Universiteit Gent

Hoofdinstelling

Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
09 331 01 01     

Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
09 331 01 01      

Academische bachelors

Afrikaanse talen en culturen
Archeologie
Bestuurskunde en publiek management
Bio-ingenieurswetenschappen - Bos- en natuurbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen - Cel- en genbiotechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Chemie en voedingstechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Land- en waterbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen - Landbouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen - Milieutechnologie
Biochemie en biotechnologie
Biologie
Biomedische wetenschappen
Biowetenschappen
Chemie
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Diergeneeskunde
Economische wetenschappen
Farmaceutische wetenschappen
Fysica en sterrenkunde
Geneeskunde
Geografie en geomatica
Geologie
Geschiedenis - zonder afstudeerrichtingen
Handelsingenieur
Handelswetenschappen
Industriële wetenschappen - Bio-industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen - Bouwkunde
Industriële wetenschappen - Chemie
Industriële wetenschappen - Elektromechanica
Industriële wetenschappen - Elektronica-ICT
Industriële wetenschappen - Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen - Informatica
Industriële wetenschappen - Machine- en productieautomatisering
Informatica
Ingenieurswetenschappen - Biomedische ingenieurstechnieken
Ingenieurswetenschappen: Architectuur
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek
Kunstwetenschappen
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Moraalwetenschappen
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - Arabistiek en Islamkunde
Oosterse talen en culturen - China (China-traject)
Oosterse talen en culturen - China (UGent-traject)
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen - Sociale agogiek
Politieke wetenschappen
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Onderwijs
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Social sciences - Communication studies (E)
Social sciences - Political sciences (E)
Social sciences - Sociology (E)
Sociologie
Taal- en letterkunde
Tandheelkunde
Toegepaste economische wetenschappen
Toegepaste taalkunde
Wijsbegeerte
Wiskunde


Masters

African Studies (E)
Agro- and Environmental Nematology (E)
Algemene economie
Aquaculture (E)
Archeologie
Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie - Fiscaliteit
Bestuurskunde en publiek management
Bewegings- en sportwetenschappen - Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Bewegings- en sportwetenschappen - Sportbeleid en sportmanagement
Bewegings- en sportwetenschappen - Sporttraining en coaching
Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen Land- en waterbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen Landbouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Biochemistry and Biotechnology (E)
Bioinformatics - Bioscience Engineering (E)
Bioinformatics - Engineering (E)
Bioinformatics - Systems Biology (E)
Biology (E)
Biomedical Engineering (E)
Biomedical sciences (E)
Bioscience engineering: cell and gene biotechnology (E)
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Plantaardige en dierlijke productie
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Tropische en subtropische landbouw
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Tuinbouwkunde
Biowetenschappen Voedingsindustrie
Business Economics - Accountancy (E)
Business Economics - Corporate finance (E)
Business Economics - Marketing (E)
Business Engineering - Data analytics (E)
Business Engineering - Finance (E)
Business Engineering - Operations management (E)
Chemical Engineering (E)
Chemistry - (Bio)Organic and polymer chemistry (E)
Chemistry - Analytical and environmental chemistry (E)
Chemistry - Materials and nano chemistry (E)
Civil Engineering (E)
Communicatiewetenschappen - Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen - Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen - Journalistiek
Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij
Computer Science Engineering (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology: border crossing, security and social justice (E)
Diergeneeskunde - Gezelschapsdieren
Diergeneeskunde - Herkauwers
Diergeneeskunde - Onderzoek
Diergeneeskunde - Paard
Diergeneeskunde - Varken, pluimvee en konijn
Economics (E)
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Economie
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Lichamelijke opvoeding
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve masteropleiding Talen
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie
Electrical Engineering - Communication and information technology (E)
Electrical Engineering - Electronic circuits and systems (E)
Electromechanical Engineering: Control engineering and automation (E)
Electromechanical Engineering: Electrical power engineering (E)
Electromechanical Engineering: Maritime engineering (E)
Electromechanical Engineering: Mechanical construction (E)
Electromechanical Engineering: Mechanical energy engineering (E)
Engineering Physics (E)
Environmental science and technology (E)
Environmental Technology and Engineering (Erasmus Mundus) (E)
Ergotherapeutische wetenschap
EU-studies
Farmaceutische zorg
Fire Safety Engineering (E)
Food Technology (E)
Fysica en Sterrenkunde
Gender en diversiteit
Geneeskunde
Geneesmiddelenontwikkeling
Geografie en geomatica
Geologie
Geology (E)
Geschiedenis
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Handelswetenschappen - Commercieel beleid
Handelswetenschappen - Finance & risicomanagement
Handelswetenschappen - Fiscaliteit
Handelswetenschappen - Management en informatica
Handelswetenschappen - Personeels- en organisatiemanagement
Historische taal- en letterkunde
Industrial Engineering and Operations Research (E)
Industriële ingenieurswetenschappen Bio-industriële wetenschappen - Circulaire bioprocestechnologie
Industriële wetenschappen Biochemie
Industriële wetenschappen Bouwkunde
Industriële wetenschappen Chemie
Industriële wetenschappen Elektromechanica
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - Elektronica
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - ICT
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - Ingebedde systemen
Industriële wetenschappen Elektrotechniek - Automatisering
Industriële wetenschappen Elektrotechniek - Elektrotechniek
Industriële wetenschappen Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen Informatica
Industriële wetenschappen Landmeten
Industriële wetenschappen Milieukunde
Informatica
Ingenieurswetenschappen Architectuur - Architectuurontwerp en bouwtechniek
Ingenieurswetenschappen Architectuur - Stadsontwerp en architectuur
Ingenieurswetenschappen Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken
Ingenieurswetenschappen Bouwkunde
Ingenieurswetenschappen Chemische technologie
Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen
Ingenieurswetenschappen Elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen Fotonica
Ingenieurswetenschappen Materiaalkunde
Ingenieurswetenschappen Toegepaste natuurkunde
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Elektrische energietechniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Maritieme techniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Mechanische constructie
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Mechanische energietechniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-elektrotechniek - Regeltechniek en Automatisering
Kunstwetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Management en het beleid van de gezondheidszorg
Marine and Lacustrine Science and Management (E)
Marine Biological Resources (E)
Meertalige communicatie
Moraalwetenschappen
Nuclear Fusion and Engineering Physics (E)
Nutrition and Rural Development (E)
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - China
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Oosterse talen en culturen - Midden-Oosten Studies
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Philosophy (Research Master) (E)
Photonics (E)
Physical land resources - Land resources engineering (E)
Physical land resources - Soil science (E)
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Sociaal werk
Sociologie
Sociology (E)
Soils and global change (E) - Physical land resources and global change
Soils and global change (E) - Soils biochemistry and global change
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Sustainable and Innovative Natural Resource Management (Erasmus Mundus) (E)
Sustainable Materials Engineering (E)
Taal- en letterkunde
Tandheelkunde
Textile Engineering (E)
Tolken
Vergelijkende moderne letterkunde
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen
Wijsbegeerte
Wiskunde


Master na master

Advanced Studies in Linguistics - Cognitive and Functional Linguistics (E)
Advanced Studies in Linguistics - Linguistics in a Comparative Perspective (E)
Advanced Studies in Linguistics - Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching (E)
Advanced studies in linguistics - Natural language processing: theory and practice (E)
Arbeidsgeneeskunde
Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer
Banking and Finance (E)
Data science for business (E)
European Union Law (E)
Global Health (E)
Huisartsgeneeskunde
Industriële farmacie
International and European Law (E)
International business law (E)
Jeugdgezondheidszorg
Klinische biologie
Law and Economics (E)
Literatuurwetenschappen
Maritime Science (E)
Meertalige bedrijfscommunicatie
Notariaat
Nuclear Engineering (E)
Plant Biotechnology (E)
Space Studies (E)
Specialistische geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Anesthesie - reanimatie
Specialistische geneeskunde - Cardiologie
Specialistische geneeskunde - Dermatologie en venerologie
Specialistische geneeskunde - Fysische geneeskunde en revalidatie
Specialistische geneeskunde - Gastro-enterologie
Specialistische geneeskunde - Gerechtelijke geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Geriatrie
Specialistische geneeskunde - Gynaecologie en verloskunde
Specialistische geneeskunde - Heelkunde
Specialistische geneeskunde - Inwendige geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Kinder- en jeugdpsychiatrie
Specialistische geneeskunde - Klinische biologie
Specialistische geneeskunde - Klinische genetica
Specialistische geneeskunde - Neurochirurgie
Specialistische geneeskunde - Neurologie
Specialistische geneeskunde - Nucleaire geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Oftalmologie
Specialistische geneeskunde - Orthopedische heelkunde
Specialistische geneeskunde - Otorhinolaryngologie
Specialistische geneeskunde - Pathologische anatomie
Specialistische geneeskunde - Pediatrie
Specialistische geneeskunde - Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
Specialistische geneeskunde - Pneumologie
Specialistische geneeskunde - Radiotherapie en oncologie
Specialistische geneeskunde - Reumatologie
Specialistische geneeskunde - Röntgendiagnose
Specialistische geneeskunde - Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Specialistische geneeskunde - Urgentiegeneeskunde
Specialistische geneeskunde - Urologie
Specialistische geneeskunde - Volwassenenpsychiatrie
Specialistische tandheelkunde - Endodontologie
Specialistische tandheelkunde - Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde
Specialistische tandheelkunde - Orthodontie
Specialistische tandheelkunde - Paradontologie
Statistical Data Analysis (E)
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise
Water sustainability: integrating technology and nature-based solutions (E)
Ziekenhuisfarmacie
Ziekenhuishygiëne


Schakelprogramma

African Studies
Bestuurskunde en het publiek management
Biochemie en de Biotechnologie
Biochemie en de Biotechnologie / Biochemistry and Biotechnology
Bioinformatics - Systems Biology
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Plantaardige en dierlijke productie
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Tropische en subtropische landbouw
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Tuinbouwkunde
Biowetenschappen: Voedingsindustrie
Business Economics
Chemistry (E)
Communicatiewetenschappen
Conflict and development studies
Economische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
EU-Studies
Gender en Diversiteit
Geografie
Geschiedenis
Gezondheidsbevordering
Handelswetenschappen
Industriële wetenschappen: Bouwkunde
Industriële wetenschappen: Chemie
Industriële wetenschappen: Elektromechanica
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Elektronica
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - ICT
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Ingebedde systemen
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek - Automatisering
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek - Elektrotechniek
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen: Informatica
Industriële wetenschappen: Landmeten
Industriële wetenschappen: Machine- en productieautomatisering
Logopedische en audiologische wetenschappen
Management en beleid van de gezondheidszorg
Marine biological resources
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en disability studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Sociaal werk
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Taal- en Letterkunde
Tolken
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen


De campussen

Universiteit Gent - Campus Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk 056 24 12 11     
Universiteit Gent - Campus Gent Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent 09 331 00 31     

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

Graaf Karel de Goedelaan 5 , 8500 Kortrijk   056 24 12 11    


Academische bachelors

MastersSchakelprogramma'sUniversiteit Gent - Campus Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33 , 9000 Gent   09 331 00 31    


Academische bachelors

MastersMaster-na-master

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Postgraduaat
Schakelprogramma's
Diensten voor studieadvies en/of studiebegeleiding

Universiteit Gent - Campus Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
   
  Afdeling Studieadvies
  Universiteitsforum (Ufo) Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 1ste verdieping 9000 Gent - +32 9 331 00 31     
   
Universiteit Gent - Campus Gent Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
   
  Afdeling Studieadvies
  Universiteitsforum (Ufo) Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 1ste verdieping 9000 Gent - +32 9 331 00 31     
   

Universiteit Gent - Campus Kortrijk


Universiteit Gent - Campus Gent

26-06-2021: Fysieke rondleidingen  Economische wetenschappen   26-06-2021 26-06-2021 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Fysieke rondleidingen Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleidingen Bestuurskunde, TEW, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Taal- en letterkunde. Inschrijven kan via deze link.


29-06-2021: Fysieke rondleidingen  Toegepaste taalkunde   29-06-2021 29-06-2021 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Fysieke rondleidingen Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Inschrijven kan via deze link.


04-09-2021: Infodag  Biowetenschappen   04-09-2021 04-09-2021 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleiding Industriële wetenschappen: biochemie. Inschrijven kan via deze link.


04-09-2021: Infodag  Industriële wetenschappen Bouwkunde   04-09-2021 04-09-2021 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de afstudeerrichtingen Landmeten, Chemie, Elektromechanica, Elektrotechniek, Elektronica-ICT, Informatica.
Inschrijven kan via deze link.


07-09-2021: Infodag  Toegepaste taalkunde   07-09-2021 07-09-2021 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Inschrijven kan via deze link.Je voorbereiden op Hoger onderwijs

Simon: online zelfevaluatie-instrument -

Voorbereiding Diergeneeskunde -

Taaltests -

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging


Universiteit Gent - Campus Gent

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging