Universiteit Gent

Hoofdinstelling

Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
09 331 01 01     

Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
09 331 01 01      

Academische bachelors

Afrikaanse talen en culturen
Archeologie
Bestuurskunde en publiek management
Bio-ingenieurswetenschappen - Bos- en natuurbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen - Cel- en genbiotechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Chemie en voedingstechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Land- en waterbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen - Landbouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen - Milieutechnologie
Biochemie en biotechnologie
Biologie
Biomedische wetenschappen
Biowetenschappen
Chemie
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Diergeneeskunde
Economische wetenschappen
Farmaceutische wetenschappen
Fysica en sterrenkunde
Geneeskunde
Geografie en geomatica
Geologie
Geschiedenis - Algemene opleiding
Handelsingenieur
Handelswetenschappen
Industriële wetenschappen - Bio-industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen - Bouwkunde
Industriële wetenschappen - Chemie
Industriële wetenschappen - Elektromechanica
Industriële wetenschappen - Elektronica-ICT
Industriële wetenschappen - Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen - Informatica
Industriële wetenschappen - Machine- en productieautomatisering
Informatica
Ingenieurswetenschappen - Biomedische ingenieurstechnieken
Ingenieurswetenschappen: Architectuur
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek
Kunstwetenschappen
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Moraalwetenschappen
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - Arabistiek en Islamkunde
Oosterse talen en culturen - China (China-traject)
Oosterse talen en culturen - China (UGent-traject)
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen - Sociale agogiek
Politieke wetenschappen
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Onderwijs
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Social sciences - Communication studies (E)
Social sciences - Political sciences (E)
Social sciences - Sociology (E)
Sociologie
Taal- en letterkunde
Tandheelkunde
Toegepaste economische wetenschappen
Toegepaste taalkunde
Wijsbegeerte
Wiskunde


Masters

African Studies (E)
Agro- and Environmental Nematology (E)
Algemene economie
Aquaculture (E)
Archeologie
Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie - Fiscaliteit
Bestuurskunde en publiek management
Bewegings- en sportwetenschappen - Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Bewegings- en sportwetenschappen - Sportbeleid en sportmanagement
Bewegings- en sportwetenschappen - Sporttraining en coaching
Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen Land- en waterbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen Landbouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Biochemistry and Biotechnology (E)
Bioinformatics - Bioscience Engineering (E)
Bioinformatics - Engineering (E)
Bioinformatics - Systems Biology (E)
Biology (E)
Biomedical Engineering (E)
Biomedical sciences (E)
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Plantaardige en dierlijke productie
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Tropische plantaardige productie
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Tuinbouwkunde
Biowetenschappen Voedingsindustrie
Business Economics - Accountancy (E)
Business Economics - Corporate finance (E)
Business Economics - Marketing (E)
Business Engineering - Data analytics (E)
Business Engineering - Finance (E)
Business Engineering - Operations management (E)
Chemical Engineering (E)
Chemistry (E)
Civil Engineering (E)
Communicatiewetenschappen - Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen - Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen - Journalistiek
Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij
Computer Science Engineering (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology (E)
Diergeneeskunde - Gezelschapsdieren
Diergeneeskunde - Herkauwers
Diergeneeskunde - Onderzoek
Diergeneeskunde - Paard
Diergeneeskunde - Varken, pluimvee en konijn
Economics (E)
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Economie
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Lichamelijke opvoeding
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve masteropleiding Talen
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie
Electrical Engineering - Communication and information technology (E)
Electrical Engineering - Electronic circuits and systems (E)
Electromechanical Engineering: Control engineering and automation (E)
Electromechanical Engineering: Electrical power engineering (E)
Electromechanical Engineering: Maritime engineering (E)
Electromechanical Engineering: Mechanical construction (E)
Electromechanical Engineering: Mechanical energy engineering (E)
Engineering Physics (E)
Environmental Technology and Engineering (Erasmus Mundus) (E)
Ergotherapeutische wetenschap
EU-studies
Farmaceutische zorg
Fire Safety Engineering (E)
Food Technology (E)
Fysica en Sterrenkunde
Gender en diversiteit
Geneeskunde
Geneesmiddelenontwikkeling
Geografie
Geologie
Geology (E)
Geomatica en landmeetkunde
Geschiedenis
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Handelswetenschappen - Commercieel beleid
Handelswetenschappen - Finance & risicomanagement
Handelswetenschappen - Fiscaliteit
Handelswetenschappen - Management en informatica
Handelswetenschappen - Personeels- en organisatiemanagement
Historische taal- en letterkunde
Industrial Engineering and Operations Research (E)
Industriële wetenschappen Biochemie
Industriële wetenschappen Bouwkunde
Industriële wetenschappen Chemie
Industriële wetenschappen Elektromechanica
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - Elektronica
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - ICT
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - Ingebedde systemen
Industriële wetenschappen Elektrotechniek - Automatisering
Industriële wetenschappen Elektrotechniek - Elektrotechniek
Industriële wetenschappen Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen Informatica
Industriële wetenschappen Landmeten
Industriële wetenschappen Milieukunde
Informatica
Ingenieurswetenschappen Architectuur - Architectuurontwerp en bouwtechniek
Ingenieurswetenschappen Architectuur - Stadsontwerp en architectuur
Ingenieurswetenschappen Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken
Ingenieurswetenschappen Bouwkunde
Ingenieurswetenschappen Chemische technologie
Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen
Ingenieurswetenschappen Elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen Fotonica
Ingenieurswetenschappen Materiaalkunde
Ingenieurswetenschappen Toegepaste natuurkunde
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Elektrische energietechniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Maritieme techniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Mechanische constructie
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Mechanische energietechniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-elektrotechniek - Regeltechniek en Automatisering
Kunstwetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Management en het beleid van de gezondheidszorg
Marine and Lacustrine Science and Management (E)
Marine Biological Resources - Applied Marine Ecology and Conservation (E)
Marine Biological Resources - Global Ocean Change (E)
Marine Biological Resources - Management of Living Marine Resources (E)
Marine Biological Resources - Marine Environment Health (E)
Marine Biological Resources - Marine Food Production (E)
Meertalige communicatie
Moraalwetenschappen
Nuclear Fusion and Engineering Physics (E)
Nutrition and Rural Development (E)
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - China
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Oosterse talen en culturen - Midden-Oosten Studies
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Philosophy (Research Master) (E)
Photonics (E)
Physical land resources - Land resources engineering (E)
Physical land resources - Soil science (E)
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Sociaal werk
Sociologie
Sociology (E)
Soils and global change (E) - Physical land resources and global change
Soils and global change (E) - Soils biochemistry and global change
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Sustainable and Innovative Natural Resource Management (Erasmus Mundus) (E)
Sustainable Materials Engineering (E)
Taal- en letterkunde
Tandheelkunde
Textile Engineering (E)
Tolken
Vergelijkende moderne letterkunde
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen
Wijsbegeerte
Wiskunde


Master na master

Advanced Studies in Linguistics - Cognitive and Functional Linguistics (E)
Advanced Studies in Linguistics - Linguistics in a Comparative Perspective (E)
Advanced Studies in Linguistics - Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching (E)
Arbeidsgeneeskunde
Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer
Banking and Finance (E)
Data science for business (E)
European Union Law (E)
Global Health (E)
Huisartsgeneeskunde
Industriële farmacie
International and European Law (E)
International business law (E)
Jeugdgezondheidszorg
Klinische biologie
Law and Economics (E)
Literatuurwetenschappen
Maritime Science (E)
Meertalige bedrijfscommunicatie
Notariaat
Nuclear Engineering (E)
Plant Biotechnology (E)
Space Studies (E)
Specialistische geneeskunde
Statistical Data Analysis (E)
Technology for Integrated Water Management (E)
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise
Ziekenhuisfarmacie
Ziekenhuishygiëne


Schakelprogramma

African Studies
Bestuurskunde en het publiek management
Biochemie en de Biotechnologie
Biochemie en de Biotechnologie / Biochemistry and Biotechnology
Bioinformatics - Systems Biology
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Plantaardige en dierlijke productie
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Tropische plantaardige productie
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Tuinbouwkunde
Biowetenschappen: Voedingsindustrie
Business Economics
Communicatiewetenschappen
Conflict and development studies
Economische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
EU-Studies
Gender en Diversiteit
Geografie
Geomatica en landmeetkunde
Geschiedenis
Gezondheidsbevordering
Handelswetenschappen
Industriële wetenschappen: Biochemie
Industriële wetenschappen: Bouwkunde
Industriële wetenschappen: Chemie
Industriële wetenschappen: Elektromechanica
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Elektronica
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - ICT
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek - Automatisering
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek - Elektrotechniek
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen: Informatica
Industriële wetenschappen: Landmeten
Logopedische en audiologische wetenschappen
Management en beleid van de gezondheidszorg
Marine biological resources
Meertalige communicatie
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Sociaal werk
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Taal- en Letterkunde
Tolken
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen


De campussen

Universiteit Gent - Campus Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk 056 24 12 11     
Universiteit Gent - Campus Gent Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent 09 331 00 31     

Universiteit Gent - Campus Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent   09 331 00 31    


Academische bachelors

Afrikaanse talen en culturen

Archeologie

Bestuurskunde en publiek management

Bio-ingenieurswetenschappen : Bos- en natuurbeheer

Bio-ingenieurswetenschappen : Cel- en genbiotechnologie

Bio-ingenieurswetenschappen : Chemie en voedingstechnologie

Bio-ingenieurswetenschappen : Land- en waterbeheer

Bio-ingenieurswetenschappen : Landbouwkunde

Bio-ingenieurswetenschappen : Milieutechnologie

Biochemie en biotechnologie

Biologie

Biomedische wetenschappen

Biowetenschappen

Chemie

Communicatiewetenschappen

Criminologische wetenschappen

Diergeneeskunde

Economische wetenschappen

Farmaceutische wetenschappen

Fysica en sterrenkunde

Geneeskunde

Geografie en geomatica

Geologie

Geschiedenis : Algemene opleiding

Handelsingenieur

Handelswetenschappen

Industriële wetenschappen : Bouwkunde

Industriële wetenschappen : Chemie

Industriële wetenschappen : Elektromechanica

Industriële wetenschappen : Elektronica-ICT

Industriële wetenschappen : Informatica

Informatica

Ingenieurswetenschappen : Biomedische ingenieurstechnieken

Ingenieurswetenschappen: Architectuur

Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde

Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde

Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek

Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde

Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek

Kunstwetenschappen

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie

Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie

Moraalwetenschappen

Oost-Europese talen en culturen

Oosterse talen en culturen : Arabistiek en Islamkunde

Oosterse talen en culturen : China (China-traject)

Oosterse talen en culturen : China (UGent-traject)

Oosterse talen en culturen : India

Oosterse talen en culturen : Japan

Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies

Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde

Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek

Politieke wetenschappen

Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Psychologie : Klinische psychologie

Psychologie : Onderwijs

Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie

Rechten

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Social sciences : Communication studies (E)

Social sciences : Political sciences (E)

Social sciences : Sociology (E)

Sociologie

Taal- en letterkunde

Tandheelkunde

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste taalkunde

Wijsbegeerte

Wiskunde


Masters

<
African Studies (E)

<
Agro- and Environmental Nematology (E)

<
Algemene economie

<
Aquaculture (E)

<
Archeologie

<
Bedrijfseconomie : Bedrijfseconomie

<
Bedrijfseconomie : Fiscaliteit

<
Bestuurskunde en publiek management

<
Bewegings- en sportwetenschappen : Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

<
Bewegings- en sportwetenschappen : Sportbeleid en sportmanagement

<
Bewegings- en sportwetenschappen : Sporttraining en coaching

<
Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer

<
Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie

<
Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie

<
Bio-ingenieurswetenschappen Land- en waterbeheer

<
Bio-ingenieurswetenschappen Landbouwkunde

<
Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie

<
Bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding

<
Biochemistry and Biotechnology (E)

<
Bioinformatics : Bioscience Engineering (E)

<
Bioinformatics : Engineering (E)

<
Bioinformatics : Systems Biology (E)

<
Biology (E)

<
Biomedical Engineering (E)

<
Biomedical sciences (E)

<
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Plantaardige en dierlijke productie

<
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Tropische plantaardige productie

<
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Tuinbouwkunde

<
Biowetenschappen Voedingsindustrie

<
Business Economics : Accountancy (E)

<
Business Economics : Corporate finance (E)

<
Business Economics : Marketing (E)

<
Business Engineering : Data analytics (E)

<
Business Engineering : Finance (E)

<
Business Engineering : Operations management (E)

<
Chemical Engineering (E)

<
Chemistry (E)

<
Civil Engineering (E)

<
Communicatiewetenschappen : Communicatiemanagement

<
Communicatiewetenschappen : Film- en televisiestudies

<
Communicatiewetenschappen : Journalistiek

<
Communicatiewetenschappen : Nieuwe media en maatschappij

<
Computer Science Engineering (E)

<
Conflict and Development Studies (E)

<
Criminologische wetenschappen

<
Criminology (E)

<
Diergeneeskunde : Gezelschapsdieren

<
Diergeneeskunde : Herkauwers

<
Diergeneeskunde : Onderzoek

<
Diergeneeskunde : Paard

<
Diergeneeskunde : Varken, pluimvee en konijn

<
Economics (E)

<
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen

<
Educatieve masteropleiding Economie

<
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen

<
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen

<
Educatieve masteropleiding Lichamelijke opvoeding

<
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen

<
Educatieve masteropleiding Talen

<
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie

<
Electrical Engineering : Communication and information technology (E)

<
Electrical Engineering : Electronic circuits and systems (E)

<
Electromechanical Engineering: Control engineering and automation (E)

<
Electromechanical Engineering: Electrical power engineering (E)

<
Electromechanical Engineering: Maritime engineering (E)

<
Electromechanical Engineering: Mechanical construction (E)

<
Electromechanical Engineering: Mechanical energy engineering (E)

<
Engineering Physics (E)

<
Environmental Technology and Engineering (Erasmus Mundus) (E)

<
Ergotherapeutische wetenschap

<
EU-studies

<
Farmaceutische zorg

<
Fire Safety Engineering (E)

<
Food Technology (E)

<
Fysica en Sterrenkunde

<
Gender en diversiteit

<
Geneeskunde

<
Geneesmiddelenontwikkeling

<
Geografie

<
Geologie

<
Geology (E)

<
Geomatica en landmeetkunde

<
Geschiedenis

<
Gezondheidsbevordering

<
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)

<
Handelswetenschappen : Commercieel beleid

<
Handelswetenschappen : Finance & risicomanagement

<
Handelswetenschappen : Fiscaliteit

<
Handelswetenschappen : Management en informatica

<
Handelswetenschappen : Personeels- en organisatiemanagement

<
Historische taal- en letterkunde

<
Industrial Engineering and Operations Research (E)

<
Industriële wetenschappen Bouwkunde

<
Industriële wetenschappen Chemie

<
Industriële wetenschappen Elektromechanica

<
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT : Elektronica

<
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT : ICT

<
Industriële wetenschappen Elektrotechniek : Automatisering

<
Industriële wetenschappen Elektrotechniek : Elektrotechniek

<
Industriële wetenschappen Informatica

<
Industriële wetenschappen Landmeten

<
Informatica

<
Ingenieurswetenschappen Architectuur : Architectuurontwerp en bouwtechniek

<
Ingenieurswetenschappen Architectuur : Stadsontwerp en architectuur

<
Ingenieurswetenschappen Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek

<
Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken

<
Ingenieurswetenschappen Bouwkunde

<
Ingenieurswetenschappen Chemische technologie

<
Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen

<
Ingenieurswetenschappen Elektrotechniek

<
Ingenieurswetenschappen Fotonica

<
Ingenieurswetenschappen Materiaalkunde

<
Ingenieurswetenschappen Toegepaste natuurkunde

<
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek : Elektrische energietechniek

<
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek : Maritieme techniek

<
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek : Mechanische constructie

<
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek : Mechanische energietechniek

<
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-elektrotechniek : Regeltechniek en Automatisering

<
Kunstwetenschappen

<
Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie

<
Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie

<
Management en het beleid van de gezondheidszorg

<
Marine and Lacustrine Science and Management (E)

<
Marine Biological Resources : Applied Marine Ecology and Conservation (E)

<
Marine Biological Resources : Global Ocean Change (E)

<
Marine Biological Resources : Management of Living Marine Resources (E)

<
Marine Biological Resources : Marine Environment Health (E)

<
Marine Biological Resources : Marine Food Production (E)

<
Meertalige communicatie

<
Moraalwetenschappen

<
Nuclear Fusion and Engineering Physics (E)

<
Nutrition and Rural Development (E)

<
Oost-Europese talen en culturen

<
Oosterse talen en culturen : China

<
Oosterse talen en culturen : India

<
Oosterse talen en culturen : Japan

<
Oosterse talen en culturen : Midden-Oosten Studies

<
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies

<
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde

<
Philosophy (Research Master) (E)

<
Photonics (E)

<
Physical land resources : Land resources engineering (E)

<
Physical land resources : Soil science (E)

<
Politieke wetenschappen : Internationale politiek

<
Politieke wetenschappen : Nationale politiek

<
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

<
Psychologie : Klinische psychologie

<
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie

<
Rechten

<
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Inwendige aandoeningen

<
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Kinderen

<
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Musculoskeletale aandoeningen

<
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Ouderen

<
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)

<
Sociaal werk

<
Sociologie

<
Sociology (E)

<
Soils and global change (E) : Physical land resources and global change

<
Soils and global change (E) : Soils biochemistry and global change

<
Stedenbouw en ruimtelijke planning

<
Sustainable and Innovative Natural Resource Management (Erasmus Mundus) (E)

<
Sustainable Materials Engineering (E)

<
Taal- en letterkunde

<
Tandheelkunde

<
Textile Engineering (E)

<
Tolken

<
Vergelijkende moderne letterkunde

<
Verpleegkunde en vroedkunde

<
Vertalen

<
Wijsbegeerte

<
Wiskunde


Master-na-masterPostgraduaatSchakelprogramma's
Diensten voor studieadvies en/of studiebegeleiding

Universiteit Gent - Campus Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
   
  Afdeling Studieadvies
  Universiteitsforum (Ufo) Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 1ste verdieping 9000 Gent - +32 9 331 00 31     
   
Universiteit Gent - Campus Gent Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
   
  Afdeling Studieadvies
  Universiteitsforum (Ufo) Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 1ste verdieping 9000 Gent - +32 9 331 00 31     
   

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

10-07-2020: Infodag  Industriële wetenschappen Bio-industriële wetenschappen   10-07-2020 10-07-2020 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Kortrijk Infodag Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk Universiteit Gent - Campus Kortrijk true DD/MM/YYYY

Vanaf vandaag kan je een online infodag raadplegen via deze link. Ook voor de afstudeerrichtingen Elektromechanica en Industrieel ontwerpen.


05-09-2020: Infodag  Industriële wetenschappen Bio-industriële wetenschappen   (9.00 uur - 12.00 uur) 05-09-2020 05-09-2020 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Kortrijk Infodag Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk Universiteit Gent - Campus Kortrijk true DD/MM/YYYY

Ook voor de afstudeerrichtingen Elektromechanica en Industrieel ontwerpen.
Inschrijven kan via deze link.Universiteit Gent - Campus Gent

10-07-2020: Infodag  voor alle studierichtingen   10-07-2020 10-07-2020 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Vanaf vandaag kan je een digitale infodag raadplegen via deze link.


03-09-2020: Try-out  voor alle studierichtingen   (14.00 uur - 17.00 uur) 03-09-2020 03-09-2020 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Try-out Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Meer info via deze link.


05-09-2020: Infodag  Biowetenschappen: Voedingsindustrie   (9.30 uur - 12.30 uur) 05-09-2020 05-09-2020 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de afstudeerrichting Land- en tuinbouwkunde. De infodag gaat door in de Voskenslaan 270.
Wie met de auto komt: Valentin Vaerwyckweg 1.
Inschrijven kan via deze link.


05-09-2020: Infodag  Industriële wetenschappen: Biochemie   (9.30 uur - 12.30 uur) 05-09-2020 05-09-2020 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door in de Voskenslaan 270.
Wie met de auto komt: Valentin Vaerwyckweg 1.
Inschrijven kan via deze link.


05-09-2020: Infodag  Industriële wetenschappen Chemie   (9.30 uur - 12.30 uur) 05-09-2020 05-09-2020 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de andere afstudeerrichtingen. De infodag gaat door in de Voskenslaan 270, gebouw B.
Wie met de auto komt: Valentin Vaerwyckweg 1.
Inschrijven kan via deze link.


08-09-2020: Infodag  Toegepaste taalkunde   (10.00 uur - 13.00 uur) 08-09-2020 08-09-2020 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door in de Groot-Brittaniëlaan 45.
Inschrijven kan via deze link.Je voorbereiden op Hoger onderwijs

Voorbereiding Diergeneeskunde -

Simon: online zelfevaluatie-instrument UGent -

Taaltests UGent -

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging


Universiteit Gent - Campus Gent

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging