GO! Erasmusatheneum Deinze - campus Volhardingslaan

Volhardingslaan 11
9800 Deinze
09 381 56 00
secretariaat@erasmusatheneum.be
http://www.erasmusatheneum.be(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

 

3e jaar 4e jaar
    Infomomenten
Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

GO! Erasmusatheneum Deinze investeert in een brede eerste graad A met haar VVV-modules. In deze modules verkennen, verdiepen en verbreden leerlingen hun kennis van eigen interesses en talenten in heel wat diverse domeinen waarvoor kan gekozen worden vanaf een tweede graad ASO – TSO en BSO. Voorbeelden hiervan zijn Engineering, sciencelab, sport, lingolab, Mens & Creatie en Music@ school. In totaal bieden we doorheen de eerste graad 10 verschillende modules aan. Op die manier werken we niet alleen aan vakinhouden maar ook aan de totale persoonlijkheid die bijdraagt aan het maken van een positieve studiekeuze en het welbevinden van de leerling. Wanneer nodig, zal de klassenraad extra remediëring opleggen binnen twee tot vier van deze lestijden om op die manier er voor te zorgen dat de eindtermen gerealiseerd raken. Binnen de klas wordt reeds sterk geremedieerd en gedifferentieerd waardoor we op dat vlak heel wat van de leerkrachten mogen verwachten en het uitzonderlijk moet zijn om een leerling buiten het basispakket te gaan remediëren. Daarnaast krijgen alle leerlingen van het eerste jaar 2 uur Rots en water waarin ze leren stevig in de schoenen te staan en durven uit te komen voor hun mening, waarden en normen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om vier uur extra voetbal mee te nemen in het lestijdenpakket. Voor de derde graad zijn dat twee uur. We doen dit in samenwerking met KMSK Deinze en met gediplomeerde trainers. Uitgebreide info is terug te vinden op onze website. www.erasmusatheneum.be

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.00
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.00
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Deinze  
Opmerking

Onze school heeft twee campussen. De eerste graad Klassieke talen en moderne wetenschappen samen met de tweede en derde graad ASO bevinden zich op campus Peter Benoit. De eerste graad A- en B-stroom en de tweede en derde graad TSO bevinden zich op campus Volhardingslaan.Centrum voor leerlingenbegeleiding

GO! CLB Deinze-Eeklo - Vestiging De Pinte
Polderdreef 42
9840 De Pinte
09 386 29 37
deinze.eeklo@go-clb.be
http://www.clbgoeeklo.be

Contactpersonen CLB

Ewout Demedts

ewout.demedts@go-clb.be

09/274.59.76

 

Schoolfiche: GO! Erasmusatheneum Deinze - campus VolhardingslaanGO! Erasmusatheneum Deinze - campus Volhardingslaan

Volhardingslaan 11
9800 Deinze
09 381 56 00      

Bijzonder(e) kenmerk(en):
(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

 

3e jaar 4e jaar
    Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

GO! Erasmusatheneum Deinze investeert in een brede eerste graad A met haar VVV-modules. In deze modules verkennen, verdiepen en verbreden leerlingen hun kennis van eigen interesses en talenten in heel wat diverse domeinen waarvoor kan gekozen worden vanaf een tweede graad ASO – TSO en BSO. Voorbeelden hiervan zijn Engineering, sciencelab, sport, lingolab, Mens & Creatie en Music@ school. In totaal bieden we doorheen de eerste graad 10 verschillende modules aan. Op die manier werken we niet alleen aan vakinhouden maar ook aan de totale persoonlijkheid die bijdraagt aan het maken van een positieve studiekeuze en het welbevinden van de leerling. Wanneer nodig, zal de klassenraad extra remediëring opleggen binnen twee tot vier van deze lestijden om op die manier er voor te zorgen dat de eindtermen gerealiseerd raken. Binnen de klas wordt reeds sterk geremedieerd en gedifferentieerd waardoor we op dat vlak heel wat van de leerkrachten mogen verwachten en het uitzonderlijk moet zijn om een leerling buiten het basispakket te gaan remediëren. Daarnaast krijgen alle leerlingen van het eerste jaar 2 uur Rots en water waarin ze leren stevig in de schoenen te staan en durven uit te komen voor hun mening, waarden en normen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om vier uur extra voetbal mee te nemen in het lestijdenpakket. Voor de derde graad zijn dat twee uur. We doen dit in samenwerking met KMSK Deinze en met gediplomeerde trainers. Uitgebreide info is terug te vinden op onze website. www.erasmusatheneum.be

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.00
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.00
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Deinze  
Opmerking

Onze school heeft twee campussen. De eerste graad Klassieke talen en moderne wetenschappen samen met de tweede en derde graad ASO bevinden zich op campus Peter Benoit. De eerste graad A- en B-stroom en de tweede en derde graad TSO bevinden zich op campus Volhardingslaan.Centrum voor leerlingenbegeleiding

GO! CLB Deinze-Eeklo - Vestiging De Pinte
Polderdreef 42
9840 De Pinte
09 386 29 37        

Contactpersonen CLB

Ewout Demedts

ewout.demedts@go-clb.be

09/274.59.76