Vertalen - Master

 

VUB
Je werkt hoofdzakelijk met de geschreven taal en je leert de betekenis van teksten en documenten nauwgezet van de ene in de andere taal overbrengen.
Aan de hand van verschillende informatiebronnen (woordenboeken, terminologielijsten, internetsites, naslagwerken, vakboeken en -bladen, gegevensdadabanken, …), leer je niet alleen films en boeken, maar ook juridische, economische, technische en wetenschappelijke stukken vertalen.
De Master in het Vertalen leidt tot een professionele praktische vertaalvaardigheid in en uit een vreemde taal (je hebt daarbij keuze uit Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans; vertalers specialiseren in één, twee of drie talen) die is ingebed in een grondige methodische en theoretische reflectie betreffende de problematiek van het vertalen.
Tijdens de opleiding leer je computerondersteund vertalen. 
Je leert hoe je software, websites en andere producten moet lokaliseren, dat wil zeggen aanpassen aan de taal, cultuur en markt van een bepaalde doelgroep. Ook het ondertitelen komt aan bod. 
Naast deze methodologische, theoretische en praktische opleidingsonderdelen, werk je  aan een masterproef, neem je deel aan vertaalateliers en loop je gedurende een viertal weken een vertaalstage in een bedrijf of organisatie.


KU Leuven Campus Brussel
Je volgt een universitaire opleiding als vertaler met het oog op verschillende toepassingen in hetbedrijfsleven en de media.
Je vertaalt in alle richtingen tussen het Nederlands en een of twee vreemde talen. Je kiest daarbij uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Russisch.
Dankzij de praktijkgerichte vertaaltrainingen krijg je inzicht in de verschillende theorieën, strategieën en technieken van het vertalen. 
Je leert gebruikmaken van de allerlaatste technologische hulpmiddelen zoals elektronische woordenboeken, terminologische databanken en software voor automatische vertaling.

UGent
Het programma bouwt verder op wat je je als bachelor in de toegepaste taalkunde eigen hebt gemaakt aan vaardigheden, inzichten en kennis.
Met die bagage kan jij je nu toeleggen op het vertalen.
Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.
Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op teksten herformuleren tot het taalgebruik en de stijl helemaal goed zitten.
Om het vak onder de knie te krijgen word je ook vertrouwd gemaakt met een aantal meer theoretische inzichten, werkwijzen en technologische hulpmiddelen, zoals automatisch vertalen en andere vertaalsoftware, bruikbare databanken, zoekmethodes, etc. 
Je gaat je ook verder verdiepen in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

KU Leuven Campus St.Andries Antwerpen
Je krijgt een mix van wetenschappelijk vormende opleidingsonderdelen, praktische vertaalateliers, een masterproef en een aantal keuzepakketten. 
Je kunt kiezen uit de volgende talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Arabisch,
Vlaamse Gebarentaal.
Je leert onder meer websites, multimediaproducten, brochures, literaire en technische teksten en juridische documenten vertalen. 
Ook onderzoek en valorisatie zijn belangrijk.

Universiteit Antwerpen
De vertaalopleiding vertrekt vanuit de kennis van het Nederlands en 2 vreemde talen. 
Afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding zijn dat: Duits, Engels, Frans, Chinees, Italiaans, Spaans, Portugees.
Het programma is opgebouwd rond 4 leerlijnen: • taalbeheersing en vertaalcompetentie

 • cultuur en interculturele communicatie

 • academische vaardigheden

 • leervaardigheden


Studiepunten

60

Vertalen - Master

VUB
Je werkt hoofdzakelijk met de geschreven taal en je leert de betekenis van teksten en documenten nauwgezet van de ene in de andere taal overbrengen.
Aan de hand van verschillende informatiebronnen (woordenboeken, terminologielijsten, internetsites, naslagwerken, vakboeken en -bladen, gegevensdadabanken, …), leer je niet alleen films en boeken, maar ook juridische, economische, technische en wetenschappelijke stukken vertalen.
De Master in het Vertalen leidt tot een professionele praktische vertaalvaardigheid in en uit een vreemde taal (je hebt daarbij keuze uit Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans; vertalers specialiseren in één, twee of drie talen) die is ingebed in een grondige methodische en theoretische reflectie betreffende de problematiek van het vertalen.
Tijdens de opleiding leer je computerondersteund vertalen. 
Je leert hoe je software, websites en andere producten moet lokaliseren, dat wil zeggen aanpassen aan de taal, cultuur en markt van een bepaalde doelgroep. Ook het ondertitelen komt aan bod. 
Naast deze methodologische, theoretische en praktische opleidingsonderdelen, werk je  aan een masterproef, neem je deel aan vertaalateliers en loop je gedurende een viertal weken een vertaalstage in een bedrijf of organisatie.


KU Leuven Campus Brussel
Je volgt een universitaire opleiding als vertaler met het oog op verschillende toepassingen in hetbedrijfsleven en de media.
Je vertaalt in alle richtingen tussen het Nederlands en een of twee vreemde talen. Je kiest daarbij uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Russisch.
Dankzij de praktijkgerichte vertaaltrainingen krijg je inzicht in de verschillende theorieën, strategieën en technieken van het vertalen. 
Je leert gebruikmaken van de allerlaatste technologische hulpmiddelen zoals elektronische woordenboeken, terminologische databanken en software voor automatische vertaling.

UGent
Het programma bouwt verder op wat je je als bachelor in de toegepaste taalkunde eigen hebt gemaakt aan vaardigheden, inzichten en kennis.
Met die bagage kan jij je nu toeleggen op het vertalen.
Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.
Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op teksten herformuleren tot het taalgebruik en de stijl helemaal goed zitten.
Om het vak onder de knie te krijgen word je ook vertrouwd gemaakt met een aantal meer theoretische inzichten, werkwijzen en technologische hulpmiddelen, zoals automatisch vertalen en andere vertaalsoftware, bruikbare databanken, zoekmethodes, etc. 
Je gaat je ook verder verdiepen in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

KU Leuven Campus St.Andries Antwerpen
Je krijgt een mix van wetenschappelijk vormende opleidingsonderdelen, praktische vertaalateliers, een masterproef en een aantal keuzepakketten. 
Je kunt kiezen uit de volgende talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Arabisch,
Vlaamse Gebarentaal.
Je leert onder meer websites, multimediaproducten, brochures, literaire en technische teksten en juridische documenten vertalen. 
Ook onderzoek en valorisatie zijn belangrijk.

Universiteit Antwerpen
De vertaalopleiding vertrekt vanuit de kennis van het Nederlands en 2 vreemde talen. 
Afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding zijn dat: Duits, Engels, Frans, Chinees, Italiaans, Spaans, Portugees.
Het programma is opgebouwd rond 4 leerlijnen: • taalbeheersing en vertaalcompetentie

 • cultuur en interculturele communicatie

 • academische vaardigheden

 • leervaardigheden


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Vertalen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Toegepaste taalkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen
03 502 15 00    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerde vertalers gaan werken in bedrijven, bij justitie, in nationale en internationale instellingen, openbare diensten, social profitorganisaties, uitzendbureaus en vertaalbureaus.
Als meertalige communicatiespecialist vinden vertalers ook werk bij banken, verzekeringsmaatschappijen, de media, reisbureaus en uitgeverijen.
De zelfstandige tolk werkt vaak ook als abstract writer, copy writer of corrector.
Met de komst van de commerciële televisie in het Vlaamse medialandschap kende het ondertitelen een ware explosie.
Heel wat afgestudeerden werken als ondertitelaar voor de VRT of voor ondertitelingsbedrijven.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leraar Frans ( knelpuntberoep)
Vertaler


Gegevens bijgewerkt tot 22-10-2018

Vertalen - Master

VUB
Je werkt hoofdzakelijk met de geschreven taal en je leert de betekenis van teksten en documenten nauwgezet van de ene in de andere taal overbrengen.
Aan de hand van verschillende informatiebronnen (woordenboeken, terminologielijsten, internetsites, naslagwerken, vakboeken en -bladen, gegevensdadabanken, …), leer je niet alleen films en boeken, maar ook juridische, economische, technische en wetenschappelijke stukken vertalen.
De Master in het Vertalen leidt tot een professionele praktische vertaalvaardigheid in en uit een vreemde taal (je hebt daarbij keuze uit Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans; vertalers specialiseren in één, twee of drie talen) die is ingebed in een grondige methodische en theoretische reflectie betreffende de problematiek van het vertalen.
Tijdens de opleiding leer je computerondersteund vertalen. 
Je leert hoe je software, websites en andere producten moet lokaliseren, dat wil zeggen aanpassen aan de taal, cultuur en markt van een bepaalde doelgroep. Ook het ondertitelen komt aan bod. 
Naast deze methodologische, theoretische en praktische opleidingsonderdelen, werk je  aan een masterproef, neem je deel aan vertaalateliers en loop je gedurende een viertal weken een vertaalstage in een bedrijf of organisatie.


KU Leuven Campus Brussel
Je volgt een universitaire opleiding als vertaler met het oog op verschillende toepassingen in hetbedrijfsleven en de media.
Je vertaalt in alle richtingen tussen het Nederlands en een of twee vreemde talen. Je kiest daarbij uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Russisch.
Dankzij de praktijkgerichte vertaaltrainingen krijg je inzicht in de verschillende theorieën, strategieën en technieken van het vertalen. 
Je leert gebruikmaken van de allerlaatste technologische hulpmiddelen zoals elektronische woordenboeken, terminologische databanken en software voor automatische vertaling.

UGent
Het programma bouwt verder op wat je je als bachelor in de toegepaste taalkunde eigen hebt gemaakt aan vaardigheden, inzichten en kennis.
Met die bagage kan jij je nu toeleggen op het vertalen.
Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.
Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op teksten herformuleren tot het taalgebruik en de stijl helemaal goed zitten.
Om het vak onder de knie te krijgen word je ook vertrouwd gemaakt met een aantal meer theoretische inzichten, werkwijzen en technologische hulpmiddelen, zoals automatisch vertalen en andere vertaalsoftware, bruikbare databanken, zoekmethodes, etc. 
Je gaat je ook verder verdiepen in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

KU Leuven Campus St.Andries Antwerpen
Je krijgt een mix van wetenschappelijk vormende opleidingsonderdelen, praktische vertaalateliers, een masterproef en een aantal keuzepakketten. 
Je kunt kiezen uit de volgende talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Arabisch,
Vlaamse Gebarentaal.
Je leert onder meer websites, multimediaproducten, brochures, literaire en technische teksten en juridische documenten vertalen. 
Ook onderzoek en valorisatie zijn belangrijk.

Universiteit Antwerpen
De vertaalopleiding vertrekt vanuit de kennis van het Nederlands en 2 vreemde talen. 
Afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding zijn dat: Duits, Engels, Frans, Chinees, Italiaans, Spaans, Portugees.
Het programma is opgebouwd rond 4 leerlijnen: • taalbeheersing en vertaalcompetentie

 • cultuur en interculturele communicatie

 • academische vaardigheden

 • leervaardigheden


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Vertalen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Toegepaste taalkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen
03 502 15 00    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerde vertalers gaan werken in bedrijven, bij justitie, in nationale en internationale instellingen, openbare diensten, social profitorganisaties, uitzendbureaus en vertaalbureaus.
Als meertalige communicatiespecialist vinden vertalers ook werk bij banken, verzekeringsmaatschappijen, de media, reisbureaus en uitgeverijen.
De zelfstandige tolk werkt vaak ook als abstract writer, copy writer of corrector.
Met de komst van de commerciële televisie in het Vlaamse medialandschap kende het ondertitelen een ware explosie.
Heel wat afgestudeerden werken als ondertitelaar voor de VRT of voor ondertitelingsbedrijven.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leraar Frans ( knelpuntberoep)
Vertaler


Gegevens bijgewerkt tot 22-10-2018