Beeldende kunsten : Grafisch ontwerp - Academische bachelor

 

Algemene info


De doelstelling is in eerste instantie de vorming van toekomstige beroepsbeoefenaars en/of zelfstandige kunstenaars in het domein van de beeldende kunst in zijn verschillende uitingsvormen en toepassingsgebieden.
Anderzijds bereidt de opleiding de bachelorstudent voor op een onderzoeksgerichte, verbredende en verdiepende studie in de aansluitende masteropleiding.
Ondanks programmatorische en inhoudelijke verschillen kan volgende driedelige vakkenopbouw in de bacheloropleiding worden onderkend:
- Atelier en projectbegeleiding: inhoud en disciplines verschillen naargelang de afstudeerrichting.
Tekenen, tekenen naar levend model, waarnemingstekenen, schetsen, typografie, fotografie kunnen als belangrijke onderdelen worden vermeld.
- Theoretisch-ondersteunende vorming met artistiek-cultuurwetenschappelijke en humane vakken (hedendaagse kunst, literatuur- en muziekgeschiedenis, filosofie, kunstpsychologie).
- Technologische vorming (lay-out, vormgeving, kleurenleer, reproductietechnieken, ciselure, graveren, beeldvorming, zeefdruk, weeftechniek, lettertekenen).
Programma's en atelierinhouden verschillen van hogeschool tot hogeschool.
Binnen deze afstudeerrichting komen grafische, illustratieve en reclamevormgeving aan bod.


Afhankelijk van de school of arts worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Een grafisch ontwerper is een creatieve realisator. 
Hij bedenkt niet alleen ideeën, maar geeft ze ook vorm.
Om zijn interactie met de omgeving te kunnen realiseren, fungeert hij meestal als katalysator binnen het proces van ontwerp, vormgeving en communicatie.
Als ontwerper kan hij een synthese maken van de problematiek van een opdracht en hierop een creatief en authentiek antwoord formuleren, waarbij hij zichzelf voortdurend in vraag stelt.
Daarnaast beheerst de student grafische en multimediaprogramma's, teken- en illustratieve vaardigheden, onderzoeks- en ontwerpmethodes en heeft hij een goed inzicht in het pre-press gebeuren. Een specifieke vooropleiding is geen noodzaak.Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Beeldende kunsten : Grafisch ontwerp - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


De doelstelling is in eerste instantie de vorming van toekomstige beroepsbeoefenaars en/of zelfstandige kunstenaars in het domein van de beeldende kunst in zijn verschillende uitingsvormen en toepassingsgebieden.
Anderzijds bereidt de opleiding de bachelorstudent voor op een onderzoeksgerichte, verbredende en verdiepende studie in de aansluitende masteropleiding.
Ondanks programmatorische en inhoudelijke verschillen kan volgende driedelige vakkenopbouw in de bacheloropleiding worden onderkend:
- Atelier en projectbegeleiding: inhoud en disciplines verschillen naargelang de afstudeerrichting.
Tekenen, tekenen naar levend model, waarnemingstekenen, schetsen, typografie, fotografie kunnen als belangrijke onderdelen worden vermeld.
- Theoretisch-ondersteunende vorming met artistiek-cultuurwetenschappelijke en humane vakken (hedendaagse kunst, literatuur- en muziekgeschiedenis, filosofie, kunstpsychologie).
- Technologische vorming (lay-out, vormgeving, kleurenleer, reproductietechnieken, ciselure, graveren, beeldvorming, zeefdruk, weeftechniek, lettertekenen).
Programma's en atelierinhouden verschillen van hogeschool tot hogeschool.
Binnen deze afstudeerrichting komen grafische, illustratieve en reclamevormgeving aan bod.


Afhankelijk van de school of arts worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Een grafisch ontwerper is een creatieve realisator. 
Hij bedenkt niet alleen ideeën, maar geeft ze ook vorm.
Om zijn interactie met de omgeving te kunnen realiseren, fungeert hij meestal als katalysator binnen het proces van ontwerp, vormgeving en communicatie.
Als ontwerper kan hij een synthese maken van de problematiek van een opdracht en hierop een creatief en authentiek antwoord formuleren, waarbij hij zichzelf voortdurend in vraag stelt.
Daarnaast beheerst de student grafische en multimediaprogramma's, teken- en illustratieve vaardigheden, onderzoeks- en ontwerpmethodes en heeft hij een goed inzicht in het pre-press gebeuren. Een specifieke vooropleiding is geen noodzaak.Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een existentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel

De vierjarige academische afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lukas Brussel omvat twee keuzetrajecten. Meteen bij aanvang van het eerste bachelorjaar kies je na een oriënterende week voor het traject Grafische Vormgeving of voor het traject Beeldverhaal.

Beeldverhaal
 

De stap van striptekenaar naar illustrator en terug is erg klein. Beiden ontmoeten elkaar in het keuzetraject Beeldverhaal waar je je grafische en narratieve vaardigheden kan ontplooien. Je leert persoonlijke verhalen te vertellen door middel van het klassieke stripverhaal, de striproman, de cartoon, de illustratie … Zo krijg je als student de kans om letterlijk uit je hokjes te breken. Je verdiept je daarbij in de nieuwste technologieën en bestudeert de diverse media en verteltechnieken.

Grafische vormgeving
 

In het keuzetraject Grafische vormgeving word je gestimuleerd om op een kritische manier de veelheid aan media te bestuderen, concept gestuurde oplossingen te bedenken en uit te werken. Identiteit (corporate design), organisatie (information design) en narratie (editorial design) zijn de pijlers waarop het keuzetraject steunt. Mediastudie en information design vormen de fundamenten van dit traject. Studenten kunnen aanvullend bij dit hoofdatelier kiezen voor graphic design of voor illustratie. Via open opdrachten word je uitgedaagd om interdisciplinair en autonoom complexe communicatieve problemen te onderzoeken.


Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen

Studio communicatie
 

In deze Studio leer je hoe je op een innovatieve manier een overtuigende boodschap vorm kan geven en delen met een breed publiek of met een specifieke doelgroep. Het gaat daarbij niet enkel over de commerciële betekenis van communicatie, ook de sociale, ecologische en maatschappelijke dimensies komen uitgebreid aan bod.In de Studio communicatie specialiseer je jezelf in specifieke studiegebieden zoals onder andere reclame, informatie design, branding & identity, web/mobile product design en typografie. Via een breed scala aan media ga je die kennis inzetten om communicatie te ontwerpen die efficiënt inspeelt op de interactie tussen mensen met producten en leefomgevingen.

Studio data
 

Studio data staat voor een multidisciplinair programma dat ontwerp, kunst en computerwetenschappen samenbrengt met als doel mensen op te leiden die data in denkbeelden kunnen vertalen. Hierbij ligt onze focus niet uitsluitend op het ontwikkelen en leren toepassen van diverse datavisualisatie tool kits. Onze bijzondere aandacht gaat naar het belang van de kwaliteit en de relevantie van visuele datacommunicatie en naar de mogelijke sociale en ethische implicaties van data representatie. In onze door digitale data aangestuurde wereld is er een groeiende noodzaak aan creatieve mensen die op een analytische en visuele manier informatie kunnen communiceren. Binnen dit programma verwerf je deze creatieve en analytische competenties door te leren hoe je visueel ontwerp, digitale technologieën en kwantitatief denken kunt combineren.

Studio grafisch ontwerp
 

De wereld om ons heen is vormgegeven door grafisch ontwerpers, alles wat je ziet en leest is door hun handen gegaan. In deze studio leer je alles over de fundamentele waarden van tekst en beelden en hoe ze zich ten opzichte van elkaar kunnen verhouden. Je verwerft er ook inzicht in je rol en betekenis als grafisch ontwerper binnen bredere maatschappelijke systemen en je ontdekt er hoe grafisch ontwerp inzetbaar is in onze gevarieerde en complexe wereld. Het gebied van grafisch ontwerp is breed en diep, dus onze aanpak is dat ook. Je leert onder meer ontwerpen voor drukwerk en digitale media (typografie, beeld, lay-out, publicaties, web- en boekdesign). Met deze skills kan je inzicht verwerven in hoe je op een creatieve, innovatieve en geëngageerde manier omgaat met opportuniteiten, concepten, inhoud en vorm. 

Studio illustratie
 

Meer dan ooit leven we in een wereld van beelden. In de studio illustratie leer je deze van dichtbij kennen: je komt binnen met een open blik en werkt met een brede kijk, om zo al onderzoekend en tekenend een eigen en oorspronkelijke beeldtaal te ontwikkelen. Je komt in aanraking en leert werken met een brede waaier aan illustratieve technieken en technologieën: van papier tot beeldscherm, van stilstaand tot bewegend en zelfs interactief beeld. Als student hanteer je je beeldtaal als gereedschap: om inhoud mee te verbeelden en verhalen mee te vertellen. Inhoud, idee en vorm zijn steeds nauw met elkaar verbonden. 


Hogeschool PXL - PXL-MAD School of Arts - Campus Elfde Linie

Eerste Bachelor
Voor de startende student Grafisch Ontwerp zijn beeldtaal, vorm en de betekenis van de beeldelementen, typografie, het ontwerpproces,... behoorlijk nieuwe begrippen. Daarom organiseert PXL-MAD gedurende de eerste 14 weken ABC of Algemeen Beeldend Communiceren. ABC is een creatieve onderdompeling waar de student kennis maakt met de basisingrediënten van het grafisch ontwerp in ruime betekenis: tekst, vorm, beeld en kleur. Tijdens de eerste 7 weken leer je vooral hoe beelden kunnen gelezen worden. Dit traject is een onderzoek naar de theoretische en pragmatische elementen van de beeldtaal, de functie en de betekenis van de beeldende elementen, de beeldende middelen en technieken. Een systematisch onderzoek naar de betekenis en het gebruik van de fysieke eigenschappen van beeld of vorm. Het doel is basiselementen die gemeenschappelijk zijn voor alle disciplines binnen de visuele communicatie, te leren kennen, beheersen en gebruiken.

In de volgende 7 weken ligt het accent op onderzoek naar inhoudelijke aspecten van beelden. Hoe beelden betekenissen kunnen genereren via associatie en contextualisering. De opdrachten worden meer concreet door gekoppeld te worden aan de basiskennis van de Grafische vormgeving, Illustratieve vormgeving, Interactieve vormgeving en Reclamevormgeving.
Na de periode van 14 weken maakt de student kennis met de verschillende specialisaties of \'ateliers\': Graphic Design, Illustration Design, Interaction Design en Advertising. De opdrachten binnen die verschillende ateliers worden opgebouwd vanuit 4 clusters: COPY, STORY, TYPO en CONCEPT. Binnen het cluster TYPO organiseert PXL-MAD een inleiding in de Typografie.

Tweede en derde Bachelor
In het tweede bachelorjaar van Grafisch Ontwerp worden de basis-competenties uitgediept. De student verfijnt zijn traject en kiest één van de vier specialisaties OF kan ook een combinatie maken van meerdere specialisaties of ateliers. Op die manier kan hij geleidelijk een eigen parcours samenstellen dat gekoppeld is aan zijn interesse, persoonlijkheid en mogelijkheden.
In het derde bachelorjaar Grafisch Ontwerp staat specialiseren centraal. Er wordt naar een evenwicht gezocht tussen een traject van onderzoekend ontwerpen waarin bestaande begrippen, strategieën, concepten in vraag worden gesteld enerzijds en een probleemgestuurd model binnen de gekozen specialisatie anderzijds. De bacheloropleiding tot Grafisch Ontwerper wordt afgesloten met een bachelorproef dat bestaat uit een bachelorproject en een paper. 

Advertising design

Graphic design

Illustrative design

Interactive design


Hogeschool Gent - KASK-Koninklijk Conservatorium - Campus Bijloke

Grafiek
 

Binnen de afstudeerrichting grafisch ontwerp vertrekken we vanuit vier basisdisciplines met elk een eigen atelier: grafiek, illustratie, grafische vormgeving en nieuwe media. Vanaf de 2e bachelor stellen studenten zelf een keuzepakket samen met opleidingsonderdelen praktijk uit één of meerdere van die ateliers: Publicatie, Visuele Identiteit, Letterontwerp, Kunstenaarsboek, Reproductie en Kunst, Massamedia en Kunst, Interfacedesign, Datavisualisatie en Infographics, Illustratie, Beeldverhaal en Graphic Novel, Illustratieve Vormgeving.

Grafische vormgeving
 

Binnen de afstudeerrichting grafisch ontwerp vertrekken we vanuit vier basisdisciplines met elk een eigen atelier: grafiek, illustratie, grafische vormgeving en nieuwe media. Vanaf de 2e bachelor stellen studenten zelf een keuzepakket samen met opleidingsonderdelen praktijk uit één of meerdere van die ateliers: Publicatie, Visuele Identiteit, Letterontwerp, Kunstenaarsboek, Reproductie en Kunst, Massamedia en Kunst, Interfacedesign, Datavisualisatie en Infographics, Illustratie, Beeldverhaal en Graphic Novel, Illustratieve Vormgeving.

Illustratie
 

Binnen de afstudeerrichting grafisch ontwerp vertrekken we vanuit vier basisdisciplines met elk een eigen atelier: grafiek, illustratie, grafische vormgeving en nieuwe media. Vanaf de 2e bachelor stellen studenten zelf een keuzepakket samen met opleidingsonderdelen praktijk uit één of meerdere van die ateliers: Publicatie, Visuele Identiteit, Letterontwerp, Kunstenaarsboek, Reproductie en Kunst, Massamedia en Kunst, Interfacedesign, Datavisualisatie en Infographics, Illustratie, Beeldverhaal en Graphic Novel, Illustratieve Vormgeving.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Mutsaard (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)

Tijdens het eerste jaar word je geïnitieerd in zowel grafisch ontwerpen, illustratief ontwerpen als multi-mediaal ontwerpen. In het tweede jaar kies je om dieper in te gaan op één van deze onderdelen van grafisch ontwerp. Tijdens je studieperiode volg je een stage van 6 tot 9 weken bij een ontwerp- of reclamebureau, een illustrator, uitgever of multimedia bedrijf om praktijkervaring op te doen. Onze afgestudeerde studenten zijn o.m. werkzaam als zelfstandig ontwerper, illustrator, multimedia-ontwerper, art-director bij ontwerpbureaus, uitgeverijen en andere bedrijven.

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lucas Gent

De afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lucas Gent is een opleiding voor studenten die belang hechten aan de artistieke meerwaarde van grafische communicatie. De klemtoon ligt op experiment, innoverend denken en kritische reflectie in het ontwerpproces. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot zelfstandige ontwerpers die een actieve rol zullen spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van de ontwerppraktijk.


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Slagen in een artistieke toelatingsproef
Je mag slechts één maal per academiejaar deelnemen aan de toelatingsproef voor eenzelfde afstudeerrichting.
Je kiest of je inschrijft voor de proef van juni of de proef van september.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Beeldende kunsten 

Afstudeerrichting: Grafisch ontwerp

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Grafische technieken, Industriële kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen binnen Beeldende kunsten zijn:

Beeldende kunsten : Autonome vormgeving (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Fotografie (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Juweelontwerp en edelsmeedkunst (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Mode (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Textielontwerp (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Theaterkostuum (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Vrije kunsten (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Paleizenstraat 70  1030 Schaarbeek
02 250 11 00    


Mutsaardstraat 31  2000 Antwerpen
03 213 71 00    


Van Schoonbekestraat 143  2018 Antwerpen
03 613 12 00    


Elfde Liniestraat 25  3500 Hasselt
011 77 50 50    


J.Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 267 01 00    


Alexianenplein 1  9000 Gent
09 225 42 90    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst voor slechts enkele gegadigden weggelegd.
De meeste afgestudeerden uit Beeldende kunsten zoeken uitwegen in richtingen met artistieke toepassingen (bv. grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector).
Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten (hoger artistiek, kunstsecundair, deeltijds kunstonderwijs) behoren eveneens tot de mogelijkheden.
Tot de taak van een afgestudeerde Grafisch ontwerp kan behoren:
- conceptueel denkwerk (beeldend of verbaal);
- grafisch, illustratief, typografisch ontwerpen;
- uitvoerend vormgeven;
- organiseren, presenteren;
- onderzoeken.

Klik hieronder op één van de beroepen voor een beschrijving van dat beroep, inclusief looninformatie en actuele vacatures.

Mogelijke beroepen

Beeldend kunstenaar
Grafisch ontwerper

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Artistieke opleiding (KSO) 198 33,39% 60,67% 29 16 25 39 81 8
Audiovisuele vorming (KSO) 109 13,99% 75,02% 2 14 10 12 67 4
Beeldende vorming (KSO) 192 28,61% 81,35% 5 15 14 19 136 3
Economie-moderne talen (ASO) 83 0,30% 77,91% 2 5 8 11 46 11
Fotografie (TSO) 41 11,99% 52,93% 4 10 3 8 13 3
Humane wetenschappen (ASO) 170 0,65% 78,18% 7 13 12 24 107 7
Latijn-moderne talen (ASO) 62 0,71% 82,25% 1 3 3 14 40 1
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 41 0,40% 77,31% 2 3 5 4 27
Multimedia (TSO) 45 2,96% 51,35% 10 5 6 9 14 1
Publiciteit en illustratie (BSO) 143 10,21% 54,72% 25 12 28 22 48 8
Rudolf Steinerpedagogie (ASO) 39 4,24% 82,55% 1 3 4 3 25 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 62 0,26% 60,78% 3 7 16 10 23 3
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 347 25,51% 72,27% 24 28 35 48 196 16
Vrije beeldende kunst (KSO) 386 34,53% 72,25% 27 29 47 63 209 11
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 54 0,15% 83,97% 3 6 4 39 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 01-02-2017

Beeldende kunsten : Grafisch ontwerp - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


De doelstelling is in eerste instantie de vorming van toekomstige beroepsbeoefenaars en/of zelfstandige kunstenaars in het domein van de beeldende kunst in zijn verschillende uitingsvormen en toepassingsgebieden.
Anderzijds bereidt de opleiding de bachelorstudent voor op een onderzoeksgerichte, verbredende en verdiepende studie in de aansluitende masteropleiding.
Ondanks programmatorische en inhoudelijke verschillen kan volgende driedelige vakkenopbouw in de bacheloropleiding worden onderkend:
- Atelier en projectbegeleiding: inhoud en disciplines verschillen naargelang de afstudeerrichting.
Tekenen, tekenen naar levend model, waarnemingstekenen, schetsen, typografie, fotografie kunnen als belangrijke onderdelen worden vermeld.
- Theoretisch-ondersteunende vorming met artistiek-cultuurwetenschappelijke en humane vakken (hedendaagse kunst, literatuur- en muziekgeschiedenis, filosofie, kunstpsychologie).
- Technologische vorming (lay-out, vormgeving, kleurenleer, reproductietechnieken, ciselure, graveren, beeldvorming, zeefdruk, weeftechniek, lettertekenen).
Programma's en atelierinhouden verschillen van hogeschool tot hogeschool.
Binnen deze afstudeerrichting komen grafische, illustratieve en reclamevormgeving aan bod.


Afhankelijk van de school of arts worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Een grafisch ontwerper is een creatieve realisator. 
Hij bedenkt niet alleen ideeën, maar geeft ze ook vorm.
Om zijn interactie met de omgeving te kunnen realiseren, fungeert hij meestal als katalysator binnen het proces van ontwerp, vormgeving en communicatie.
Als ontwerper kan hij een synthese maken van de problematiek van een opdracht en hierop een creatief en authentiek antwoord formuleren, waarbij hij zichzelf voortdurend in vraag stelt.
Daarnaast beheerst de student grafische en multimediaprogramma's, teken- en illustratieve vaardigheden, onderzoeks- en ontwerpmethodes en heeft hij een goed inzicht in het pre-press gebeuren. Een specifieke vooropleiding is geen noodzaak.Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een existentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel

De vierjarige academische afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lukas Brussel omvat twee keuzetrajecten. Meteen bij aanvang van het eerste bachelorjaar kies je na een oriënterende week voor het traject Grafische Vormgeving of voor het traject Beeldverhaal.

Beeldverhaal
 

De stap van striptekenaar naar illustrator en terug is erg klein. Beiden ontmoeten elkaar in het keuzetraject Beeldverhaal waar je je grafische en narratieve vaardigheden kan ontplooien. Je leert persoonlijke verhalen te vertellen door middel van het klassieke stripverhaal, de striproman, de cartoon, de illustratie … Zo krijg je als student de kans om letterlijk uit je hokjes te breken. Je verdiept je daarbij in de nieuwste technologieën en bestudeert de diverse media en verteltechnieken.

Grafische vormgeving
 

In het keuzetraject Grafische vormgeving word je gestimuleerd om op een kritische manier de veelheid aan media te bestuderen, concept gestuurde oplossingen te bedenken en uit te werken. Identiteit (corporate design), organisatie (information design) en narratie (editorial design) zijn de pijlers waarop het keuzetraject steunt. Mediastudie en information design vormen de fundamenten van dit traject. Studenten kunnen aanvullend bij dit hoofdatelier kiezen voor graphic design of voor illustratie. Via open opdrachten word je uitgedaagd om interdisciplinair en autonoom complexe communicatieve problemen te onderzoeken.


Karel de Grote Hogeschool - Campus Sint Lucas Antwerpen

Studio communicatie
 

In deze Studio leer je hoe je op een innovatieve manier een overtuigende boodschap vorm kan geven en delen met een breed publiek of met een specifieke doelgroep. Het gaat daarbij niet enkel over de commerciële betekenis van communicatie, ook de sociale, ecologische en maatschappelijke dimensies komen uitgebreid aan bod.In de Studio communicatie specialiseer je jezelf in specifieke studiegebieden zoals onder andere reclame, informatie design, branding & identity, web/mobile product design en typografie. Via een breed scala aan media ga je die kennis inzetten om communicatie te ontwerpen die efficiënt inspeelt op de interactie tussen mensen met producten en leefomgevingen.

Studio data
 

Studio data staat voor een multidisciplinair programma dat ontwerp, kunst en computerwetenschappen samenbrengt met als doel mensen op te leiden die data in denkbeelden kunnen vertalen. Hierbij ligt onze focus niet uitsluitend op het ontwikkelen en leren toepassen van diverse datavisualisatie tool kits. Onze bijzondere aandacht gaat naar het belang van de kwaliteit en de relevantie van visuele datacommunicatie en naar de mogelijke sociale en ethische implicaties van data representatie. In onze door digitale data aangestuurde wereld is er een groeiende noodzaak aan creatieve mensen die op een analytische en visuele manier informatie kunnen communiceren. Binnen dit programma verwerf je deze creatieve en analytische competenties door te leren hoe je visueel ontwerp, digitale technologieën en kwantitatief denken kunt combineren.

Studio grafisch ontwerp
 

De wereld om ons heen is vormgegeven door grafisch ontwerpers, alles wat je ziet en leest is door hun handen gegaan. In deze studio leer je alles over de fundamentele waarden van tekst en beelden en hoe ze zich ten opzichte van elkaar kunnen verhouden. Je verwerft er ook inzicht in je rol en betekenis als grafisch ontwerper binnen bredere maatschappelijke systemen en je ontdekt er hoe grafisch ontwerp inzetbaar is in onze gevarieerde en complexe wereld. Het gebied van grafisch ontwerp is breed en diep, dus onze aanpak is dat ook. Je leert onder meer ontwerpen voor drukwerk en digitale media (typografie, beeld, lay-out, publicaties, web- en boekdesign). Met deze skills kan je inzicht verwerven in hoe je op een creatieve, innovatieve en geëngageerde manier omgaat met opportuniteiten, concepten, inhoud en vorm. 

Studio illustratie
 

Meer dan ooit leven we in een wereld van beelden. In de studio illustratie leer je deze van dichtbij kennen: je komt binnen met een open blik en werkt met een brede kijk, om zo al onderzoekend en tekenend een eigen en oorspronkelijke beeldtaal te ontwikkelen. Je komt in aanraking en leert werken met een brede waaier aan illustratieve technieken en technologieën: van papier tot beeldscherm, van stilstaand tot bewegend en zelfs interactief beeld. Als student hanteer je je beeldtaal als gereedschap: om inhoud mee te verbeelden en verhalen mee te vertellen. Inhoud, idee en vorm zijn steeds nauw met elkaar verbonden. 


Hogeschool PXL - PXL-MAD School of Arts - Campus Elfde Linie

Eerste Bachelor
Voor de startende student Grafisch Ontwerp zijn beeldtaal, vorm en de betekenis van de beeldelementen, typografie, het ontwerpproces,... behoorlijk nieuwe begrippen. Daarom organiseert PXL-MAD gedurende de eerste 14 weken ABC of Algemeen Beeldend Communiceren. ABC is een creatieve onderdompeling waar de student kennis maakt met de basisingrediënten van het grafisch ontwerp in ruime betekenis: tekst, vorm, beeld en kleur. Tijdens de eerste 7 weken leer je vooral hoe beelden kunnen gelezen worden. Dit traject is een onderzoek naar de theoretische en pragmatische elementen van de beeldtaal, de functie en de betekenis van de beeldende elementen, de beeldende middelen en technieken. Een systematisch onderzoek naar de betekenis en het gebruik van de fysieke eigenschappen van beeld of vorm. Het doel is basiselementen die gemeenschappelijk zijn voor alle disciplines binnen de visuele communicatie, te leren kennen, beheersen en gebruiken.

In de volgende 7 weken ligt het accent op onderzoek naar inhoudelijke aspecten van beelden. Hoe beelden betekenissen kunnen genereren via associatie en contextualisering. De opdrachten worden meer concreet door gekoppeld te worden aan de basiskennis van de Grafische vormgeving, Illustratieve vormgeving, Interactieve vormgeving en Reclamevormgeving.
Na de periode van 14 weken maakt de student kennis met de verschillende specialisaties of \'ateliers\': Graphic Design, Illustration Design, Interaction Design en Advertising. De opdrachten binnen die verschillende ateliers worden opgebouwd vanuit 4 clusters: COPY, STORY, TYPO en CONCEPT. Binnen het cluster TYPO organiseert PXL-MAD een inleiding in de Typografie.

Tweede en derde Bachelor
In het tweede bachelorjaar van Grafisch Ontwerp worden de basis-competenties uitgediept. De student verfijnt zijn traject en kiest één van de vier specialisaties OF kan ook een combinatie maken van meerdere specialisaties of ateliers. Op die manier kan hij geleidelijk een eigen parcours samenstellen dat gekoppeld is aan zijn interesse, persoonlijkheid en mogelijkheden.
In het derde bachelorjaar Grafisch Ontwerp staat specialiseren centraal. Er wordt naar een evenwicht gezocht tussen een traject van onderzoekend ontwerpen waarin bestaande begrippen, strategieën, concepten in vraag worden gesteld enerzijds en een probleemgestuurd model binnen de gekozen specialisatie anderzijds. De bacheloropleiding tot Grafisch Ontwerper wordt afgesloten met een bachelorproef dat bestaat uit een bachelorproject en een paper. 

Advertising design

Graphic design

Illustrative design

Interactive design


Hogeschool Gent - KASK-Koninklijk Conservatorium - Campus Bijloke

Grafiek
 

Binnen de afstudeerrichting grafisch ontwerp vertrekken we vanuit vier basisdisciplines met elk een eigen atelier: grafiek, illustratie, grafische vormgeving en nieuwe media. Vanaf de 2e bachelor stellen studenten zelf een keuzepakket samen met opleidingsonderdelen praktijk uit één of meerdere van die ateliers: Publicatie, Visuele Identiteit, Letterontwerp, Kunstenaarsboek, Reproductie en Kunst, Massamedia en Kunst, Interfacedesign, Datavisualisatie en Infographics, Illustratie, Beeldverhaal en Graphic Novel, Illustratieve Vormgeving.

Grafische vormgeving
 

Binnen de afstudeerrichting grafisch ontwerp vertrekken we vanuit vier basisdisciplines met elk een eigen atelier: grafiek, illustratie, grafische vormgeving en nieuwe media. Vanaf de 2e bachelor stellen studenten zelf een keuzepakket samen met opleidingsonderdelen praktijk uit één of meerdere van die ateliers: Publicatie, Visuele Identiteit, Letterontwerp, Kunstenaarsboek, Reproductie en Kunst, Massamedia en Kunst, Interfacedesign, Datavisualisatie en Infographics, Illustratie, Beeldverhaal en Graphic Novel, Illustratieve Vormgeving.

Illustratie
 

Binnen de afstudeerrichting grafisch ontwerp vertrekken we vanuit vier basisdisciplines met elk een eigen atelier: grafiek, illustratie, grafische vormgeving en nieuwe media. Vanaf de 2e bachelor stellen studenten zelf een keuzepakket samen met opleidingsonderdelen praktijk uit één of meerdere van die ateliers: Publicatie, Visuele Identiteit, Letterontwerp, Kunstenaarsboek, Reproductie en Kunst, Massamedia en Kunst, Interfacedesign, Datavisualisatie en Infographics, Illustratie, Beeldverhaal en Graphic Novel, Illustratieve Vormgeving.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Mutsaard (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)

Tijdens het eerste jaar word je geïnitieerd in zowel grafisch ontwerpen, illustratief ontwerpen als multi-mediaal ontwerpen. In het tweede jaar kies je om dieper in te gaan op één van deze onderdelen van grafisch ontwerp. Tijdens je studieperiode volg je een stage van 6 tot 9 weken bij een ontwerp- of reclamebureau, een illustrator, uitgever of multimedia bedrijf om praktijkervaring op te doen. Onze afgestudeerde studenten zijn o.m. werkzaam als zelfstandig ontwerper, illustrator, multimedia-ontwerper, art-director bij ontwerpbureaus, uitgeverijen en andere bedrijven.

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lucas Gent

De afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lucas Gent is een opleiding voor studenten die belang hechten aan de artistieke meerwaarde van grafische communicatie. De klemtoon ligt op experiment, innoverend denken en kritische reflectie in het ontwerpproces. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot zelfstandige ontwerpers die een actieve rol zullen spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van de ontwerppraktijk.


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Slagen in een artistieke toelatingsproef
Je mag slechts één maal per academiejaar deelnemen aan de toelatingsproef voor eenzelfde afstudeerrichting.
Je kiest of je inschrijft voor de proef van juni of de proef van september.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Beeldende kunsten 

Afstudeerrichting: Grafisch ontwerp

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Grafische technieken, Industriële kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen binnen Beeldende kunsten zijn:

Beeldende kunsten : Autonome vormgeving (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Fotografie (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Juweelontwerp en edelsmeedkunst (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Mode (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Textielontwerp (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Theaterkostuum (Academische bachelor - HO)
Beeldende kunsten : Vrije kunsten (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Paleizenstraat 70  1030 Schaarbeek
02 250 11 00    


Mutsaardstraat 31  2000 Antwerpen
03 213 71 00    


Van Schoonbekestraat 143  2018 Antwerpen
03 613 12 00    


Elfde Liniestraat 25  3500 Hasselt
011 77 50 50    


J.Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 267 01 00    


Alexianenplein 1  9000 Gent
09 225 42 90    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst voor slechts enkele gegadigden weggelegd.
De meeste afgestudeerden uit Beeldende kunsten zoeken uitwegen in richtingen met artistieke toepassingen (bv. grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector).
Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten (hoger artistiek, kunstsecundair, deeltijds kunstonderwijs) behoren eveneens tot de mogelijkheden.
Tot de taak van een afgestudeerde Grafisch ontwerp kan behoren:
- conceptueel denkwerk (beeldend of verbaal);
- grafisch, illustratief, typografisch ontwerpen;
- uitvoerend vormgeven;
- organiseren, presenteren;
- onderzoeken.

Klik hieronder op één van de beroepen voor een beschrijving van dat beroep, inclusief looninformatie en actuele vacatures.

Mogelijke beroepen

Beeldend kunstenaar
Grafisch ontwerper

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Artistieke opleiding (KSO) 198 33,39% 60,67% 29 16 25 39 81 8
Audiovisuele vorming (KSO) 109 13,99% 75,02% 2 14 10 12 67 4
Beeldende vorming (KSO) 192 28,61% 81,35% 5 15 14 19 136 3
Economie-moderne talen (ASO) 83 0,30% 77,91% 2 5 8 11 46 11
Fotografie (TSO) 41 11,99% 52,93% 4 10 3 8 13 3
Humane wetenschappen (ASO) 170 0,65% 78,18% 7 13 12 24 107 7
Latijn-moderne talen (ASO) 62 0,71% 82,25% 1 3 3 14 40 1
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 41 0,40% 77,31% 2 3 5 4 27
Multimedia (TSO) 45 2,96% 51,35% 10 5 6 9 14 1
Publiciteit en illustratie (BSO) 143 10,21% 54,72% 25 12 28 22 48 8
Rudolf Steinerpedagogie (ASO) 39 4,24% 82,55% 1 3 4 3 25 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 62 0,26% 60,78% 3 7 16 10 23 3
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 347 25,51% 72,27% 24 28 35 48 196 16
Vrije beeldende kunst (KSO) 386 34,53% 72,25% 27 29 47 63 209 11
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 54 0,15% 83,97% 3 6 4 39 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 01-02-2017