Universiteit Gent

Hoofdinstelling

Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
09 331 01 01     

Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
09 331 01 01      

Academische bachelors

Afrikaanse talen en culturen
Archeologie
Bestuurskunde en publiek management
Bio-ingenieurswetenschappen - Bos- en natuurbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen - Cel- en genbiotechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Chemie en voedingstechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Land, water en klimaat
Bio-ingenieurswetenschappen - Landbouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen - Milieutechnologie
Biochemie en biotechnologie
Biologie
Biomedische wetenschappen
Biowetenschappen
Chemie
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Diergeneeskunde
Economische wetenschappen
Farmaceutische wetenschappen
Fysica en sterrenkunde
Geneeskunde
Geografie en geomatica
Geologie
Geschiedenis - zonder afstudeerrichtingen
Handelsingenieur
Handelswetenschappen
Industriële wetenschappen - Bio-industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen - Bouwkunde
Industriële wetenschappen - Chemie
Industriële wetenschappen - Elektromechanica
Industriële wetenschappen - Elektronica-ICT
Industriële wetenschappen - Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen - Informatica
Industriële wetenschappen - Machine- en productieautomatisering
Informatica
Ingenieurswetenschappen - Biomedische ingenieurstechnieken
Ingenieurswetenschappen: Architectuur
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek
Kunstwetenschappen
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Moraalwetenschappen
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - Arabistiek en Islamkunde
Oosterse talen en culturen - China (China-traject)
Oosterse talen en culturen - China (UGent-traject)
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen - Sociale agogiek
Politieke wetenschappen
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Onderwijs
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Social sciences - Communication studies (E)
Social sciences - Political sciences (E)
Social sciences - Sociology (E)
Sociologie
Taal- en letterkunde
Tandheelkunde
Toegepaste economische wetenschappen
Toegepaste taalkunde
Wijsbegeerte
Wiskunde


Masters

African Studies (E)
Agro- and Environmental Nematology (E)
Algemene economie
Aquaculture (E)
Archeologie
Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie - Fiscaliteit
Bestuurskunde en publiek management
Bewegings- en sportwetenschappen - Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Bewegings- en sportwetenschappen - Sportbeleid en sportmanagement
Bewegings- en sportwetenschappen - Sporttraining en coaching
Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen Land, water en klimaat
Bio-ingenieurswetenschappen Landbouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Biochemistry and Biotechnology (E)
Bioinformatics - Bioscience Engineering (E)
Bioinformatics - Engineering (E)
Bioinformatics - Systems Biology (E)
Biology (E)
Biomedical Engineering (E)
Biomedical sciences (E)
Bioscience engineering: cell and gene biotechnology (E)
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Plantaardige en dierlijke productie
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Tropische en subtropische landbouw
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Tuinbouwkunde
Biowetenschappen Voedingsindustrie
Business Economics - Accountancy (E)
Business Economics - Corporate finance (E)
Business Economics - Marketing (E)
Business Engineering - Data analytics (E)
Business Engineering - Finance (E)
Business Engineering - Operations management (E)
Chemical Engineering (E)
Chemistry - (Bio)Organic and polymer chemistry (E)
Chemistry - Analytical and environmental chemistry (E)
Chemistry - Materials and nano chemistry (E)
Civil Engineering (E)
Communicatiewetenschappen - Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen - Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen - Journalistiek
Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij
Computer Science Engineering (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology: border crossing, security and social justice (E)
Diergeneeskunde - Gezelschapsdieren
Diergeneeskunde - Herkauwers
Diergeneeskunde - Onderzoek
Diergeneeskunde - Paard
Diergeneeskunde - Varken, pluimvee en konijn
Economics (E)
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Economie
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Lichamelijke opvoeding
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve masteropleiding Talen
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie
Electrical Engineering - Communication and information technology (E)
Electrical Engineering - Electronic circuits and systems (E)
Electromechanical Engineering: Control engineering and automation (E)
Electromechanical Engineering: Electrical power engineering (E)
Electromechanical Engineering: Maritime engineering (E)
Electromechanical Engineering: Mechanical construction (E)
Electromechanical Engineering: Mechanical energy engineering (E)
Engineering Physics (E)
Environmental science and technology (E)
Environmental Technology and Engineering (Erasmus Mundus) (E)
Ergotherapeutische wetenschap
EU-studies
Farmaceutische zorg
Fire Safety Engineering (E)
Food Technology (E)
Fysica en Sterrenkunde
Gender en diversiteit
Geneeskunde
Geneesmiddelenontwikkeling
Geografie en geomatica
Geologie
Geology (E)
Geschiedenis
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Handelswetenschappen - Commercieel beleid
Handelswetenschappen - Finance & risicomanagement
Handelswetenschappen - Fiscaliteit
Handelswetenschappen - Management en informatica
Handelswetenschappen - Personeels- en organisatiemanagement
Historische taal- en letterkunde
Industrial Engineering and Operations Research (E)
Industriële ingenieurswetenschappen Bio-industriële wetenschappen - Circulaire bioprocestechnologie
Industriële wetenschappen Biochemie
Industriële wetenschappen Bouwkunde
Industriële wetenschappen Chemie
Industriële wetenschappen Elektromechanica
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - Elektronica
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - ICT
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - Ingebedde systemen
Industriële wetenschappen Elektrotechniek - Automatisering
Industriële wetenschappen Elektrotechniek - Elektrotechniek
Industriële wetenschappen Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen Informatica
Industriële wetenschappen Landmeten
Industriële wetenschappen Machine- en productieautomatisering
Informatica
Ingenieurswetenschappen Architectuur - Architectuurontwerp en bouwtechniek
Ingenieurswetenschappen Architectuur - Stadsontwerp en architectuur
Ingenieurswetenschappen Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken
Ingenieurswetenschappen Bouwkunde
Ingenieurswetenschappen Chemische technologie
Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen
Ingenieurswetenschappen Elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen Fotonica
Ingenieurswetenschappen Materiaalkunde
Ingenieurswetenschappen Toegepaste natuurkunde
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Elektrische energietechniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Maritieme techniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Mechanische constructie
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Mechanische energietechniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-elektrotechniek - Regeltechniek en Automatisering
Kunstwetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Management en het beleid van de gezondheidszorg
Marine and Lacustrine Science and Management (E)
Marine Biological Resources (E)
Meertalige communicatie
Moraalwetenschappen
Nuclear Fusion and Engineering Physics (E)
Nutrition and Rural Development (E)
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - China
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Oosterse talen en culturen - Midden-Oosten Studies
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Philosophy (Research Master) (E)
Photonics engineering (E)
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Sociaal werk
Sociologie
Sociology (E)
Soils and global change (E) - Physical land resources and global change
Soils and global change (E) - Soils biochemistry and global change
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Sustainable and Innovative Natural Resource Management (Erasmus Mundus) (E)
Sustainable land management - Land and groundwater management (E)
Sustainable land management - Urban land engineering (E)
Sustainable Materials Engineering (E)
Taal- en letterkunde
Tandheelkunde
Tolken
Vergelijkende moderne letterkunde
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen
Wijsbegeerte
Wiskunde


Master na master

Advanced Studies in Linguistics - Cognitive and Functional Linguistics (E)
Advanced Studies in Linguistics - Linguistics in a Comparative Perspective (E)
Advanced Studies in Linguistics - Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching (E)
Advanced studies in linguistics - Natural language processing: theory and practice (E)
Arbeidsgeneeskunde
Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer
Banking and Finance (E)
Data science for business (E)
European Union Law (E)
Global Health (E)
Huisartsgeneeskunde
Industriële farmacie
International and European Law (E)
International business law (E)
Jeugdgezondheidszorg
Klinische biologie
Law and Economics (E)
Literatuurwetenschappen
Maritime Science (E)
Meertalige bedrijfscommunicatie
Notariaat
Nuclear Engineering (E)
Plant Biotechnology (E)
Space Studies (E)
Specialistische geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Anesthesie - reanimatie
Specialistische geneeskunde - Cardiologie
Specialistische geneeskunde - Dermatologie en venerologie
Specialistische geneeskunde - Fysische geneeskunde en revalidatie
Specialistische geneeskunde - Gastro-enterologie
Specialistische geneeskunde - Gerechtelijke geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Geriatrie
Specialistische geneeskunde - Gynaecologie en verloskunde
Specialistische geneeskunde - Heelkunde
Specialistische geneeskunde - Inwendige geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Kinder- en jeugdpsychiatrie
Specialistische geneeskunde - Klinische biologie
Specialistische geneeskunde - Klinische genetica
Specialistische geneeskunde - Neurochirurgie
Specialistische geneeskunde - Neurologie
Specialistische geneeskunde - Nucleaire geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Oftalmologie
Specialistische geneeskunde - Orthopedische heelkunde
Specialistische geneeskunde - Otorhinolaryngologie
Specialistische geneeskunde - Pathologische anatomie
Specialistische geneeskunde - Pediatrie
Specialistische geneeskunde - Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
Specialistische geneeskunde - Pneumologie
Specialistische geneeskunde - Radiotherapie en oncologie
Specialistische geneeskunde - Reumatologie
Specialistische geneeskunde - Röntgendiagnose
Specialistische geneeskunde - Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Specialistische geneeskunde - Urgentiegeneeskunde
Specialistische geneeskunde - Urologie
Specialistische geneeskunde - Volwassenenpsychiatrie
Specialistische tandheelkunde - Endodontologie
Specialistische tandheelkunde - Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde
Specialistische tandheelkunde - Orthodontie
Specialistische tandheelkunde - Paradontologie
Statistical Data Analysis (E)
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise
Water sustainability: integrating technology and nature-based solutions (E)
Ziekenhuisfarmacie
Ziekenhuishygiëne


Schakelprogramma

African Studies
Bestuurskunde en het publiek management
Biochemistry and Biotechnology
Bioinformatics - Systems Biology
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Plantaardige en dierlijke productie
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Tropische en subtropische landbouw
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Tuinbouwkunde
Biowetenschappen: Voedingsindustrie
Business Economics
Chemistry
Communicatiewetenschappen
Conflict and development studies
Economics
Ergotherapeutische wetenschap
EU-Studies
Gender en Diversiteit
Geografie (en geomatica)
Geschiedenis
Gezondheidsbevordering
Handelswetenschappen
Industriële wetenschappen: Biochemie
Industriële wetenschappen: Bouwkunde
Industriële wetenschappen: Chemie
Industriële wetenschappen: Elektromechanica
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Elektronica
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - ICT
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Ingebedde systemen
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek - Automatisering
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek - Elektrotechniek
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen: Informatica
Industriële wetenschappen: Landmeten
Industriële wetenschappen: Machine- en productieautomatisering
Logopedische en audiologische wetenschappen
Management en beleid van de gezondheidszorg
Marine biological resources
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en disability studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Sociaal werk
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Taal- en Letterkunde
Tolken
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen


De campussen

Universiteit Gent - Campus Kortrijk Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk 056 29 26 00     
Universiteit Gent - Campus Gent Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent 09 331 00 31     

Universiteit Gent - Campus Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent   09 331 00 31    


Academische bachelors

Afrikaanse talen en culturen

Archeologie

Bestuurskunde en publiek management

Bio-ingenieurswetenschappen : Bos- en natuurbeheer

Bio-ingenieurswetenschappen : Cel- en genbiotechnologie

Bio-ingenieurswetenschappen : Chemie en voedingstechnologie

Bio-ingenieurswetenschappen : Land, water en klimaat

Bio-ingenieurswetenschappen : Landbouwkunde

Bio-ingenieurswetenschappen : Milieutechnologie

Biochemie en biotechnologie

Biologie

Biomedische wetenschappen

Biowetenschappen

Chemie

Communicatiewetenschappen

Criminologische wetenschappen

Diergeneeskunde

Economische wetenschappen

Farmaceutische wetenschappen

Fysica en sterrenkunde

Geneeskunde

Geografie en geomatica

Geologie

Geschiedenis : zonder afstudeerrichtingen

Handelsingenieur

Handelswetenschappen

Industriële wetenschappen : Bouwkunde

Industriële wetenschappen : Chemie

Industriële wetenschappen : Elektromechanica

Industriële wetenschappen : Elektronica-ICT

Industriële wetenschappen : Informatica

Informatica

Ingenieurswetenschappen : Biomedische ingenieurstechnieken

Ingenieurswetenschappen: Architectuur

Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde

Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde

Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek

Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde

Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek

Kunstwetenschappen

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie

Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie

Moraalwetenschappen

Oost-Europese talen en culturen

Oosterse talen en culturen : Arabistiek en Islamkunde

Oosterse talen en culturen : China (China-traject)

Oosterse talen en culturen : China (UGent-traject)

Oosterse talen en culturen : India

Oosterse talen en culturen : Japan

Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies

Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde

Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek

Politieke wetenschappen

Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Psychologie : Klinische psychologie

Psychologie : Onderwijs

Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie

Rechten

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Social sciences : Communication studies (E)

Social sciences : Political sciences (E)

Social sciences : Sociology (E)

Sociologie

Taal- en letterkunde

Tandheelkunde

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste taalkunde

Wijsbegeerte

Wiskunde


Masters

<
African Studies (E)

<
Agro- and Environmental Nematology (E)

<
Algemene economie

<
Aquaculture (E)

<
Archeologie

<
Bedrijfseconomie : Bedrijfseconomie

<
Bedrijfseconomie : Fiscaliteit

<
Bestuurskunde en publiek management

<
Bewegings- en sportwetenschappen : Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

<
Bewegings- en sportwetenschappen : Sportbeleid en sportmanagement

<
Bewegings- en sportwetenschappen : Sporttraining en coaching

<
Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer

<
Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie

<
Bio-ingenieurswetenschappen Land, water en klimaat

<
Bio-ingenieurswetenschappen Landbouwkunde

<
Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie

<
Bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding

<
Biochemistry and Biotechnology (E)

<
Bioinformatics : Bioscience Engineering (E)

<
Bioinformatics : Engineering (E)

<
Bioinformatics : Systems Biology (E)

<
Biology (E)

<
Biomedical Engineering (E)

<
Biomedical sciences (E)

<
Bioscience engineering: cell and gene biotechnology (E)

<
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Plantaardige en dierlijke productie

<
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Tropische en subtropische landbouw

<
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Tuinbouwkunde

<
Biowetenschappen Voedingsindustrie

<
Business Economics : Accountancy (E)

<
Business Economics : Corporate finance (E)

<
Business Economics : Marketing (E)

<
Business Engineering : Data analytics (E)

<
Business Engineering : Finance (E)

<
Business Engineering : Operations management (E)

<
Chemical Engineering (E)

<
Chemistry : (Bio)Organic and polymer chemistry (E)

<
Chemistry : Analytical and environmental chemistry (E)

<
Chemistry : Materials and nano chemistry (E)

<
Civil Engineering (E)

<
Communicatiewetenschappen : Communicatiemanagement

<
Communicatiewetenschappen : Film- en televisiestudies

<
Communicatiewetenschappen : Journalistiek

<
Communicatiewetenschappen : Nieuwe media en maatschappij

<
Computer Science Engineering (E)

<
Conflict and Development Studies (E)

<
Criminologische wetenschappen

<
Criminology: border crossing, security and social justice (E)

<
Diergeneeskunde : Gezelschapsdieren

<
Diergeneeskunde : Herkauwers

<
Diergeneeskunde : Onderzoek

<
Diergeneeskunde : Paard

<
Diergeneeskunde : Varken, pluimvee en konijn

<
Economics (E)

<
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen

<
Educatieve masteropleiding Economie

<
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen

<
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen

<
Educatieve masteropleiding Lichamelijke opvoeding

<
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen

<
Educatieve masteropleiding Talen

<
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie

<
Electrical Engineering : Communication and information technology (E)

<
Electrical Engineering : Electronic circuits and systems (E)

<
Electromechanical Engineering: Control engineering and automation (E)

<
Electromechanical Engineering: Electrical power engineering (E)

<
Electromechanical Engineering: Maritime engineering (E)

<
Electromechanical Engineering: Mechanical construction (E)

<
Electromechanical Engineering: Mechanical energy engineering (E)

<
Engineering Physics (E)

<
Environmental science and technology (E)

<
Environmental Technology and Engineering (Erasmus Mundus) (E)

<
Ergotherapeutische wetenschap

<
EU-studies

<
Farmaceutische zorg

<
Fire Safety Engineering (E)

<
Food Technology (E)

<
Fysica en Sterrenkunde

<
Gender en diversiteit

<
Geneeskunde

<
Geneesmiddelenontwikkeling

<
Geografie en geomatica

<
Geologie

<
Geology (E)

<
Geschiedenis

<
Gezondheidsbevordering

<
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)

<
Handelswetenschappen : Commercieel beleid

<
Handelswetenschappen : Finance & risicomanagement

<
Handelswetenschappen : Fiscaliteit

<
Handelswetenschappen : Management en informatica

<
Handelswetenschappen : Personeels- en organisatiemanagement

<
Historische taal- en letterkunde

<
Industrial Engineering and Operations Research (E)

<
Industriële wetenschappen Biochemie

<
Industriële wetenschappen Bouwkunde

<
Industriële wetenschappen Chemie

<
Industriële wetenschappen Elektromechanica

<
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT : Elektronica

<
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT : ICT

<
Industriële wetenschappen Elektrotechniek : Automatisering

<
Industriële wetenschappen Elektrotechniek : Elektrotechniek

<
Industriële wetenschappen Informatica

<
Industriële wetenschappen Landmeten

<
Informatica

<
Ingenieurswetenschappen Architectuur : Architectuurontwerp en bouwtechniek

<
Ingenieurswetenschappen Architectuur : Stadsontwerp en architectuur

<
Ingenieurswetenschappen Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek

<
Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken

<
Ingenieurswetenschappen Bouwkunde

<
Ingenieurswetenschappen Chemische technologie

<
Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen

<
Ingenieurswetenschappen Elektrotechniek

<
Ingenieurswetenschappen Fotonica

<
Ingenieurswetenschappen Materiaalkunde

<
Ingenieurswetenschappen Toegepaste natuurkunde

<
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek : Elektrische energietechniek

<
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek : Maritieme techniek

<
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek : Mechanische constructie

<
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek : Mechanische energietechniek

<
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-elektrotechniek : Regeltechniek en Automatisering

<
Kunstwetenschappen

<
Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie

<
Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie

<
Management en het beleid van de gezondheidszorg

<
Marine and Lacustrine Science and Management (E)

<
Marine Biological Resources (E)

<
Meertalige communicatie

<
Moraalwetenschappen

<
Nuclear Fusion and Engineering Physics (E)

<
Nutrition and Rural Development (E)

<
Oost-Europese talen en culturen

<
Oosterse talen en culturen : China

<
Oosterse talen en culturen : India

<
Oosterse talen en culturen : Japan

<
Oosterse talen en culturen : Midden-Oosten Studies

<
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies

<
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde

<
Philosophy (Research Master) (E)

<
Photonics engineering (E)

<
Politieke wetenschappen : Internationale politiek

<
Politieke wetenschappen : Nationale politiek

<
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

<
Psychologie : Klinische psychologie

<
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie

<
Rechten

<
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Inwendige aandoeningen

<
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Kinderen

<
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Musculoskeletale aandoeningen

<
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Ouderen

<
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)

<
Sociaal werk

<
Sociologie

<
Sociology (E)

<
Soils and global change (E) : Physical land resources and global change

<
Soils and global change (E) : Soils biochemistry and global change

<
Stedenbouw en ruimtelijke planning

<
Sustainable and Innovative Natural Resource Management (Erasmus Mundus) (E)

<
Sustainable land management : Land and groundwater management (E)

<
Sustainable land management : Urban land engineering (E)

<
Sustainable Materials Engineering (E)

<
Taal- en letterkunde

<
Tandheelkunde

<
Tolken

<
Vergelijkende moderne letterkunde

<
Verpleegkunde en vroedkunde

<
Vertalen

<
Wijsbegeerte

<
Wiskunde


Master-na-master


Postgraduaat

Schakelprogramma's


Diensten voor studieadvies en/of studiebegeleiding

Universiteit Gent - Campus Kortrijk Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk
   
  Afdeling Studieadvies
  Universiteitsforum (Ufo) Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 1ste verdieping 9000 Gent - +32 9 331 00 31     
   
Universiteit Gent - Campus Gent Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
   
  Afdeling Studieadvies
  Universiteitsforum (Ufo) Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 1ste verdieping 9000 Gent - +32 9 331 00 31     
   

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

28-02-2022: Openlesweek  voor alle studierichtingen   28-02-2022 28-02-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Kortrijk Openlesweek Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk Universiteit Gent - Campus Kortrijk true DD/MM/YYYY

tot en met 04-03-2022. Meer info via deze link.


12-03-2022: Infodag  voor alle studierichtingen   12-03-2022 12-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Kortrijk Infodag Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk Universiteit Gent - Campus Kortrijk true DD/MM/YYYY

22-04-2022: Infodag  voor alle studierichtingen   22-04-2022 22-04-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Kortrijk Infodag Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk Universiteit Gent - Campus Kortrijk true DD/MM/YYYY

03-09-2022: Infodag  voor alle studierichtingen   03-09-2022 03-09-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Kortrijk Infodag Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk Universiteit Gent - Campus Kortrijk true DD/MM/YYYY


Universiteit Gent - Campus Gent

08-02-2022: Try-out  voor alle studierichtingen   08-02-2022 08-02-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Try-out Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Online try-out. Meer info en inschrijven via deze link.


09-02-2022: Try-out  voor alle studierichtingen   09-02-2022 09-02-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Try-out Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Meer info en inschrijven via deze link.


12-02-2022: Try-out  voor alle studierichtingen   12-02-2022 12-02-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Try-out Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Meer info en inschrijven via deze link.


28-02-2022: Openlesweek  voor alle studierichtingen   28-02-2022 28-02-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Openlesweek Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

tot en met 04-03-2022. Meer info via deze link.


09-03-2022: Try-out  voor alle studierichtingen   09-03-2022 09-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Try-out Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Online try-out. Meer info en inschrijven via deze link.


12-03-2022: Infodag  Taal- en letterkunde   12-03-2022 12-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleidingen Toegepaste taalkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Geschiedenis, Archeologie, Kunstwetenschappen, Moraalwetenschappen, Wijsbegeerte.
De infodag gaat door in de Blandijnberg 2, 9000 Gent.


12-03-2022: Infodag  Economische wetenschappen   12-03-2022 12-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleidingen Handelsingenieur, Handelswetenschappen, Toegepaste economische wetenschappen, Bestuurskunde en publiek management. De infodag gaat door in de Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent.


12-03-2022: Infodag  Biochemie en biotechnologie   12-03-2022 12-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleidingen Biologie, Chemie, Fysica en sterrenkunde, Geografie en geomatica, Geologie, Informatica, Wiskunde. De infodag gaat door in de Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35, 9000 Gent.


12-03-2022: Infodag  Rechten   12-03-2022 12-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opelding Criminologische wetenschappen. De infodag gaat door in Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent.


12-03-2022: Infodag  Diergeneeskunde   12-03-2022 12-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door in de Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke.


12-03-2022: Infodag  Geneeskunde   12-03-2022 12-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleiding Tandheelkunde. De infodag gaat door in het UZ, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent.


12-03-2022: Infodag  Biowetenschappen   12-03-2022 12-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de andere opleidingen in de Industriële wetenschappen. De infodag gaat door in de Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent.


16-03-2022: Infodag  Geneeskunde   16-03-2022 16-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleiding Farmaceutische wetenschappen. De infodag gaat door in het UZ, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent.


19-03-2022: Infodag  Logopedische en audiologische wetenschappen Logopedie   19-03-2022 19-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor Audiologie. De infodag gaat door in het UZ, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent.


19-03-2022: Infodag  Biomedische wetenschappen   19-03-2022 19-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door in Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent.


19-03-2022: Infodag  Ingenieurswetenschappen: Architectuur   19-03-2022 19-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door in de Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.


26-03-2022: Infodag  Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen   26-03-2022 26-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door in de Watersportlaan 2, 9000 Gent.


26-03-2022: Infodag  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie   26-03-2022 26-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door in het UZ, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent.


26-03-2022: Infodag  Ingenieurswetenschappen Bouwkunde   26-03-2022 26-03-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de andere afstudeerrichtingen. De infodag gaat door in Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent.


12-04-2022: Try-out  voor alle studierichtingen   12-04-2022 12-04-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Try-out Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Meer info en inschrijven via deze link.


23-04-2022: Infodag  Pedagogische wetenschappen Pedagogiek en onderwijskunde   23-04-2022 23-04-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de andere afstudeerrichtingen en de opleiding Psychologie. De infodag gaat door in de Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent.


23-04-2022: Infodag  Politieke wetenschappen   23-04-2022 23-04-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleidingen Sociologie en Social sciences. De infodag gaat door in Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent.


23-04-2022: Infodag  Toegepaste taalkunde   23-04-2022 23-04-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door in de Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 Gent.


23-04-2022: Infodag  Economische wetenschappen   23-04-2022 23-04-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleidingen Handelsingenieur, Handelswetenschappen, Toegepaste economische wetenschappen, Bestuurskunde en publiek management. De infodag gaat door in de Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent.


23-04-2022: Infodag  Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie   23-04-2022 23-04-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de andere afstudeerrichtingen. De infodag gaat door in de Coupure Links 653, 9000 Gent.


23-04-2022: Infodag  Communicatiewetenschappen   23-04-2022 23-04-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door in Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent.


24-04-2022: Infodag  Pedagogische wetenschappen Pedagogiek en onderwijskunde   24-04-2022 24-04-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de andere afstudeerrichtingen en de opleiding Psychologie. De infodag gaat door in de Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent.


07-05-2022: Try-out  voor alle studierichtingen   07-05-2022 07-05-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Try-out Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Meer info en inschrijven via deze link.


10-05-2022: Try-out  voor alle studierichtingen   10-05-2022 10-05-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Try-out Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Online try-out. Meer info en inschrijven via deze link.


03-09-2022: Infodag  Biowetenschappen   03-09-2022 03-09-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleiding Industriële wetenschappen: Biochemie. De infodag gaat door in de Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent.


06-09-2022: Infodag  voor alle studierichtingen   06-09-2022 06-09-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door in de Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 Gent.


06-09-2022: Try-out  voor alle studierichtingen   06-09-2022 06-09-2022 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Try-out Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Online try-out. Meer info en inschrijven via deze link.Je voorbereiden op Hoger onderwijs

Simon: online zelfevaluatie-instrument -

Voorbereiding Diergeneeskunde -

Taaltests -

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging


Universiteit Gent - Campus Gent

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging