Textieltechnologie - Professionele bachelor

 

 


In deze praktisch-technische vorming krijg je zowel een opleiding in textielfabricage (productiemethoden, product- en procesbeheersing, machineleer) als in textielveredeling (bleken, verven, bedrukken en appreteren) en bedrijfsmanagement.
Daartoe omvat de technische scholing toegepaste mechanica en elektronica, pneumatica, procestechnologie, vezeltechnologie (elk textielproduct is opgebouwd uit natuurlijke of synthetische vezels), veredelings-, spinnerij-, weverij-, brei- en tapijttechnologie.
Toegepaste wiskunde, toegepaste fysica en chemie zorgen voor de wetenschappelijke ondersteuning.
Bedrijfs- en productiemanagement, logistiek, veiligheid, recht en communicatievaardigheden Nederlands, Frans en Duits vervolledigen het curriculum. Alle studenten krijgen een internationaal bad. Doorheen de drie academiejaren loopt immers een ‘internationale leerlijn’. In verschillende opleidingsonderdelen komen internationale thema’s aan bod. Daarnaast scherp je je talenkennis Engels, Frans en Duits bij en kan je als keuzeopleidingsonderdeel Spaans volgen, of kiezen voor een taalstage in Duitsland of in Spanje.
De opleiding sluit af met een stage van 3 maanden en een bijhorend eindwerk. Hoorcolleges, labo's en projectwerk wisselen elkaar af doorheen de opleiding.

In het eerste jaar proef je al van textiel. Het eerste semester is opgebouwd rond grondstoffen en mechanisch spinnen.
In het tweede semester komen voornamelijk chemisch spinnen en eenvoudige weefsels aan bod.
In elk jaar is er bovendien één opleidingsonderdeel 'project'. Het thema van dit groepswerk is in het eerste jaar 'beschermend textiel'.
In het eerste semester van het tweede jaar werk je rond samengestelde weefsels, breitechnologie en voorbehandeling uit veredeling.
Het tweede semester start met een introductiestage waar je ondergedompeld wordt in het echte leven van de textielindustrie.
Verder leer je alles over complexe weefsels, over het aanbrengen van kleur en je leert onderzoek uitvoeren op weefselkwaliteit.
Het thema van project 2 is 'textiel in de leefomgeving'.
Aspecten die in het eerste semester van het derde modeltraject aan bod komen, zijn finishing, tapijt(technologie) en technische textieltoepassingen.
Binnen het opleidingsonderdeel project zet je in team een fictief textielbedrijf op.
Het volledige tweede semester loop je stage in een binnen- of buitenlands bedrijf en schrijf je aan je eindwerk. 


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding is niet nodig.  


Aanvullende info:

HOGENT - Site Buchtenstraat


Studiepunten

180

Textieltechnologie - Professionele bachelor

Algemene info

 


In deze praktisch-technische vorming krijg je zowel een opleiding in textielfabricage (productiemethoden, product- en procesbeheersing, machineleer) als in textielveredeling (bleken, verven, bedrukken en appreteren) en bedrijfsmanagement.
Daartoe omvat de technische scholing toegepaste mechanica en elektronica, pneumatica, procestechnologie, vezeltechnologie (elk textielproduct is opgebouwd uit natuurlijke of synthetische vezels), veredelings-, spinnerij-, weverij-, brei- en tapijttechnologie.
Toegepaste wiskunde, toegepaste fysica en chemie zorgen voor de wetenschappelijke ondersteuning.
Bedrijfs- en productiemanagement, logistiek, veiligheid, recht en communicatievaardigheden Nederlands, Frans en Duits vervolledigen het curriculum. Alle studenten krijgen een internationaal bad. Doorheen de drie academiejaren loopt immers een ‘internationale leerlijn’. In verschillende opleidingsonderdelen komen internationale thema’s aan bod. Daarnaast scherp je je talenkennis Engels, Frans en Duits bij en kan je als keuzeopleidingsonderdeel Spaans volgen, of kiezen voor een taalstage in Duitsland of in Spanje.
De opleiding sluit af met een stage van 3 maanden en een bijhorend eindwerk. Hoorcolleges, labo's en projectwerk wisselen elkaar af doorheen de opleiding.

In het eerste jaar proef je al van textiel. Het eerste semester is opgebouwd rond grondstoffen en mechanisch spinnen.
In het tweede semester komen voornamelijk chemisch spinnen en eenvoudige weefsels aan bod.
In elk jaar is er bovendien één opleidingsonderdeel 'project'. Het thema van dit groepswerk is in het eerste jaar 'beschermend textiel'.
In het eerste semester van het tweede jaar werk je rond samengestelde weefsels, breitechnologie en voorbehandeling uit veredeling.
Het tweede semester start met een introductiestage waar je ondergedompeld wordt in het echte leven van de textielindustrie.
Verder leer je alles over complexe weefsels, over het aanbrengen van kleur en je leert onderzoek uitvoeren op weefselkwaliteit.
Het thema van project 2 is 'textiel in de leefomgeving'.
Aspecten die in het eerste semester van het derde modeltraject aan bod komen, zijn finishing, tapijt(technologie) en technische textieltoepassingen.
Binnen het opleidingsonderdeel project zet je in team een fictief textielbedrijf op.
Het volledige tweede semester loop je stage in een binnen- of buitenlands bedrijf en schrijf je aan je eindwerk. 


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding is niet nodig.  


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

HOGENT - Site Buchtenstraat


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Textieltechnologie 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Textiel,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

HOGENT, Site Buchtenstraat

Starten in februari

Instellingen

Buchtenstraat 9-11  9000 Gent
09 243 27 84    


Beroepsuitwegen

De bachelor Textieltechnologie is opgeleid om leidinggevende en coördinerende functies waar te nemen in alle subsectoren van de textielnijverheid: interieurtextiel, kledingtextiel, technisch textiel, veredeling, spinnerij, ... Zowel voor een tewerkstelling in de productieafdeling, het management, de technische en logistieke dienst als in de afdeling onderzoek en ontwikkeling heeft de student de vereiste vaardigheden aangeleerd. Afgestudeerden vinden we terug in alle functies die een zekere verantwoordelijkheid dragen: leiding bij kwaliteitscontrole, afdelingschef in de productie, afdelingshoofd onderzoek en ontwikkeling, verantwoordelijke public relations, verantwoordelijke marketing voor aankoop en verkoop, arbeidsanalist, personeelsbeheerder.
Zijn hogere technische scholing stelt hem in staat om de meest vooruitstrevende technische procedés inzake elektronica, computersturing en laserstralentechniek in te schakelen in het productieproces.
Textiel is meer dan enkel kledingnijverheid. Ook hightech vezels in autobekleding en synthetische vezels in zonnewering, maken deel uit van textieltechnologie en aldus ook van het werkveld van de bachelor textieltechnologie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leidinggevende textiel, confectie en lederproductie
Mode- en textielontwerper
Operator non-woven
Technicus soepele materialen
Textiellaborant
Textielontwerper


Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2021

Textieltechnologie - Professionele bachelor

Algemene info

 


In deze praktisch-technische vorming krijg je zowel een opleiding in textielfabricage (productiemethoden, product- en procesbeheersing, machineleer) als in textielveredeling (bleken, verven, bedrukken en appreteren) en bedrijfsmanagement.
Daartoe omvat de technische scholing toegepaste mechanica en elektronica, pneumatica, procestechnologie, vezeltechnologie (elk textielproduct is opgebouwd uit natuurlijke of synthetische vezels), veredelings-, spinnerij-, weverij-, brei- en tapijttechnologie.
Toegepaste wiskunde, toegepaste fysica en chemie zorgen voor de wetenschappelijke ondersteuning.
Bedrijfs- en productiemanagement, logistiek, veiligheid, recht en communicatievaardigheden Nederlands, Frans en Duits vervolledigen het curriculum. Alle studenten krijgen een internationaal bad. Doorheen de drie academiejaren loopt immers een ‘internationale leerlijn’. In verschillende opleidingsonderdelen komen internationale thema’s aan bod. Daarnaast scherp je je talenkennis Engels, Frans en Duits bij en kan je als keuzeopleidingsonderdeel Spaans volgen, of kiezen voor een taalstage in Duitsland of in Spanje.
De opleiding sluit af met een stage van 3 maanden en een bijhorend eindwerk. Hoorcolleges, labo's en projectwerk wisselen elkaar af doorheen de opleiding.

In het eerste jaar proef je al van textiel. Het eerste semester is opgebouwd rond grondstoffen en mechanisch spinnen.
In het tweede semester komen voornamelijk chemisch spinnen en eenvoudige weefsels aan bod.
In elk jaar is er bovendien één opleidingsonderdeel 'project'. Het thema van dit groepswerk is in het eerste jaar 'beschermend textiel'.
In het eerste semester van het tweede jaar werk je rond samengestelde weefsels, breitechnologie en voorbehandeling uit veredeling.
Het tweede semester start met een introductiestage waar je ondergedompeld wordt in het echte leven van de textielindustrie.
Verder leer je alles over complexe weefsels, over het aanbrengen van kleur en je leert onderzoek uitvoeren op weefselkwaliteit.
Het thema van project 2 is 'textiel in de leefomgeving'.
Aspecten die in het eerste semester van het derde modeltraject aan bod komen, zijn finishing, tapijt(technologie) en technische textieltoepassingen.
Binnen het opleidingsonderdeel project zet je in team een fictief textielbedrijf op.
Het volledige tweede semester loop je stage in een binnen- of buitenlands bedrijf en schrijf je aan je eindwerk. 


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding is niet nodig.  


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

HOGENT - Site Buchtenstraat


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Textieltechnologie 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Textiel,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

HOGENT, Site Buchtenstraat

Starten in februari

Instellingen

Buchtenstraat 9-11  9000 Gent
09 243 27 84    


Beroepsuitwegen

De bachelor Textieltechnologie is opgeleid om leidinggevende en coördinerende functies waar te nemen in alle subsectoren van de textielnijverheid: interieurtextiel, kledingtextiel, technisch textiel, veredeling, spinnerij, ... Zowel voor een tewerkstelling in de productieafdeling, het management, de technische en logistieke dienst als in de afdeling onderzoek en ontwikkeling heeft de student de vereiste vaardigheden aangeleerd. Afgestudeerden vinden we terug in alle functies die een zekere verantwoordelijkheid dragen: leiding bij kwaliteitscontrole, afdelingschef in de productie, afdelingshoofd onderzoek en ontwikkeling, verantwoordelijke public relations, verantwoordelijke marketing voor aankoop en verkoop, arbeidsanalist, personeelsbeheerder.
Zijn hogere technische scholing stelt hem in staat om de meest vooruitstrevende technische procedés inzake elektronica, computersturing en laserstralentechniek in te schakelen in het productieproces.
Textiel is meer dan enkel kledingnijverheid. Ook hightech vezels in autobekleding en synthetische vezels in zonnewering, maken deel uit van textieltechnologie en aldus ook van het werkveld van de bachelor textieltechnologie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leidinggevende textiel, confectie en lederproductie
Mode- en textielontwerper
Operator non-woven
Technicus soepele materialen
Textiellaborant
Textielontwerper


Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2021