Taal en communicatie - Derde graad

Studierichting "Taal en communicatie"

Deze studierichting legt de klemtoon op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

 • Je verdiept je in communicatieprincipes, -modellen, -processen en -theorieën.
 • Je leert communicatieprojecten voorbereiden en uitvoeren.
  Dit houdt o.a. het volgende in:

            -        vergaderingen organiseren
            -        verslagen maken
            -        het opstellen en helpen realiseren van een communicatieplan
            -        beheren van data

 • In de uitbreiding van het Nederlands leer je over:

            -        de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers
            -        de communicatieve vaardigheden (herformuleren, redigeren)

 • In de uitbreiding van Engels en Frans leer je over:

            -        de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers
            -        taalvariatie
            -        tekstopbouw
            -        communicatieve vaardigheden (notities nemen, herformuleren)

 • In Duits verwerf je communicatieve vaardigheden.
 • Je leert deskundig omgaan met media en communicatieplatformen.
 • Je leert communicatieproducten en -tools met ICT als middel ontwikkelen en uitwerken.

Taal en communicatie               


Beschrijving

Deze studierichting legt de klemtoon op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

 • Je verdiept je in communicatieprincipes, -modellen, -processen en -theorieën.
 • Je leert communicatieprojecten voorbereiden en uitvoeren.
  Dit houdt o.a. het volgende in:

            -        vergaderingen organiseren
            -        verslagen maken
            -        het opstellen en helpen realiseren van een communicatieplan
            -        beheren van data

 • In de uitbreiding van het Nederlands leer je over:

            -        de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers
            -        de communicatieve vaardigheden (herformuleren, redigeren)

 • In de uitbreiding van Engels en Frans leer je over:

            -        de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers
            -        taalvariatie
            -        tekstopbouw
            -        communicatieve vaardigheden (notities nemen, herformuleren)

 • In Duits verwerf je communicatieve vaardigheden.
 • Je leert deskundig omgaan met media en communicatieplatformen.
 • Je leert communicatieproducten en -tools met ICT als middel ontwikkelen en uitwerken.

Situering binnen het studiedomein: Taal en cultuur

2e graad

3e graad

Onthaal en recreatie      
Taal en communicatie     
Toerisme     
Onthaal en recreatie      
Taal en communicatie     
Taal en communicatiewetenschappen      
Toerisme     

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  Regina Pacisinstituut Magnolialaan 2, 1020 Laken
  Imelda-Instituut Picardstraat 170, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
  Imelda-Instituut Picardstraat 170, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
  Mater Dei-Instituut Luchtvaartlaan 70, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
  Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
  Heilig-Hart & College Parklaan 7, 1500 Halle
  VKO - Vrij Katholiek Onderwijs Karenveldstraat 23, 1745 Opwijk
  IMI-Roosdaal (Immaculata Maria-instituut) Kapelleweide 5, 1760 Roosdaal
  KOBOS Secundair Mechelseweg 129, 1880 Kapelle-op-den-Bos
  Sint-Lievenscollege Amerikalei 32, 2000 Antwerpen
  Sec. Handelsschool St.-Lodewijk Sint-Jacobsmarkt 15, 2000 Antwerpen
  Merit VIIde-Olympiadelaan 2, 2020 Antwerpen
  KNMC Groenendaal Stella Marisstraat 2, 2170 Merksem
  kOsh23 Collegestraat 46, 2200 Herentals
  Kardinaal van Roey Instituut Mgr. Donchelei 7, 2290 Vorselaar
  Heilig-Grafinstituut Patersstraat 28, 2300 Turnhout
  Klein Seminarie Hoogstraten Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten
  Immaculata Instituut Hoogstraatsebaan 2, 2390 Oostmalle
  GO! Atheneum Lier Arthur Vanderpoortenlaan 35, 2500 Lier
  Sint-Ursula-instituut Kanunnik Davidlaan 15, 2500 Lier
  Sint-Jozefinstituut Gemeenteplein 8, 2550 Kontich
  Sint-Willebrord - Heilige Familie Jan Moorkensstraat 95, 2600 Berchem
  Sint-Willebrord - Heilige Familie Jan Moorkensstraat 95, 2600 Berchem
  OLVE Gustaaf Lavastraat 33, 2640 Mortsel
  OLVE Rombaut Keldermansstraat 33, 2650 Edegem
  Sint-Cordula-Instituut Wilgendaalstraat 7, 2900 Schoten
  Mater Salvatoris Engelselei 8, 2950 Kapellen
  Miniemeninstituut Leuven Diestsestraat 163, 3000 Leuven
  Heilig Hartinstituut Heverlee Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
  GO! school De Nova Rerum Novarumlaan 1, 3010 Kessel-Lo
  Sint-Angela-Instituut Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk
  Sint-Jozefscollege Schaluin 28, 3200 Aarschot
  GO! De Prins - Campus Antwerpsestraat Antwerpsestraat 36, 3290 Diest
  Provinciale Handelsschool Hasselt Gouverneur Verwilghensingel 1, 3500 Hasselt
  GO! Next het Atheneum Capucienenstraat 28, 3500 Hasselt
  i-MaS (Instituut Mariaburcht Stevoort) Stevoortse kiezel 425, 3512 Stevoort
  Sint-Martinusscholen - Bovenbouw Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad
  Pyxiscollege 3 Stationsstraat 232, 3620 Lanaken
  KaSO Mosa-RT Bovenbouw Weertersteenweg 135 A, 3680 Maaseik
  Hasp-O Centrum Fabriekstraat 51, 3800 Sint-Truiden
  WICO campus Lommel Pieter Breugheldreef 4, 3920 Lommel
  Sint-Michiel Diestersteenweg 3, 3970 Leopoldsburg
  Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brugge
  GO! Stamina Daverlostraat 132, 8310 Assebroek
  Sint-Jozef, Petrus & Paulus Ieperstraat 9, 8400 Oostende
  Guldensporencollege Campus Kaai 3 Burgemeester Vercruysselaan 17C, 8500 Kortrijk
  Spes Nostra Heulekasteelstraat 2A, 8501 Heule
  Spes Nostra Heulekasteelstraat 2A, 8501 Heule
  Annuntiata-Instituut Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne
  Technisch Instituut Sint-Vincentius Spinneschoolstraat 10, 8820 Torhout
  Sint-Jorisschool Fabiolalaan 2, 8930 Menen
  Nieuwen Bosch Humaniora Lange Violettestraat 65, 9000 Gent
  Sint-Lievenscollege Business Steendam 27, 9000 Gent
  Visitatie Mariakerke (Broeders van Liefde) Zandloperstraat 8, 9030 Mariakerke
  Sint-Franciscusinstituut - SFI Tuinstraat 105, 9090 Melle
  Sint-Maarten Campus Bovenschool Kallobaan 1, 9120 Beveren-Waas
  scar Romerocollege, Campus Noordlaan: domeinen STEM, Taal & Cultuur en Sport Kerkstraat 60, 9200 Dendermonde
  GO! atheneum MIRA Loystraat 70, 9220 Hamme
  Sint-Jozefinstituut - SJI Wegvoeringstraat 59A, 9230 Wetteren
  GO! Handelsschool Aalst Keizersplein 19, 9300 Aalst
  DvM Handels-Technisch en Beroepsonderwijs Onderwijsstraat 5, 9300 Aalst
  Scholengroep Sint-Maarten SMI & TI Sint-Maarten Esplanadeplein 6, 9300 Aalst
  Hartencollege Secundair Onderwijs - Onderwijslaan Onderwijslaan 4, 9400 Ninove
  GO! Atheneum Da Vinci Campus Gustave Royerslaan 39, 9600 Ronse
  Bernardustechnicum Hoogstraat 10, 9700 Oudenaarde
  GO! Erasmusatheneum Deinze Volhardingslaan 11, 9800 Deinze
  Leiepoort Deinze campus Sint-Vincentius Peter Benoitlaan 40, 9800 Deinze
  College Ten Doorn - Spectrum Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo
  Campus Zomergem Dreef 47, 9930 Zomergem

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de dubbele finaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de dubbele finaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in de 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In uitzonderlijke gevallen kan voor een leerling die zonder getuigschrift of diploma dreigt uit te vallen een bijzonder kwalificerend traject worden uitgewerkt door de klassenraad (in samenwerking met externe partners). Dit kan enkel voor studierichtingen in de 3e graad.
Hiervoor is een akkoord van het CLB en instemming van de ouders van de leerling nodig.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding (als deze voorzien is in deze studierichting).
 
Hiermee kan je starten in alle graduaatsopleidingen, professionele en academische bachelors van het hoger onderwijs.

Wat na Taal en communicatie ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de dubbele finaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Het is een belangrijke beslissing waarbij je met een aantal zaken rekening houdt:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina of doe de test met Oriënt van VDAB. 

Als je wenst verder te studeren zijn er tal van mogelijkheden:

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Meer info over doorstroom naar professionele of academische bachelor: zie AHOVOKS 

Andere mogelijkheden

 • Graduaatsopleidingen
 • 7e leerjaren aso, kso gericht op hoger onderwijs (vroegere voorbeidende jaren)
 • 7e leerjaren kso en tso
 • 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt (vroegere specialisatiejaren bso) 
 • Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
  Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra, bij VDAB, bij DefensiePolitie, ...

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.