Opleiding: Nautische wetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Nautische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Nautische technieken,
 
 
Klemtonen
 

Hogere Zeevaartschool
In de richting Nautische Wetenschappen worden 
dekofficieren opgeleid. Dekofficieren zorgen voor de besturing van het schip, bepalen de reisroute, zorgen voor de maritieme communicatie, beheren de lading, enz.
Deze opleiding leidt tot een carrière op zee waarin men kan opklimmen tot de graad van kapitein-ter-lange-omvaart.
Deze opleiding wordt enkel georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA), Universiteit Gent en Université de Liège
Verplichte opleidingsonderdelen – Core Modules
- Maritiem transport
- Ship\'s exploitation – Supply chain management 1 – Zeerecht
- Maritieme technieken
- Navigatieproblematiek – Reglementering van het maritiem verkeer en manoeuvres – Propulsie – Automatisatie – Inspectie, survey en onderhoud
- Human resources en communicatie
- Communicatiestrategieën (incl. MRM - Crisis & Crowd Management
+ Masterscriptie
Keuzeopleidingsonderdelen gerelateerd aan de onderzoeksdomeinen:
- Veiligheid en gezondheid
- Strategisch management – Maritieme medische urgenties: oplossingen en vaardigheden
- Maritiem transport
- Analysis of shipping markets – Supply chain management 2 – Port management and policy –          
   Bedrijfseconomie - capita selecta
- Mariene milieuproblematiek
- Advanced maritime ecology
- Maritieme energieproblematiek
- Maritieme technieken
- Introduction into hydrography – Bijzondere schepen: olie, gas (LPG/LNG) en chemicaliëntankers –
   Advanced maritime technology, safety and stability –Dynamic Positioning
- Seminarie scheepsbouw, propulsie en automatisatie
- Human resources en communicatie
- Information and communication technology – Data analysis.


De opleiding bestaat ook in het Frans: Sciences nautiques

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De brevetten van officier in de burgerzeevaart worden behaald via het afleggen van examens bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, het Bestuur der Zeevaart, na het voorleggen van het bewijs van een bepaalde vaartijd.
De opleiding leidt tot een carrière op zee waarin men na voldoende vaartijd (36 maanden) kan opklimmen tot kapitein-ter-lange-omvaart.
Dekofficieren zorgen voor de besturing van het schip, bepalen de reisroute, zorgen voor de maritieme communicatie, beheren de lading.
Het behalen van een masterdiploma is voor velen geen eindpunt maar de start van een brevettenloopbaan. Wie voldoende vaartijd kan voorleggen en slaagt in bijkomende proeven, wordt achtereenvolgens tweede luitenant (twaalf maand vaart), eerste luitenant (zesendertig maand vaart), kapitein (zestig maand vaart).
De perspectieven die een koopvaardijloopbaan biedt, zijn zeer gevarieerd.
Vele zeevarenden verkiezen na een tien-, vijftiental jaren op zee een job aan wal in de publieke (loodswezen, Vlaamse Nautische Autoriteit, havens) of private sector (rederijen, onderwijs, verzekeringen, classificatiemaatschappijen).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Hogere Zeevaartschool, HZS (7)
    Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.