en videokunst).
Op die manier wordt de opleiding ook interessant voor wie een dramaturgische functie in een theatergezelschap of een andere culturele instelling wil opnemen.
Tijdens de opleiding moet je een stage volgen en een masterproef schrijven.
Eventueel sluiten stage en masterproef qua onderwerp bij elkaar aan.
Wil je een academisch zwaartepunt in je opleiding inbouwen, dan krijg je de mogelijkheid stage te lopen bij één van de lopende wetenschappelijke projecten van universitaire onderzoeksgroepen.
Wie een professioneel zwaartepunt in de opleiding wenst in te bouwen, loopt stage bij één van de professionele partners met wie de opleiding samenwerkt en die actief zijn in één van de volgende domeinen:
-pers en kritiek (tijdschriften, boekenbijlagen, radio);
-letterenbeleid (Vlaams Fonds voor de Letteren);
-archieven (Centrum voor Tekst- en Bronnenstudie);
-uitgeverijen;
-literaire organisaties (Het Beschrijf, Druksel, Vooruit Letterenprogramma);
-bibliotheek;
-theatergezelschappen (dramaturgische functies). 


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Vergelijkende moderne letterkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Vergelijkende moderne letterkunde

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De masteropleiding opent dezelfde mogelijkheden op de arbeidsmarkt als andere masters in de taal- en letterkunde.
De stage opent nieuwe mogelijkheden binnen het literaire bedrijf en het bredere culturele veld. 
Je kunt aan de slag in de culturele sector (musea, uitgeverijen, theatergezelschappen, literaire organisaties, archieven, pers, bibliotheken en culturele centra).
Voor wie een bijzondere belangstelling voor de theoretische studie van de literatuurwetenschap heeft, biedt de opleiding ook aantrekkelijke perspectieven in het wetenschappelijk onderzoek.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.


Gegevens bijgewerkt tot 20-03-2017

Vergelijkende moderne letterkunde - Master

UGent
De opbouw van het programma is drieledig:
1. vakken (35 sp),
2. stage (10 sp)
3. masterproef (15 sp).
Je volgt drie verplichte vakken (samen 15 sp) die methodologisch van opzet zijn en literatuurwetenschappelijke problemen in algemene en vergelijkende termen benaderen:
1. Literatuur en maatschappij gaat na hoe de moderne literatuur zich verhoudt tot de samenleving.
Wat leert de literatuur ons over de samenleving?
En welke sociale, economische en politieke factoren bepalen de literatuur?
2. Theoretische literatuurwetenschap biedt een overzicht van de vele analytische methodes waarmee je literaire teksten kunt analyseren.
Op welke manieren kunnen we een tekst lezen?
Tot op welke hoogte stuurt onze leesmethode de interpretatie van een tekst?
3. Actuele problemen uit de vergelijkende literatuurwetenschap gaat dieper in op enkele debatten over de plaats en functie van de literatuur in de cultuur(geschiedenis).
De relatie tussen het menselijke brein en literatuur, de relatie tussen filmbeelden en literaire beelden en de relatie tussen identiteit en literaire teksten vormen de zwaartepunten.
4. Literatuur in het culturele veld laat je op een interactieve manier kennis maken met de verschillende actoren die in het (Vlaamse) literaire landschap actief zijn.
Door theoretisch onderbouwde debatten met professionals uit het beroepenveld verwerf je inzicht in het functioneren van de instellingen waar je tijdens je stage en latere loopbaan aan de slag gaat.
Daarnaast kan je – mede op grond van eerder gekozen specialisaties in de bacheloropleiding en in het licht van de masterproef – kiezen uit o.a. een waaier van ‘letterkundige’ vakken uit de masteropleidingen Taal- en letterkunde en Talen en culturen (bv. Engelse letterkunde, Hispano-Amerikaanse letterkunde, Russische letterkunde …).
Tot de keuzevakken behoren ook andere methodologische vakken uit de Master in de kunstwetenschappen (o.a. Dramaturgie, Theorieën van de cultuurgeschiedenis, Ontwikkeling en esthetiek van de film, Beeldstrategieën van film, fotografie en videokunst).
Op die manier wordt de opleiding ook interessant voor wie een dramaturgische functie in een theatergezelschap of een andere culturele instelling wil opnemen.
Tijdens de opleiding moet je een stage volgen en een masterproef schrijven.
Eventueel sluiten stage en masterproef qua onderwerp bij elkaar aan.
Wil je een academisch zwaartepunt in je opleiding inbouwen, dan krijg je de mogelijkheid stage te lopen bij één van de lopende wetenschappelijke projecten van universitaire onderzoeksgroepen.
Wie een professioneel zwaartepunt in de opleiding wenst in te bouwen, loopt stage bij één van de professionele partners met wie de opleiding samenwerkt en die actief zijn in één van de volgende domeinen:
-pers en kritiek (tijdschriften, boekenbijlagen, radio);
-letterenbeleid (Vlaams Fonds voor de Letteren);
-archieven (Centrum voor Tekst- en Bronnenstudie);
-uitgeverijen;
-literaire organisaties (Het Beschrijf, Druksel, Vooruit Letterenprogramma);
-bibliotheek;
-theatergezelschappen (dramaturgische functies). 


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Vergelijkende moderne letterkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Vergelijkende moderne letterkunde

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De masteropleiding opent dezelfde mogelijkheden op de arbeidsmarkt als andere masters in de taal- en letterkunde.
De stage opent nieuwe mogelijkheden binnen het literaire bedrijf en het bredere culturele veld. 
Je kunt aan de slag in de culturele sector (musea, uitgeverijen, theatergezelschappen, literaire organisaties, archieven, pers, bibliotheken en culturele centra).
Voor wie een bijzondere belangstelling voor de theoretische studie van de literatuurwetenschap heeft, biedt de opleiding ook aantrekkelijke perspectieven in het wetenschappelijk onderzoek.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.


Gegevens bijgewerkt tot 20-03-2017