Universiteit Gent

Hoofdinstelling

Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
09 331 01 01     

Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
09 331 01 01      

Academische bachelors

Afrikaanse talen en culturen
Archeologie
Bestuurskunde en publiek management
Bio-ingenieurswetenschappen - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Biochemie en biotechnologie
Biologie
Biomedische wetenschappen
Biowetenschappen
Chemie
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Diergeneeskunde
Economische wetenschappen
Farmaceutische wetenschappen
Fysica en sterrenkunde
Geneeskunde
Geografie en geomatica
Geologie
Geschiedenis - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Handelsingenieur
Handelswetenschappen
Industriële wetenschappen - Bio-industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen - Bouwkunde
Industriële wetenschappen - Chemie
Industriële wetenschappen - Elektromechanica
Industriële wetenschappen - Elektronica-ICT
Industriële wetenschappen - Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen - Informatica
Industriële wetenschappen - Machine- en productieautomatisering
Informatica
Ingenieurswetenschappen - Biomedische ingenieurstechnieken
Ingenieurswetenschappen: Architectuur
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek
Kunstwetenschappen
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Moraalwetenschappen
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - Arabistiek en Islamkunde
Oosterse talen en culturen - China (China-traject)
Oosterse talen en culturen - China (UGent-traject)
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen - Sociale agogiek
Politieke wetenschappen
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Onderwijs
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Social sciences - Communication studies (E)
Social sciences - Political sciences (E)
Social sciences - Sociology (E)
Sociologie
Taal- en letterkunde
Tandheelkunde
Toegepaste economische wetenschappen - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Toegepaste taalkunde
Wijsbegeerte
Wiskunde


Aanvultraject na HBO


Masters

Advanced research in criminology: border crossing, security and social justice (E)
African Studies (E)
Agro- and Environmental Nematology (E)
Algemene economie
Aquaculture (E)
Archeologie
Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie - Fiscaliteit
Bestuurskunde en publiek management
Bewegings- en sportwetenschappen - Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Bewegings- en sportwetenschappen - Sportbeleid en sportmanagement
Bewegings- en sportwetenschappen - Sporttraining en coaching
Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen Land, water en klimaat
Bio-ingenieurswetenschappen Landbouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
Biochemistry and Biotechnology (E)
Bioinformatics - Bioscience Engineering (E)
Bioinformatics - Engineering (E)
Bioinformatics - Systems Biology (E)
Biology (E)
Biomedical engineering (E)
Biomedical sciences (E)
Bioscience engineering: cell and gene biotechnology (E)
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Plantaardige en dierlijke productie
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Tuinbouwkunde
Biowetenschappen Voedingsindustrie
Business economics - Accountancy (E)
Business economics - Corporate finance (E)
Business economics - Marketing (E)
Business engineering - Data analytics (E)
Business engineering - Finance (E)
Business engineering - Operations management (E)
Chemical engineering (E)
Chemistry - (Bio)Organic and polymer chemistry (E)
Chemistry - Analytical and environmental chemistry (E)
Chemistry - Materials and nano chemistry (E)
Civil engineering (E)
Clinical linguistics (E)
Communicatiewetenschappen - Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen - Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen - Journalistiek
Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij
Computer Science Engineering (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Diergeneeskunde - Gezelschapsdieren
Diergeneeskunde - Herkauwers
Diergeneeskunde - Onderzoek
Diergeneeskunde - Paard
Diergeneeskunde - Varken, pluimvee en konijn
Economics (E)
Economics of Globalisation and European Integration (E)
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Economie
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Lichamelijke opvoeding
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve masteropleiding Talen
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie
Electrical Engineering - Communication and information technology (E)
Electrical Engineering - Electronic circuits and systems (E)
Electromechanical Engineering: Control engineering and automation (E)
Electromechanical Engineering: Electrical power engineering (E)
Electromechanical Engineering: Maritime engineering (E)
Electromechanical Engineering: Mechanical construction (E)
Electromechanical Engineering: Mechanical energy engineering (E)
Engineering Physics (E)
Environmental science and technology (E)
Environmental Technology and Engineering (E)
Ergotherapeutische wetenschap
EU-studies
Farmaceutische zorg
Fire Safety Engineering (E)
Food Technology (E)
Fysica en Sterrenkunde
Gender en diversiteit
Geneeskunde
Geneesmiddelenontwikkeling - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Geografie en geomatica
Geologie
Geology (E)
Geschiedenis
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Handelswetenschappen - Commercieel beleid
Handelswetenschappen - Finance & risicomanagement
Handelswetenschappen - Fiscaliteit
Handelswetenschappen - Management en informatica
Handelswetenschappen - Personeels- en organisatiemanagement
Health management in aquaculture (E)
Historische taal- en letterkunde
Industriële wetenschappen Bio-industriële wetenschappen - Circulaire bioprocestechnologie
Industriële wetenschappen Biochemie
Industriële wetenschappen Bouwkunde
Industriële wetenschappen Chemie
Industriële wetenschappen Elektromechanica - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - Elektronica
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - ICT
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - Ingebedde systemen
Industriële wetenschappen Elektrotechniek - Automatisering
Industriële wetenschappen Elektrotechniek - Elektrotechniek
Industriële wetenschappen Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen Informatica
Industriële wetenschappen Landmeten
Industriële wetenschappen Machine- en productieautomatisering
Industrial Engineering and Operations Research - Manufacturing and supply chain engineering (E)
Industrial Engineering and operations research - Sustainable mobility analytics (E)
Industrial Engineering and Operations Research - Transport and mobility engineering (E)
Informatica - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Ingenieurswetenschappen Architectuur - Architectuurontwerp en bouwtechniek
Ingenieurswetenschappen Architectuur - Stadsontwerp en architectuur
Ingenieurswetenschappen Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken
Ingenieurswetenschappen Bouwkunde
Ingenieurswetenschappen Chemische technologie
Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen
Ingenieurswetenschappen Elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen Fotonica
Ingenieurswetenschappen Materiaalkunde
Ingenieurswetenschappen Toegepaste natuurkunde
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Elektrische energietechniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Maritieme techniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Mechanische constructie
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Mechanische energietechniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Regeltechniek en Automatisering
Kunstwetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Management en het beleid van de gezondheidszorg - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Marine and Lacustrine Science and Management (E)
Marine Biological Resources (E)
Meertalige communicatie
Moraalwetenschappen
Nuclear Fusion and Engineering Physics (E)
Nutrition and food systems (E)
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - China
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Oosterse talen en culturen - Midden-Oostenstudies
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Pharmaceutical engineering (E)
Philosophy (Research Master) (E)
Photonics engineering (E)
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Sociaal werk
Sociologie
Sociology (E)
Soils and global change - Soil ecosystem services and global change (E)
Soils and global change - Soil-plant system processes and global change (E)
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Sustainable and Innovative Natural Resource Management (Erasmus Mundus) (E)
Sustainable drug discovery (E)
Sustainable food packaging (E)
Sustainable land management - Land and groundwater management (E)
Sustainable land management - Urban land engineering (E)
Sustainable Materials Engineering (E)
Taal- en letterkunde
Tandheelkunde
Technology for translation and interpreting (E)
Textile Engineering (E)
Tolken
Vergelijkende moderne letterkunde
Verpleegkunde en vroedkunde - Implementatiedeskundige in de zorg
Verpleegkunde en vroedkunde - Onderzoeker in zorg en gezondheid
Verpleegkunde en vroedkunde - Verpleegkundig specialist
Vertalen
Wijsbegeerte
Wiskunde - zonder specifieke afstudeerrichtingen


Master na master

Advanced Studies in Linguistics - Cognitive and Functional Linguistics (E)
Advanced Studies in Linguistics - Linguistics in a Comparative Perspective (E)
Advanced Studies in Linguistics - Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching (E)
Advanced studies in linguistics - Natural language processing: theory and practice (E)
Arbeidsgeneeskunde
Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer
Banking and Finance (E)
Data science for business (E)
Global Health (E)
Huisartsgeneeskunde
Industri?le farmacie
International and European law - European Union Law (E)
International and European law - International and national legal orders (E)
International and European law - International business law (E)
International and European law - International human rights law (E)
Jeugdgezondheidszorg
Klinische biologie
Law and Economics (E)
Literatuurwetenschappen
Maritime Science (E)
Meertalige bedrijfscommunicatie
Notariaat
Nuclear Engineering (E)
Plant Biotechnology (E)
Smart operations and maintenance in industry (E)
Space Studies (E)
Specialistische geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Anesthesie - reanimatie
Specialistische geneeskunde - Cardiologie
Specialistische geneeskunde - Dermatologie en venerologie
Specialistische geneeskunde - Fysische geneeskunde en revalidatie
Specialistische geneeskunde - Gastro-enterologie
Specialistische geneeskunde - Gerechtelijke geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Geriatrie
Specialistische geneeskunde - Gynaecologie en verloskunde
Specialistische geneeskunde - Heelkunde
Specialistische geneeskunde - Inwendige geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Kinder- en jeugdpsychiatrie
Specialistische geneeskunde - Klinische biologie
Specialistische geneeskunde - Klinische genetica
Specialistische geneeskunde - Medische oncologie
Specialistische geneeskunde - Neurochirurgie
Specialistische geneeskunde - Neurologie
Specialistische geneeskunde - Nucleaire geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Oftalmologie
Specialistische geneeskunde - Orthopedische heelkunde
Specialistische geneeskunde - Otorhinolaryngologie
Specialistische geneeskunde - Pathologische anatomie
Specialistische geneeskunde - Pediatrie
Specialistische geneeskunde - Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
Specialistische geneeskunde - Pneumologie
Specialistische geneeskunde - R?ntgendiagnose
Specialistische geneeskunde - Radiotherapie en oncologie
Specialistische geneeskunde - Reumatologie
Specialistische geneeskunde - Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Specialistische geneeskunde - Urgentiegeneeskunde
Specialistische geneeskunde - Urologie
Specialistische geneeskunde - Volwassenenpsychiatrie
Specialistische tandheelkunde - Endodontologie
Specialistische tandheelkunde - Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde
Specialistische tandheelkunde - Orthodontie
Specialistische tandheelkunde - Parodontologie
Statistical Data Analysis (E)
Sustainable food packaging (E)
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise
Ziekenhuisfarmacie
Ziekenhuishygi?ne


Schakelprogramma

African studies
Bestuurskunde en het publiek management
Biochemistry and Biotechnology
Bioinformatics - Systems Biology
Biomedical sciences
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Plantaardige en dierlijke productie
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Tuinbouwkunde
Biowetenschappen: Voedingsindustrie
Business economics
Chemistry
Communicatiewetenschappen
Conflict and development studies
Economics
Ergotherapeutische wetenschap
EU-Studies
Gender en diversiteit
Geografie en geomatica
Geschiedenis
Gezondheidsbevordering
Handelswetenschappen
Industri?le wetenschappen Bio-industri?le wetenschappen - Circulaire bioprocestechnologie
Industri?le wetenschappen: Biochemie
Industri?le wetenschappen: Bouwkunde
Industri?le wetenschappen: Chemie
Industri?le wetenschappen: Elektromechanica
Industri?le wetenschappen: Elektronica-ICT - Elektronica
Industri?le wetenschappen: Elektronica-ICT - ICT
Industri?le wetenschappen: Elektronica-ICT - Ingebedde systemen
Industri?le wetenschappen: Elektrotechniek - Automatisering
Industri?le wetenschappen: Elektrotechniek - Elektrotechniek
Industri?le wetenschappen: Industrieel ontwerpen
Industri?le wetenschappen: Informatica
Industri?le wetenschappen: Landmeten
Industri?le wetenschappen: Machine- en productieautomatisering
Logopedische en audiologische wetenschappen
Management en beleid van de gezondheidszorg
Marine biological resources
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en disability studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Sociaal werk
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Taal- en letterkunde
Tolken
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen


De campussen

Universiteit Gent - Campus Kortrijk Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk 056 29 26 00     
Universiteit Gent - Campus Gent Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent 09 331 01 01     

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

Sint-Martens-Latemlaan 2B , 8500 Kortrijk   056 29 26 00    
Universiteit Gent - Campus Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33 , 9000 Gent   09 331 01 01    


Academische bachelors
MastersMaster-na-masterPostgraduaat


Schakelprogramma's

Diensten voor studieadvies en/of studiebegeleiding

Universiteit Gent - Campus Kortrijk Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk
 
  Afdeling Studieadvies
  Universiteitsforum (Ufo) Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 1ste verdieping 9000 Gent - +32 9 331 00 31     
 
Universiteit Gent - Campus Gent Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
 
  Afdeling Studieadvies
  Universiteitsforum (Ufo) Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 1ste verdieping 9000 Gent - +32 9 331 00 31     
 

Universiteit Gent - Campus Kortrijk


Universiteit Gent - Campus Gent

03-09-2024: Infodag  Toegepaste taalkunde   (10.00 uur - 13.00 uur) 03-09-2024 03-09-2024 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

De infodag gaat door op campus Mercator, Abdisstraat 1. 
Inschrijven kan via deze link.


04-09-2024: Try-out  voor alle studierichtingen   (14.00 uur ) 04-09-2024 04-09-2024 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Try-out Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Meer info en inschrijven via deze link.


07-09-2024: Infobeurs  Industriële wetenschappen Bouwkunde   (10.00 uur - 13.00 uur) 07-09-2024 07-09-2024 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infobeurs Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de andere afstudeerrichtingen. De infobeurs gaat door op campus Ardoyen, Technologiepark-Zwijnaarde 126.
Inschrijven kan via deze link.Je voorbereiden op Hoger onderwijs

Simon: online zelfevaluatie-instrument -

Voorbereiding Diergeneeskunde -

Taaltests -

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging


Universiteit Gent - Campus Gent

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging