Industrieel productontwerpen - Professionele bachelor

 

Innovatieve producten, huishoudtoestellen, meubilair, voertuigen en industriele goederen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.
Elk product in onze leefwereld is ooit ontstaan als idee van een productontwerper (m/v).
Om te komen tot nieuwe producten doorloopt men een volledig ontwerpproces.
In deze opleiding leer je dit ontwerpproces aan.
De opleiding besteedt veel aandacht aan de praktische toepasbaarheid van de ontwerpen.
Naast de theoretische onderbouw krijg je heel wat labo’s en projecten te verwerken.
Je krijgt een heel pakket ontwerpvaardigheden aan die jij zal toepassen in reële opdrachten, vaak in samenwerking met bedrijven.
In het 1ste en 2de semester is er vooral aandacht aan vormgeving, techniek en creativiteit.
Het 3de en 4de semester gaat dieper in op ontwerpmethodologie, prototyping en 3D CAD.
In het 5de en 6de semester maak je de ontwerpen productieklaar.
Je krijgt ook nog specifieke ontwerpwetenschappen en leer je rekening houden met bedrijfseconomische aspecten.
Er is ook een stage/eindproject in een bedrijf naar jou interesse en profiel.
Er zijn 3 mogelijke keuzetrajecten. 
Deze keuzetrajecten bepalen de accentverschillen binnen de opleiding. Je kiest vanaf het 2de jaar.


Voor wie?
De opleiding heeft geen ideale vooropleidingen in het secundair onderwijs en kent daarom een heel brede instroom.
Het eerste jaar is dan ook een soort 
oriëntatiejaar.
Hier leg je de basis van ontwerpen, technisch tekenen, vormgeving, technologie en presentatie.
 Studiepunten

180

Industrieel productontwerpen - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Innovatieve producten, huishoudtoestellen, meubilair, voertuigen en industriele goederen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.
Elk product in onze leefwereld is ooit ontstaan als idee van een productontwerper (m/v).
Om te komen tot nieuwe producten doorloopt men een volledig ontwerpproces.
In deze opleiding leer je dit ontwerpproces aan.
De opleiding besteedt veel aandacht aan de praktische toepasbaarheid van de ontwerpen.
Naast de theoretische onderbouw krijg je heel wat labo’s en projecten te verwerken.
Je krijgt een heel pakket ontwerpvaardigheden aan die jij zal toepassen in reële opdrachten, vaak in samenwerking met bedrijven.
In het 1ste en 2de semester is er vooral aandacht aan vormgeving, techniek en creativiteit.
Het 3de en 4de semester gaat dieper in op ontwerpmethodologie, prototyping en 3D CAD.
In het 5de en 6de semester maak je de ontwerpen productieklaar.
Je krijgt ook nog specifieke ontwerpwetenschappen en leer je rekening houden met bedrijfseconomische aspecten.
Er is ook een stage/eindproject in een bedrijf naar jou interesse en profiel.
Er zijn 3 mogelijke keuzetrajecten. 
Deze keuzetrajecten bepalen de accentverschillen binnen de opleiding. Je kiest vanaf het 2de jaar.


Voor wie?
De opleiding heeft geen ideale vooropleidingen in het secundair onderwijs en kent daarom een heel brede instroom.
Het eerste jaar is dan ook een soort 
oriëntatiejaar.
Hier leg je de basis van ontwerpen, technisch tekenen, vormgeving, technologie en presentatie.
 Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Howest - Campus Graaf Karel de Goedelaan

Product & Engineering
 

Alles kan worden gemaakt, met machines, met de computer en met de hand! Het keuzetraject ‘Product en engineering’ legt zich sterker toe op de technische detaillering, engineering, materialen en productie van producten.
Jij doorloopt het integrale ontwerpproces met speciale aandacht voor productie en materialisatie. Verwacht je vooral aan technische uitdagingen, het ontwerp van industrial goods en de zuivere engineering van consumer goods.
Het keuzetraject bevat minder vormgevingsmodules en maakt plaats voor meer technisch en mechanisch ontwerpen én diepgang op het gebied van materialen en productie. Je gaat ook dieper in op moderne productietechnologie en engineering. Je benadrukt je technische vaardigheden. Je bent de schakel tussen de ontwerptafel en de productieafdeling in een bedrijf.

Product & Gebruik
 

Met oog voor de gebruiker doorloop je het integrale ontwerpproces van een product. Je gematerialiseerde concepten zijn altijd klaar voor productie, maar je zet altijd de gebruiker voorop. Je stelt als dusdanig de reden en de functie van producten kritisch in vraag.
Product en gebruik begeeft zich op het terrein van de fuzzy front end: snel evoluerendeproductbehoeften, productpsychologie, het bedenken van baanbrekende vernieuwingen, het detecteren van blanco niches in de markt ...
Het keuzetraject heeft minder technologiemodules, maar gaat dieper in op ontwerpmethodologie. In dit keuzetraject ontwerp je evenveel industrial goods als consumer goods. Je focust hierbij op het ontwerpproces, innovatie en creativiteit. Je leert de productbehoeften van mensen juist interpreteren en je benadrukt hierbij je conceptuele en strategische vaardigheden.

Product & Intelligence
 

Dit keuzetraject legt zich toe op de nieuwste technologische mogelijkheden op vlak van elektronica en software in producten. Je zal in dit traject vernieuwende gebruiksconcepten ontwikkelen voor innovatieve producten. Vertrekkende van deze concepten bouw je slimme, tastbare en interactieve producten. 

Product & Vorm
 

Met oog voor esthetiek en detail doorloop je het integrale ontwerpproces van een product. Je werkt je ideeën uit, tot en met de materialisatie. Als industrieel vormgever met specialisatie Product en Vorm leg jij je sterker toe op de vorm en de conceptuele context van producten.
In Product en vorm kom je in aanraking met productvormgeving pur sang. Diepgang op gebied van design, visualisatie en stilering komt de gebruiker ten goede en de focus ligt op consumer goods.
Dit traject heeft minder technologiemodules en biedt zo plaats voor meer user centered design en diepgang op het gebied van vormgeving, visualisatie en stilering. Je leert kijken naar mensen en producten, weet alles van trends en ontwikkelt een eigen signatuur als ontwerper, met een sterke visie op design.
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Industrieel productontwerpen 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Binnenhuiskunst, Elektronica, Industriële kunst, Informatica, Wetenschappelijk tekenen, Wooninrichting,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Industrieel productontwerpen

Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen - Universiteit Gent Campus Kortrijk


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Howest, Campus Graaf Karel de Goedelaan

Starten in februari

Instellingen

Graaf Karel de Goedelaan 5  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Beroepsuitwegen

Het beroepenveld van een industrieel productontwerper is zeer ruim.
Met dit diploma kom je in diverse sectoren en functies terecht:
- in de ontwerpafdeling van een bedrijf, een ontwerpbureau of eigen zaak
- in de ontwikkeling van industriële en consumentengoederen, interieurobjecten, textiel, verlichting, transport, …
- in productie, mechanisch ontwerpen, nieuwe media, CAD/CAM, standenbouw, product testing, prototyping en nulseries, innovatieve KMO’s, technisch tekenen, productpresentatie, productinnovatie, matrijs ontwerp, automatisering, materiaalkeuze, rendering, documentatie, …
- in interdisciplinaire teams van R&D managers, stilisten en designers, techneuten en engineers, marketeers en andere ontwerpers.
Je mogelijke ontwerpfuncties zijn o.a. productontwerper, werkvoorbereider, materiaaldeskundige, industrieel vormgever, productiebegeleider, visualisator, CAM-programmeur, interieur ontwerper, prototyper, technisch verkoper, standenbouwer, (re)designer, stilist, CAD-tekenaar, mechanisch ontwerper.

Klik hieronder op 'Mogelijke beroepen' voor uitgebreide informatie over de beroepsmogelijkheden en vacatures.

Mogelijke beroepen

Industrieel vormgever
Meubelontwerper

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Industrieel productontwerpen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Architecturale en binnenhuiskunst (KSO) 36 3,23% 74,72% 1 2 3 11 19
Elektromechanica (TSO) 36 0,74% 73,52% 3 3 4 6 19 1
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 32 1,02% 62,20% 3 3 6 7 11 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 20-02-2017

Industrieel productontwerpen - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Innovatieve producten, huishoudtoestellen, meubilair, voertuigen en industriele goederen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.
Elk product in onze leefwereld is ooit ontstaan als idee van een productontwerper (m/v).
Om te komen tot nieuwe producten doorloopt men een volledig ontwerpproces.
In deze opleiding leer je dit ontwerpproces aan.
De opleiding besteedt veel aandacht aan de praktische toepasbaarheid van de ontwerpen.
Naast de theoretische onderbouw krijg je heel wat labo’s en projecten te verwerken.
Je krijgt een heel pakket ontwerpvaardigheden aan die jij zal toepassen in reële opdrachten, vaak in samenwerking met bedrijven.
In het 1ste en 2de semester is er vooral aandacht aan vormgeving, techniek en creativiteit.
Het 3de en 4de semester gaat dieper in op ontwerpmethodologie, prototyping en 3D CAD.
In het 5de en 6de semester maak je de ontwerpen productieklaar.
Je krijgt ook nog specifieke ontwerpwetenschappen en leer je rekening houden met bedrijfseconomische aspecten.
Er is ook een stage/eindproject in een bedrijf naar jou interesse en profiel.
Er zijn 3 mogelijke keuzetrajecten. 
Deze keuzetrajecten bepalen de accentverschillen binnen de opleiding. Je kiest vanaf het 2de jaar.


Voor wie?
De opleiding heeft geen ideale vooropleidingen in het secundair onderwijs en kent daarom een heel brede instroom.
Het eerste jaar is dan ook een soort 
oriëntatiejaar.
Hier leg je de basis van ontwerpen, technisch tekenen, vormgeving, technologie en presentatie.
 Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Howest - Campus Graaf Karel de Goedelaan

Product & Engineering
 

Alles kan worden gemaakt, met machines, met de computer en met de hand! Het keuzetraject ‘Product en engineering’ legt zich sterker toe op de technische detaillering, engineering, materialen en productie van producten.
Jij doorloopt het integrale ontwerpproces met speciale aandacht voor productie en materialisatie. Verwacht je vooral aan technische uitdagingen, het ontwerp van industrial goods en de zuivere engineering van consumer goods.
Het keuzetraject bevat minder vormgevingsmodules en maakt plaats voor meer technisch en mechanisch ontwerpen én diepgang op het gebied van materialen en productie. Je gaat ook dieper in op moderne productietechnologie en engineering. Je benadrukt je technische vaardigheden. Je bent de schakel tussen de ontwerptafel en de productieafdeling in een bedrijf.

Product & Gebruik
 

Met oog voor de gebruiker doorloop je het integrale ontwerpproces van een product. Je gematerialiseerde concepten zijn altijd klaar voor productie, maar je zet altijd de gebruiker voorop. Je stelt als dusdanig de reden en de functie van producten kritisch in vraag.
Product en gebruik begeeft zich op het terrein van de fuzzy front end: snel evoluerendeproductbehoeften, productpsychologie, het bedenken van baanbrekende vernieuwingen, het detecteren van blanco niches in de markt ...
Het keuzetraject heeft minder technologiemodules, maar gaat dieper in op ontwerpmethodologie. In dit keuzetraject ontwerp je evenveel industrial goods als consumer goods. Je focust hierbij op het ontwerpproces, innovatie en creativiteit. Je leert de productbehoeften van mensen juist interpreteren en je benadrukt hierbij je conceptuele en strategische vaardigheden.

Product & Intelligence
 

Dit keuzetraject legt zich toe op de nieuwste technologische mogelijkheden op vlak van elektronica en software in producten. Je zal in dit traject vernieuwende gebruiksconcepten ontwikkelen voor innovatieve producten. Vertrekkende van deze concepten bouw je slimme, tastbare en interactieve producten. 

Product & Vorm
 

Met oog voor esthetiek en detail doorloop je het integrale ontwerpproces van een product. Je werkt je ideeën uit, tot en met de materialisatie. Als industrieel vormgever met specialisatie Product en Vorm leg jij je sterker toe op de vorm en de conceptuele context van producten.
In Product en vorm kom je in aanraking met productvormgeving pur sang. Diepgang op gebied van design, visualisatie en stilering komt de gebruiker ten goede en de focus ligt op consumer goods.
Dit traject heeft minder technologiemodules en biedt zo plaats voor meer user centered design en diepgang op het gebied van vormgeving, visualisatie en stilering. Je leert kijken naar mensen en producten, weet alles van trends en ontwikkelt een eigen signatuur als ontwerper, met een sterke visie op design.
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Industrieel productontwerpen 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Binnenhuiskunst, Elektronica, Industriële kunst, Informatica, Wetenschappelijk tekenen, Wooninrichting,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Industrieel productontwerpen

Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen - Universiteit Gent Campus Kortrijk


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Howest, Campus Graaf Karel de Goedelaan

Starten in februari

Instellingen

Graaf Karel de Goedelaan 5  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Beroepsuitwegen

Het beroepenveld van een industrieel productontwerper is zeer ruim.
Met dit diploma kom je in diverse sectoren en functies terecht:
- in de ontwerpafdeling van een bedrijf, een ontwerpbureau of eigen zaak
- in de ontwikkeling van industriële en consumentengoederen, interieurobjecten, textiel, verlichting, transport, …
- in productie, mechanisch ontwerpen, nieuwe media, CAD/CAM, standenbouw, product testing, prototyping en nulseries, innovatieve KMO’s, technisch tekenen, productpresentatie, productinnovatie, matrijs ontwerp, automatisering, materiaalkeuze, rendering, documentatie, …
- in interdisciplinaire teams van R&D managers, stilisten en designers, techneuten en engineers, marketeers en andere ontwerpers.
Je mogelijke ontwerpfuncties zijn o.a. productontwerper, werkvoorbereider, materiaaldeskundige, industrieel vormgever, productiebegeleider, visualisator, CAM-programmeur, interieur ontwerper, prototyper, technisch verkoper, standenbouwer, (re)designer, stilist, CAD-tekenaar, mechanisch ontwerper.

Klik hieronder op 'Mogelijke beroepen' voor uitgebreide informatie over de beroepsmogelijkheden en vacatures.

Mogelijke beroepen

Industrieel vormgever
Meubelontwerper

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Industrieel productontwerpen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Architecturale en binnenhuiskunst (KSO) 36 3,23% 74,72% 1 2 3 11 19
Elektromechanica (TSO) 36 0,74% 73,52% 3 3 4 6 19 1
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 32 1,02% 62,20% 3 3 6 7 11 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 20-02-2017