HR-suppport - Graduaatsopleiding

 

Staan je medemensen centraal in alles wat je doet? Je leert hoe je anderen helpt om het beste uit hun loopbaan te halen. Je wordt onder meer een kei in HR-administratie, communicatie en sociale wetgeving.


In de opleiding HR-support word je opgeleid om te werken op de personeelsdienst (HR-dienst) van een bedrijf of organisatie.
De HR-medewerker richt zich op ‘de mens als werknemer’. Als HR-medewerker werk je mee aan een doordacht personeelsbeleid dat gericht is op het optimaal bereiken van de gestelde strategische bedrijfsdoelen. Daarbij zijn de werknemers het belangrijkste potentieel.


Er ligt een breed werkveld voor jou open: bedrijven, socialprofitorganisaties en overheidsdiensten.
Je kan je job uitoefenen in kleine organisaties of in multinationals.
Je kan de voorkeur geven aan werken binnen een productieomgeving of in een dienstverlenende organisatie (zoals een sociaal secretariaat, een uitzendkantoor, een rekruterings- en selectiebureau, een dienst voor arbeidsbemiddeling, een outplacementbureau, een opleidingscentrum).


Je taak kan op verschillende domeinen liggen: instroom, doorstroom, uitstroom van de werknemer, het sociaaljuridische luik, het administratieve luik, het VTO-beleid (Vorming, Training, Opleiding), het opstellen van en meewerken aan een diversiteitsplan, payroll, communicatie en overleg met werknemers en met vakbondsorganisaties...


Je krijgt een heel gevarieerd aanbod aan vakken, o.a. selectietechnieken, arbeidsmarkt en rekrutering, professionele communicatie voor rekrutering en selectie (Nederlands, Engels en Frans), loon- en personeelsadministratie, mens en organisatie, organisatieleer, ICT-tools voor HR, wetgeving in de HR-praktijk, payroll...


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. binnen de HR-support van een onderneming, uitzendkantoor, sociaal kantoor, arbeidsbemiddelaar... Reken in het tweede jaar ongeveer op minstens 30% van de tijd te leren in de praktijk (praktijkprojecten, werkplekleren, stages...).


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120

HR-suppport - Graduaatsopleiding

Algemene info

Staan je medemensen centraal in alles wat je doet? Je leert hoe je anderen helpt om het beste uit hun loopbaan te halen. Je wordt onder meer een kei in HR-administratie, communicatie en sociale wetgeving.


In de opleiding HR-support word je opgeleid om te werken op de personeelsdienst (HR-dienst) van een bedrijf of organisatie.
De HR-medewerker richt zich op ‘de mens als werknemer’. Als HR-medewerker werk je mee aan een doordacht personeelsbeleid dat gericht is op het optimaal bereiken van de gestelde strategische bedrijfsdoelen. Daarbij zijn de werknemers het belangrijkste potentieel.


Er ligt een breed werkveld voor jou open: bedrijven, socialprofitorganisaties en overheidsdiensten.
Je kan je job uitoefenen in kleine organisaties of in multinationals.
Je kan de voorkeur geven aan werken binnen een productieomgeving of in een dienstverlenende organisatie (zoals een sociaal secretariaat, een uitzendkantoor, een rekruterings- en selectiebureau, een dienst voor arbeidsbemiddeling, een outplacementbureau, een opleidingscentrum).


Je taak kan op verschillende domeinen liggen: instroom, doorstroom, uitstroom van de werknemer, het sociaaljuridische luik, het administratieve luik, het VTO-beleid (Vorming, Training, Opleiding), het opstellen van en meewerken aan een diversiteitsplan, payroll, communicatie en overleg met werknemers en met vakbondsorganisaties...


Je krijgt een heel gevarieerd aanbod aan vakken, o.a. selectietechnieken, arbeidsmarkt en rekrutering, professionele communicatie voor rekrutering en selectie (Nederlands, Engels en Frans), loon- en personeelsadministratie, mens en organisatie, organisatieleer, ICT-tools voor HR, wetgeving in de HR-praktijk, payroll...


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. binnen de HR-support van een onderneming, uitzendkantoor, sociaal kantoor, arbeidsbemiddelaar... Reken in het tweede jaar ongeveer op minstens 30% van de tijd te leren in de praktijk (praktijkprojecten, werkplekleren, stages...).


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Thomas More - Campus Sanderus

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

AP Hogeschool - Campus Blairon

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus Mechelen De Vest

Hogeschool UCLL - Campus Sociale School

Howest - Campus Brugge Station - BST1

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Sociaal werk (afst. Personeelswerk), Office management (afst. Human resources) of Toegepaste psycholgie behalen. Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Instellingen

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Molenstraat 8  2018 Antwerpen
03 241 08 29    


Campus Blairon 555  2300 Turnhout
02 220 35 40    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
015 36 91 00    


Groeneweg 151  3001 Heverlee
016 37 51 00    


Spoorwegstraat 4  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2022

HR-suppport - Graduaatsopleiding

Algemene info

Staan je medemensen centraal in alles wat je doet? Je leert hoe je anderen helpt om het beste uit hun loopbaan te halen. Je wordt onder meer een kei in HR-administratie, communicatie en sociale wetgeving.


In de opleiding HR-support word je opgeleid om te werken op de personeelsdienst (HR-dienst) van een bedrijf of organisatie.
De HR-medewerker richt zich op ‘de mens als werknemer’. Als HR-medewerker werk je mee aan een doordacht personeelsbeleid dat gericht is op het optimaal bereiken van de gestelde strategische bedrijfsdoelen. Daarbij zijn de werknemers het belangrijkste potentieel.


Er ligt een breed werkveld voor jou open: bedrijven, socialprofitorganisaties en overheidsdiensten.
Je kan je job uitoefenen in kleine organisaties of in multinationals.
Je kan de voorkeur geven aan werken binnen een productieomgeving of in een dienstverlenende organisatie (zoals een sociaal secretariaat, een uitzendkantoor, een rekruterings- en selectiebureau, een dienst voor arbeidsbemiddeling, een outplacementbureau, een opleidingscentrum).


Je taak kan op verschillende domeinen liggen: instroom, doorstroom, uitstroom van de werknemer, het sociaaljuridische luik, het administratieve luik, het VTO-beleid (Vorming, Training, Opleiding), het opstellen van en meewerken aan een diversiteitsplan, payroll, communicatie en overleg met werknemers en met vakbondsorganisaties...


Je krijgt een heel gevarieerd aanbod aan vakken, o.a. selectietechnieken, arbeidsmarkt en rekrutering, professionele communicatie voor rekrutering en selectie (Nederlands, Engels en Frans), loon- en personeelsadministratie, mens en organisatie, organisatieleer, ICT-tools voor HR, wetgeving in de HR-praktijk, payroll...


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. binnen de HR-support van een onderneming, uitzendkantoor, sociaal kantoor, arbeidsbemiddelaar... Reken in het tweede jaar ongeveer op minstens 30% van de tijd te leren in de praktijk (praktijkprojecten, werkplekleren, stages...).


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Thomas More - Campus Sanderus

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

AP Hogeschool - Campus Blairon

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus Mechelen De Vest

Hogeschool UCLL - Campus Sociale School

Howest - Campus Brugge Station - BST1

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Sociaal werk (afst. Personeelswerk), Office management (afst. Human resources) of Toegepaste psycholgie behalen. Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Instellingen

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Molenstraat 8  2018 Antwerpen
03 241 08 29    


Campus Blairon 555  2300 Turnhout
02 220 35 40    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
015 36 91 00    


Groeneweg 151  3001 Heverlee
016 37 51 00    


Spoorwegstraat 4  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2022