Opleiding: Textieltechnologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Textiel,
 
 
Klemtonen
 

 


In deze praktisch-technische vorming krijg je zowel een opleiding in textielfabricage (productiemethoden, product- en procesbeheersing, machineleer) als in textielveredeling (bleken, verven, bedrukken en appreteren) en bedrijfsmanagement.
Daartoe omvat de technische scholing toegepaste mechanica en elektronica, pneumatica, procestechnologie, vezeltechnologie (elk textielproduct is opgebouwd uit natuurlijke of synthetische vezels), veredelings-, spinnerij-, weverij-, brei- en tapijttechnologie.
Toegepaste wiskunde, toegepaste fysica en chemie zorgen voor de wetenschappelijke ondersteuning.
Bedrijfs- en productiemanagement, logistiek, veiligheid, recht en communicatievaardigheden Nederlands, Frans en Duits vervolledigen het curriculum. Alle studenten krijgen een internationaal bad. Doorheen de drie academiejaren loopt immers een ‘internationale leerlijn’. In verschillende opleidingsonderdelen komen internationale thema’s aan bod. Daarnaast scherp je je talenkennis Engels, Frans en Duits bij en kan je als keuzeopleidingsonderdeel Spaans volgen, of kiezen voor een taalstage in Duitsland of in Spanje.
De opleiding sluit af met een stage van 3 maanden en een bijhorend eindwerk. Hoorcolleges, labo\'s en projectwerk wisselen elkaar af doorheen de opleiding.

In het eerste jaar proef je al van textiel. Het eerste semester is opgebouwd rond grondstoffen en mechanisch spinnen.
In het tweede semester komen voornamelijk chemisch spinnen en eenvoudige weefsels aan bod.
In elk jaar is er bovendien één opleidingsonderdeel \'project\'. Het thema van dit groepswerk is in het eerste jaar \'beschermend textiel\'.
In het eerste semester van het tweede jaar werk je rond samengestelde weefsels, breitechnologie en voorbehandeling uit veredeling.
Het tweede semester start met een introductiestage waar je ondergedompeld wordt in het echte leven van de textielindustrie.
Verder leer je alles over complexe weefsels, over het aanbrengen van kleur en je leert onderzoek uitvoeren op weefselkwaliteit.
Het thema van project 2 is \'textiel in de leefomgeving\'.
Aspecten die in het eerste semester van het derde modeltraject aan bod komen, zijn finishing, tapijt(technologie) en technische textieltoepassingen.
Binnen het opleidingsonderdeel project zet je in team een fictief textielbedrijf op.
Het volledige tweede semester loop je stage in een binnen- of buitenlands bedrijf en schrijf je aan je eindwerk. 


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding is niet nodig.  

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De bachelor Textieltechnologie is opgeleid om leidinggevende en coördinerende functies waar te nemen in alle subsectoren van de textielnijverheid: interieurtextiel, kledingtextiel, technisch textiel, veredeling, spinnerij, ... Zowel voor een tewerkstelling in de productieafdeling, het management, de technische en logistieke dienst als in de afdeling onderzoek en ontwikkeling heeft de student de vereiste vaardigheden aangeleerd. Afgestudeerden vinden we terug in alle functies die een zekere verantwoordelijkheid dragen: leiding bij kwaliteitscontrole, afdelingschef in de productie, afdelingshoofd onderzoek en ontwikkeling, verantwoordelijke public relations, verantwoordelijke marketing voor aankoop en verkoop, arbeidsanalist, personeelsbeheerder.
Zijn hogere technische scholing stelt hem in staat om de meest vooruitstrevende technische procedés inzake elektronica, computersturing en laserstralentechniek in te schakelen in het productieproces.
Textiel is meer dan enkel kledingnijverheid. Ook hightech vezels in autobekleding en synthetische vezels in zonnewering, maken deel uit van textieltechnologie en aldus ook van het werkveld van de bachelor textieltechnologie.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogeschool Gent, Site Buchtenstraat ()
    Buchtenstraat 9-11
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.