Opleiding: Management en het beleid van de gezondheidszorg
Afstudeerrichting: Management
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Rechtstreeks:
- bachelor in de economische wetenschappen
  (mits het opnemen van opleidingsonderdelen uit keuzegedeelte: management en beleid van de      
    gezondheidszorg)
- bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
  (met switchmajor naar master in het management en het beleid van de gezondheidszorg)
- bachelor in de politieke en sociale wetenschappen
  (met keuzeopleidingsonderdelen inleiding tot de gezondheidseconomie, organisatie van de gezondheidszorg
    en economie van de gezondheidszorg)

 
Klemtonen
 

KU Leuven

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Met een diploma in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg kan je zowel in de sector \'gezondheidszorg\' (bv. ziekenhuizen, revalidatiecentra, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, ...) als in de sector \'welzijnszorg\' (bvb. OCMW\'s, thuiszorg, RVT\'s) terecht.
Voorbeelden van functies zijn hoofdverpleegkundige of directielid. 
Buiten de zorgsector zijn er nog tal van tewerkstellingsmogelijkheden: openbare besturen en adviesorganen van de gemeentelijke, provinciale of nationale overheid, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, beroepsorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, patiëntenorganisaties, enz.
Met de Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg kan je tenslotte ook lesgeven en kom je in aanmerking voor de functie van wetenschappelijk medewerker in onderzoekscentra.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Gerontological Sciences (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 25-09-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.