Management en het beleid van de gezondheidszorg : Management - Master

 

KU Leuven
Dit is een opleiding voor studenten die een leidinggevende en sturende loopbaan in de gezondheidszorg ambiëren.
De opleiding wil je in eerste instantie vertrouwd maken met en leren functioneren binnen de complexiteit van het gezondheidszorgsysteem.
In een eerste fase verwerf je de nodige kennis over de concepten en methoden van gezondheidszorgmanagement en -beleid.
Daarna leer je deze kennis bijwerken en toepassen in concrete situaties.
Een nauwe interactie tussen zorgpraktijk en het beleid en management staan hierbij steeds centraal.
Het programma biedt een breed perspectief door niet enkel de Belgische gezondheidszorg te bestuderen, maar tevens ruime aandacht te besteden aan de beleids- en managementontwikkelingen op internationaal vlak.
Het onderwijs wordt ondersteund vanuit wetenschappelijk onderzoek rond gezondheidszorgmanagement en -beleid binnen en buiten het centrum, in samenwerking met andere onderzoeksgroepen in eigen land en in het buitenland.
De afstudeerrichting management is een academische opleiding waar je complexe besturings- en managementvraagstukken vanuit diverse theoretische perspectieven leert analyseren, verklaren en oplossen. Na afstuderen heb je fundamentele kennis van en inzicht in primaire zorgprocessen en organisatorische processen.
Je beschikt bovendien over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor strategisch en tactisch management. 
De afstudeerrichting combineert invalshoeken uit de disciplines bedrijfseconomie en financieel management, organisatiewetenschappen, humanresourcemanagement, logistiek management, kennismanagement en kwaliteitszorg.
Al deze invalshoeken spelen een rol bij de wisselwerking tussen het strategische beleid en de inrichting van primaire (zorg)processen.
De theoretische concepten en principes uit de verschillende functionele managementgebieden worden geïntegreerd aangereikt in een interactieve leeromgeving.


Studiepunten

60

Management en het beleid van de gezondheidszorg : Management - Master

KU Leuven
Dit is een opleiding voor studenten die een leidinggevende en sturende loopbaan in de gezondheidszorg ambiëren.
De opleiding wil je in eerste instantie vertrouwd maken met en leren functioneren binnen de complexiteit van het gezondheidszorgsysteem.
In een eerste fase verwerf je de nodige kennis over de concepten en methoden van gezondheidszorgmanagement en -beleid.
Daarna leer je deze kennis bijwerken en toepassen in concrete situaties.
Een nauwe interactie tussen zorgpraktijk en het beleid en management staan hierbij steeds centraal.
Het programma biedt een breed perspectief door niet enkel de Belgische gezondheidszorg te bestuderen, maar tevens ruime aandacht te besteden aan de beleids- en managementontwikkelingen op internationaal vlak.
Het onderwijs wordt ondersteund vanuit wetenschappelijk onderzoek rond gezondheidszorgmanagement en -beleid binnen en buiten het centrum, in samenwerking met andere onderzoeksgroepen in eigen land en in het buitenland.
De afstudeerrichting management is een academische opleiding waar je complexe besturings- en managementvraagstukken vanuit diverse theoretische perspectieven leert analyseren, verklaren en oplossen. Na afstuderen heb je fundamentele kennis van en inzicht in primaire zorgprocessen en organisatorische processen.
Je beschikt bovendien over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor strategisch en tactisch management. 
De afstudeerrichting combineert invalshoeken uit de disciplines bedrijfseconomie en financieel management, organisatiewetenschappen, humanresourcemanagement, logistiek management, kennismanagement en kwaliteitszorg.
Al deze invalshoeken spelen een rol bij de wisselwerking tussen het strategische beleid en de inrichting van primaire (zorg)processen.
De theoretische concepten en principes uit de verschillende functionele managementgebieden worden geïntegreerd aangereikt in een interactieve leeromgeving.


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks:
- bachelor in de economische wetenschappen
  (mits het opnemen van opleidingsonderdelen uit keuzegedeelte: management en beleid van de      
    gezondheidszorg)
- bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
  (met switchmajor naar master in het management en het beleid van de gezondheidszorg)
- bachelor in de politieke en sociale wetenschappen
  (met keuzeopleidingsonderdelen inleiding tot de gezondheidseconomie, organisatie van de gezondheidszorg
    en economie van de gezondheidszorg)

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Management en het beleid van de gezondheidszorg 

Afstudeerrichting: Management

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Met een diploma in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg kan je zowel in de sector 'gezondheidszorg' (bv. ziekenhuizen, revalidatiecentra, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, ...) als in de sector 'welzijnszorg' (bvb. OCMW's, thuiszorg, RVT's) terecht.
Voorbeelden van functies zijn hoofdverpleegkundige of directielid. 
Buiten de zorgsector zijn er nog tal van tewerkstellingsmogelijkheden: openbare besturen en adviesorganen van de gemeentelijke, provinciale of nationale overheid, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, beroepsorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, patiëntenorganisaties, enz.
Met de Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg kan je tenslotte ook lesgeven en kom je in aanmerking voor de functie van wetenschappelijk medewerker in onderzoekscentra.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.


Gegevens bijgewerkt tot 19-12-2018

Management en het beleid van de gezondheidszorg : Management - Master

KU Leuven
Dit is een opleiding voor studenten die een leidinggevende en sturende loopbaan in de gezondheidszorg ambiëren.
De opleiding wil je in eerste instantie vertrouwd maken met en leren functioneren binnen de complexiteit van het gezondheidszorgsysteem.
In een eerste fase verwerf je de nodige kennis over de concepten en methoden van gezondheidszorgmanagement en -beleid.
Daarna leer je deze kennis bijwerken en toepassen in concrete situaties.
Een nauwe interactie tussen zorgpraktijk en het beleid en management staan hierbij steeds centraal.
Het programma biedt een breed perspectief door niet enkel de Belgische gezondheidszorg te bestuderen, maar tevens ruime aandacht te besteden aan de beleids- en managementontwikkelingen op internationaal vlak.
Het onderwijs wordt ondersteund vanuit wetenschappelijk onderzoek rond gezondheidszorgmanagement en -beleid binnen en buiten het centrum, in samenwerking met andere onderzoeksgroepen in eigen land en in het buitenland.
De afstudeerrichting management is een academische opleiding waar je complexe besturings- en managementvraagstukken vanuit diverse theoretische perspectieven leert analyseren, verklaren en oplossen. Na afstuderen heb je fundamentele kennis van en inzicht in primaire zorgprocessen en organisatorische processen.
Je beschikt bovendien over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor strategisch en tactisch management. 
De afstudeerrichting combineert invalshoeken uit de disciplines bedrijfseconomie en financieel management, organisatiewetenschappen, humanresourcemanagement, logistiek management, kennismanagement en kwaliteitszorg.
Al deze invalshoeken spelen een rol bij de wisselwerking tussen het strategische beleid en de inrichting van primaire (zorg)processen.
De theoretische concepten en principes uit de verschillende functionele managementgebieden worden geïntegreerd aangereikt in een interactieve leeromgeving.


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks:
- bachelor in de economische wetenschappen
  (mits het opnemen van opleidingsonderdelen uit keuzegedeelte: management en beleid van de      
    gezondheidszorg)
- bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
  (met switchmajor naar master in het management en het beleid van de gezondheidszorg)
- bachelor in de politieke en sociale wetenschappen
  (met keuzeopleidingsonderdelen inleiding tot de gezondheidseconomie, organisatie van de gezondheidszorg
    en economie van de gezondheidszorg)

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Management en het beleid van de gezondheidszorg 

Afstudeerrichting: Management

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Met een diploma in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg kan je zowel in de sector 'gezondheidszorg' (bv. ziekenhuizen, revalidatiecentra, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, ...) als in de sector 'welzijnszorg' (bvb. OCMW's, thuiszorg, RVT's) terecht.
Voorbeelden van functies zijn hoofdverpleegkundige of directielid. 
Buiten de zorgsector zijn er nog tal van tewerkstellingsmogelijkheden: openbare besturen en adviesorganen van de gemeentelijke, provinciale of nationale overheid, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, beroepsorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, patiëntenorganisaties, enz.
Met de Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg kan je tenslotte ook lesgeven en kom je in aanmerking voor de functie van wetenschappelijk medewerker in onderzoekscentra.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.


Gegevens bijgewerkt tot 19-12-2018