Nautische wetenschappen - Master

 

Hogere Zeevaartschool
In de richting Nautische Wetenschappen worden 
dekofficieren opgeleid. Dekofficieren zorgen voor de besturing van het schip, bepalen de reisroute, zorgen voor de maritieme communicatie, beheren de lading, enz.
Deze opleiding leidt tot een carrière op zee waarin men kan opklimmen tot de graad van kapitein-ter-lange-omvaart.
Deze opleiding wordt enkel georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA), Universiteit Gent en Université de Liège
Verplichte opleidingsonderdelen – Core Modules
- Maritiem transport
- Ship's exploitation – Supply chain management 1 – Zeerecht
- Maritieme technieken
- Navigatieproblematiek – Reglementering van het maritiem verkeer en manoeuvres – Propulsie – Automatisatie – Inspectie, survey en onderhoud
- Human resources en communicatie
- Communicatiestrategieën (incl. MRM - Crisis & Crowd Management
+ Masterscriptie
Keuzeopleidingsonderdelen gerelateerd aan de onderzoeksdomeinen:
- Veiligheid en gezondheid
- Strategisch management – Maritieme medische urgenties: oplossingen en vaardigheden
- Maritiem transport
- Analysis of shipping markets – Supply chain management 2 – Port management and policy –          
   Bedrijfseconomie - capita selecta
- Mariene milieuproblematiek
- Advanced maritime ecology
- Maritieme energieproblematiek
- Maritieme technieken
- Introduction into hydrography – Bijzondere schepen: olie, gas (LPG/LNG) en chemicaliëntankers –
   Advanced maritime technology, safety and stability –Dynamic Positioning
- Seminarie scheepsbouw, propulsie en automatisatie
- Human resources en communicatie
- Information and communication technology – Data analysis.


De opleiding bestaat ook in het Frans: Sciences nautiques


Studiepunten

60

Nautische wetenschappen - Master

Algemene info

Hogere Zeevaartschool
In de richting Nautische Wetenschappen worden 
dekofficieren opgeleid. Dekofficieren zorgen voor de besturing van het schip, bepalen de reisroute, zorgen voor de maritieme communicatie, beheren de lading, enz.
Deze opleiding leidt tot een carrière op zee waarin men kan opklimmen tot de graad van kapitein-ter-lange-omvaart.
Deze opleiding wordt enkel georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA), Universiteit Gent en Université de Liège
Verplichte opleidingsonderdelen – Core Modules
- Maritiem transport
- Ship's exploitation – Supply chain management 1 – Zeerecht
- Maritieme technieken
- Navigatieproblematiek – Reglementering van het maritiem verkeer en manoeuvres – Propulsie – Automatisatie – Inspectie, survey en onderhoud
- Human resources en communicatie
- Communicatiestrategieën (incl. MRM - Crisis & Crowd Management
+ Masterscriptie
Keuzeopleidingsonderdelen gerelateerd aan de onderzoeksdomeinen:
- Veiligheid en gezondheid
- Strategisch management – Maritieme medische urgenties: oplossingen en vaardigheden
- Maritiem transport
- Analysis of shipping markets – Supply chain management 2 – Port management and policy –          
   Bedrijfseconomie - capita selecta
- Mariene milieuproblematiek
- Advanced maritime ecology
- Maritieme energieproblematiek
- Maritieme technieken
- Introduction into hydrography – Bijzondere schepen: olie, gas (LPG/LNG) en chemicaliëntankers –
   Advanced maritime technology, safety and stability –Dynamic Positioning
- Seminarie scheepsbouw, propulsie en automatisatie
- Human resources en communicatie
- Information and communication technology – Data analysis.


De opleiding bestaat ook in het Frans: Sciences nautiques


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Nautische wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Nautische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Nautische technieken,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Nautische wetenschappen
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een lerarenopleiding

Na een masteropleiding kan je via een verkorte educatieve masteropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een universiteit. Meer info.

Instellingen

Noordkasteel Oost 6  2030 Antwerpen
03 205 64 30    


Beroepsuitwegen

De brevetten van officier in de burgerzeevaart worden behaald via het afleggen van examens bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, het Bestuur der Zeevaart, na het voorleggen van het bewijs van een bepaalde vaartijd.
De opleiding leidt tot een carrière op zee waarin men na voldoende vaartijd (36 maanden) kan opklimmen tot kapitein-ter-lange-omvaart.
Dekofficieren zorgen voor de besturing van het schip, bepalen de reisroute, zorgen voor de maritieme communicatie, beheren de lading.
Het behalen van een masterdiploma is voor velen geen eindpunt maar de start van een brevettenloopbaan. Wie voldoende vaartijd kan voorleggen en slaagt in bijkomende proeven, wordt achtereenvolgens tweede luitenant (twaalf maand vaart), eerste luitenant (zesendertig maand vaart), kapitein (zestig maand vaart).
De perspectieven die een koopvaardijloopbaan biedt, zijn zeer gevarieerd.
Vele zeevarenden verkiezen na een tien-, vijftiental jaren op zee een job aan wal in de publieke (loodswezen, Vlaamse Nautische Autoriteit, havens) of private sector (rederijen, onderwijs, verzekeringen, classificatiemaatschappijen).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bemanning zeevaart
Gezagvoerder kustsleepvaart en havensleepvaart
Gezagvoerder zeevaart
Loods
Schipper visserij

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de nautische wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Nautische wetenschappen - Master

Algemene info

Hogere Zeevaartschool
In de richting Nautische Wetenschappen worden 
dekofficieren opgeleid. Dekofficieren zorgen voor de besturing van het schip, bepalen de reisroute, zorgen voor de maritieme communicatie, beheren de lading, enz.
Deze opleiding leidt tot een carrière op zee waarin men kan opklimmen tot de graad van kapitein-ter-lange-omvaart.
Deze opleiding wordt enkel georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA), Universiteit Gent en Université de Liège
Verplichte opleidingsonderdelen – Core Modules
- Maritiem transport
- Ship's exploitation – Supply chain management 1 – Zeerecht
- Maritieme technieken
- Navigatieproblematiek – Reglementering van het maritiem verkeer en manoeuvres – Propulsie – Automatisatie – Inspectie, survey en onderhoud
- Human resources en communicatie
- Communicatiestrategieën (incl. MRM - Crisis & Crowd Management
+ Masterscriptie
Keuzeopleidingsonderdelen gerelateerd aan de onderzoeksdomeinen:
- Veiligheid en gezondheid
- Strategisch management – Maritieme medische urgenties: oplossingen en vaardigheden
- Maritiem transport
- Analysis of shipping markets – Supply chain management 2 – Port management and policy –          
   Bedrijfseconomie - capita selecta
- Mariene milieuproblematiek
- Advanced maritime ecology
- Maritieme energieproblematiek
- Maritieme technieken
- Introduction into hydrography – Bijzondere schepen: olie, gas (LPG/LNG) en chemicaliëntankers –
   Advanced maritime technology, safety and stability –Dynamic Positioning
- Seminarie scheepsbouw, propulsie en automatisatie
- Human resources en communicatie
- Information and communication technology – Data analysis.


De opleiding bestaat ook in het Frans: Sciences nautiques


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Nautische wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Nautische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Nautische technieken,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Nautische wetenschappen
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een lerarenopleiding

Na een masteropleiding kan je via een verkorte educatieve masteropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een universiteit. Meer info.

Instellingen

Noordkasteel Oost 6  2030 Antwerpen
03 205 64 30    


Beroepsuitwegen

De brevetten van officier in de burgerzeevaart worden behaald via het afleggen van examens bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, het Bestuur der Zeevaart, na het voorleggen van het bewijs van een bepaalde vaartijd.
De opleiding leidt tot een carrière op zee waarin men na voldoende vaartijd (36 maanden) kan opklimmen tot kapitein-ter-lange-omvaart.
Dekofficieren zorgen voor de besturing van het schip, bepalen de reisroute, zorgen voor de maritieme communicatie, beheren de lading.
Het behalen van een masterdiploma is voor velen geen eindpunt maar de start van een brevettenloopbaan. Wie voldoende vaartijd kan voorleggen en slaagt in bijkomende proeven, wordt achtereenvolgens tweede luitenant (twaalf maand vaart), eerste luitenant (zesendertig maand vaart), kapitein (zestig maand vaart).
De perspectieven die een koopvaardijloopbaan biedt, zijn zeer gevarieerd.
Vele zeevarenden verkiezen na een tien-, vijftiental jaren op zee een job aan wal in de publieke (loodswezen, Vlaamse Nautische Autoriteit, havens) of private sector (rederijen, onderwijs, verzekeringen, classificatiemaatschappijen).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bemanning zeevaart
Gezagvoerder kustsleepvaart en havensleepvaart
Gezagvoerder zeevaart
Loods
Schipper visserij

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de nautische wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017