Opleiding: Vertalen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste taalkunde
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,
 
 
Klemtonen
 

VUB
Je werkt hoofdzakelijk met de geschreven taal en je leert de betekenis van teksten en documenten nauwgezet van de ene in de andere taal overbrengen.
Aan de hand van verschillende informatiebronnen (woordenboeken, terminologielijsten, internetsites, naslagwerken, vakboeken en -bladen, gegevensdadabanken, …), leer je niet alleen films en boeken, maar ook juridische, economische, technische en wetenschappelijke stukken vertalen.
De Master in het Vertalen leidt tot een professionele praktische vertaalvaardigheid in en uit een vreemde taal (je hebt daarbij keuze uit Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans; vertalers specialiseren in één, twee of drie talen) die is ingebed in een grondige methodische en theoretische reflectie betreffende de problematiek van het vertalen.
Tijdens de opleiding leer je computerondersteund vertalen. 
Je leert hoe je software, websites en andere producten moet lokaliseren, dat wil zeggen aanpassen aan de taal, cultuur en markt van een bepaalde doelgroep. Ook het ondertitelen komt aan bod. 
Naast deze methodologische, theoretische en praktische opleidingsonderdelen, werk je  aan een masterproef, neem je deel aan vertaalateliers en loop je gedurende een viertal weken een vertaalstage in een bedrijf of organisatie.


KU Leuven Campus Brussel
Je volgt een universitaire opleiding als vertaler met het oog op verschillende toepassingen in hetbedrijfsleven en de media.
Je vertaalt in alle richtingen tussen het Nederlands en een of twee vreemde talen. Je kiest daarbij uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Russisch.
Dankzij de praktijkgerichte vertaaltrainingen krijg je inzicht in de verschillende theorieën, strategieën en technieken van het vertalen. 
Je leert gebruikmaken van de allerlaatste technologische hulpmiddelen zoals elektronische woordenboeken, terminologische databanken en software voor automatische vertaling.

UGent
Het programma bouwt verder op wat je je als bachelor in de toegepaste taalkunde eigen hebt gemaakt aan vaardigheden, inzichten en kennis.
Met die bagage kan jij je nu toeleggen op het vertalen.
Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.
Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op teksten herformuleren tot het taalgebruik en de stijl helemaal goed zitten.
Om het vak onder de knie te krijgen word je ook vertrouwd gemaakt met een aantal meer theoretische inzichten, werkwijzen en technologische hulpmiddelen, zoals automatisch vertalen en andere vertaalsoftware, bruikbare databanken, zoekmethodes, etc. 
Je gaat je ook verder verdiepen in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

KU Leuven Campus St.Andries Antwerpen
Je krijgt een mix van wetenschappelijk vormende opleidingsonderdelen, praktische vertaalateliers, een masterproef en een aantal keuzepakketten. 
Je kunt kiezen uit de volgende talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Arabisch,
Vlaamse Gebarentaal.
Je leert onder meer websites, multimediaproducten, brochures, literaire en technische teksten en juridische documenten vertalen. 
Ook onderzoek en valorisatie zijn belangrijk.

Universiteit Antwerpen
De vertaalopleiding vertrekt vanuit de kennis van het Nederlands en 2 vreemde talen. 
Afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding zijn dat: Duits, Engels, Frans, Chinees, Italiaans, Spaans, Portugees.
Het programma is opgebouwd rond 4 leerlijnen:  • taalbeheersing en vertaalcompetentie

  • cultuur en interculturele communicatie

  • academische vaardigheden

  • leervaardigheden

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Afgestudeerde vertalers gaan werken in bedrijven, bij justitie, in nationale en internationale instellingen, openbare diensten, social profitorganisaties, uitzendbureaus en vertaalbureaus.
Als meertalige communicatiespecialist vinden vertalers ook werk bij banken, verzekeringsmaatschappijen, de media, reisbureaus en uitgeverijen.
De zelfstandige tolk werkt vaak ook als abstract writer, copy writer of corrector.
Met de komst van de commerciële televisie in het Vlaamse medialandschap kende het ondertitelen een ware explosie.
Heel wat afgestudeerden werken als ondertitelaar voor de VRT of voor ondertitelingsbedrijven.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Brussel ()
    Warmoesberg 26
1000 Brussel
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, Campus Sint Andries Antwerpen (10C)
    Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-10-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.