GO! Atheneum Tienen

Gilainstraat 70
3300 Tienen
016 78 18 30
info@atheneumtienen.be
https://atheneumtienen.be 

3e jaar 4e jaar
   

 

5e jaar
7e jaar BSO - 7e jaar BSO gericht op Hoger Onderwijs
Infomomenten
Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Leerlingen kunnen vanaf 1 SO kiezen om het vak Geschiedenis in het Frans te volgen.

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen in 3 SO: 

- 2 uur geschiedenis in het Frans

- 1 uur fysica in het Engels

- 1 uur biologie in het Frans

- 2 uur economie in het Engels

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.30
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 16u.25
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Tienen  Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Leuven-Tienen-Landen
Oude Vestenstraat 14
3300 Tienen
016 81 58 18
onthaal@clbleuventienen.be
http://www.clbleuventienen.be/

Contactpersonen CLB

1ste graad:

2de graad:

Schoolfiche: GO! Atheneum TienenGO! Atheneum Tienen

Gilainstraat 70
3300 Tienen
016 78 18 30      

Bijzonder(e) kenmerk(en): 

3e jaar 4e jaar
   

 

5e jaar
7e jaar BSO - 7e jaar BSO gericht op Hoger Onderwijs
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Leerlingen kunnen vanaf 1 SO kiezen om het vak Geschiedenis in het Frans te volgen.

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen in 3 SO: 

- 2 uur geschiedenis in het Frans

- 1 uur fysica in het Engels

- 1 uur biologie in het Frans

- 2 uur economie in het Engels

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.30
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 16u.25
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Tienen  Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Leuven-Tienen-Landen
Oude Vestenstraat 14
3300 Tienen
016 81 58 18        

Contactpersonen CLB

1ste graad:

2de graad: