Social sciences : Political sciences (E) - Academische bachelor

 

Algemene info


The Bachelor in Social Sciences is the joint project of Ghent University and the Vrije Universiteit Brussel. 
All courses take place in Brussels, at the campus of the Vrije Universiteit Brussel.
The registration also takes place at the Vrije Universiteit Brussel.
This English-taught programme tears down the walls between political science, sociology and communication studies, allowing for a synergy between these three disciplines.
Social Sciences offers knowledge on several influential factors with a vast impact on society: political organisations and power, human interaction and digital networks.
Studying the three aforementioned disciplines isn’t possible without the strong methodological core this programme offers: an indispensable discipline for all scientific research, where you’ll learn domain specific methodologies and statistics, with plenty of opportunities to put theory into practice. 
During the first two years of your programme, you’ll get acquainted with Political Studies, Sociology and Communication Studies. You’ll be taking a critical look at timeless issues that arise in political science and immerse yourself in the world of thought of sociologists, when you’re not pondering the research questions that are raised during the classes of ‘communication studies’.
Then, in your third year, you’ll be able to choose one of those three to specialise in, along with one advanced research methods course linked to your chosen orientation.


Political Science:
In your first year you spend quite some time coming to terms with fundamental principles and concepts in political science.
In your second year, you start applying these for a critical look at timeless issues in political science - you learn about the political deliberation of conflict and contradiction in societies.
If you choose the political orientation for your third bachelor year, the focus of your courses shifts to contemporary global and European topics. 
 


The programme also provides for an optional methodological course, which you can use to improve your methodological knowledge.
By the end of the bachelor’s education, you’ll write a bachelor paper.
This will be accompanied by discussion seminars: all aiming for the integration of the theoretical and methodological knowledge, skills and attitudes you’ve already acquired throughout the programme.
The internship can be a part of this paper: you might have research questions that you can answer through an internship in the international institutions and international social- and media organisations located in Brussels.


Students can combine the research of their bachelor paper with an internship in one of the many international organizations located in Brussels. This internship is not mandatory, but provides the opportunity to gain field experience in international organizations.
The internship should be related to the research questions of the bachelor paper.
In case of an internship, the bachelor paper will account for 6 SP, the internship for an additional 6 SP.
The internship will last for maximum 8 weeks.


Aanvullende info:

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Universiteit Gent - Campus Gent


Studiepunten

180

Social sciences : Political sciences (E) - Academische bachelor

Algemene info


The Bachelor in Social Sciences is the joint project of Ghent University and the Vrije Universiteit Brussel. 
All courses take place in Brussels, at the campus of the Vrije Universiteit Brussel.
The registration also takes place at the Vrije Universiteit Brussel.
This English-taught programme tears down the walls between political science, sociology and communication studies, allowing for a synergy between these three disciplines.
Social Sciences offers knowledge on several influential factors with a vast impact on society: political organisations and power, human interaction and digital networks.
Studying the three aforementioned disciplines isn’t possible without the strong methodological core this programme offers: an indispensable discipline for all scientific research, where you’ll learn domain specific methodologies and statistics, with plenty of opportunities to put theory into practice. 
During the first two years of your programme, you’ll get acquainted with Political Studies, Sociology and Communication Studies. You’ll be taking a critical look at timeless issues that arise in political science and immerse yourself in the world of thought of sociologists, when you’re not pondering the research questions that are raised during the classes of ‘communication studies’.
Then, in your third year, you’ll be able to choose one of those three to specialise in, along with one advanced research methods course linked to your chosen orientation.


Political Science:
In your first year you spend quite some time coming to terms with fundamental principles and concepts in political science.
In your second year, you start applying these for a critical look at timeless issues in political science - you learn about the political deliberation of conflict and contradiction in societies.
If you choose the political orientation for your third bachelor year, the focus of your courses shifts to contemporary global and European topics. 
 


The programme also provides for an optional methodological course, which you can use to improve your methodological knowledge.
By the end of the bachelor’s education, you’ll write a bachelor paper.
This will be accompanied by discussion seminars: all aiming for the integration of the theoretical and methodological knowledge, skills and attitudes you’ve already acquired throughout the programme.
The internship can be a part of this paper: you might have research questions that you can answer through an internship in the international institutions and international social- and media organisations located in Brussels.


Students can combine the research of their bachelor paper with an internship in one of the many international organizations located in Brussels. This internship is not mandatory, but provides the opportunity to gain field experience in international organizations.
The internship should be related to the research questions of the bachelor paper.
In case of an internship, the bachelor paper will account for 6 SP, the internship for an additional 6 SP.
The internship will last for maximum 8 weeks.


Aanvullende info:

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Universiteit Gent - Campus Gent


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Social sciences 

Afstudeerrichting: Political sciences (E)

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

Social sciences : Communication studies (E) (Academische bachelor - HO)
Social sciences : Sociology (E) (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

There is no doubt that Bachelors of Sciences in Social Sciences (BScSS) will stand out on the labour market. However, the biggest added value of the program lies in paving the way for ambitious follow-up trajectories, such as Master programs and internships. 
Your third bachelor year is designed to help you prepare for this choice. You ‘major’ in one of the three social sciences composing the program.
It allows you to build expertise in this domain, but without losing track of the other two.
That way all choices for Master programs remain open, but you’ll have more insight on what you really want to master in. 

At the same time, this last bachelor year offers you multiple contacts with professionals from organisations gravitating around the EU institutions through guest lectures, site visits and internships.
A great way to start building your network, with an eye on the future.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.


Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 11-09-2017

Social sciences : Political sciences (E) - Academische bachelor

Algemene info


The Bachelor in Social Sciences is the joint project of Ghent University and the Vrije Universiteit Brussel. 
All courses take place in Brussels, at the campus of the Vrije Universiteit Brussel.
The registration also takes place at the Vrije Universiteit Brussel.
This English-taught programme tears down the walls between political science, sociology and communication studies, allowing for a synergy between these three disciplines.
Social Sciences offers knowledge on several influential factors with a vast impact on society: political organisations and power, human interaction and digital networks.
Studying the three aforementioned disciplines isn’t possible without the strong methodological core this programme offers: an indispensable discipline for all scientific research, where you’ll learn domain specific methodologies and statistics, with plenty of opportunities to put theory into practice. 
During the first two years of your programme, you’ll get acquainted with Political Studies, Sociology and Communication Studies. You’ll be taking a critical look at timeless issues that arise in political science and immerse yourself in the world of thought of sociologists, when you’re not pondering the research questions that are raised during the classes of ‘communication studies’.
Then, in your third year, you’ll be able to choose one of those three to specialise in, along with one advanced research methods course linked to your chosen orientation.


Political Science:
In your first year you spend quite some time coming to terms with fundamental principles and concepts in political science.
In your second year, you start applying these for a critical look at timeless issues in political science - you learn about the political deliberation of conflict and contradiction in societies.
If you choose the political orientation for your third bachelor year, the focus of your courses shifts to contemporary global and European topics. 
 


The programme also provides for an optional methodological course, which you can use to improve your methodological knowledge.
By the end of the bachelor’s education, you’ll write a bachelor paper.
This will be accompanied by discussion seminars: all aiming for the integration of the theoretical and methodological knowledge, skills and attitudes you’ve already acquired throughout the programme.
The internship can be a part of this paper: you might have research questions that you can answer through an internship in the international institutions and international social- and media organisations located in Brussels.


Students can combine the research of their bachelor paper with an internship in one of the many international organizations located in Brussels. This internship is not mandatory, but provides the opportunity to gain field experience in international organizations.
The internship should be related to the research questions of the bachelor paper.
In case of an internship, the bachelor paper will account for 6 SP, the internship for an additional 6 SP.
The internship will last for maximum 8 weeks.


Aanvullende info:

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Universiteit Gent - Campus Gent


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Social sciences 

Afstudeerrichting: Political sciences (E)

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

Social sciences : Communication studies (E) (Academische bachelor - HO)
Social sciences : Sociology (E) (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

There is no doubt that Bachelors of Sciences in Social Sciences (BScSS) will stand out on the labour market. However, the biggest added value of the program lies in paving the way for ambitious follow-up trajectories, such as Master programs and internships. 
Your third bachelor year is designed to help you prepare for this choice. You ‘major’ in one of the three social sciences composing the program.
It allows you to build expertise in this domain, but without losing track of the other two.
That way all choices for Master programs remain open, but you’ll have more insight on what you really want to master in. 

At the same time, this last bachelor year offers you multiple contacts with professionals from organisations gravitating around the EU institutions through guest lectures, site visits and internships.
A great way to start building your network, with an eye on the future.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.


Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 11-09-2017